zondag 31 december 2017

Voorziener

Voorziener

De God van alle goden
voorziet in al mijn noden
Hij wil dat `k Hem benader
als mijn hemelse Vader

want Hij kent al mijn vragen
en draagt mij al mijn dagen
is het mij bang te moede
het werkt mede ten goede

voor wie werk’lijk houdt van Hem
ook wil luist’ren naar Zijn stem
Jezus echt wil vertrouwen
mag rustig op Hem bouwen

als Verlosser krachtig
want Hij is almachtig.


Wim Pouwelse, 31-12-2017.

zaterdag 30 december 2017

2017

2017

Ik heb het haast gezien
met 2017
nee, dit jaartje was echt
helemaal niet slecht
maar `t is nu bijna klaar
een heel bijzonder jaar
het zat soms best wel tegen
maar er was ook veel zegen
om dankbaar voor te zijn
ben blij met groot en klein.


Wim Pouwelse, 27-12-2017.

vrijdag 29 december 2017

Ontzorgd

Ontzorgd

Ik maak me niet bezorgd
God is het Die ontzorgt
Hij maakt van zorgen vrij
wil dat voor u en mij

opdat wij gelukkig zijn
bevrijd van angst en pijn
waardoor je zeker weet:
ik ben niet bang voor leed

de tocht is soms best zwaar
maar Hij staat altijd klaar
en is steeds heel dichtbij
zo nodig draagt Hij mij

blij op weg naar morgen
veilig en geborgen.


Wim Pouwelse, 29-12-2017.

donderdag 28 december 2017

Best weer

Best weer

`t Is weer
best weer
`t waait wel
nog fel

dus `t is
wel fris
voor `t oog
is `t droog

`t gaat goed
te voet
per fiets

`t heeft iets
`t verdriet
mij niet.


Wim Pouwelse, 28-12-2017.

U

U

U doet
mij goed
U hoort
elk woord

het hart
van smart
geheeld
en deelt

mij mee
Gods vree
bent trouw

ik hou
van U
juist nu.


Wim Pouwelse, 20-12-2017.

woensdag 27 december 2017

Lang verwacht

Lang verwacht
in die nacht
komt het Kind
`t heil begint

en ik mag
deze dag
en voortaan
tot God gaan

Hij brengt vreugd
doet mij deugd
om wat Hij
leed voor mij

breng ik eer
aan mijn Heer.


Wim Pouwelse, 24-12-2017.

dinsdag 26 december 2017

Dichtbij

Dichtbij

De ster
stond ver
U bent
gekend

bij mij
dichtbij
deelt mee
mij vree

verlicht
`t gezicht
verheugt
doet deugd

heel waar
kostbaar


Wim Pouwelse, 26-12-2017.

maandag 25 december 2017

Kom!

Kom!

God nodigt uit
en roept het luid
door d’ engel hoor
ook `t eng’lenkoor

zij prijzen Hem
met blijde stem
in stralend licht
`k zie `t vergezicht

dat Hij ons toont
Die eeuwig troont
Zijn vreed’ op aard
is echt wat waard

`t heeft God behaagt
de morgen daagt.


Wim Pouwelse, 25-12-2017.

zondag 24 december 2017

Je bent

Je bent
gekend
Gods kind
bemind
door Hem
Wiens stem
spreekt zacht
vol kracht
God werkt
versterkt
heel trouw
ook jou
en zegt
oprecht
Ik hou
van jou.


Wim Pouwelse, 24-12-2017.

zaterdag 23 december 2017

vrijdag 22 december 2017

Athéïst

Athéïst

Ik heb me toch echt vergist
vergeeft u mij en wordt niet boos
want menig pur sang athéïst
is toch veel minder goddeloos
dan tot nu toe wordt beweerd
en dat een goed gesprek begint
heb ik nu toch wel geleerd
niet met wat scheidt – maar juist verbindt.


Wim Pouwelse, 22-12-2012.

donderdag 21 december 2017

Herders en wijzen

Herders en wijzen

Dichtbij aan herders in een veld
heeft een engel het hen gemeld
onder zang van eng’lenkoren
de Vredevorst was geboren
Hij de Koning van het heelal
lag in een kribje in een stal

wijzen volgden van heel erg ver
de bijzondere Koningsster
met geschenken zwaar beladen
en zij knielden en aanbaden
voor de Koning van het heelal
die echt voor eeuwig heersen zal.


Wim Pouwelse, 20-12-2017.

woensdag 20 december 2017

Gods Wezen

Gods Wezen

Het is Gods Wezen
te genezen
en vergeven
wil doen leven

ook verblijden
en bevrijden
hen die lijden
of veel strijden

`t is Zijn streven
zegen geven
mensen laven
met Zijn gaven

Zich ontfermen
en beschermen.


