zaterdag 30 april 2016

Belijdenis

Belijdenis

Ik geloof in God de Vader
tot Wie ik vrijmoedig nader
dankzij `t zoenoffer van de Zoon
Jezus Die met Hem op de troon
heersen zal in eeuwigheid
en nu door Zijn Geest ons leidt
Jezus ontving alle macht
vult ons steeds weer met Zijn kracht
Hij de Koning van `t heelal
en ……. Die spoedig komen zal.


Wim Pouwelse, 30-04-2016.

vrijdag 29 april 2016

Rustig …….

Rustig …….

Ik heb rust
levenslust
al heel lang
niet meer bang
maar heel blij
zorgenvrij
niet bedrukt
maar verrukt
want mijn lot
is in Gods
sterke hand
weet ik want
Hij beloofd
wie geloofd
dag en nacht
steun en kracht.


Wim Pouwelse, 29-04-2016.

Niet bang

Niet bang

voor dat wat nog komt
de angst is verstomd
dat vuurtj’ is geblust
door zalige rust

en ik vrees geen kwaad
want Jezus Hij gaat
steeds trouw met mij mee
met Zijn pais en vree

zo ga ik met Hem
en Zijn kalme stem
Zijn machtige wil
maakt stormen weer stil

Zijn zon schijnt op mij
ben vrolijk en vrij.


Wim Pouwelse, 29-04-2016.

donderdag 28 april 2016

Sterke God

Sterke God

God van `t heelal
Die dragen zal
in moeit’ en pijn
er steeds zal zijn

Die alles schiep
tevoorschijn riep
en met gezag
alles vermag

Zijn arm is sterk
doet machtig werk
verlost bevrijdt
voor d’ eeuwigheid

eens vrede geeft
aan al wat leeft.


Wim Pouwelse, 28-04-2016.
Naar aanleiding van Jesaja 9 vers 5.

woensdag 27 april 2016

Eeuwige Vader

Eeuwige Vader

Altijd daar
staat steeds klaar
en Hij hoort
onverstoord

roep ik Hem
klinkt Zijn stem
teder zacht
maar vol kracht

zo heeft Hij
weer voor mij
strijd gesust
krijg ik rust

ik riep tot
Vader God.


Wim Pouwelse, 27-04-2016.
Naar aanleiding van Jesaja 9 vers 5.

dinsdag 26 april 2016

April

April

doet wat het wil
en elke keer
een nieuwe gril
van soorten weer

hagel en storm
of warm en zacht
`t wisselt enorm
bij dag en nacht

de wegen glad
de vingers koud
de haren nat

maar goed beschouwd
zij `t kalm of guur
`t is de natuur.


Wim Pouwelse, 26-04-2016.

Zeegezichten

Zeegezichten

In moordende macht
verwoestende kracht
verslindende golven
zijn landen bedolven

streelt teder de kust
met zalige rust
biedt voedsel vertier
zowel mens als dier

`t verschil is enorm
bij briesje of storm
van razend gegrom
tot vrede alom

het maakt wie w’ ook zijn
ons heel stil en klein.

Wim Pouwelse, 26-04-2016.

maandag 25 april 2016

Omgeven

Omgeven

Zoveel liefde om me heen
dank God `k ben nooit alleen


Wim Pouwelse, 25-04-2016.

zondag 24 april 2016

Levensbron

Levensbron

Bij U is de bron van `t leven
en in Uw licht zien wij het licht
U wilt Uw levenslicht ons geven
een heerlijk stralend vergezicht.

Wim Pouwelse, 24-04-2016.

Naar aanleiding van Psalm 36 vers 10. 

zaterdag 23 april 2016

Abba

Abba

nooit
zwak
plooit
strak

sterk
macht
werk
kracht

redt
mens
zet

rots
wens
Gods.

Wim Pouwelse, 23-05-2015.

Midweekje

Midweekje

Een midweekje weg geweest
het was fijn en een heerlijk feest
ja echt werkelijk geweldig
monding van de Westerschelde
vrij uitkijkend over de zee
voer stiekem met de schepen mee
terwijl ik zittend in de zon
loom aan een bakkie troost begon.


