dinsdag 31 december 2019

Dichtbij mij

Dichtbij mij

Heer U bent
mij nabij
ongekend
dichtbij mij

God U leidt
en verheugt
U bevrijdt
doet mij deugd

Jezus leeft
trouwe Heer
Hij vergeeft
telkens weer

op Wie `k bouw
vast vertrouw.

Wim Pouwelse, 23-12-2019.

maandag 30 december 2019

Ergernis (2)

Ergernis (2)

Wie keuzes op ergernis baseert
bekijke goed wie er wordt geëerd
en ik vereer
het liefst de Heer.

Wim Pouwelse, 26-12-2019.

zondag 29 december 2019

Mijn fundament

Mijn fundament

Jezus U bent
mijn Fundament
op Wie ik bouw
volstrekt vertrouw
`k weet wat U doet
is altijd goed.

Wim Pouwelse, 17-12-2019.

zaterdag 28 december 2019

Ergernis

Ergernis

Wie op basis
van ergernis
keuzes maakt
die geraakt
op levensreis
wel van de wijs.

Wim Pouwelse, 26-12-2019.

vrijdag 27 december 2019

Het licht (2)


Het licht
biedt zicht
hoop moed
doet goed

versterkt
bewerkt
gezag
ontzag

schenkt vuur
elk uur
luister `t
fluistert

heel zacht
vol kracht.

Wim Pouwelse, 24-12-2019.

donderdag 26 december 2019

De Mensenzoon


De Mensenzoon
kwam van Gods troon
als kind klein teer
daalde Hij neer

Hij leed en stierf
Die zo verwierf
eeuwig behoud
wie Hem vertrouwt

maar Hij komt weer
als aller Heer
en neemt dan mee
Gods rijk van vree

maakt waar de droom
van Gods sjaloom.

Wim Pouwelse, 17-12-2019.

dinsdag 24 december 2019

Gods heil begint

Gods heil begint

Het heilig Kind
Gods heil begint
in Beth’lems stal
Heer van `t heelal

Gods heil verscheen
door `t duister heen
heeft hoop gebracht
licht in de nacht

Vader belooft
wie Hem gelooft
nu eeuwig leeft

Jezus vergeeft
brengt via `t kruis
ons veilig thuis.

Wim Pouwelse, 14-12-2019.

maandag 23 december 2019

Wie borgt


Wie borgt
m’  en zorgt
voor mij

als Hij
bevrijdt
uit strijd

doet deugd
verheugt
deelt mee

Gods vree
Jezus
Christus.

Wim Pouwelse, 17-12-2019.

zondag 22 december 2019

Steeds dichtbij

Steeds dichtbij

Weet koningskind
je bent bemind
door God de Heer
Die telkens weer
trouw naast je staat
waar je ook gaat.

Wim Pouwelse, 17-12-2019.

zaterdag 21 december 2019

vrijdag 20 december 2019

Voor ieder mens

Voor ieder mens

Mijn zegenwens
voor ieder mens
is de bede
God deel mede
rijk Uw vrede
wees tot zegen
hen genegen.

Wim Pouwelse, 12-12-2019.

donderdag 19 december 2019

God wil geven


God wil geven
pure blijheid
zuiver vrijheid
door Zijn Waarheid
eeuwig leven

dan `s vreed’ op aard
pas echt wat waard
voor wie Gods Woord
van harte hoort.

Wim Pouwelse, 13-12-2019.

woensdag 18 december 2019

`k Maak me niet druk


`k Maak me niet druk
want mijn geluk
ligt in de hand
die teder land
steeds op mijn hoofd
daar `k heb geloofd
Die voor mij zorgt
mijn leven borgt.

Wim Pouwelse, 13-12-2019.

dinsdag 17 december 2019

O God herstel


O God herstel
toch wonderwel
`t volk Israël
Immanuël
dat toch Uw wolk
over Uw volk
als bescherming
en ontferming
hen tot zegen
zich keert tegen
elke vijand
van `t volk en `t land
toon Heer Uw hand
met grote macht
verlossingskracht.

Wim Pouwelse, 12-12-2019.

maandag 16 december 2019

Vredeswensen

Vredeswensen

Er zijn heel veel mensen
die echt vrede wensen
de Vorst van Gods sjaloom
maakt waar die mooie droom
och Jezus Christus kom
en breng Uw vreed’ alom.

Wim Pouwelse, 10-12-2019.

zondag 15 december 2019

Laat het horen

Laat het horen

Laat iedereen het horen
een Kind is ons geboren
een Zoon is ons gegeven
Hij brengt ons eeuwig leven

op Hem rust de heerschappij
Hij maakt mensen werk’lijk vrij
laat iedereen het weten
hoe Hij zeker zal heten

Wonderlijk zoals Hij leidt
Raadsman Die steeds naast mij staat
Sterke God Die met me gaat

Vader tot in eeuwigheid
Vorst van sjaloom deelt mede
Gods diepste rust en vrede.