Wim Pouwelse, 17-12-2017.

dinsdag 19 december 2017

God maakt zalig

God maakt zalig
niet inhalig
maar vrijgevig
dus verstevig
warme banden
door je handen
uit te steken
naar de ander
dan verander
je gebreken
of frustraties
in situaties
breng je een stuk
oprecht geluk
ben je ook vrij
zo zij aan zij
en sta je klaar
voor, naast elkaar
verbondenheid
breekt eenzaamheid.


Wim Pouwelse, 18-12-2017.

maandag 18 december 2017

`k Begin

`k Begin
met zin
de dag
en lach

`k geniet
God ziet
bevrijdt
van strijd

ben blij
want Hij
ontzorgt
bezorgt

mij vreugd
doet deugd.


Wim Pouwelse, 11-12-2017.

zondag 17 december 2017

Sterk stil

Sterk stil

Stil zijn
geeft kracht
en macht
geen schijn

God spreekt
Hij weet
van leed
verbreekt

luistert
en hoort
elk woord

`t fluistert
Gods wil
wees stil.


Wim Pouwelse, 17-12-2017.

zaterdag 16 december 2017

Plechtig beloofd

Plechtig beloofd

Gods liefde is heel krachtig
hartelijk en waarachtig
Hij heeft Zijn Zoon gegeven
opdat wij eeuwig leven*
als wij in Hem geloven
plechtig is Gods beloven.

Wim Pouwelse, 12-12-2017.

*Johannes 3 vers 16.

vrijdag 15 december 2017

Blijf dromen

Blijf dromen

Een diepe zucht
geeft je weer lucht
en schaterlach
want echt dat mag
adem halen
en dan stralen
o ja ik weet
er is veel leed
`t gaat soms te keer
als in zwaar weer
blijf toch hopen
ogen open
goede dromen
blijven komen
jubel het luid
ze komen uit
ooit op een keer
dankzij de Heer.


Wim Pouwelse, 05-12-2017.

donderdag 14 december 2017

Kustrust

Kustrust

Zacht zand
op `t strand
tevree
aan zee

de wind
begint
geruis
gesuis

ik kijk
de dijk
het doet
me goed

die kust
vol rust.


Wim Pouwelse, 06-12-2017.

woensdag 13 december 2017

Een kind

Een kind

Geboren als kind
kwam Hij als de Zoon
verliet toen Gods troon
de mens welgezind

Gods Zoon Die Zich gaf
met eind’loos geduld
groot was onze schuld
en Hij droeg de straf

Hij gaf zich aan `t kruis
nam daar zonden weg
wees zo ons de weg
naar `t hemelse huis

Hij heeft gegeven
ons `t eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 09-12-2017.

Zie ook Jesaja 9 vers 5 en 53 vers 5.

dinsdag 12 december 2017

Gods gezicht

Gods gezicht

Moet je toch horen
God werd geboren
teder klein kindje
vriendelijk vrindje

roep het van daken
God wil ons raken
met liefd’ en vrede
deelt ons dat mede

kwam om te sterven
zo te beërven
heil eeuwig leven
wil ons dat geven

want Jezus als `t Licht
geeft God een gezicht.


Wim Pouwelse, 04-12-2017.

maandag 11 december 2017

Het Licht

Het Licht

Een prachtige ster
zij straalde van ver
maar Jezus het Licht
Hij toont Gods gezicht.*

Wim Pouwelse, 04-12-2017.

*Johannes 8 vers 12 en 14 vers 9.

zondag 10 december 2017

Wat is Kerst?

Wat is Kerst?

Vrolijke lichtjes
blije gezichtjes
`t is op zijn verst
nog lang geen kerst

vrede voor harten
heling van smarten
meer dan een gevoel
echt dat is het doel

niet alleen `t eten
opdat we weten
dat er veel meer is

daar er een Heer is
Die eens voor ons stierf
het heil ons verwierf.


Wim Pouwelse, 04-12-2017.

zaterdag 9 december 2017

vrijdag 8 december 2017

Stormachtig

Stormachtig

Wel windkracht acht
het waait niet zacht
met veel geruis
rondom het huis

een laatste blad
landt kleddernat
zacht op het gras
net naast een plas

de wolken grijs
zijn van de wijs
en jagen voort
straf aangespoord

door wat ik dacht
wel windkracht acht.


Wim Pouwelse, 08-12-2017.

Mijn Jezus

Mijn Jezus

Vanuit Zijn macht
geeft Jezus kracht
steeds draagt Hij mij
de strijd voorbij

gaat met mij mee
schenkt rust en vree
in zware tijd
en narigheid

Hij stierf voor mij
verwierf  voor mij
leven altijd
in eeuwigheid

Hij doet mij deugd
en is mijn vreugd.