Wim Pouwelse, 22-04-2016.

vrijdag 22 april 2016

Jahweh Shammah

Jahweh Shammah

God is altijd daar*
en Hij staat steeds klaar
dat heeft Hij ook beloofd
aan wie in Hem geloofd

Hij zei: Ik zal er zijn
heb je verdriet of pijn
dan ben Ik niet heel ver
als je roept ben Ik er

we weten het ook wel
God met ons Immanuel
wil telkens van dichtbij
omgaan met u en mij

komt die beloft’ ook na
Hij is Jahweh Shammah.*

Wim Pouwelse, 19-04-2016.

*Ezechiël 48 vers 35.

donderdag 21 april 2016

Schuilplaats

Schuilplaats

Wie bij de Allerhoogste Heer
een schuilplaats vond ontdekt steeds weer
dat de Almachtige beschermt
getrouw Zich dag en nacht ontfermt
die vreest geen tegenslagen meer.

Wim Pouwelse, 21-04-2016.

Naar aanleiding van Psalm 91 vers 1.

woensdag 20 april 2016

Lof offer

Lof offer

Wie God looft en prijst
Hem zo eer bewijst
ook in zware tijd
zorg verdriet en strijd
baant voor God een pad
Die zal tonen dat
Zijn heil en leven
ons al is gegeven.

Wim Pouwelse, 20-04-2016.

Naar aanleiding van Psalm 50 vers 23.

Uw Woord

Uw Woord

is een licht op mijn pad
wat mij helder toont dat
ook in de duisternis
de koers duidelijk is
en een lamp voor mijn voet
die voor struik’len behoedt.

Wim Pouwelse, 20-04-2016.

Naar aanleiding van Psalm 119 vers 105.

dinsdag 19 april 2016

Zee van feest

Zee van feest

Strakblauwe lucht
als een blije zucht
feest een briesje mee
met golvende zee

golven dansen licht
schitterend gezicht
ergens krijst een meeuw
met een schelle schreeuw

van golfjes aan `t strand
maakt de zee charmant
slingers waarop zit
parelschuimend wit

een heerlijke dag
`k voel me vrij en lach.


Wim Pouwelse, 19-04-2016.

Westkapelle

Westkapelle

Zware sterke dijk
waar ik heel ver kijk
over zee en land
dorp en prachtig strand

schepen gaan voorbij
en ik bedenk mij
is er ééntje die
`k later nog eens zie

`t weer soms ruw en guur
toch biedt de natuur
met veel variatie
schoonheid en gratie

onder de toren
ben ik geboren.


Wim Pouwelse, 19-04-2016.

maandag 18 april 2016

Trouwe Vader

Trouwe Vader

Hemelse Vader
als `k U benader
bent U altijd daar
staat steeds voor me klaar

verdriet of zorgen
ik ben geborgen
als ik vrezen zou
troost Uw kalme trouw

ik heb gekregen
van U veel zegen
vreugde vreed’ en rust
kracht en levenslust

ben vol vertrouwen
kan op U bouwen.


Wim Pouwelse,  18-04-2016.

zondag 17 april 2016

Duinen

Duinen

Grote golven zand
naar de zee gekeerd
hebben voor het land
stormen afgeweerd

dieren tot een huis
vogels foerageren
en zijn er echt thuis
of aan `t  logeren

struiken en bossen
helmgras en mossen
veel bloemenrassen
meertjes en plassen

heel veel variatie
zee zand vol gratie.


Wim Pouwelse, 17-04-2016.

Mijn wens

Mijn wens

dat mijn gedichtjes
als kleine lichtjes
schijnen in nachten
leed wat verzachten
en warmpjes stralend
van hoop verhalen
bij pijn en verdriet
meer verlang ik niet.


Wim Pouwelse, 17-04-2016.

zaterdag 16 april 2016

Hoop

Hoop

Blij uitzicht
helder licht
veel veerkracht
als de nacht
langer duurt
maar men stuurt
aan op `t punt
dat ginds straalt
weet men haalt
eens het doel
blij gevoel
en ook rust
levenslust.