Wim Pouwelse, 10-12-2019.

n.a.v. Jesaja 9 vers 5.

zaterdag 14 december 2019

Hier en nu

Hier en nu

Heer hier en nu
bent U dichtbij
U zorgt voor mij
en maakt me vrij
ik hou van U.

Wim Pouwelse, 11-12-2019.

vrijdag 13 december 2019

Echt Jezus redt


Echt Jezus redt
waarbij Hij let
op elk gebed
ja van Gods kind
immens bemind
en zo begint
Hij aan Zijn werk
groots machtig sterk.

Wim Pouwelse, 09-12-2019.

donderdag 12 december 2019

Here

Here

You`re here
so near
my Lord
You poured
increased
Your peace
on me
I`m free
today
You say
don`t fear
I`m here.

Wim Pouwelse, 06-12-2019.

woensdag 11 december 2019

Hier

Hier

U bent bij mij
hier heel dichtbij
en deelt mij mee
Uw diepe vree

hier sterkt Uw arm
zeker en warm
vast om me heen
houdt m’ op de been

hier waar U spreekt
en banden breekt
geeft U mij rust
Die stormen sust

U Die mij zegt
Ik ben hier - echt.

Wim Pouwelse, 06-12-2019.

dinsdag 10 december 2019

Bijbel lezen (2)

Bijbel lezen (2)

Niet slechts lezen om te lezen
maar om God nog meer te vrezen
dus als `k Zijn Woord
echt heb gehoord
nog meer vol respect te wezen.

Wim Pouwelse, 05-12-2019.

maandag 9 december 2019

Gods natie

Gods natie

Er heerst gratie
in Gods natie
`t is puur schoonheid
zuiver reinheid

met plechtigheid
gerechtigheid
in veiligheid
door heiligheid

zo goedaardig
en zachtaardig
maar rechtvaardig

zeer weldadig
doch krachtdadig
heel genadig.

Wim Pouwelse, 02-12-2019.

zondag 8 december 2019

Nabij (2)

Nabij (2)

Zo echt
oprecht
nabij
komt Hij

nader
Vader
mijn God
spreekt tot

mijn hart
van smart
bevrijdt

verblijdt
doet goed
geeft moed.

Wim Pouwelse, 29-11-2019.

zaterdag 7 december 2019

In Gods natie


In Gods natie
heerst er gratie
daar deelt Hij mee
Zijn eeuw’ge vree
weg frustratie.

Wim Pouwelse, 01-12-2019.

vrijdag 6 december 2019

Blazend


Blazend
razend
hijgend
dreigend
vormen
stormen
kolken
wolken
legen
regen

zoevend
snoevend
vluchten
luchten
zuchtend
duchtend
schichten
lichten
donder
wonder.

Wim Pouwelse, 06-12-2019.

donderdag 5 december 2019

Gods vergeven

Gods vergeven

`t Is mijn streven
te beleven
Gods vergeven

Jezus’ sterven
deed beërven
rijk verwerven

echt weldadig
zo genadig
steeds voorradig

wil God geven
eeuwig leven
door vergeven

in Gods natie
heerst er gratie.

Wim Pouwelse, 01-12-2019.

woensdag 4 december 2019

Mijn God is zo

Mijn God is zo

Goddelijk goed
Hij geeft mij moed
Die mij behoedt

en naast mij staat
steeds met mij gaat
mij nooit verlaat

`k heb Hem vertrouwd
op Hem gebouwd
Die van mij houdt

gebeden hoort
hoop biedt die gloort
rust onverstoord

licht in de nacht
in zwakheid kracht.

Wim Pouwelse, 27-11-2019.

dinsdag 3 december 2019

God houdt van ons


God houdt van ons
geeft niet de bons
wie tot Hem gaat
maar overlaadt
met liefd’ en zorg
als echte Borg.

Wim Pouwelse, 25-11-2019.

maandag 2 december 2019

Hij hoort


Hij hoort
elk woord
ik bouw
vertrouw

op Hem
Wiens stem
mij leidt
bevrijdt

Zijn macht
en kracht
dichtbij

is Hij
Jezus
Christus.

Wim Pouwelse, 29-11-2019.

zondag 1 december 2019

Jezus Hij heeft alle macht


Jezus Hij heeft alle macht
aan vermoeiden geeft Hij kracht
doven horen blinden zien
lammen lopen bovendien
wie verdriet heeft die troost Hij
geeft weer hoop en maakt echt vrij.

