donderdag 13 september 2018

God zegt (2)


God zegt
`k beloof
geloof
het echt

Hij spreekt
vol macht
en kracht
dan breekt

de band
van leed
en `k weet

Zijn hand
maakt heel
heel veel.

Wim Pouwelse, 23-08-2018.

3 opmerkingen: