donderdag 30 november 2017

Waardig

Waardig

In hemel op aard
Jezus is het waard
dat iedereen Hem prijst
en Zijn Naam eer bewijst.


Wim Pouwelse, 25-11-2017.

woensdag 29 november 2017

Worthy

Worthy

In heaven on earth
Lord Jesus You `re worth
that all voices be raised
and Your name be praised.


Wim Pouwelse, 25-11-2017.

dinsdag 28 november 2017

Jagen naar

Jagen naar

Jagen naar vrede met alleen
zal God en mens bevallen
en jaag ook naar de heiliging
`t is krijgen van beveiliging
men zal bovendien
ook de Here zien.

Wim Pouwelse, 23-11-2017.

Hebreeën 12 vers 14.

maandag 27 november 2017

Brrrrrrrrrrrrrr

Brrrrrrrrrrrrrr

`k Hoor keer op keer
brrrrrrr wat een weer
blijf lekker thuis
warmpjes in huis
bij kunstig licht
schrijf dit gedicht.


Wim Pouwelse, 27-11-2017.

Krenkend

Krenkend

Mensen die geen haren krenken
kunnen toch veel leed toedenken
anderen op zielen trappen
woorden zijn vaak rake klappen.


Wim Pouwelse, 23-11-2017.

zondag 26 november 2017

God is love

God is love

The Lord is near
He `s also here
not just above
and God is love
casts out the fear.*

Wim Pouwelse, 25-11-2017.

1 John 4 verse 8, 16 and 18.

zaterdag 25 november 2017

Zalige rust

Zalige rust
aan wijdse kust
peilloze zee
zij neemt me mee

zacht bij de hand
naar een ver land
geweldig ver
de verste ster

lijkt plots dichtbij
ben vrij en blij
met teder licht
op mijn gezicht

en diepe rust
daar aan de kust.


Wim Pouwelse, 18-11-2017.

vrijdag 24 november 2017

Job

Job

In `t leven van de arme Job
zet satan alles op zijn kop
maar Job blijft zijn God nog prijzen
en Hem huld’ en eer bewijzen
ondanks ellende pijn verdriet
zondigt Job met zijn lippen niet

maar de duivel is nog lang niet klaar
Jobs vrienden komen dan zowaar
en vervloekt Job zijn geboortedag
wat van die huichelaars niet mag
beginnen hem t’ ondervragen
zo ontzettend aan te klagen
van de vreselijkste dingen
dan stopt Job Gods lof te zingen
hij begrijpt God en mensen niet
en komt haast om in zijn verdriet
voelt zich verlaten zo roept hij
waarom keert God Zich tegen mij

doch Jahweh antwoordt uit een storm
met liefdevol gezag enorm
en humor wijst Hij Job terecht
die zegt: Jahweh het spijt m’ oprecht
vernedert zich en wordt verhoogd
Jobs tranen zijn door God gedroogd.


Wim Pouwelse, 21-11-2017.

donderdag 23 november 2017

Gedichtje

Gedichtje

Een plots begin
als kleine zin
of simpel woord
dat ongestoord

zweeft als een blad
in herfstweer dat
op zachte zucht
door lichte lucht

dan op die reis
`t klinkt welhaast wijs
krijgt het een stek

daalt naar een plek
valt vederlicht
in `t klein gedicht.


Wim Pouwelse, 18-11-2017.

woensdag 22 november 2017

Hemels (2)

Hemels (2)

Verbannen
`t vermannen
inspanning
ontspanning

vergeven
beleven
doorlevend
rustgevend

niet draven
maar laven
aan gaven

proef die sfeer
leg steeds weer
alles neer.


Wim Pouwelse, 18-11-2017.

dinsdag 21 november 2017

`t Was goed

`t Was goed

De dag was goed
dat geeft weer moed
ook voor morgen
`k heb geen zorgen
ik slaap wel zacht
komende nacht
en `k wens dat nu
ook toe aan u.


Wim Pouwelse, 20-11-2017.

Here der heren

Here der heren
Koning der koningen
ik mag verkeren
vrij in Uw woningen

dat ik telkens weer
door Jezus de Heer
ik U benader
God aks mijn Vader

U ziet mij als zoon
ik mag zelfs voor Uw toon
alles steeds vragen
nachten en dagen

dit is zo kostbaar
`k ben U heel dankbaar.