Wim Pouwelse, 25-11-2019.

zaterdag 30 november 2019

Ontzettend geweldig

Ontzettend geweldig

God U bent ontzettend groot
want U redt uit alle nood
U hoort elk oprecht gebed
`t is waar U telkens weer op let

Vader zo geweldig goed
echt in alles wat U doet
en ook voor ons hebt gedaan
U bleef altijd naast ons staan.

Jezus vergeeft ons zoveel
ja Zijn liefde maakt ons heel
Hij Die voor ons leed en stierf
eeuwig heil voor ons verwierf

Gods Geest krachtig aan het werk
Hij maakt zwakke mensen sterk.

Wim Pouwelse, 24-11-2019.

vrijdag 29 november 2019

Lied


Lied
biedt
licht
zicht
zingt
klinkt
raakt
maakt
vrij
mij
leeft
geeft
moed
doet
deugd
verheugt.

Wim Pouwelse, 23-11-2019.

donderdag 28 november 2019

`t Regent

`t Regent

Het is
best fris
en `t spat
echt nat
`t regent
zegent
en dus
`k blijf knus
in huis
warm thuis.

Wim Pouwelse, 28-11-2019.

woensdag 27 november 2019

Hopen verlicht


Hopen verlicht
het aangezicht
oprecht geloof
houdt zich niet doof
herkent Gods stem
gehoorzaamt Hem
liefde verrijkt
zodat men kijkt
meer positief
want men heeft lief.

Wim Pouwelse, 17-11-2019.

dinsdag 26 november 2019

Gods Woorden

Gods Woorden
verwoorden
vermanen
en banen
Zijn wegen
tot zegen

ze voeden
behoeden
voor zotheid
of botheid
en `t razen
van dwazen

maar leiden
verblijden
wie wijs is
op reis is
in `t streven
naar Leven.

Wim Pouwelse, 15-11-2019.

maandag 25 november 2019

`t Is weer

`t Is weer

Wie `t ziet
geniet
het grauw
werd blauw
het straalt
bepaald
`t is weer
mooi weer.

Wim Pouwelse, 25-11-2019.

Waarheid

Waarheid

Gods Woord
gehoord
maakt wijs
geeft prijs

waarheid
bevrijdt
verlicht
biedt zicht

schenkt moed
doet goed
ook deugd
verheugt

deelt mee
Gods vree.

Wim Pouwelse, 15-11-2019.

zondag 24 november 2019

Licht en waarheid (2)

Licht en waarheid (2)

Ik bid U Heer
dat telkens weer
Uw helder licht
mijn pad verlicht
en Uw waarheid
mijn begeleidt
naar Uw altaar
Heer `k weet me daar
in Vaders huis
steeds veilig thuis.

Win Pouwelse, 13-11-2019.

zaterdag 23 november 2019

Hoop die zacht fluistert


Hoop die zacht fluistert
biedt toch heel veel kracht
wie rustig luistert
ziet licht in de nacht.

Wim Pouwelse, 16-11-2019.

vrijdag 22 november 2019

Jouw Borg

Jouw Borg

Jezus geeft rust
Die stormen sust
zegt Kom bij Mij
Ik maak je vrij
van angst en zorg
Ik ben jouw Borg.

Win Pouwelse, 13-11-2019.

donderdag 21 november 2019

Abba zegt

Abba zegt

Mijn kind Ik hou
zoveel van jou
besef je bent
door Mij gekend

Ik ken je strijd
weet hoe je lijdt
ook elke traan
die je laat gaan

Ik ben er bij
schuil maar bij Mij
vindt aan Mijn hart
troost voor je smart

Mijn Geest verzucht*
geeft je weer lucht.

Wim Pouwelse, 19-11-2019.

*Romeinen 8 vers 26.

woensdag 20 november 2019

Heer mijn Herder


Heer mijn Herder
leidt mij verder
want deze storm
is echt enorm

ik roep U: help
en overstelp
met licht en kracht
m’ in deze nacht

dat ik niet val
in `t duister dal
maar U geeft raad

Die naast mij staat
laat nooit alleen
houdt m’ op de been.

Wim Pouwelse, 20-11-2019.

dinsdag 19 november 2019

In stilte gehoord


In stilte gehoord
een troostrijk woord
`t is fluisterzacht
maar vol van kracht

zodat het stuit
verbreekt geluid
van hard geblaas
sterk stormgeraas

waardoor ook vlucht
de grauwe lucht
verschijnt al gauw
het stralend blauw

de kalmte sust
geeft licht en rust.

