dinsdag 30 april 2019

God

God

Hij
raakt
maakt
vrij

doet
deugd
vreugd
goed

geeft
vree
mee

leeft
werkt
sterkt.

Wim Pouwelse, 26-04-2019.

maandag 29 april 2019

Ontzag voor God

Ontzag voor God

Wie echt ontzag heeft voor de Heer*
die zal ontdekken telkens weer
dat God steeds kracht en wijsheid geeft
en j’ in Zijn hand geborgen leeft.

Wim Pouwelse, 25-04-2019.

*Spreuken 9 vers 10; 14 vers 26 en 27.

zondag 28 april 2019

Vurige hoop

Vurige hoop

Als vlammend vuur
`t brandt ieder uur
en elk moment
echt ongekend

vol passie kracht
verdrijft de nacht
veler gezicht
wordt blij verlicht

door `t hoopvol Woord
dat wordt gehoord
de Redder stierf
Die `t heil verwierf

toch Jezus leeft
Die `t Leven geeft.

Wim Pouwelse, 19-04-2019.

zaterdag 27 april 2019

Krachtig voedzaam

Krachtig voedzaam

Gods Woord doet mij enorm veel goed
heeft vaak voor struikelen behoed
gaf Godd’lijk licht op `t levenspad
steeds krachtig voedsel in zich had
zodat zelfs in de zwartste nacht
ik licht zag en ervoer Gods kracht
kreeg ook steeds hoop en `k werd gesterkt
`t is wat Zijn Geest door `t Woord bewerkt.

Wim Pouwelse, 16-04-2019.

vrijdag 26 april 2019

Wordt bevrijd


Wordt bevrijd
Jezus stierf
en verwierf
d’ eeuwigheid

dag werd nacht
Hij leed diep
toen Hij riep
`t is volbracht

maar Hij leeft
Hij `s Gods Zoon
op de troon

Die vergeeft
tot ons kwam
als Gods lam.

Wim Pouwelse, 15-04-2019.

donderdag 25 april 2019

Positiefje (4)

Positiefje (4)

De zon komt op
ik voel me top
zelfs als het giet
dan baal ik niet
en blijf ik thuis
`k heb zon in huis.

Wim Pouwelse, 13-04-2019.

woensdag 24 april 2019

Gezegend (3)

Gezegend (3)

`k Ben gezegend
als het regent
bij zonneschijn
er stormen zijn
ik mag steunen
veilig leunen
op Gods armen
en mij warmen
bij diepe smart
aan Jezus hart.

Wim Pouwelse, 11-04-2019.

dinsdag 23 april 2019

Jezus verrees


Jezus verrees
en Hij bewees
te zijn Gods Zoon
heerst op de troon

nam dood en graf
hun rechten af
Gods heil verwierf
doordat Hij stierf

opdat ik weet
dat Jezus leed
nu maakt Hij mij
van zonden vrij

wat Hij belooft
aan wie gelooft.

Wim Pouwelse, 17-04-2019.

maandag 22 april 2019

Hij leeft weer

Hij leeft weer

Jezus leeft
Hij vergeeft
jou en mij
en maakt vrij

van zonden
en wonden
bracht in `t graf
schuld en straf

deelt ook mee
eeuw’ge vree
brengt ons thuis
via `t kruis

ja de Heer
leeft echt weer.

Wim Pouwelse, 13-04-2019.

zondag 21 april 2019

Pascha

Pascha

Paaslam offer dat Gods vrijheid bracht
aan het kruis riep Jezus `t is volbracht
schulden en zonden zijn weggedaan
Christus is in onze plaats gegaan
herrees verlossing is gegeven
alleen bij Hem vind j' eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 20-04-2019.

Naam- of letterdicht.

zaterdag 20 april 2019

Gestorven


Gestorven
verworven
vergeving
verzoening

door lijden
bevrijdend
van zonden
en wonden

gegeven
te Leven
voor altijd
eeuwigheid

`t is Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 20-04-2019.

vrijdag 19 april 2019

Jezus kwam


Jezus kwam
als Gods Lam
leed en stierf
`t heil verwierf

riep met kracht
`t is volbracht
slachtte af
dood en graf

zing nu luid
jubel `t uit
en getuig
met gejuich

Hij leeft weer
onze Heer.

Wim Pouwelse, 17-04-2019.

donderdag 18 april 2019

Blokkie om

Blokkie om

Ik ging een blokkie om
het klinkt misschien wat dom
er ging volstrekt niets om
en ik heb bovendien
geen enkel blok gezien.

Wim Pouwelse, 16-04-2019.

Weer (2)

Weer (2)

`t Weer
doet
weer
goed

zon
gauw
won
blauw

zag
dauw
dag
kou

lach
`t mag

Wim Pouwelse, 15-04-2014.

woensdag 17 april 2019

God zegent mij


God zegent mij
het maak me blij
maar ook heel klein
`k mag zegen zijn
dat ik doorgeef
door Wie ik leef
`k zeg het steeds weer
Jezus mijn Heer.

Wim Pouwelse, 11-04-2019.

dinsdag 16 april 2019

maandag 15 april 2019

`k Blijf er bij

`k Blijf er bij

`k Weet Jezus steunt
wie op Hem leunt
als Toeverlaat
steeds naast mij staat

daarbij ook let
op mijn gebed
en daarvan hoort
bewust elk woord

en Jezus leidt
m’ in eeuwigheid
veilig verder
Goede Herder

Hij `s goed voor mij
daar blijf ik bij.