Wim Pouwelse, 16-11-2017.

maandag 20 november 2017

Liefdevol

Liefdevol

Vol liefde zijn
schenkt troost bij pijn
en bij verdriet
verdrijft dat niet

maar `t maakt dat wij
verheugd en vrij
door durven gaan
naast elkaar staan

een hug een arm
weldadig warm
zacht om je heen
houdt op de been

leed wordt verzacht
`t geeft hoop en kracht.


Wim Pouwelse, 13-11-2017.

zondag 19 november 2017

Jezus’ macht

Jezus’ macht

Jezus Hij is almachtig
Zijn liefd’ oneindig krachtig
overwon de hel en dood
Zijn Naam is geweldig groot

Gods Zoon redt geneest bevrijdt
voor de tijd en d’ eeuwigheid
Hij is zo ontzettend sterk
in heel Zijn verlossingswerk.


Wim Pouwelse, 15-11-2017

zaterdag 18 november 2017

Vaders genade

Vaders genade

Vaders genade is zo groot
Zijn liefde sterker dan de dood
want Jezus Hij is opgestaan
en heeft ons alles voorgedaan
in Zijn leven en Zijn sterven
opdat wij Gods heil beërven.


Wim Pouwelse, 15-11-2017.

vrijdag 17 november 2017

Bidden loont

Bidden loont
want God toont
mij en jou
zo zijn trouw

Hij is echt
heel oprecht
ontzettend
oplettend

is de nood
ons te groot
Hij weet raad

Jezus staat
steeds ter zij
jou en mij.


Wim Pouwelse, 10-11-2017.

donderdag 16 november 2017

Positiefje (2)

Positiefje (2)

Een klein versje
als een kersje
op een taart
wel wat waard.


Wim Pouwelse, 11-11-2017.

woensdag 15 november 2017

Heel sterk

Heel sterk

God is heel sterk
voor ons aan `t werk
doet dat heel trouw
voor mij en jou

uit al Zijn macht
met grote kracht
maakt Jezus vrij
ook jou en mij

van zorg en leed
opdat men weet
wie Hem dat vraagt
Hij altijd draagt

Zijn arm is sterk
Hij is aan `t werk.


Wim Pouwelse, 11-11-2017.

dinsdag 14 november 2017

Geweldig goed

Geweldig goed

God is echt geweldig goed
trouw in alles wat Hij doet
tevens zegent Hij heel graag
jou en mij hier nu vandaag.

Wim Pouwelse, 14-11-2017.

Dartel

Dartel

Ik dartel door `t leven
dat mij is gegeven
als vlindertje zo vrij
vrolijk opgeruimd en blij.

Wim Pouwelse, 14-11-2017.

maandag 13 november 2017

Een hug

Een hug

Een hug een arm
eenvoudig warm
ferm om je heen
`t houdt j’ op de been.

Wim Pouwelse, 13-11-2017.

zondag 12 november 2017

Almachtig

Almachtig

Als een lam zo kwetsbaar
als een leeuw zo weerbaar
in liefde almachtig
in trouw zeer krachtig

kwam Jezus als een kind
dat van het duister wint
ons slechts tederheid schenkt
nooit een haar heeft gekrenkt

zo heeft Hij Zich m’ ontfermd
en mij telkens beschermd
in Zijn Naan is echt kracht
want Hij heeft alle macht

op Wie `k zeer sterk vertrouw
tevens rustig op bouw.


Wim Pouwelse, 12-11-2017.

zaterdag 11 november 2017

God ........

God …….

wie U kent
weet U bent
weldadig
genadig

inlevend
vergevend
veelvuldig
geduldig

vol passie
compassie
genegen
tot zegen

mij kostbaar
zo dierbaar.

Wim Pouwelse, 08-11-2017.

vrijdag 10 november 2017

Waar vind ik?

Gedichtjes over Pasen zijn te vinden onder het onderwerp (de "label") "Opstanding"
Met betrekking tot Goede Vrijdag kunt u gedichtjes vinden onder de labels "Het kruis" en "Lijden van Christus".
Het label "Kerst en Oud & Nieuw" spreekt voor zich.
Onder "Ged88" zijn rijmpjes/ideeën gebundeld, die leidden tot gedichtjes.

Najaarsweer

Najaarsweer

De stormen
zij vormen
vaak wolken
die kolken

en vluchten
langs luchten
in lagen
voor vlagen

de krachten
verzachten
zij sussen
intussen

milde zon
overwon.


