donderdag 28 februari 2019

Rijk

Rijk

Ik lijk
niet rijk
`t is daar
zo waar

Gods macht
en kracht
maakt heel
zo veel

deelt mee
echt vree
verheugt
doet deugd

ik blijk
zo rijk.

Wim Pouwelse, 21-02-2019.

woensdag 27 februari 2019

Helaas

Helaas
te dwaas
gevoel
geen doel

gebral
gelal
veel haat
op straat

toetert
foetert
kwettert
schettert

waarom
zo dom.

Wim Pouwelse, 20-02-2019.

dinsdag 26 februari 2019

Jezus ademt leven


Jezus ademt leven
heeft Zijn Geest gegeven
kan en zal bevrijden
van verdriet en lijden
vooral van de zonden
die zo diep verwonden
wil ziekt’ ook genezen
`t is Zijn heilig Wezen.

Wim Pouwelse, 19-02-2019.

maandag 25 februari 2019

Te rade (2)


Te rade
genade
gekregen
als zegen
gegeven
voor `t leven.

Wim Pouwelse, 16-02-2019.

zondag 24 februari 2019

`k Wil Jezus prijzen


`k Wil Jezus prijzen
hulde bewijzen
voor alle zegen
door Hem verkregen

dat Hij wou sterven
en zo beërven
het eeuwig leven
met Gods vergeven

van schuld en zonde
die zo verwondde
ons te bevrijden
door zwaar te lijden

zal ons nu laven
met hemelgaven.

Wim Pouwelse, 13-02-2019.

zaterdag 23 februari 2019

Zijn macht

Zijn macht

Jezus
Christus
Zijn macht
geeft kracht
Hij leeft
vergeeft
jou mij
maakt vrij
verheugt
doet deugd

`k ben nooit
berooid
zonder
wonder
God doet
m’ echt goed
merkbaar
dankbaar
`k nader
Vader.

Wim Pouwelse, 19-02-2019.

vrijdag 22 februari 2019

In kleine dingen


In kleine dingen
te mogen zingen
daar je Gods macht ziet
en enorm geniet
van al wat Hij doet
want God is zo goed
echt geweldig sterk
heel Zijn scheppingswerk
het toont Zijn wijsheid
enorme grootheid.

Wim Pouwelse, 16-02-2019.

donderdag 21 februari 2019

Mijn Blog


Bezoek mijn blog eens!
“Gedichtjes bij het leven”
U kunt u ook opgeven als volger.

Goedheid

Goedheid

Almachtig
waarachtig
genadig
weldadig

God vergeeft
Die ook streeft
naar herstel
wonderwel

want Hij weet
van al `t leed
en bevrijdt
wie er lijdt

Hij verheugt
doet ons deugd.

Wim Pouwelse, 17-02-2019.

woensdag 20 februari 2019

Zo leeg …….

Zo leeg …….

Hele hordes hoorden
waardeloze woorden
driest dol dwaas doelloos
gevaarlijk gevoelloos
vreselijke vage
lelijk loze lage
heel heilloos hol hijgend
zij zullen zeker zwijgen.

Wim Pouwelse, 13-02-2019.

dinsdag 19 februari 2019

Vol vuur

Vol vuur

`k Ben vol vuur
ieder uur
elke dag
sinds ik zag
Jezus streed
hoe Hij leed
ook voor mij
kocht mij vrij
met Zijn Bloed
geeft mij moed
riep met kracht
`t is volbracht
Hij vergeeft
nu Hij leeft
zond Zijn Geest
Pinksterfeest.

Wim Pouwelse, 12-02-2019.

maandag 18 februari 2019

Gods stem (2)

Gods stem (2)

God let
op mij
`t gebed
hoort Hij
en redt
maakt vrij
`k denk net
ben blij
ik leun
op Hem
zoek steun
Gods stem
zo zacht
bevrijdt
geeft kracht
en leidt.

Wim Pouwelse, 13-02-2019.

zondag 17 februari 2019

`k Begrijp vaak niet

`k Begrijp vaak niet

Veel begrijp ik vaak niet Heer
toch leidt U mij telkens weer
door d’ omstandigheden heen
daarbij laat U mij nooit alleen

U mijn Steun en Toeverlaat
Die altijd trouw naast mij staat
met Uw armen om mij heen
blijf ik stevig op de been.

Wim Pouwelse, 09-02-2019.

zaterdag 16 februari 2019

Gods wind


Gods wind
begint
en blaast
niet raast
gericht
met zicht
vaak zacht
met kracht
juist daar
waar naar
Hij wil
ben stil.

