zondag 31 december 2017

Voorziener

Voorziener

De God van alle goden
voorziet in al mijn noden
Hij wil dat `k Hem benader
als mijn hemelse Vader

want Hij kent al mijn vragen
en draagt mij al mijn dagen
is het mij bang te moede
het werkt mede ten goede

voor wie werk’lijk houdt van Hem
ook wil luist’ren naar Zijn stem
Jezus echt wil vertrouwen
mag rustig op Hem bouwen

als Verlosser krachtig
want Hij is almachtig.


Wim Pouwelse, 31-12-2017.

zaterdag 30 december 2017

2017

2017

Ik heb het haast gezien
met 2017
nee, dit jaartje was echt
helemaal niet slecht
maar `t is nu bijna klaar
een heel bijzonder jaar
het zat soms best wel tegen
maar er was ook veel zegen
om dankbaar voor te zijn
ben blij met groot en klein.


Wim Pouwelse, 27-12-2017.

vrijdag 29 december 2017

Ontzorgd

Ontzorgd

Ik maak me niet bezorgd
God is het Die ontzorgt
Hij maakt van zorgen vrij
wil dat voor u en mij

opdat wij gelukkig zijn
bevrijd van angst en pijn
waardoor je zeker weet:
ik ben niet bang voor leed

de tocht is soms best zwaar
maar Hij staat altijd klaar
en is steeds heel dichtbij
zo nodig draagt Hij mij

blij op weg naar morgen
veilig en geborgen.


Wim Pouwelse, 29-12-2017.

donderdag 28 december 2017

Best weer

Best weer

`t Is weer
best weer
`t waait wel
nog fel

dus `t is
wel fris
voor `t oog
is `t droog

`t gaat goed
te voet
per fiets

`t heeft iets
`t verdriet
mij niet.


Wim Pouwelse, 28-12-2017.

U

U

U doet
mij goed
U hoort
elk woord

het hart
van smart
geheeld
en deelt

mij mee
Gods vree
bent trouw

ik hou
van U
juist nu.


Wim Pouwelse, 20-12-2017.

woensdag 27 december 2017

Lang verwacht

Lang verwacht
in die nacht
komt het Kind
`t heil begint

en ik mag
deze dag
en voortaan
tot God gaan

Hij brengt vreugd
doet mij deugd
om wat Hij
leed voor mij

breng ik eer
aan mijn Heer.


Wim Pouwelse, 24-12-2017.

dinsdag 26 december 2017

Dichtbij

Dichtbij

De ster
stond ver
U bent
gekend

bij mij
dichtbij
deelt mee
mij vree

verlicht
`t gezicht
verheugt
doet deugd

heel waar
kostbaar


Wim Pouwelse, 26-12-2017.

maandag 25 december 2017

Kom!

Kom!

God nodigt uit
en roept het luid
door d’ engel hoor
ook `t eng’lenkoor

zij prijzen Hem
met blijde stem
in stralend licht
`k zie `t vergezicht

dat Hij ons toont
Die eeuwig troont
Zijn vreed’ op aard
is echt wat waard

`t heeft God behaagt
de morgen daagt.


Wim Pouwelse, 25-12-2017.

zondag 24 december 2017

Je bent

Je bent
gekend
Gods kind
bemind
door Hem
Wiens stem
spreekt zacht
vol kracht
God werkt
versterkt
heel trouw
ook jou
en zegt
oprecht
Ik hou
van jou.


Wim Pouwelse, 24-12-2017.

zaterdag 23 december 2017

vrijdag 22 december 2017

Athéïst

Athéïst

Ik heb me toch echt vergist
vergeeft u mij en wordt niet boos
want menig pur sang athéïst
is toch veel minder goddeloos
dan tot nu toe wordt beweerd
en dat een goed gesprek begint
heb ik nu toch wel geleerd
niet met wat scheidt – maar juist verbindt.