Wim Pouwelse, 13-11-2019.

maandag 18 november 2019

Gods genade

Gods genade

Gods genade doet mij goed
Hij geeft mij steeds levensmoed
deelt mij ook genadig mee
diepe rust en kalme vree

Jezus laat me nooit alleen
draagt mij dwars door alles heen
Die betrouwbaar voor mij zorgt
mij met Zijn leven heeft geborgd

dwars door alles heen verheugt
Hij me met Zijn levensvreugd.

Wim Pouwelse, 11-11-2019.

zondag 17 november 2019

Peilloos

Peilloos

Jezus liefde zonder peil
werd mijn bron van eeuwig heil
want Hij hield zo veel van mij
kocht mij van mijn zonden vrij

droeg daartoe mijn schuld en straf
met Zich mee in dood en graf
maar prijst God want Jezus leeft
herrees Die m’ eeuwig leven geeft

Jezus verkreeg alle macht
deelt met mij Zijn levenskracht
door het offer van Gods Zoon
nader `k nu tot Vaders troon

met grote liefde ongekend
heeft Abba m’ als Zijn kind erkend.

Wim Pouwelse, 10-11-2019.

zaterdag 16 november 2019

Gods licht verscheen


Gods licht verscheen
straalt om mij heen
teder warm zacht
en vol van kracht
houdt m’ op de been.

Wim Pouwelse, 09-11-2019.

vrijdag 15 november 2019

De waarheid


De waarheid
echt klaarheid
het bestaat
waar `t om gaat

klare taal
helemaal
voor wie hoort
want dan gloort

held’re kijk
heel erg rijk
zie `t is waar

zonneklaar
eeuwig licht
vergezicht.

Wim Pouwelse, 12-11-2019.

donderdag 14 november 2019

Gods Geest wil geven


Gods Geest wil geven
ons eeuwig leven
dat is Zijn streven

bij leed en strijden
met troost verblijden
ons veilig leiden

vanuit Gods have
ook krachtig laven
met Geestesgaven

en zo bewerken
tevens versterken
mensen en kerken

daarmee beginnen
in `t hart vanbinnen.

Wim Pouwelse, 09-11-2019.

woensdag 13 november 2019

Verrijkt

Verrijkt

Troostwoord
dat haal
j’ uit taal
verwoord

je ziet
een beeld
dat heelt
een lied

huilt zacht
je leeft
vergeeft

en lacht
je kijkt
verrijkt.

Wim Pouwelse, 01-11-2019.

dinsdag 12 november 2019

Mijn Hoop Die leeft

Mijn Hoop Die leeft

Jezus Christus mijn Hoop Die leeft
mij zicht op eeuwig leven geeft
en m’ ook van angst en zorg bevrijdt
met zegezang mij `t hart verblijd
tevens Gods vreed’ en rust mij biedt
wat uitmondt in een jubellied.

Wim Pouwelse, 03-11-2019.

maandag 11 november 2019

Wie hoort

Wie hoort

Christus
Jezus
verheugt
doet deugd

zo goed
geeft moed
wie leunt
en steunt

op Hem
Wiens stem
klinkt zacht
vol kracht

leidt voort
wie hoort.

Wim Pouwelse, 03-11-2019.

zondag 10 november 2019

Verzachtend

Verzachtend

Vol verwachting
op verzachting
van het lijden
en het strijden

blijf ik vurig
ook gedurig
zeer veelvuldig
maar geduldig

dankend bidden
dit te midden
van de stormen

die mij vormen
geloof verzacht
wie God verwacht.

Wim Pouwelse, 05-11-2019.

zaterdag 9 november 2019

Jezus maakt heel


Jezus maakt heel
oneindig veel
kreeg alle macht
genezingskracht.

Wim Pouwelse, 31-10-2019.

vrijdag 8 november 2019

Laven

Laven

Gods streven
te geven
nieuw leven

inleven
vergeven
beleven

versterken
bewerken
van kerken

hen laven
en staven
met gaven

tot zegen
genegen.

Wim Pouwelse, 01-11-2019.

donderdag 7 november 2019

Jezus biedt

Jezus biedt

Jezus leeft
Hij vergeeft
geduldig
veelvuldig
doet mij deugd
en verheugt

biedt leiding
bevrijding
ontferming
bescherming
diepe rust
levenslust

`k weet ik ben
nu `k Hem ken
bij zorgen
geborgen.

Wim Pouwelse, 29-10-2019.

woensdag 6 november 2019

Schitterende glitters

Schitterende glitters

`k Zie aan alle kanten
een boel diamanten
in `t zonlicht schitteren
aan takjes glitteren

verbonden met blaadjes
als druppels aan draadjes
van zeer vele spinnen
die telkens beginnen

met spinnen en weven
waardoor ik heel even
fris badend in geuren
goudgele kleuren

mij zo kan verrijken
de hemel inkijken.