Wim Pouwelse, 03-12-2017.

donderdag 7 december 2017

Liefde verlicht

Liefde verlicht
een droef gezicht
maar ook de smart
van `t lijdend hart

niet als een ster
die straalt van ver
God juist dichtbij
verwarmt maakt vrij

zo stuurde Hij
voor jou en mij
dit weerloos kind

dat welgezind
heel veel vergeeft
want Jezus leeft.


Wim Pouwelse, 30-11-2017.

woensdag 6 december 2017

God mijn Vader

God mijn Vader

Jezus is Heer
en telkens weer
als ik door Hem
met hart en stem
God benader
als mijn Vader
word ik gehoord
en ook verhoord
in elke nood
mijn God is groot
Hij maakt me blij
van zorgen vrij
heeft alle macht
en geeft mij kracht
dat doet mij goed
schenkt mij steeds moed.


Wim Pouwelse, 30-11-2017.

dinsdag 5 december 2017

Traan

Traan

Geef
lucht
zucht
leef

hand
teer
veer
landt

laat
traan
gaan
baat

oog
droog.


Wim Pouwelse, 28-11-2017.

maandag 4 december 2017

Zicht

Zicht

Loop
kop
op
hoop

hoor
biedt
lied
oor

haal
lach
mag
straal

licht
zicht.


Wim Pouwelse, 28-11-2017.

zondag 3 december 2017

Mijn God

Mijn God

God Die ik prijs
hulde bewijs
U bent mijn God
`k vertrouw mijn lot
U telkens toe
U wordt nooit moe
hebt alle macht
geeft steeds weer kracht
en U maakt mij
van zorgen vrij
schenkt mij weer moed
U bent  zo goed.


Wim Pouwelse, 26-11-2017.

zaterdag 2 december 2017

Respect

Respect
bedekt
geen haat
maar laat
leven
geven
gescheld
niet telt
men geeft
beleefd
antwoord
gehoord
wie vraagt
en draagt
`t geluid
ook uit
men ziet
eerbied.


Wim Pouwelse, 02-12-2017.

vrijdag 1 december 2017

donderdag 30 november 2017

Waardig

Waardig

In hemel op aard
Jezus is het waard
dat iedereen Hem prijst
en Zijn Naam eer bewijst.


Wim Pouwelse, 25-11-2017.

woensdag 29 november 2017

Worthy

Worthy

In heaven on earth
Lord Jesus You `re worth
that all voices be raised
and Your name be praised.


Wim Pouwelse, 25-11-2017.

dinsdag 28 november 2017

Jagen naar

Jagen naar

Jagen naar vrede met alleen
zal God en mens bevallen
en jaag ook naar de heiliging
`t is krijgen van beveiliging
men zal bovendien
ook de Here zien.

Wim Pouwelse, 23-11-2017.

Hebreeën 12 vers 14.

maandag 27 november 2017

Brrrrrrrrrrrrrr

Brrrrrrrrrrrrrr

`k Hoor keer op keer
brrrrrrr wat een weer
blijf lekker thuis
warmpjes in huis
bij kunstig licht
schrijf dit gedicht.


Wim Pouwelse, 27-11-2017.

Krenkend

Krenkend

Mensen die geen haren krenken
kunnen toch veel leed toedenken
anderen op zielen trappen
woorden zijn vaak rake klappen.


Wim Pouwelse, 23-11-2017.

zondag 26 november 2017

God is love

God is love

The Lord is near
He `s also here
not just above
and God is love
casts out the fear.*

Wim Pouwelse, 25-11-2017.

1 John 4 verse 8, 16 and 18.

zaterdag 25 november 2017

Zalige rust

Zalige rust
aan wijdse kust
peilloze zee
zij neemt me mee

zacht bij de hand
naar een ver land
geweldig ver
de verste ster

lijkt plots dichtbij
ben vrij en blij
met teder licht
op mijn gezicht

en diepe rust
daar aan de kust.


Wim Pouwelse, 18-11-2017.

vrijdag 24 november 2017

Job

Job

In `t leven van de arme Job
zet satan alles op zijn kop
maar Job blijft zijn God nog prijzen
en Hem huld’ en eer bewijzen
ondanks ellende pijn verdriet
zondigt Job met zijn lippen niet

maar de duivel is nog lang niet klaar
Jobs vrienden komen dan zowaar
en vervloekt Job zijn geboortedag
wat van die huichelaars niet mag
beginnen hem t’ ondervragen
zo ontzettend aan te klagen
van de vreselijkste dingen
dan stopt Job Gods lof te zingen
hij begrijpt God en mensen niet
en komt haast om in zijn verdriet
voelt zich verlaten zo roept hij
waarom keert God Zich tegen mij

doch Jahweh antwoordt uit een storm
met liefdevol gezag enorm
en humor wijst Hij Job terecht
die zegt: Jahweh het spijt m’ oprecht
vernedert zich en wordt verhoogd
Jobs tranen zijn door God gedroogd.