Wim Pouwelse, 16-04-2016.

Wanhoop

Wanhoop

Geen doorzicht
ook geen licht
in de nacht
en men wacht
uitzichtloos
verzwakt broos
op wat komt
hoop verstomt
doel verdwijnt
`t leven kwijnt
tot een waan
loos bestaan.


Wim Pouwelse, 16-04-2016.

Cadeau

Cadeau

Veel vrede vol van vreugd
een sterk geloof doet deugd
het vast vertrouwen staat
kalm bij wat komen gaat

de vrede die nu bloeit
onder Zijn hand gegroeid
waarbij ik steeds bedenk
dit is een Godsgeschenk.


Wim Pouwelse, 16-04-2016.

Vol rust

Vol rust

Ik kan steeds weer vol rust
en vrede vanbinnen
aan een dag beginnen
vervuld van levenslust

al is er vaak veel strijd
en onrust in het lijf
spieren heel pijnlijk stijf
waar ik best onder lijd

toch leed Hij mee met mij
in Jezus’ zwartste nacht
riep Hij: Het is volbracht

dat is nu heel dichtbij
God bracht met zachte stem
met kracht die roep van Hem.


Wim Pouwelse, 16-04-2016.

vrijdag 15 april 2016

Overgave

Overgave

Mijn hand gelegd
in die van Hem
Hij heeft gezegd
hoor naar Mijn stem

`k richtte mijn oog
voor kracht en steun
naar God omhoog
waar ik op leun

Hij is zo groot
machtig en sterk
en zo ontsproot
vertrouwenswerk

rustig en stil
zoek ik Zijn wil.


Wim Pouwelse, 15-04-2016.

Regenachtig

Regenachtig

Regen is
lekker fris
doet ook goed
want het voedt

maakt de grond
weer gezond
van omhoog
wat was droog

alles groeit
weer en bloeit
frisse geur

en de kleur
der natuur
fris en puur.


Wim Pouwelse, 15-04-2016.

donderdag 14 april 2016

Voorjaars schoonheid

Voorjaars schoonheid

Zonnige dag
een kinderlach
zacht briesje zucht
blij opgelucht

hemel zacht blauw
de zon die trouw
met warme gloed
veel deugd weer doet

de bomen doen
veel tinten groen
met tulpen mee
een kleurenzee

de lentepracht
breekt los met kracht.

Wim Pouwelse, 14-04-2016.

woensdag 13 april 2016

Open vizier

Open vizier

Onbekrompen zonder grens
ziet U verder dan de mens
help mij dat ik verder kijk
dan mijn zo beperkt bereik

alsof door een telescoop
mijn blik wordt verruimd met hoop
lijkt alles veel  dichterbij
en wordt duidelijk voor mij

het komt meer bij me te staan
dat geeft moed om door te gaan
en het schenkt ook nieuwe kracht
licht in een donkere nacht

Heer U bent zo goed en wijs
helpt mij op mijn levensreis.


Wim Pouwelse, 13-04-2016.

Stralend

Stralend

Een zacht zonnetje straalt
een witgrijs wolkje draalt
heel traag van oost naar west
ik voel mij opperbest

het kan: gelukkig zijn
bij ongemak en pijn
zolang mijn hart dit ziet
verschraalt het leven niet

`k zoek naar hartelust
nieuwsgierig en bewust
zo ver mijn blik maar reikt
naar wat verblijdt verrijkt

want dat doet mij juist deugd
maakt dat ik straal van vreugd.


Wim Pouwelse, 13-04-2016.

dinsdag 12 april 2016

Levens hoop

Levens hoop

Wilt U toch denken aan het Woord
Heer, het werd uit Uw mond gehoord
dat wat U tot mij gesproken heeft
mij zo Uw hoop gegeven heeft
Uw belofte die leven geeft
die in mijn meest donkere nacht
licht troost en vrede heeft gebracht.

Wim Pouwelse, 12-04-2016.