Wim Pouwelse, 06-11-2019.

dinsdag 5 november 2019

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Echte duurzaamheid
is voor d’ eeuwigheid
een leven
van streven
naar Gods heiligheid.

Wim Pouwelse, 30-10-2019.

maandag 4 november 2019

`k Leef met Jezus

`k Leef met Jezus

Door Jezus dood ben ik bevrijd
van zond’ en ongerechtigheid
omdat Hij voor mijn schulden stierf
zo eeuwig heil voor mij verwierf

nu Hij herrees en eeuwig leeft
en mij ook eeuwig leven geeft
ben ik vervuld van dankbaarheid
`k mag met Hem leven voor altijd.

Wim Pouwelse, 26-10-2019.

zondag 3 november 2019

Hemel op aard

Hemel op aard

`k Zoek heel graag Gods aanwezigheid
heel liefdevol deelt Hij mij mee
een diepe vreugde rust en vree
Zijn warmte en geborgenheid

ik kwam als een verloren zoon
door Jezus offer aan het kruis
weet ik me nu bij Vader thuis
nader `k hier op aard Gods troon

en `k geniet van Zijn nabijheid
badend in Gods onpeilbaar licht
echt stralend door Zijn aangezicht
een tel duurt wel een eeuwigheid

oneindig veel is dit me waard
`k ervaar de hemel hier op aard.

Wim Pouwelse, 27-10-2019.

zaterdag 2 november 2019

Jezus is goed


Jezus is goed
want echt Hij doet
geweldig sterk
verlossingswerk

Jezus is groot
versloeg de dood
met overmacht
opstandingskracht

Jezus vergeeft
daar Hij nu leeft
voor Vaders troon

pleit daar als Zoon
van zonden vrij
ook jou en mij.

Wim Pouwelse, 30-10-2019.

vrijdag 1 november 2019

De Heer

De Heer

Jezus
Christus
Hij stierf
verwierf

zo heel
erg veel
maakt mij
echt vrij

deelt mee
Gods vree
vergeeft

Hij leeft
komt weer
de Heer.

Wim Pouwelse, 23-10-2019.

donderdag 31 oktober 2019

Nader

Nader

Je bent
gekend
Gods kind
bemind
immens
intens
nabij
is Hij
nader
Vader.

Wim Pouwelse, 23-10-2019.

woensdag 30 oktober 2019

Gods ogen (2)

Gods ogen (2)

Zeer bewogen
zien Gods ogen
liefdevol neer
waarbij de Heer
ook altijd hoort
elk smekend woord
en wie j’ ook bent
je bent gekend
Hij houdt van jou
is eeuwig trouw.

Wim Pouwelse, 23-10-2019.

maandag 28 oktober 2019

ik leer


ik leer
steeds meer
gekend
gewend

met Hem
Gods stem
die leidt
uit strijd

bevrijdt
verblijdt
ik eer
mijn Heer

steeds meer
ik leer.

Wim Pouwelse, 19-10-2019.

zondag 27 oktober 2019

Jezus’ lijden

Jezus’ lijden

Toen Jezus eens aan `t kruis Zich gaf
deed men Hem lijden niets ontziend
bespotte Hem gemeen en laf
streed Hij uit liefde onverdiend

droeg alle zonden schuld en straf
Hij heeft dat ook voor mij gedaan
nam alles met Zich mee in `t graf
een weg die ik had moeten gaan

ik ben nu vrij van angst en zorg
en echt gerust en veilig want
Hij Jezus Christus is mijn Borg

nu juicht mijn hart in Hem verblijd
`k weet mij geborgen in Zijn hand
verlost voor tijd en eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 25-10-2019.

zaterdag 26 oktober 2019

Gewoon

Gewoon

`k Zing zacht mee
zon zand zee
vogelvlucht
in de lucht
vrijheid vreugd
dat doet deugd
reikt veel rust
levenslust
verwonder
bijzonder
de ogen
bevlogen
zien dingen
die zingen
voor oren
die horen
dat schone
gewone.

Wim Pouwelse, 11-10-2019.

vrijdag 25 oktober 2019

Gezocht

Gezocht

Tot Gods verdriet
zocht ik Hem niet
maar Hij zocht mij
en kocht mij vrij

van zond’ en schuld
met groot geduld
echt Hij blijft trouw
aan mij en jou

Zijn stem vol kracht
riep `t is volbracht
toen Hij daar leed
ook voor ons streed

wij zijn gezocht
en bloedgekocht.