Wim Pouwelse, 21-11-2017.

donderdag 23 november 2017

Gedichtje

Gedichtje

Een plots begin
als kleine zin
of simpel woord
dat ongestoord

zweeft als een blad
in herfstweer dat
op zachte zucht
door lichte lucht

dan op die reis
`t klinkt welhaast wijs
krijgt het een stek

daalt naar een plek
valt vederlicht
in `t klein gedicht.


Wim Pouwelse, 18-11-2017.

woensdag 22 november 2017

Hemels (2)

Hemels (2)

Verbannen
`t vermannen
inspanning
ontspanning

vergeven
beleven
doorlevend
rustgevend

niet draven
maar laven
aan gaven

proef die sfeer
leg steeds weer
alles neer.


Wim Pouwelse, 18-11-2017.

dinsdag 21 november 2017

`t Was goed

`t Was goed

De dag was goed
dat geeft weer moed
ook voor morgen
`k heb geen zorgen
ik slaap wel zacht
komende nacht
en `k wens dat nu
ook toe aan u.


Wim Pouwelse, 20-11-2017.

Here der heren

Here der heren
Koning der koningen
ik mag verkeren
vrij in Uw woningen

dat ik telkens weer
door Jezus de Heer
ik U benader
God aks mijn Vader

U ziet mij als zoon
ik mag zelfs voor Uw toon
alles steeds vragen
nachten en dagen

dit is zo kostbaar
`k ben U heel dankbaar.


Wim Pouwelse, 16-11-2017.

maandag 20 november 2017

Liefdevol

Liefdevol

Vol liefde zijn
schenkt troost bij pijn
en bij verdriet
verdrijft dat niet

maar `t maakt dat wij
verheugd en vrij
door durven gaan
naast elkaar staan

een hug een arm
weldadig warm
zacht om je heen
houdt op de been

leed wordt verzacht
`t geeft hoop en kracht.


Wim Pouwelse, 13-11-2017.

zondag 19 november 2017

Jezus’ macht

Jezus’ macht

Jezus Hij is almachtig
Zijn liefd’ oneindig krachtig
overwon de hel en dood
Zijn Naam is geweldig groot

Gods Zoon redt geneest bevrijdt
voor de tijd en d’ eeuwigheid
Hij is zo ontzettend sterk
in heel Zijn verlossingswerk.


Wim Pouwelse, 15-11-2017

zaterdag 18 november 2017

Vaders genade

Vaders genade

Vaders genade is zo groot
Zijn liefde sterker dan de dood
want Jezus Hij is opgestaan
en heeft ons alles voorgedaan
in Zijn leven en Zijn sterven
opdat wij Gods heil beërven.


Wim Pouwelse, 15-11-2017.

vrijdag 17 november 2017

Bidden loont

Bidden loont
want God toont
mij en jou
zo zijn trouw

Hij is echt
heel oprecht
ontzettend
oplettend

is de nood
ons te groot
Hij weet raad

Jezus staat
steeds ter zij
jou en mij.


Wim Pouwelse, 10-11-2017.

donderdag 16 november 2017

Positiefje (2)

Positiefje (2)

Een klein versje
als een kersje
op een taart
wel wat waard.


Wim Pouwelse, 11-11-2017.

woensdag 15 november 2017

Heel sterk

Heel sterk

God is heel sterk
voor ons aan `t werk
doet dat heel trouw
voor mij en jou

uit al Zijn macht
met grote kracht
maakt Jezus vrij
ook jou en mij

van zorg en leed
opdat men weet
wie Hem dat vraagt
Hij altijd draagt

Zijn arm is sterk
Hij is aan `t werk.


Wim Pouwelse, 11-11-2017.

dinsdag 14 november 2017

Geweldig goed

Geweldig goed

God is echt geweldig goed
trouw in alles wat Hij doet
tevens zegent Hij heel graag
jou en mij hier nu vandaag.

Wim Pouwelse, 14-11-2017.

Dartel

Dartel

Ik dartel door `t leven
dat mij is gegeven
als vlindertje zo vrij
vrolijk opgeruimd en blij.

Wim Pouwelse, 14-11-2017.

maandag 13 november 2017

Een hug

Een hug

Een hug een arm
eenvoudig warm
ferm om je heen
`t houdt j’ op de been.

