donderdag 31 december 2015

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens

Beste lieve mensen
dat het maar goed gaan mag
wil ik jullie wensen
komend jaar elke dag

ik bid dat gezondheid
bij ieder blijven zal
en elk in veiligheid
mag leven overal

dat van groot tot klein
veel mensen om je heen
gelukkig met je zijn
dan ben je nooit alleen.


Wim Pouwelse, 31-12-2015.

Ander vaatje

Ander vaatje

Oudejaar lijkt wel een kruitvat
niet echt voor iedereen “je dat”
we verlaten het oude jaar
groots feest vierend en knallen maar

past voor mij niet zo in `t plaatje
liever uit een ander vaatje
tappen als het maar even kan
echt als ik toch mag knallen dan

het allerliefst op elke dag
met een vriend`lijk gulle lach
schouderklop of troostend woord

dat juist in stilte wordt gehoord
diep in een hart juist vrede geeft
zodat men weer wat houvast heeft.


Wim Pouwelse, 31-12-2015.

Hunkering

Hunkering

Mensen smachten naar geluk
vrede rust en veiligheid
dit staat steeds meer onder druk
al sinds lange bange tijd

ogen die wanhopig staan
van mensen vol van pijn
doodsbang op de vlucht gegaan
en ontheemd geworden zijn

heel de schepping snakt naar rust
zucht en kreunt op elk gebied
lijkt volledig uitgeblust

`t mensdom vol verlangen ziet
uit naar Wie verlossen zal
iedereen en overal.


Wim Pouwelse, 31-12-2015.

dinsdag 29 december 2015

Puur geluk

Puur geluk

Die heerlijk stralende lach
van een kleinkind deze dag
hoor nog steeds hoe het schatert
en van vrolijkheid klatert
als een beek helder en fris
daarvan genieten dat is
heel erg dierbaar en kostbaar
ja, volstrekt onbetaalbaar
als ik dat rustig bekijk
ben ik zo ontzettend rijk.


Wim Pouwelse, 29-12-2016.

Eind van `t jaar

Eind van `t jaar

Er valt zoveel te zeggen
misschien nog uit te leggen
in woord of in  gebaar
bij het einde van het jaar

of is `t beter stil te zijn
samen denken aan de pijn
iets wat je telkens nog raakt
diepe indruk heeft gemaakt

maar hoe het ook is geweest
toch komt daar het nieuwjaarsfeest
met voornemens en wensen
bij vrijwel alle mensen

voorwaarts de blik op mijn gezicht
het hart vol hoop omhoog gericht.


Wim Pouwelse, 29-12-2015.

maandag 28 december 2015

Wandelen met Hem

Wandelen met Hem

Als een kind aan vaders hand
ik voel me heel veilig want
mijn hand rust in die van Hem
rustig warm Zijn kalme stem

het druk razen van verkeer
onderwerpt Hij telkens weer
aan de kalmte in Zijn tred
wordt elke angst opzij gezet

als een storm fel dreigend raast
en ondersteboven blaast
gaat dat ook mij niet voorbij

eeuw`ge armen onder mij
dragen mij dan elke keer
en dan vrees ik ook niet meer.


Wim Pouwelse, 28-12-2015.

zondag 27 december 2015

Advent

Advent

Kerst welhaast voorbij
`t is bijna nieuwjaar
toch  blijf ik er bij
Advent uitzien naar

de Kerst en daarna
ja, Hij kwam één keer
maar maranatha
straks komt Hij weer

waken en wachten
ik blijf uitzien naar
en Hem verwachten

duister nog de nacht
de morgen haast daar
het Licht waar `k op wacht.


Wim Pouwelse, 27-12-2015.

zaterdag 26 december 2015

Kerstmorgen

Kerstmorgen

Heerlijk stilte en rust
een zacht zonnetje kust
huizen bomen velden
om allen te melden

er is een nieuwe dag
die je beginnen mag
lekker zonder zorgen
deze mooie morgen

op dit nog vroege uur
geniet van de natuur
de kalmte om je heen
nu even heel alleen

de wind die lekker fris
vrolijk verkwikkend is

dit is echt zoveel waard
een stukje vreed’ op aard.


Wim Pouwelse, 26-12-2015.

vrijdag 25 december 2015

Zijn vrede

Zijn vrede

Zal oneindig zijn
zonde ziekte pijn
en geen oorlog meer
diepe rust daalt neer

tranen afgewist
dood ook weggewist
zorgen of verdriet
echt het is daar niet

geen plaats is er nog
voor leugen bedrog
dat geldt overal

als Hij heersen zal
wordt vervuld de droom
vrede: Gods sjaloom.


Wim Pouwelse, 25-12-2015.

donderdag 24 december 2015

Kerstnacht

Kerstnacht

Aan herders in het veld
heeft een engel gemeld
wees toch niet bang maar blij
luister nu goed naar mij

ga kijken in een stal
wat je daar vinden zal
de Messias koningskind
Gods redding die begint

en engelenkoren
lieten mensen horen
vrede zou gaan dagen
en Gods welbehagen

ook zongen zij van eer
aan God de hoogste Heer!