Wim Pouwelse, 14-10-2019.

woensdag 23 oktober 2019

Slap

Slap

Wie slap is in een tijd
van benauwdheid en strijd
dan komt diens kracht heel gauw
zeer danig in het nauw.

Wim Pouwelse, 14-10-2019.

n.a.v. Spreuken 24 vers 10.

dinsdag 22 oktober 2019

De eeuwigheid

De eeuwigheid

Dit korte leven
duurt maar heel even
als mist die verdwijnt
voor de zon die schijnt
`t blijkt nietig te zijn
een stipj’ op een lijn

maar de eeuwigheid
is nu en altijd
ben ik voorbereid.

Wim Pouwelse, 13-10-2019.

maandag 21 oktober 2019

Jezus is herrezen

Jezus is herrezen
`k hoef nooit meer te vrezen
de dood `s overwonnen
nieuw leven begonnen

mijn leed is geleden
al mijn strijd gestreden
daar Jezus `t volbracht heeft
voor wie uit Zijn kracht leeft

toen Hij is gestorven
heeft Hij `t heil verworven
mijn zonden vergeven
`k mag nu eeuwig leven

door Jezus Gods Zoon
het Lam in Gods troon.

Wim Pouwelse, 06-10-2019.

zondag 20 oktober 2019

Mijn God mijn vriend


Mijn God mijn vriend
zo onverdiend
ik bleek ontrouw
U bleef getrouw

wou niet haten
noch verlaten
liet nooit alleen
door alles heen

`t bleef Uw streven
mij te geven
eeuwig leven
door vergeven

U droeg mijn lot
mijn Vriend mijn God.

Wim Pouwelse, 09-10-2019.

zaterdag 19 oktober 2019

Best zacht

Best zacht

Het is best zacht
de hemel lacht
met kleurenpracht

kleurt zij al gauw
wit grijs en blauw
weg is het grauw

een vogel biedt
zijn prachtig lied
waar `k van geniet

gouden bladen
zij beladen
vele paden

ook die dingen
doen mij zingen.

Wim Pouwelse, 19-10-2019.

vrijdag 18 oktober 2019

God geeft

God geeft

Diepe rust
levenslust
uit Zijn macht
levenskracht

vergezicht
hoop en licht
wie vertrouwt
op Hem bouwt

volle vree
deelt Hij mee
en Zijn vreugd
dat doet deugd

levensmoed
God is goed.

Wim Pouwelse, 02-10-2019.

donderdag 17 oktober 2019

`t Beste

`t Beste

U hebt met mij het beste voor
want Heer U kent mij door en door
veel beter dan ik mezelf ken
zodat ik vol van vrede ben
`k weet Vader wat U doet is goed
U geeft mij zo Uw levensmoed
en doet mijn ziel intens veel deugd
geeft mij steeds weer Uw kracht en vreugd
`k leef met een kalme zielerust
God is mijn heil en levenslust.

Wim Pouwelse, 02-10-2019.

woensdag 16 oktober 2019

Dank U Vader


Dank U Vader
dat ik nader
tot Uw troon
door Uw Zoon
Jezus
Christus
`k eer
Heer
U
nu.

Wim Pouwelse, 27-09-2019.

dinsdag 15 oktober 2019

God raakt

God raakt

God spreekt
dan breekt
Zijn hand
de band

Hij raakt
en maakt
mij vrij
leidt mij

waardoor
ik hoor
Zijn stem
`k volg Hem

Herder
verder.

Wim Pouwelse, 27-09-2019.

maandag 14 oktober 2019

U bestaat

U bestaat

Echt Heer U laat
mij nooit alleen
door alles heen
`k weet U bestaat

en bovendien
bent U de steun
waar ik op leun
wat U laat zien

U hebt beloofd
`k heb het gehoord
Uw heilig Woord
en `k heb geloofd

`k vertrouw op U
en bouw op U.

Wim Pouwelse, 25-09-2019.

zondag 13 oktober 2019

Puur vrij

Puur vrij

God is goed
want Hij doet
mij echt deugd
is mijn Vreugd

dank U Heer
telkens weer
redt U mij
maakt U vrij

geborgen
voor zorgen
deelt mede

rust vrede
puur vrijheid
echt blijheid.

Wim Pouwelse, 25-09-2019.

zaterdag 12 oktober 2019

Jezus blijkt

Jezus blijkt

Jezus de Heer
blijkt steeds maar weer
de eeuw’ge steun
waar `k vast op steun
laat nooit alleen
door alles heen
de Toeverlaat
Die met me gaat
waar `k op vertrouw
eeuwig op bouw
mijn Rots en kracht
Licht in de nacht.