Wim Pouwelse, 13-11-2017.

zondag 12 november 2017

Almachtig

Almachtig

Als een lam zo kwetsbaar
als een leeuw zo weerbaar
in liefde almachtig
in trouw zeer krachtig

kwam Jezus als een kind
dat van het duister wint
ons slechts tederheid schenkt
nooit een haar heeft gekrenkt

zo heeft Hij Zich m’ ontfermd
en mij telkens beschermd
in Zijn Naan is echt kracht
want Hij heeft alle macht

op Wie `k zeer sterk vertrouw
tevens rustig op bouw.


Wim Pouwelse, 12-11-2017.

zaterdag 11 november 2017

God ........

God …….

wie U kent
weet U bent
weldadig
genadig

inlevend
vergevend
veelvuldig
geduldig

vol passie
compassie
genegen
tot zegen

mij kostbaar
zo dierbaar.

Wim Pouwelse, 08-11-2017.

vrijdag 10 november 2017

Waar vind ik?

Gedichtjes over Pasen zijn te vinden onder het onderwerp (de "label") "Opstanding"
Met betrekking tot Goede Vrijdag kunt u gedichtjes vinden onder de labels "Het kruis" en "Lijden van Christus".
Het label "Kerst en Oud & Nieuw" spreekt voor zich.
Onder "Ged88" zijn rijmpjes/ideeën gebundeld, die leidden tot gedichtjes.

Najaarsweer

Najaarsweer

De stormen
zij vormen
vaak wolken
die kolken

en vluchten
langs luchten
in lagen
voor vlagen

de krachten
verzachten
zij sussen
intussen

milde zon
overwon.


Wim Pouwelse, 01-11-2017.

donderdag 9 november 2017

Dankbaar …….

Dankbaar …….

Dankbaar te zijn
geeft kracht bij pijn
tevredenheid
is kostbaarheid

men is weerbaar
onverstoorbaar
vast gelovend
God steeds loven

en ook men kan
iets gunnen dan
and`re mensen
die iets wensen

dit inlevend
en meelevend.

Wim Pouwelse, 04-11-2017.

woensdag 8 november 2017

ˋt Is weer

ˋt Is weer
goed weer
ik loop
vol hoop
in ˋt zand
van ˋt strand
tevree
langs zee
ik kijk
wat rijk
zo puur
natuur
die kust
vol rust.

Wim Pouwelse, 08-07-2017.

Te groot?

Te groot?

Zeer ongewoon
buitengewoon
niet buitenaards
wel bovenaards

niet te vatten
of te schatten
de Creator
Triomfator

heel rechtzinnig
en diepzinnig
zeer fijnzinnig

onverklaarbaar
toch bestaanbaar
benaderbaar.

Wim Pouwelse, 05-11-2017.

dinsdag 7 november 2017

Stralend weer

Stralend weer

ˋk Zie de maan
bleekjes staan
lucht staalblauw
fris de dauw
het is weer
stralend weer

kou verdwijnt
zon zij schijnt
eerst nog zacht
dan vol kracht
briesje zucht
opgelucht

en ik hoor
ˋt vogelkoor
ook de zee
zingt zacht mee
ik geniet
van hun lied

levenslust
aan de kust.

Wim Pouwelse, 07-11-2017.

maandag 6 november 2017

Mijn God van trouw

Mijn God van trouw

Mijn trouwe Heer
Die telkens weer
er voor mij bent
op elke moment

in elke nood
Uw hulp mij bood
houdt m’ op de been
door alles heen

U kent mij God
tot op het bot
blijft naast mij staan
en met mij gaan

mijn God van trouw
op Wie ik bouw.

Wim Pouwelse,  03-11-2017.

zondag 5 november 2017

Jezus redt

Jezus redt

Jezus Hij helpt mij
ik heb dat nodig
en overstelpt mij
niet overbodig

rijk geeft Hij zegen
die ik weldadig
steeds heb gekregen
altijd voorradig

heeft mij vergeven
telkens genadig
redt zo mijn leven
echt zeer krachtdadig

verklaart veelvuldig
totaal m’ onschuldig.

Wim Pouwelse, 30-10-2017.

zaterdag 4 november 2017

Genadig …….

Genadig  …….

Met veel genade
slaat God ons gade
wil graag vergeven
opdat wij leven
daar Hij ons liefheeft
Zijn zegen ook geeft
houdt door alles heen
ons ferm op de been
dat doet Hij heel graag
hier nu ook vandaag.


Wim Pouwelse, 04-11-2017.

Herfstgenot

Herfstgenot

Een gouden pad
gevallen blad
het knispert nat

onder mijn voet
briesj’ in mijn snoet
doet mij zo goed

puur herfstgenot
tot op het bot
kan niet kapot.