Wim Pouwelse, 22-12-2012.

donderdag 21 december 2017

Herders en wijzen

Herders en wijzen

Dichtbij aan herders in een veld
heeft een engel het hen gemeld
onder zang van eng’lenkoren
de Vredevorst was geboren
Hij de Koning van het heelal
lag in een kribje in een stal

wijzen volgden van heel erg ver
de bijzondere Koningsster
met geschenken zwaar beladen
en zij knielden en aanbaden
voor de Koning van het heelal
die echt voor eeuwig heersen zal.


Wim Pouwelse, 20-12-2017.

woensdag 20 december 2017

Gods Wezen

Gods Wezen

Het is Gods Wezen
te genezen
en vergeven
wil doen leven

ook verblijden
en bevrijden
hen die lijden
of veel strijden

`t is Zijn streven
zegen geven
mensen laven
met Zijn gaven

Zich ontfermen
en beschermen.


Wim Pouwelse, 17-12-2017.

dinsdag 19 december 2017

God maakt zalig

God maakt zalig
niet inhalig
maar vrijgevig
dus verstevig
warme banden
door je handen
uit te steken
naar de ander
dan verander
je gebreken
of frustraties
in situaties
breng je een stuk
oprecht geluk
ben je ook vrij
zo zij aan zij
en sta je klaar
voor, naast elkaar
verbondenheid
breekt eenzaamheid.


Wim Pouwelse, 18-12-2017.

maandag 18 december 2017

`k Begin

`k Begin
met zin
de dag
en lach

`k geniet
God ziet
bevrijdt
van strijd

ben blij
want Hij
ontzorgt
bezorgt

mij vreugd
doet deugd.


Wim Pouwelse, 11-12-2017.

zondag 17 december 2017

Sterk stil

Sterk stil

Stil zijn
geeft kracht
en macht
geen schijn

God spreekt
Hij weet
van leed
verbreekt

luistert
en hoort
elk woord

`t fluistert
Gods wil
wees stil.


Wim Pouwelse, 17-12-2017.

zaterdag 16 december 2017

Plechtig beloofd

Plechtig beloofd

Gods liefde is heel krachtig
hartelijk en waarachtig
Hij heeft Zijn Zoon gegeven
opdat wij eeuwig leven*
als wij in Hem geloven
plechtig is Gods beloven.

Wim Pouwelse, 12-12-2017.

*Johannes 3 vers 16.

vrijdag 15 december 2017

Blijf dromen

Blijf dromen

Een diepe zucht
geeft je weer lucht
en schaterlach
want echt dat mag
adem halen
en dan stralen
o ja ik weet
er is veel leed
`t gaat soms te keer
als in zwaar weer
blijf toch hopen
ogen open
goede dromen
blijven komen
jubel het luid
ze komen uit
ooit op een keer
dankzij de Heer.


Wim Pouwelse, 05-12-2017.

donderdag 14 december 2017

Kustrust

Kustrust

Zacht zand
op `t strand
tevree
aan zee

de wind
begint
geruis
gesuis

ik kijk
de dijk
het doet
me goed

die kust
vol rust.


Wim Pouwelse, 06-12-2017.

woensdag 13 december 2017

Een kind

Een kind

Geboren als kind
kwam Hij als de Zoon
verliet toen Gods troon
de mens welgezind

Gods Zoon Die Zich gaf
met eind’loos geduld
groot was onze schuld
en Hij droeg de straf

Hij gaf zich aan `t kruis
nam daar zonden weg
wees zo ons de weg
naar `t hemelse huis

Hij heeft gegeven
ons `t eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 09-12-2017.

Zie ook Jesaja 9 vers 5 en 53 vers 5.

dinsdag 12 december 2017

Gods gezicht

Gods gezicht

Moet je toch horen
God werd geboren
teder klein kindje
vriendelijk vrindje

roep het van daken
God wil ons raken
met liefd’ en vrede
deelt ons dat mede

kwam om te sterven
zo te beërven
heil eeuwig leven
wil ons dat geven

want Jezus als `t Licht
geeft God een gezicht.