Wim Pouwelse, 24-12-2015.

dinsdag 22 december 2015

Jeruzalem

Jeruzalem

Bidt Jeruzalem toch vrede toe*
zij is van geweld en lijden moe
de stad waar Gods oog vol liefd’ op rust
met passie vol vuur en ongeblust

Hij wil  graag haar Vredeskoning zijn
en zij zal verlost van haat en pijn
eens gezuiverd vol gerechtigheid
stad van vrede zijn in eeuwigheid

dit lijkt een onhaalbaar mooie wens
volstrekt onbereikbaar voor de mens
zo is het nu zo was het ook toen

maar Gods ijver zal dit eens gaan doen
dan vervult Hij eindelijk de droom
de eeuwige Vader Jahweh Sjaloom.

Wim Pouwelse, 22-12-2015.

*Psalm 122 vers 6.

maandag 21 december 2015

In donkerheid

In donkerheid

Onzeker bang
en dat al lang
een vaag gevaar
dit jaar op jaar
eist toch zijn tol
de maat raakt vol
men is gekweld
komt tot geweld
door ergernis
in duisternis
men raakt verdwaald
en toch daar straalt
een helder licht
op hen gericht
Hij roept hen toe
ben je bang moe
en uitgeblust
Ik geef je rust.


Wim Pouwelse, 21-12-2015.

zondag 20 december 2015

Kerstwens

Kerstwens

Dat het ieder goed gaan mag
deze Kerst en komend jaar
elk in vaste vrede leeft
dat voor elke nieuwe dag
steeds Gods zegen zonneklaar
voorspoed en bescherming geeft.


Wim Pouwelse, 19-12-2015.

vrijdag 18 december 2015

Bron van Vrede

Bron van Vrede

Waarmee het eens begon
Die alles heeft gemaakt
en mij vernieuwen kon
heeft nu mijn hart geraakt

geeft diepe vreed’ aan mij
God met ons Immanuel
Jezus brengt rust maakt blij
is heilzaam wonderwel.


Wim Pouwelse, 18-12-2015.

Overwinning

Overwinning

Hoe heftiger nu de strijd
en het lijden of de pijn
des te groter mettertijd
zal de overwinning zijn.


Wim Pouwelse, 18-12-2015.

donderdag 17 december 2015

Rustig en stil

Rustig en stil

Warme stilte zo sereen
klinkt dwars door alles heen
doet een prachtig helend werk
is daarin verbazend sterk

als een muur is deze kracht
die al veel beschutting bracht
tegen storm die buiten woedt
zo de ziel met rust behoedt

kalmte daalt heel rustig neer
aan de voeten van de Heer
stille vrede komt tot stand

op mijn schouder zacht Zijn hand
`t rustig kloppen van Zijn hart
doet verstommen angst en smart.


Wim Pouwelse, 17-12-2015.

woensdag 16 december 2015

Mijn hart

Mijn hart

Heer U gaf voor mij Uw leven
kan ik U dan nog iets geven
U de Schepper van het heelal
lag in een voerbak in een stal
kwam als baby teer en broos
en was daar toen zo hulpeloos

toch vervulde U ons hopen
en stel ik mijn hart nu open.


Wim Pouwelse, 16-12-2015.

dinsdag 15 december 2015

Stralende rust!

Stralende rust!

Er scheen eens een ster in `t donker
met haar sprankelend geflonker
wees zij de wijzen Bethlehem
die vonden en aanbaden Hem

hun reizen was met open ogen
werden daarin niet bedrogen
wat zij daar toen voor zich zagen
beantwoordde hun diepste vragen

wie ook de Christus heeft ontmoet
en in diens innerlijk begroet
voelt Zijn vrede binnenstromen
meer dan j’ ooit had durven dromen

wie Zijn vrede binnen halen
zullen diepe rust uitstralen.


Wim Pouwelse, 15-12-2015.

maandag 14 december 2015

Echte vrede

Echte vrede

Zelfs als het heel heftig stormt
`t leven een bedreiging vormt
door veel tegenslag en pijn
kun je toch nog veilig zijn

zelfs een klein schip ligt stabiel
met een goed verzwaarde kiel
en trotseert de zwaarste zee
neemt alles veilig met zich mee

ook al is alles verward
echte vrede geeft het hart
rust en stabiliteit
door een diepe zekerheid

wie de bron van vrede kent
heeft stevig fundament.


Wim Pouwelse, 14-12-2015.

Zijn Naam

Zijn Naam

De koning van ˋt heelal
waarmee alles begint
in een voerbak een stal
geboren als een kind

herders hoedend in ˋt veld
engel en hemelkoor
hebben ˋt aan hen gemeld
zij gaven toen gehoor

zij kwamen knielden neer
de wijzen van heel ver
aanbaden ook de Heer
na ˋt volgen van een ster

al deze mensen kwamen
wie weet nog de namen
de naam van Christus wel
Jezus, Immanuel.