Wim Pouwelse, 01-11-2017.

donderdag 9 november 2017

Dankbaar …….

Dankbaar …….

Dankbaar te zijn
geeft kracht bij pijn
tevredenheid
is kostbaarheid

men is weerbaar
onverstoorbaar
vast gelovend
God steeds loven

en ook men kan
iets gunnen dan
and`re mensen
die iets wensen

dit inlevend
en meelevend.

Wim Pouwelse, 04-11-2017.

woensdag 8 november 2017

ˋt Is weer

ˋt Is weer
goed weer
ik loop
vol hoop
in ˋt zand
van ˋt strand
tevree
langs zee
ik kijk
wat rijk
zo puur
natuur
die kust
vol rust.

Wim Pouwelse, 08-07-2017.

Te groot?

Te groot?

Zeer ongewoon
buitengewoon
niet buitenaards
wel bovenaards

niet te vatten
of te schatten
de Creator
Triomfator

heel rechtzinnig
en diepzinnig
zeer fijnzinnig

onverklaarbaar
toch bestaanbaar
benaderbaar.

Wim Pouwelse, 05-11-2017.

dinsdag 7 november 2017

Stralend weer

Stralend weer

ˋk Zie de maan
bleekjes staan
lucht staalblauw
fris de dauw
het is weer
stralend weer

kou verdwijnt
zon zij schijnt
eerst nog zacht
dan vol kracht
briesje zucht
opgelucht

en ik hoor
ˋt vogelkoor
ook de zee
zingt zacht mee
ik geniet
van hun lied

levenslust
aan de kust.

Wim Pouwelse, 07-11-2017.

maandag 6 november 2017

Mijn God van trouw

Mijn God van trouw

Mijn trouwe Heer
Die telkens weer
er voor mij bent
op elke moment

in elke nood
Uw hulp mij bood
houdt m’ op de been
door alles heen

U kent mij God
tot op het bot
blijft naast mij staan
en met mij gaan

mijn God van trouw
op Wie ik bouw.

Wim Pouwelse,  03-11-2017.

zondag 5 november 2017

Jezus redt

Jezus redt

Jezus Hij helpt mij
ik heb dat nodig
en overstelpt mij
niet overbodig

rijk geeft Hij zegen
die ik weldadig
steeds heb gekregen
altijd voorradig

heeft mij vergeven
telkens genadig
redt zo mijn leven
echt zeer krachtdadig

verklaart veelvuldig
totaal m’ onschuldig.

Wim Pouwelse, 30-10-2017.

zaterdag 4 november 2017

Genadig …….

Genadig  …….

Met veel genade
slaat God ons gade
wil graag vergeven
opdat wij leven
daar Hij ons liefheeft
Zijn zegen ook geeft
houdt door alles heen
ons ferm op de been
dat doet Hij heel graag
hier nu ook vandaag.


Wim Pouwelse, 04-11-2017.

Herfstgenot

Herfstgenot

Een gouden pad
gevallen blad
het knispert nat

onder mijn voet
briesj’ in mijn snoet
doet mij zo goed

puur herfstgenot
tot op het bot
kan niet kapot.


Wim Pouwelse, 04-11-2017.

vrijdag 3 november 2017

Hoe goed

Hoe goed

Uw daden Heer
tonen steeds meer
hoe goed U bent
mijn zwaktes kent
`k U heb weerstreefd
dat toch vergeeft
dat niet één keer
maar telkens weer
U voor mij leeft
en er naar streeft
dat ik geheeld
groei naar Uw beeld
bloei als een boom
die naar een stroom
de wortels strekt
zo opgewekt
U vruchten biedt
als liefdeslied.

Wim Pouwelse, 02-11-2017.

donderdag 2 november 2017

God helpt mij

     God helpt mij
     maakt mij vrij
daar `k Hem benader
    Hemelse Vader
       door Jezus
       de Christus.


Wim Pouwelse, 01-11-2017.

woensdag 1 november 2017

Hij geeft

Hij geeft

Jezus leeft
en Hij geeft
vertrouwen
te bouwen

aan morgen
geen zorgen
of vragen
die knagen

ik weet mij
van schuld vrij
daar de Zoon
voor Gods troon

bidt en pleit
voor mij strijd.


Wim Pouwelse, 29-10-2017.