Wim Pouwelse, 22-09-2019.

vrijdag 11 oktober 2019

Nooit spijt

Nooit spijt

Van oprechte dankbaarheid
krijg je werkelijk nooit spijt.

Wim Pouwelse, 25-09-2019.

donderdag 10 oktober 2019

God `s mijn vriend


God `s mijn vriend
onverdiend
`t is gena
waar `k voor ga
en Gods trouw
waar `k op bouw.

Wim Pouwelse, 22-09-2019.

woensdag 9 oktober 2019

dinsdag 8 oktober 2019

Uw Naam

Uw Naam

Jezus Uw Naam is heilig
`k weet me bij U altijd veilig
want U kocht mij
van zonden vrij
voor de tijd en d” eeuwigheid
leef `k in Uw geborgenheid.

Wim Pouwelse, 03-10-2019.

maandag 7 oktober 2019

`k Lach


`k Lach
vrij
blij
`t mag

`k blijk
toch
nog
rijk

ziet
geld
telt
niet

leef
geef.

Wim Pouwelse, 29-09-2019.

zondag 6 oktober 2019

U bent mij dierbaar


U bent mij dierbaar
`k ben U zo dankbaar
Heer U vergeeft mij
maakt mij pas echt vrij
ik hou van Uw stem
in Uw Woord hoor `k hem
ja ook spreekt Uw Geest
kom leef onbevreesd
want Ik hou van jou
en blijf j’ eeuwig trouw.

Wim Pouwelse, 22-09-2019.

zaterdag 5 oktober 2019

Positiefje (5)

Positiefje (5)

Zie gezichten
blij oplichten
bij vrolijkheid
en dankbaarheid.

Wim Pouwelse, 25-09-2019.

vrijdag 4 oktober 2019

God U


God U
bestaat
ik praat
juist nu
met U

U zegt
mij echt
Ik hou
van jou
oprecht

kostbaar
dierbaar
ben jij
voor Mij.

Wim Pouwelse, 26-09-2019.

vrijdag 27 september 2019

God mijn Vreugd

God mijn Vreugd

God doet deugd
geeft mij vreugd
levensmoed
Hij is goed

deelt mij mee
echte vree
diepe rust
levenslust

Hij vergeeft
en Hij heeft
groot geduld

Hij vervult
door Zijn macht
mij met kracht.

Wim Pouwelse, 21-09-2019.

donderdag 26 september 2019

Nog steeds heel dankbaar

Nog steeds heel dankbaar

`k Wil nog steeds heel dankbaar zijn
bij regen storm of zonneschijn
het zij in voor- of tegenspoed
ik blijf belijden God is goed

Hij geeft mij telkens nieuwe kracht
heel helder licht in donk`re nacht
echt hoop met diepe vreed’ en rust
mijn Vreugde Lied een Levenslust.

Wim Pouwelse, 21-09-2019.

woensdag 25 september 2019

Hij `s Heer

Hij `s Heer

`k Vereer
Christus
Jezus
Hij `s Heer

Hij leeft
verheugt
doet deugd
vergeeft

ook deelt
Hij mee
Gods vree

en heelt
van smart
het hart.

Wim Pouwelse, 13-09-2019.

dinsdag 24 september 2019

Het fundament

Het fundament

Wie Jezus als Verlosser erkent
heeft  een eeuwig fundament
om vol vertrouwen
te kunnen bouwen
en je zeker van het Leven bent.

Wim Pouwelse,  14-09-2019.

maandag 23 september 2019

God bestaat


God bestaat
echt Hij praat
frank en vrij
ook met mij

en ik mag
elke dag
tot Hem gaan
voor Hem staan

God belooft
ik geloof `t
dat Hij redt
op `t gebed

doet mij deugd
geeft mij vreugd.

Wim Pouwelse, 08-09-2019.

zondag 22 september 2019

Abba hoort

Abba hoort

Heer `k benader
U als Vader
mijn God U let
op mijn gebed

Abba U hoort
echt ieder woord
`t is ongekend
hoe groot U bent

geweldig goed
U geeft mij moed
hoop licht en kracht

spreekt teder zacht
Ik hou van jou
blijf j’ altijd trouw.

Wim Pouwelse, 18-09-2019.

zaterdag 21 september 2019

Ontzagwekkend

Ontzagwekkend

Jezus mijn Redder uit mijn nood
ontzagwekkend is Hij zo  groot
mijn Held Die strijdt
voor mij altijd
en Die mij steeds weer houvast biedt
mijn Kracht mijn Levenslicht mijn Lied.