Wim Pouwelse, 06-12-2015.

zondag 13 december 2015

Veilige Vrede

Veilige Vrede

Aan Gods hand lopen
uit liefde leven
altijd nieuw hopen
in rust gegeven

genade cadans
ritme zo heilig
bij Hem in balans
ben ik echt veilig.


Wim Pouwelse, 13-12-2016.

zaterdag 12 december 2015

Behagelicht

Behagelicht

Uit de thee stijgt damp
bij een schemerlamp
kringelend omhoog
lekker warmpjes droog
lees ik dit gedicht
bij behagelicht.


Wim Pouwelse, 12-12-2015.

Donkerkil

Donkerkil

Het is heel koud nat en guur
regent miezert ieder uur
men raakt verkleumd verstijft
nee, niet graag buiten blijft
straten zijn somber stil
het is echt donkerkil.


Wim Pouwelse, 12-12-2015.

vrijdag 11 december 2015

Donkere dagen

Donkere dagen

Veel mensen die vragen
op december dagen
hoe kom je daar doorheen
en blijf je op de been

dit is wat ze weten
ze die dagen sleten
in eenzaamheid die traag
voorbij gleed aan hun vraag

dat elke nieuwe morgen
ze zich warm geborgen
mogen weten voor vandaag

bij mensen die hun leven
kleur en vreugde geven
zeggen we zien je graag!

Wim Pouwelse, 11-12-2015.

donderdag 10 december 2015

Zalig

Zalig

Heerlijk dat God
ieder die zich tot
Hem keert en haat
het doen van kwaad
van Hem verwacht
verlossingskracht
geluk belooft
en wie gelooft
Zijn vrede schenkt
met liefde drenkt.


Wim Pouwelse, 10-12-2015.

woensdag 9 december 2015

Ochtend start

Ochtend start

Een nieuwe morgen
veilig geborgen
zo begin ik blij
van zorgen vrij

het zachtjes zingen
van mooie dingen
begon al meteen
voor de zon scheen

met rust vanbinnen
mag ik beginnen
met vrolijke lach
bijzondere dag

blijf het geloven
zegen van boven.


Wim Pouwelse, 09-12-2015.

dinsdag 8 december 2015

Vredevorst

Vredevorst

Een koning met macht
bijzonder veel kracht
verzoende zonden
en heelde wonden
Die vrede bewerkt
in harten versterkt
de lasten getorst
Jezus Vredevorst.

Wim Pouwelse, 08-12-2015.
Naar aanleiding van Jesaja 9 vers 5.

maandag 7 december 2015

Immanuel

Immanuel

Hij is met mij elke dag
als ik huil of als ik lach
ook tijdens een zware tijd
waarin ik soms heftig lijdt
Hij is er zal er steeds zijn
ja, in vreugde en in pijn
mijn machtige held en steun
sterke arm waarop ik leun
al mijn dagen is beloofd
is Zijn zegen op mijn hoofd.

Wim Pouwelse, 07-12-2015.

zondag 6 december 2015

Ooit vrede?

Ooit vrede?

Vrede op aarde
is dat leeg gepraat
van weinig waarde
nergens over gaat

waarop ook hopen
zoveel grof geweld
snijdt harten open
velen zijn geveld

zal het ooit komen
diep gedeelde wens
of blijft het dromen

Jezus zal ˋt geven
vreed’ aan de mens
en eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 06-12-2015.

vrijdag 4 december 2015

Terug kijken

Terug kijken

op de dag die is geweest
verheugd of wellicht bevreesd
de reden van het kijken
maakt arm of doet verrijken

of het je ook voedt en laaft
hangt echt af van waar je graaft
de tuin van je geheugen
kan mateloos verheugen

niet dat het nu altijd moet
maar als j' in de modder wroet
van je herinneringen

zijn er zulke mooie dingen
in gedachten aan die dag
met als vrucht een blijde lach.

Wim Pouwelse, 04-12-2015.

dinsdag 1 december 2015

Intens verlangen

Intens verlangen

Zoals een dorstig hert naar water smacht
snakt mijn innerlijk naar God Die leeft
en ik roep tot Hem bij dag en nacht
nu mijn hart van pijn en onrust beeft

ik wil denken aan de feestelijke stoet
op weg naar `t huis van onze God en Heer
en zeg: mijn bange ziel vat toch weer moed
en prijs je Verlosser keer op keer

Heer U bent mijn toevlucht elke dag
wilt U mij met Uw licht en waarheid
toch brengen in Uw aanwezigheid
waar ik vol liefde U aanbidden mag

ja daarmee doet U mij geweldig deugd
want U doet mij jubelen van vreugd!

Wim Pouwelse, 01-12-2015.

(met in gedachten Psalm 42 en 43)