Wim Pouwelse, 04-12-2017.

maandag 11 december 2017

Het Licht

Het Licht

Een prachtige ster
zij straalde van ver
maar Jezus het Licht
Hij toont Gods gezicht.*

Wim Pouwelse, 04-12-2017.

*Johannes 8 vers 12 en 14 vers 9.

zondag 10 december 2017

Wat is Kerst?

Wat is Kerst?

Vrolijke lichtjes
blije gezichtjes
`t is op zijn verst
nog lang geen kerst

vrede voor harten
heling van smarten
meer dan een gevoel
echt dat is het doel

niet alleen `t eten
opdat we weten
dat er veel meer is

daar er een Heer is
Die eens voor ons stierf
het heil ons verwierf.


Wim Pouwelse, 04-12-2017.

zaterdag 9 december 2017

vrijdag 8 december 2017

Stormachtig

Stormachtig

Wel windkracht acht
het waait niet zacht
met veel geruis
rondom het huis

een laatste blad
landt kleddernat
zacht op het gras
net naast een plas

de wolken grijs
zijn van de wijs
en jagen voort
straf aangespoord

door wat ik dacht
wel windkracht acht.


Wim Pouwelse, 08-12-2017.

Mijn Jezus

Mijn Jezus

Vanuit Zijn macht
geeft Jezus kracht
steeds draagt Hij mij
de strijd voorbij

gaat met mij mee
schenkt rust en vree
in zware tijd
en narigheid

Hij stierf voor mij
verwierf  voor mij
leven altijd
in eeuwigheid

Hij doet mij deugd
en is mijn vreugd.


Wim Pouwelse, 03-12-2017.

donderdag 7 december 2017

Liefde verlicht

Liefde verlicht
een droef gezicht
maar ook de smart
van `t lijdend hart

niet als een ster
die straalt van ver
God juist dichtbij
verwarmt maakt vrij

zo stuurde Hij
voor jou en mij
dit weerloos kind

dat welgezind
heel veel vergeeft
want Jezus leeft.


Wim Pouwelse, 30-11-2017.

woensdag 6 december 2017

God mijn Vader

God mijn Vader

Jezus is Heer
en telkens weer
als ik door Hem
met hart en stem
God benader
als mijn Vader
word ik gehoord
en ook verhoord
in elke nood
mijn God is groot
Hij maakt me blij
van zorgen vrij
heeft alle macht
en geeft mij kracht
dat doet mij goed
schenkt mij steeds moed.


Wim Pouwelse, 30-11-2017.

dinsdag 5 december 2017

Traan

Traan

Geef
lucht
zucht
leef

hand
teer
veer
landt

laat
traan
gaan
baat

oog
droog.


Wim Pouwelse, 28-11-2017.

maandag 4 december 2017

Zicht

Zicht

Loop
kop
op
hoop

hoor
biedt
lied
oor

haal
lach
mag
straal

licht
zicht.


Wim Pouwelse, 28-11-2017.

zondag 3 december 2017

Mijn God

Mijn God

God Die ik prijs
hulde bewijs
U bent mijn God
`k vertrouw mijn lot
U telkens toe
U wordt nooit moe
hebt alle macht
geeft steeds weer kracht
en U maakt mij
van zorgen vrij
schenkt mij weer moed
U bent  zo goed.


Wim Pouwelse, 26-11-2017.

zaterdag 2 december 2017

Respect

Respect
bedekt
geen haat
maar laat
leven
geven
gescheld
niet telt
men geeft
beleefd
antwoord
gehoord
wie vraagt
en draagt
`t geluid
ook uit
men ziet
eerbied.


Wim Pouwelse, 02-12-2017.

vrijdag 1 december 2017