Wim Pouwelse, 13-09-2019.

vrijdag 20 september 2019

`k Zeg het steeds weer


`k Zeg het steeds weer
`k heb lief mijn Heer
vertel ook nu
ik hou van U

tot mijn verdriet
zocht ik U niet
maar U zocht mij
en kocht mij vrij

toen U mij vond
was `k zwaar gewond
doch U genas
wat bitter was

nam uit mijn hart
weg alle smart.

Wim Pouwelse, 16-09-2019.

donderdag 19 september 2019

`k Geloof echt

`k Geloof echt

Abba bemint
Zijn dierbaar kind
verzorgt het goed
door `t Woord dat voedt

Gods Zoon deelt mee
Zijn grote vree
met diepe rust
en levenslust

God Geest met macht
en scheppingskracht
doet heilig werk
in heel Gods kerk

Jezus komt weer
Koning en Heer.

Wim Pouwelse, 08-09-2019.

woensdag 18 september 2019

Prachtig leven

Prachtig leven

Jezus de Redder is almachtig
Zijn liefde zuiver waar en krachtig
met Hem te leven is echt prachtig.

Wim Pouwelse, 14-09-2019.

dinsdag 17 september 2019

Kalme woorden

Kalme woorden

Waar kalme woorden zijn geweest
daar zijn z’ als een levensboom
valse tongen zonder toom
die zijn verwoestend voor de geest.

Wim Pouwelse, 06-09-2019.

n.a.v. Spreuken 15 vers 4.

maandag 16 september 2019

Sterk en groot

Sterk en groot

Jezus won zelfs van de dood
en Hij redt uit alle nood
waarbij Hij let
op elk gebed
Hij `s mijn Redder sterk en groot.

Wim Pouwelse, 13-09-2019.

zondag 15 september 2019

Vaak banen


Vaak banen
je tranen
juist wegen
naar zegen

en helpen
bij `t stelpen
van wonden
door zonden

of smeren
bij `t leren
`t gevoelen
bedoelen

doe open
voor `t hopen
geloven
`t beloven

van Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 15-09-2019.

zaterdag 14 september 2019

Zo goed voor mij

Zo goed voor mij

Jezus is zo goed voor mij
heeft mij gegeven
een heel nieuw leven
`k ben gelukkig rijk en vrij.

Wim Pouwelse, 10-09-2019.

vrijdag 13 september 2019

Pracht weekendweer

Pracht weekendweer

`r Is dit najaar
dik voor elkaar
ja dit keertje
zalig weertje
het wordt zowaar
echt zonneklaar
ook deze keer
pracht weekendweer.

Wim Pouwelse, 13-09-2019.

donderdag 12 september 2019

Gods grote vrede


Gods grote vrede
deelt Jezus mede
aan wie geloven
in Gods beloven

dat doet veel deugd
brengt diepe vreugd.

Wim Pouwelse, 04-09-2019.

woensdag 11 september 2019

Heer God ik wil


Heer God ik wil
heel rustig stil
vol vertrouwen
op U bouwen

juist als ik strijd
in zware tijd
zie `k Uw zegen
milde regen

toont U Uw macht
en laat Uw kracht
op mij dalen
doet me stralen

deelt mij mede
diepe vrede.

Wim Pouwelse, 04-09-2019.

dinsdag 10 september 2019

Jezus `k verwacht


Jezus `k verwacht
Uw liefd’ en kracht
U deelt mij mee
Uw vreugd’ en vree.

Wim Pouwelse. 04-09-2019.

maandag 9 september 2019

Verheven (2)

Verheven (2)

Gods streven
verheven
ontfermen
beschermen

vergeven
doen Leven
genadig
weldadig

doorgeven
het Leven
zo kostbaar
en dierbaar

 van Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 31-08-2019.

zondag 8 september 2019

Jahweh U bent zo goed


Jahweh U bent zo goed
geeft levenskracht en moed
U laat mij bovendien
een toffe toekomst zien
zo `n mooie eeuwigheid
voorwaar geen kleinigheid.

Wim Pouwelse, 04-09-2019.

zaterdag 7 september 2019

Toch geliefd

Toch geliefd

`k Heb God gegriefd
toch blijf `k geliefd
U droeg in `t graf
mijn zond’ en straf

Jezus mijn Heer
want telkens weer
pleit U mij vrij
vergeeft God mij

`k mag tot God gaan
en voor Hem staan
dan zing ik luid
ja jubel `t uit

geef Jezus glorie
voor Zijn victorie.

Wim Pouwelse, 01-09-2019.

vrijdag 6 september 2019

Het weer (2)


Het weer
dat doet
het goed
toch weer

zowaar
de zon
begon
is daar

regen
ik klaag
niet graag

zegen
je ziet
`k geniet.

Wim Pouwelse, 06-09-2019.