woensdag 31 januari 2018

`t Waait weer hard

`t Waait weer hard

Een frisse start
`t waait al weer hard
mijn beleven
windkracht zeven
vlagen van acht
en men verwacht
hagel regen
op de wegen
misschien wat glad
`t betekent dat 
voorzichtigheid
is juist beleid.


Wim Pouwelse, 31-01-2018.

dinsdag 30 januari 2018

Night

Night

The night `s so chil
and (s)he`s so ill
this darkest hour
I`ll be your power

now please don’t fear
know I am near
you will be blessed
with joy and rest

it is My fight
I`ll be your light
so lean on me
and you will see

I am the Lord
Whom you`ve adored.


Wim Pouwelse, 30-01-2018.

maandag 29 januari 2018

Gods wil

Gods wil

Gods wil te doen
meer dan fatsoen
daar `t harten raakt
ons beter maakt

Zijn wil als rots
niet voor de trots
maar juist gezond
als vaste grond

als naar Zijn Woord
echt wordt gehoord
is dat tot eer
van onze Heer

spreekt Jezus zacht
Ik ben je kracht.


Wim Pouwelse, 27-01-2018

zondag 28 januari 2018

Geen gehaast

Geen gehaast

`k Ben verbaasd
geen gehaast
maar juist rust
levenslust

want God werkt
en versterkt
deelt mede
Zijn vrede

mij Zijn kind
`k ben bemind
op termijn
zal ik zijn

naar Zijn Woord
dat wat hoort.


Wim Pouwelse, 28-01-2018.

zaterdag 27 januari 2018

Best weertje

Best weertje

Het is toch weer
best wel mooi weer
de zon verscheen
al snel verdween
het grijs en grauw
voor wit en blauw

`t is echt heel fijn
die zonneschijn
in al haar pracht
al is `t ook zacht
vogels fluiten
`k ga naar buiten.


Wim Pouwelse, 27-01-2018.

vrijdag 26 januari 2018

Geen schroom

Geen schroom

Ik droom
geen schroom
maar hop
kop op

ik lach
dat mag
vandaag
juist graag

niet bot
of zot
toch vrij
en blij

geen schroom
mijn droom.


Wim Pouwelse, 23-01-2018.

donderdag 25 januari 2018

Ongekend

Ongekend

Het is werk'lijk ongekend
God hoe liefdevol U bent.


Wim Pouwelse, 22-01-2018.

woensdag 24 januari 2018

De God van alle genade

De God van alle genade*
slaat ons steeds vol liefde gade
en is tevens zeer genegen
tot het geven van Zijn zegen

wie oprecht willen geloven
in Gods plechtige beloven
wil Hij echt heel graag vergeven
en zo schenken eeuwig leven

wil in antwoord op ons vragen
door de strijd en leed heen dragen
ons met liefde overstelpen
en met alles verder helpen

ik ga dus werk’lijk graag te rade
bij de God van alle genade.

Wim Pouwelse, 22-01-2018.

*1 Petrus 5 vers 10.

dinsdag 23 januari 2018

Groei

Groei

Niet bang
lijden
strijden
verlang

bedroefd
je weet
dat leed
beproefd

angst boeit
beperkt
hoop sterkt
je groeit

naar `t licht
uitzicht.


Wim Pouwelse, 17-01-2017.

maandag 22 januari 2018

`k Verklaar

`k Verklaar

`k Begin
met zin
de dag
en lach

ik weet
dat leed
is daar
`k verklaar

ik leef
en geef
ben vrij
en blij

die vreugd
doet deugd.


Wim Pouwelse, 16-01-2018.

zondag 21 januari 2018

Over water

Over water

Zie Jezus gaan
en zeker staan
op de golven
niet bedolven

door dood en hel
`t wordt wonderwel
durf geloven
Gods beloven

volg de roepstem
dan van Hem
durven hopen
juist te lopen

niet vroeger later
nu op wild water.

Wim Pouwelse, 21-01-2017.

N.a.v.  Matthéüs 14 vers 22 tot 33.

zaterdag 20 januari 2018

U leed

U leed
en streed
voor mij
maakt vrij

U heelt
en deelt
mij mee
Uw vree

U leeft
vergeeft
mijn schuld

vervult
met kracht
wie wacht.


Wim Pouwelse, 14-01-2018. 

vrijdag 19 januari 2018

Mijn goede God

Mijn goede God
Hij kent mijn lot
is altijd daar
heel betrouwbaar
Die leed voor mij
en streed voor mij
zelfs stierf voor mij
verwierf voor mij
de eeuwigheid
vol lief’lijkheid
Gods Zoon Jezus
is de Christus.