Naar aanleiding van Psalm 119 vers 49 en 50.

maandag 11 april 2016

Ik hoop

Ik hoop

op Gods Woord
`k heb gehoord
zacht de stem
kwam van Hem
Ik draag jou
vast en trouw.


Wim Pouwelse, 11-04-2016.

zondag 10 april 2016

Mijn Vader

Mijn Vader

Die in de hemels troont
maar juist van zeer nabij
Uw grote liefde toont
bent ook heel dicht bij mij
U schaamt U voor mij niet
in tegendeel U biedt
mij  Uw vergeving aan
voor wat is mis gegaan
en waar Uw Zoon voor leed
waardoor ik zeker weet
ik kan  mij wenden tot
mijn Vader en mijn God
Die ook mij heeft beloofd
Mijn hand is op jouw hoofd:
weet dat Ik jou bescherm
Mij over jou ontferm.


Wim Pouwelse, 10-04-2016.

Hemels

Hemels

Het zingend vogelkoor
dat ik `s morgens al hoor
de glimlach van mijn vrouw
die naast mij staat in trouw

een luide kinderlach
die klinkt op elke dag
en ook dat prachtig lied
waar ik zo van geniet

de hemel is niet ver
zoals die mooie ster
maar juist heel erg dichtbij

zo veel geluk voor mij
elke dag gegeven
nu al hemels leven.


Wim Pouwelse, 10-04-2016.

zaterdag 9 april 2016

Keuze

Keuze

Ik kies bewust niet voor verdriet
en pijn maar ik ontken het niet
als ik daar eenmaal in verdwaal
verkwijnt mijn leven helemaal

mijn keuze is bewust voor vreugd
want dat doet mij enorm veel deugd
zie `k al het moois dat diep mij raakt
en zo intens gelukkig maakt

zelfs als de dag heel donker is
door pijn en smart verduisterd is
Gods blijdschap is mijn grote kracht*
waardoor de hemel naar mij lacht

zo is mijn hart vol zonneschijn
kan er veel vreugd’ en vrede zijn.

Wim Pouwelse, 09-04-2016.

*Nehemia 8 vers 11.

vrijdag 8 april 2016

Goedsmoeds

Goedsmoeds

Hoe ook het begin
stralend blauw of grijs
start met frisse zin
elke dag een reis

die `k ontdekkend ga
positief in sta
en verwachtingsvol
staat veel op de rol

wat gebeuren gaat
mijn vertrouwen staat
want ik heb geleerd

wat er ook gebeurt
het ten goede keert
God mijn dagen kleurt.


Wim Pouwelse, 08-04-2016.

donderdag 7 april 2016

Wees niet bang

Wees niet bang

In de Bijbel werd dit woord
veel uit eng`lenmond gehoord
in Gods opdracht gesproken
de band van angst verbroken

God sprak ook vaak tot de mens
en doorbrak zo doend’ een grens
werd men door Hem genezen
van twijfelend bang vrezen

ook vandaag vernemen wij
dat van alle angsten vrij
Hij heeft Zijn Woord gegeven
w’ in vrijheid mogen leven

dan klinkt blij een lofgezang
prijst de Heer we zijn niet bang.


Wim Pouwelse, 07-04-2016.

woensdag 6 april 2016

Zwijg stil!

Zwijg stil!

Gebiedend gehoord
sprak Jezus dit woord
`t gezag was enorm
en golven en storm
werden kalm en stil
geheel naar Zijn wil.


Wim Pouwelse, 06-04-2016.

Naar aanleiding van o.a. Matthéüs 8 vers  23 tot 27.

Vader God

Vader God

U kent mij Heer zoals niemand doet
Uw Woord kreeg `k als lamp voor mijn voet
als een licht voor mijn levenspad*
zodat ik altijd Uw leiding had

en ik ben niet bezorgd Heer want
ervaar altijd Uw sterke hand
die mij steeds ondersteunt en draagt
als de situatie daar om vraagt

soms gaan gevoelens erg te keer
en mijn gedachten stormen weer
dan wordt dat ook door U gesust
Uw kalme stem brengt diepe rust

U Vader God waarop ik bouw
en zo ontzettend veel van hou.