Wim Pouwelse, 01-02-2019.

n.a.v. Johannes 3 vers 8.

vrijdag 15 februari 2019

Stille schoonheid

Stille schoonheid

Wie hier* goed naar de stilte luistert
die hoort hoe zij heel zachtjes fluistert
of hoe de zee haar lied laat horen
dat zonder woorden wordt geboren

langzaam rustig vaart een schip voorbij
`t lijkt een warme groet aan jou en mij
bij dit zalig zonnig zeegezicht
vormen de golfjes een gedicht.

Wim Pouwelse, 15-02-2019.
*De dijk van Westkapelle (Walcheren) bij zonsondergang.
donderdag 14 februari 2019

Mijn zwakheid

Mijn zwakheid

`k Vrees echt mijn zwakheid niet
wat mij vertrouwen biedt
dat God mij helpen zal
altijd en overal.

Wim Pouwelse, 07-02-2019.

woensdag 13 februari 2019

Dwars door

Dwars door

Dwars door veel strijd
onzekerheid
is `t God Die leidt
geborgenheid.

Wim Pouwelse, 09-02-2019.

dinsdag 12 februari 2019

Herleven

Herleven

Verblijding
bevrijding
begraving
verslaving

bedaren
na jaren
van lijden
en strijden

niet draven
doch staven
door laven

vergeven
beleven
herleven.

Wim Pouwelse, 07-02-2019.

maandag 11 februari 2019

Stevig windje (2)


Stevig windje
als een vrindje
veegt schoon de lucht
wolken gevlucht
fel blauw festijn
bij zonneschijn.

Wim Pouwelse, 07-02-2019.

zondag 10 februari 2019

Een mooie dag


Een mooie dag
met best veel wind
ik hoor een lach
een spelend kind

de zee zij deint
en ik wieg mee
de zon die schijnt
ik ben tevree.

Wim Pouwelse, 09-02-2019.

zaterdag 9 februari 2019

Als Jezus komt (2)

Als Jezus komt (2)

Als Jezus komt in heerlijkheid
regeert Hij met Gods majesteit
zal zonde ziekte dood en pijn
en oorlog dan verdwenen zijn
Gods sjaloom is overal
een eeuwigdurend festival.

Wim Pouwelse, 01-02-2019.

vrijdag 8 februari 2019

Verlost

Verlost

Je lijdt
en strijdt
zonden
wonden

Hij streed
en leed
delend
helend

geven
leven
gekost

Jezus
Christus
verlost.

Wim Pouwelse, 01-02-2019.

donderdag 7 februari 2019

Stille fluistering

Stille fluistering*

Met gespitste oren
kan men stilte horen
een oor dat echt luistert
naar de Stem die fluistert

kan `t hart vol verlangen
eindelijk ontvangen
stille rust gegeven
vrede voor het leven

dan zullen de stormen
geen bedreiging vormen
wordt ook niet bedolven
door `t geraas van golven

kunnen niets beginnen
bij vrede vanbinnen.


*2 Koningen 19 vers 12b.

woensdag 6 februari 2019

U riep


U riep
en schiep
er was
gewas

Uw macht
met kracht
beval
het al

U spreekt
dan breekt
Uw hand
de band

maakt vrij
ook mij.

Wim Pouwelse, 27-01-2019.

dinsdag 5 februari 2019

Waar ben ik te vinden

Niet bezorgd

Niet bezorgd

Heb j’ ook gehoord
wat Jezus zei
tot jou en mij
Zijn machtig Woord

wees niet bezorg*
geloof in Mij
Ik maak je vrij
je bent geborgd

Ik blijf je trouw
in vreugd en strijd
je lacht of lijdt
ben dichtbij jou

je Toeverlaat
Die naast je staat

Wim Pouwelse, 27-01-2019.

*Matthéüs 6 vers 25 tot 34.

maandag 4 februari 2019

Samen in Zijn Naam

Samen in Zijn Naam

Als w’ eenparig samen
echt in Zijn Naam gaan bidden
dan zegt Jezus amen
daar ben Ik in hun midden.*

Wim Pouwelse, 27-01-2019.

*Matthéüs 18 vers 19 en 20.

zondag 3 februari 2019

Veel zegen


Veel zegen
gekregen
van mijn God
Die mij tot
d’ eeuwigheid
zeer verblijdt
niet even
voor `t leven
met gaven
die laven.

Wim Pouwelse, 24-01-2019.

zaterdag 2 februari 2019

Verstild

Verstild

Sneeuwwit
en dit
verstilt
gestild

een vorm
van storm
gesust
onrust

getemd
het stemt
tevree
deelt mee

echt vreugd
doet deugd.

Wim Pouwelse, 01-02-2019.

vrijdag 1 februari 2019

Wit

Wit

Dak
tak
gras
was
wit
zit
thuis
pluis
knus
dus
talm
kalm
dag
zag
licht
zicht
zacht
pracht.

Wim Pouwelse, 31-01-2019.