Wim Pouwelse, 04-04-2019.

zondag 14 april 2019

Vredig

Vredig

U maakt mij
zorgenvrij
en bedroog
nooit mijn oog

laat mij zien
bovendien
dat U werkt
en versterkt

troost bij smart
en mijn hart
vindt steeds rust

Jezus sust
en maakt mij 
vredig blij.

Wim Pouwelse, 11-04 2019.

zaterdag 13 april 2019

`t Zegt

`t Zegt

Kop
staart
top
waard

laat
licht
staat
richt

wat
zegt
dat
echt

jou
nou.

Wim Pouwelse, 08-04-2019.

vrijdag 12 april 2019

Jezus overwon

Jezus overwon

Jezus Hij overwon
en daardoor ook begon
voor mij de victorie
`k mag delen in de glorie
van Hem mijn God en Heer
de Redder Die `k vereer.

Wim Pouwelse, 06-04-2019.

donderdag 11 april 2019

`k Ben niet alleen


`k Ben niet alleen
door alles heen
is God dichtbij
Jezus bij mij

en echt Hij let
op mijn gebed
de Vader hoort
zegt mij Gods Woord

waar ik op bouw
want ik vertrouw
Wie naast mij staat
steeds met mij gaat

Gods Geest Die weidt
mij veilig leidt.

Wim Pouwelse, 01-04-2019.

woensdag 10 april 2019

Echt goed (2)


Echt goed (2)

Echt God is goed
Die `t goede doet.

Wim Pouwelse, 06-04-2019.

Psalm 119 vers 68.

dinsdag 9 april 2019

U doet


U doet
mij goed
U leeft
vergeeft

U raakt
en maakt
echt blij
ook vrij

U heelt
en deelt
mij mee
Uw vree

Jezus
Christus.

Wim Pouwelse, 30-03-2019.

maandag 8 april 2019

Jezus helpt je


Jezus helpt je
overstelpt je
wil je laven
met Zijn gaven

en beschermen
Zich ontfermen
heeft Zijn leven
zelfs gegeven

want heus je bent
echt ongekend
Hem zo kostbaar
`t is werk’lijk waar

je bent Hem heilig
en bij Hem veilig.

Wim Pouwelse, 31-03-2019.

zondag 7 april 2019

`k Hoef niet te vrezen

`k Hoef niet te vrezen

`k Hoef voor `t kwade niet te vrezen
het dal van doodse donkerheid 1
`k mag vol van vertrouwen wezen
dat God mij veilig verder leidt

en ik maak me ook geen zorgen
omdat Hij al mijn noden kent
zo weet ik m’ in Hem geborgen
Die mij Zijn licht en waarheid zendt 2

`k mag alles van Hem verwachten
zelfs in de diepste duisternis
rustig zijn bij bange nachten
daar Hij mijn Licht en Luister is

Jezus leidt mij veilig verder
mijn almachtig Goede Herder.

Wim Pouwelse, 07-04-2019.

1 Psalm 23 vers 4 2 Psalm 43 vers 3.

zaterdag 6 april 2019

Steeds meer

Steeds meer

Ik steun
en leun
steeds meer
mijn Heer
op U
ook nu
Jezus
Christus
U sterkt
bewerkt
vrijheid
blijheid
deelt mee
rust vree.

Wim Pouwelse, 28-03-2019.

vrijdag 5 april 2019

Het viel wel mee


Het viel wel mee
ook dit keer weer
toch aardig weer
`k ben best tevree

wat zonneschijn
buitje regen
`t viel niet tegen
`k vind het wel fijn

dit fraaie weer
kan er mee door
`t is lekker hoor
biedt hoop op meer

zalig ik straal
ook helemaal.

Wim Pouwelse, 04-04-2019.

donderdag 4 april 2019

Jezus bewees

Jezus bewees

Jezus is echt opgestaan
want de dood kon Hem niet aan
bewees zo te zijn Gods Zoon*
heerst voor eeuwig op Gods troon.

Wim Pouwelse, 29-03-2019.

*Romeinen 1 vers 4.

woensdag 3 april 2019

Als een parel

Als een parel

Als een dure parel in Gods hand
je bent zelfs zoveel kostbaarder want
Jezus heeft eens voor jou gegeven
aan `t kruis Zijn kostbaar dierbaar leven
daar de Vader veel meer van je houdt
dan van edelstenen zilver goud
het is echt volledig onverdiend
maar Jezus noemt jou nu juist Mijn vriend*
voor Hem ben je geweldig dierbaar
onvervangbaar haast onbetaalbaar.

Wim Pouwelse, 26-03-2019.

*Johannes 15 vers 13 en 15.

dinsdag 2 april 2019

God mijn Heer U bent

God mijn Heer U bent

God mijn Heer U bent zo groot
vol genade goedheid liefd’ en trouw
het is dan ook niet zo vreemd
dat ik zielsveel van U hou.

Wim Pouwelse, 25-03-2019.

maandag 1 april 2019

God leeft

God leeft

`k Nader
Vader
ook nu
tot U
Die leeft
vergeeft
zonden
wonden
ook heelt
en deelt
mij mee
echt vree
maakt vrij
en blij
U doet
mij goed.

Wim Pouwelse, 24-03-2019.