Wim Pouwelse, 04-11-2017.

vrijdag 3 november 2017

Hoe goed

Hoe goed

Uw daden Heer
tonen steeds meer
hoe goed U bent
mijn zwaktes kent
`k U heb weerstreefd
dat toch vergeeft
dat niet één keer
maar telkens weer
U voor mij leeft
en er naar streeft
dat ik geheeld
groei naar Uw beeld
bloei als een boom
die naar een stroom
de wortels strekt
zo opgewekt
U vruchten biedt
als liefdeslied.

Wim Pouwelse, 02-11-2017.

donderdag 2 november 2017

God helpt mij

     God helpt mij
     maakt mij vrij
daar `k Hem benader
    Hemelse Vader
       door Jezus
       de Christus.


Wim Pouwelse, 01-11-2017.

woensdag 1 november 2017

Hij geeft

Hij geeft

Jezus leeft
en Hij geeft
vertrouwen
te bouwen

aan morgen
geen zorgen
of vragen
die knagen

ik weet mij
van schuld vrij
daar de Zoon
voor Gods troon

bidt en pleit
voor mij strijd.


Wim Pouwelse, 29-10-2017.

dinsdag 31 oktober 2017

Voor mij

Voor mij

De stem
van Hem
Die spreekt
verbreekt
de dood
en bood
Zijn macht
en kracht
Hij sticht
schenkt licht
aan mij
ben blij

Hij stierf
verwierf
zo veel
maakt heel
het hart
van smart
verblijdt
bevrijdt
van zorg
staat Borg
voor mij
ben vrij.


Wim Pouwelse, 29-10-2017.

maandag 30 oktober 2017

Pracht werk

Pracht werk

Hij is geweldig sterk
Jezus doet prachtig werk
Hij maakt mij werk`lijk vrij
en Hij verandert mij

doet dat van binnenuit
nu geniet ik echt voluit
levend in geborgenheid
heiligheid en veiligheid

want ik ben Hem heilig
in Gods handen veilig
volledig onverdiend

weldadig zo bezien
een prachtig staaltje sterk
echt Gods genadewerk.


Wim Pouwelse, 28-10-2017.

zondag 29 oktober 2017

God schiep

God schiep
Hij riep
het Woord
gehoord
met kracht
de nacht
werd licht
`k heb zicht

God spreekt
verbreekt
de nacht
Zijn macht
bevrijdt
de strijd
gesust
`k heb rust.


Wim Pouwelse, 25-10-2017.

zaterdag 28 oktober 2017

Sterk

Sterk

Jezus geeft kracht
heeft alle macht.*

Wim Pouwelse, 21-10-2017.

*Matthéüs 28 vers 18

vrijdag 27 oktober 2017

Mijn gerechtigheid

Mijn gerechtigheid

Gerechtigheid
rechtvaardigheid
zijn niet van mij
want Jezus Hij
was het Die stierf
en zo verwierf
gerechtigheid
rechtvaardigheid
met groot geduld
droeg Hij mijn schuld
en zondelast
God stelde vast
het is genoeg
dat Hij dit droeg
`t maakt u en mij
van schulden vrij
we zijn aanvaard
Hem heel veel waard.


Wim Pouwelse, 23-10-2017.

donderdag 26 oktober 2017

God der goden

God der goden
kent mijn noden
Heer der heren
wil mij leren

te vertrouwen
en te bouwen
vast geloven
het beloven

bij genade
ga `k te rade
van Zijn woorden

die ik hoorde
Hij wil sterken
door mij werken.


Wim Pouwelse, 22-10-2017.

woensdag 25 oktober 2017

Mijn Borg

Mijn Borg

Verblijdt
bevrijdt
van zorg
mijn Borg

doet goed
geeft moed
en kracht
verzacht

maakt heel
zo veel
aan leed

Hij heet
Jezus
Christus.


Wim Pouwelse, 24-10-2017.

dinsdag 24 oktober 2017

Wij falen

Wij falen
allemaal
toch mogen
onz’ ogen
helemaal
echt stralen.


Wim Pouwelse, 24-10-2017.

Geborgd

Geborgd

`k Ben geborgd
onbezorgd
vol van vreugd
dat doet deugd.


Wim Pouwelse, 21-10-2017.

maandag 23 oktober 2017

Echte vreugd

Echte vreugd

Ik ben echt blij
van zorgen vrij
door Jezus straal
ik helemaal

van oor tot oor
daar `k bij Hem hoor
Hij heeft m’ aanvaard
da `s zo veel waard

in Hem geborgd
niet meer bezorgd
Hij geeft mij kracht
heeft alle macht

schenkt vrede rust
en levenslust.


Wim Pouwelse, 21-10-2017.

zondag 22 oktober 2017

Levenslust

Levenslust

`k Heb elke dag zin
vanaf het begin
`t leven te leven
dat mij `s gegeven

met rust vanbinnen
een dag beginnen
maakt blij van zinnen
doet veel verwinnen

zelfs donk`re wolken
die dreigend kolken
kunnen niet roven
`t plechtig beloven

van God gegeven
intens beleven.