Wim Pouwelse, 06-04-2016.

*Psalm 119 vers 105

Machteloos?

Machteloos?

Als mens soms radeloos
of opstandig en boos
een uitweg uit de pijn
lijkt er maar niet te zijn

als j’ ook geen einde ziet
aan `t lijden en verdriet
ben je het wachten moe
en weet niet waar naar toe

maar `k weet Wie naast mij staat
Die mij echt nooit verlaat
Hij weet hoe ik me voel

God begrijpt wat ik bedoel
en door Zijn liefd’ en macht
krijg ik steeds nieuwe kracht.


Wim Pouwelse, 06-04-2016.

dinsdag 5 april 2016

Blijven hopen

Blijven hopen

Soms zitten mijn ogen dicht
van de tranen door de pijn
dan vergeet ik het warme licht
van Zijn zalige zonneschijn

omdat ik me dan zo blind staar
vergeet ik het wel eens even
door wat zichtbaar is of voelbaar
dat er zoveel moois is in `t leven

God gaf veel mensen om me heen
kinderen met hun vrolijkheid
Hij houdt me stevig op de been

en als Hij mij naar buiten leidt
gaan verbaasd mijn ogen open
en ik blijf geloven hopen.


Wim Pouwelse, 05-04-2016.

Geloof (3)

Geloof (3)

Van de dingen zeker zijn
waar je hoop op is gericht
en het is geen valse schijn
maar het bewijst waterdicht
hoewel iets onzichtbaar is
het juist bestaat en waar is.

Wim Pouwelse, 05-04-2016.

Naar aanleiding van Hebreeën 11 vers 1.

maandag 4 april 2016

Gods stem

Gods stem

die ik heel erg bewonder
in de kracht van de donder
maar die ook in het duister
mij zachtjes moed in fluistert.


Wim Pouwelse, 04-04-2016.

zondag 3 april 2016

Helper

Helper

Als `k zwak ben geeft Hij kracht
licht in duisterste nacht
wordt ik geplaagd door pijn
Hij zal er voor me zijn

geeft m’ in vermoeidheid rust
en raak ik uitgeblust
Zijn Geest komt met nieuw vuur
brandend ied’re dag elk uur

Hij laat mij nooit alleen
helpt mij door alles heen
draagt m’ als het nodig is
als ik de krachten mis

mijn Steun en Toeverlaat
Die altijd naast me staat.


Wim Pouwelse, 03-04-2016.

zaterdag 2 april 2016

Pinksteren

Pinksteren

Na Pasen feest van leven
heeft Jezus ons gegeven
een heel nieuw Pinksterfeest
toen ontving de kerk Zijn Geest

want om sterk te kunnen staan
en de wereld rond te gaan
met vrijmoedigheid en sterk
vast gelovend in Zijn werk

kregen zij Zijn vuur en kracht
gaan z’ in Zijn gezag en macht
van Zijn boodschap overtuigd

dat Hij de verlost bevrijdt
Vredevorst in eeuwigheid
waar eens iedereen voor buigt.


Wim Pouwelse, 02-04-2016.

vrijdag 1 april 2016

Alles nieuw

Alles nieuw

Zo veel gezangen
vol van verlangen
blijft het bij dromen
zal vrede komen

zal verdwenen zijn
ziekte dood en pijn
dat niemand nog ziet
zonde en verdriet

alles nieuw en fris
nooit meer duisternis
de schepping bevrijd
tot in eeuwigheid

ik kan geloven
in Gods beloven.


Wim Pouwelse, 01-04-2016.

Nieuwe lente

Nieuwe lente

Alles lijkt nieuw en fris
weg kou en duisternis
`t blijft lekker langer licht
meer kleur op elk gezicht

zoveel tinten van groen
lijken hun best te doen
het leven  op te frissen
weg alle muizenissen

vogels met nesteldrang
druk met vrolijk gezang
veel dieren in de wei
maken ook mensen blij

iemand die vrolijk fluit
nieuwe lente nieuw geluid.


Wim Pouwelse, 01-04-2016.