Wim Pouwelse, 18-10-2017.

zaterdag 21 oktober 2017

Onecht

Onecht

Gelal
gebral
men zwetst
en kwetst

bewust
onrust
gezaaid
men maait

geen hoop
wanhoop
bekaaid

het laait
heel zuur
als vuur.


Wim Pouwelse, 20-10-2017.

vrijdag 20 oktober 2017

Echtheid

Echtheid

Het kwetst
noch zwetst
verdriet
ook niet

geen zooi
maar mooi
zo puur
natuur

het schenkt
en brengt
oprecht
heel echt

vrijheid
blijheid.


Win Pouwelse, 14-10-2017.

donderdag 19 oktober 2017

woensdag 18 oktober 2017

Tot zegen genegen

Tot zegen genegen

God is tot zegen
echt zeer genegen
Zijn handen open
doet harten hopen

wil blijdschap geven
zin in het leven
ook doen genieten
ons overgieten

met mooie dingen
om te bezingen
zodat we gaan stralen

kunnen verhalen
dat God tot zegen
ons is genegen.


Wim Pouwelse, 13-10-2017.

dinsdag 17 oktober 2017

Jezus `k wil U danken

Jezus `k wil U danken
voor Uw  goedheid liefd’ en trouw
en `k wil steeds verklanken
dat ik zielsveel van U hou.


Wim Pouwelse,  11-10-2017.

maandag 16 oktober 2017

Bezinnen

Bezinnen

Beginnen
bezinnen
en bouwen
vertrouwen

niet klagen
maar vragen
bewaren
bedaren

geloven
`t beloven
verwachting
met achting

en leren
te eren.


Wim Pouwelse, 10-10-2017.

zondag 15 oktober 2017

Jahweh Tséba-oth

Jahweh Tséba-oth

Jezus vecht voor mij
Christus maakt mij vrij
van leed pijn en zorg
Hij `s mijn Burcht en Borg

redt geneest bevrijdt
God Die voor mij strijdt
steeds voor mij aan `t werk
troost en maakt mij sterk

Die mij altijd ziet
Hij vergeet mij niet
d` Almachtige Heer
van `t hemelse heer*

mijn Redder in nood
Jahweh Tséba-oth.*


Wim Pouwelse, 15-10-2017.

*legermachten van miljarden hemelse strijders
 1 Samuël 17 vers 45.

zaterdag 14 oktober 2017

Geloosd?

Geloosd?

Ik wordt nooit geloosd
maar juist warm getroost
daar `k God benader
Hemelse Vader.


Wim Pouwelse, 07-10-2017.

vrijdag 13 oktober 2017

Gekregen

Gekregen

Vrede rust
levenslust
gekregen
als zegen
van Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 07-10-2017.

donderdag 12 oktober 2017

Nazomer

Nazomer

`t Zomert  weer
nu zowaar
deze keer
in `t najaar

het begon
nog wat grauw
maar de zon
kwam al gauw

straalde fijn
warmde zacht
zonneschijn
toch vol kracht

vrolijk licht
blij gezicht.


Wim Pouwelse, 12-10-2017.

Graag

Graag

Grijs grauw
klam kou
nog nat
wil wat
wens wacht
zeer zacht
zo zeer
warm weer
mooi mag
deez dag
gans graag
vandaag.


Wim Pouwelse, 12-10-2017.

woensdag 11 oktober 2017

Gehoord

Gehoord

Goed woord
gehoord
maakt heel
heel veel

bevrijdt
van strijd
het hart
vol smart

doet deugd
deelt vreugd
rust vree
ook mee

kregen
zegen.


Wim Pouwelse, 07-10-2017.

dinsdag 10 oktober 2017

Jahweh Raffa

Jahweh Raffa*

Het is bijzonder
een heel groot wonder
voor zoveel harten
vervuld van smarten

mensen met pijnen
langzaam wegkwijnen
zo veel verduren
moeten bezuren

als wij geloven
Christus’ beloven
Hij heeft geleden
voor ons gebeden

`t is in Gods wezen
om te genezen.

Wim Pouwelse, 08-10-2017.

*Exodus 15 vers 26c.

maandag 9 oktober 2017

Ondanks falen

Ondanks falen
doet God dalen
grote zegen
fris als regen

op het hoofd
van wie geloofd
en in het hart
dat niet verstart

maar ondanks strijd
toch steeds belijd
eerlijk open
ik blijf hopen

op mijn Heer
Die ik vereer.


Wim Pouwelse, 05-10-2017.

zondag 8 oktober 2017

Christus Jezus

Christus Jezus

De Redder van zonden
Genezer van wonden
en Heler van smarten
in talloze harten

wil ons steeds beschermen
Zich onzer ontfermen
met open Zijn oren
gebeden verhoren

heeft eind’loos veel zegen
voor ons eens verkregen
heeft daarvoor gegeven
aan `t kruis juist Zijn leven

komt t’rug zal regeren
als Here der Heren.

Wim Pouwelse, 08-10-2017

zaterdag 7 oktober 2017

God Hij

God Hij

Doet goed
geeft moed
welzijn
heelt pijn
verdriet
je ziet
weer licht
gericht
het oog
omhoog
verwacht
weer kracht
en bouwt
vertrouwt
je lot
aan God.


Wim Pouwelse, 02-10-2017.

vrijdag 6 oktober 2017

Banier

Banier

De Heer is hier
als mijn banier*
Die mij bevrijdt
en mij ook leidt

dwars door de nacht
geeft mij steeds kracht
mijn weg verlicht
geeft mij zo zicht

Hij gaat mij voor
zegt mij: ga door
en geeft mij moed
het komt echt goed

Hij is mijn Heer
Banier van eer.

Wim Pouwelse, 01-10-2017.

*Exodus 17 vers 15.

donderdag 5 oktober 2017

Het heil

Het heil

Dat komt niet van mensen
hoe oprecht z’ ook wensen
eerlijk in hun dromen
ze blijken onvolkomen

prijzenswaardig streven
echt goed willen leven
en als sterren stralen
`t lijkt gedoemd tot falen

Jezus is gegeven
Voorbeeld voor ons leven
waardig na te streven

stressen dromen draven
Gods genade gaven
zullen zielen laven.

Wim Pouwelse, 29-09-2017.

woensdag 4 oktober 2017

Hoop versterkt

Hoop versterkt
het bewerkt
dat je ziet
in `t verschiet

waar oplicht
`t vergezicht
van je droom
als een boom

mooi van groei
vol in bloei
en verwacht
ook Gods kracht

sta er voor
ga dan door
zet `m op
geef nooit op.


Wim Pouwelse, 26-09-2017.

dinsdag 3 oktober 2017

Grote God

Grote God

Hij overwon de hel en dood
Jezus is God geweldig groot.


Wim Pouwelse, 03-10-2017.

Goede God (2)

Goede God (2)

God is geweldig goed
in wat Hij is en doet.


Wim Pouwelse, 02-10-2017.

maandag 2 oktober 2017

Wisselvallig

Wisselvallig

`t Wisselt en valt
het flitst en knalt
dan storm of regen
ook zon en zegen

hoe het ook zij
ben toch wel blij
dag beginnen
warm vanbinnen

is `t elke keer
toch vast weer.

Wim Pouwelse, 29-09-2017.

zondag 1 oktober 2017

Lucht

Lucht

Grief
leed
weet
lief

deelt
heel
veel
heelt

hand
doet
goed
landt

kracht
raakt
maakt
zacht.


Wim Pouwelse, 01-10-2017.

zaterdag 30 september 2017

Genadig God

Genadig God

De God van alle genade*
bij Hem ga `k altijd te rade
voor wijsheid inzicht kracht en rust
licht op mijn pad en levenslust.

Wim Pouwelse, 30-09-2017.

*1 Petrus 5 vers 10, 2 Corinthieërs 9 vers 8.

vrijdag 29 september 2017

God is …….

God is …….

mijn bolwerk van heiligheid
en vesting van veiligheid.


Wim Pouwelse, 27-09-2017.

donderdag 28 september 2017

Mijn liefdevolle trouwe God

Mijn liefdevolle trouwe God

`k Heb U lief mijn God en Heer
Jezus Christus meer en meer
hoewel ik regelmatige faal
ook niet altijd hemels straal

`k vind bij U een eigen stek
een warme veil’ge heil’ge plek
aan Uw liefdevolle hart
daar waar ik bij vreugd of smart

helemaal mezelf mag zijn
Uw zalige zonneschijn
die van Uw gezicht afstraalt
`t beste in mij bovenhaalt

ja zo peilloos is Uw trouw
dat ik zielsveel van U hou.


Wim Pouwelse, 19-09-2017.

woensdag 27 september 2017

Truste

Truste

Ik heb slaap
en ik gaap
dacht dus net
`k ga naar bed
wil rusten
welt’rusten
`k zeg slaap zacht
goedenacht.


Wim Pouwelse, 24-09-2017.

Opstaan

Opstaan

Slaak een zucht
hap diep lucht
adem uit
en lach luid

dat verblijdt
en bevrijdt
blij gezicht
last verlicht

start de dag
met die lach
`t scheelt een stuk

want geluk
het is heus
wel een keus.


Wim Pouwelse, 13-09-2017.