Wim Pouwelse, 13-01-2018.

donderdag 18 januari 2018

Zware storm

Zware storm

Het giert enorm
rondom het huis
`t is echt niet pluis
een zware storm

en van een dak
daar vliegt een pan
een boom daarvan
breekt ook een tak

`k hoor dat de Bilt
geeft code rood
`k stel mij niet bloot
`t waait mij te wild

een held bracht net
een postpakket.


Wim Pouwelse, 18-01-2018.

woensdag 17 januari 2018

Het stormt alweer

Het stormt alweer
`t gaat flink te keer
forse vlagen
deze dagen

zoals verwacht
wel windkracht acht
morgen negen
buien regen

veel stof waait op
de zee schuimt sop
maar op een keer

daalt toch weer neer
op land en kust
zalige rust.


Wim Pouwelse, 17-01-2018.

Sta eens stil

Sta eens stil
wie dat wil
bij een stuk
heus geluk

wie echt kijkt
wordt verrijkt
telkens weer
zonder meer

heel gewoon
al het schoon
waar je gaat
in je straat

wat je ziet
en geniet.


Wim Pouwelse, 12-01-2018.

dinsdag 16 januari 2018

Hopend

Hopend

Het verwachten
de gedachten
steeds te leren
prepareren
door te strijden
en belijden
van `t  geloven
Gods beloven
laten komen
mooie dromen
toekomst open
blijven hopen.


Wim Pouwelse, 07-01-2017.

maandag 15 januari 2018

Blauwe maandag

Blauwe maandag

De lucht is grauw
gister mooi blauw
binnen huist weer
een warme sfeer

ik tik best goed
heb goede moed
doe dus niet mee
aan blue monday.


Wim Pouwelse, 15-01-2017.

zondag 14 januari 2018

De zon (2)

De zon (2)

De zon
begon
wat traag
vandaag

maar weet
zij deed
stralen
dalen

de mist
gewist
het grauw
werd blauw

open
hopen.


Wim Pouwelse, 14-01-2018.

zaterdag 13 januari 2018

Opgemerkt

Opgemerkt

Als ik Zijn Woord gehoorzaam
dan is Jahweh opmerkzaam
want Zijn ogen gaan daarvoor
oplettend heel d’ aarde door
om hen krachtig bij te staan
wiens harten oprecht uitgaan
naar het horen van Gods stem
en het luisteren naar Hem.

Wim Pouwelse, 07-01-2018.

2 Kronieken 14 vers 9.

vrijdag 12 januari 2018

Dit huis

Dit huis

Je wens
als mens
het voelt
bedoelt

je ziet
geniet
steeds meer
de sfeer

als plek
te gek
een stuk
geluk

dit huis
is thuis.


Wim Pouwelse, 02-01-2018.

donderdag 11 januari 2018

Aan `t werk

Aan `t werk

God belooft
wie gelooft
dat Hij helpt
overstelpt
met Zijn kracht
dag en nacht
is aan `t werkt
en maakt sterk
wie vertrouwt
op Hem bouwt
helpt Hij voort
geeft Zijn Woord
en deelt mee
vreugde vree
licht en rust
levenslust.


Wim Pouwelse, 05-01-2018.

woensdag 10 januari 2018

`t Heengaan

`t Heengaan

Gedaan
gegaan
alleen
waarheen

het oog
omhoog
Vader
nader

laat gaan
je traan
is* vrij

bij Mij
in huis
kwam thuis.

Wim Pouwelse, 10-01-2018.

*kan ook daarvoor in de plaats invullen: hij `s, of: z’ is.

dinsdag 9 januari 2018

Gods grote genade

Gods grote genade

Vader Uw genade is geweldig groot
en Uw liefde zo veel sterker dan de dood
in Uw kracht toont U hoe ontzettend sterk
U bent in het grootse volbrachte werk
van Jezus de Christus aan het kruis
Uw Zoon is voor ons de Weg naar Huis*
tevens de Waarheid en het Leven
Die ons van Godsweeg’ is gegeven.

Wim Pouwelse, 02-01-2018.

*Zie Johannes 14 vers 2 en 6.

maandag 8 januari 2018

Stressvrij

Stressvrij

Er is veel rust
en levenslust
daarnaast vrijheid
`k ben zeer verblijd
ook zo verbaasd
leef zonder haast
`t is feest voor mij
de stress voorbij.


Wim Pouwelse, 01-01-2018.

zondag 7 januari 2018

Elke dag dankbaar

Elke dag dankbaar

God elke dag danken
en dat ook verklanken
in woorden en daden
is echt aan te raden
`t positief t’rug kijken
kan toch zo verrijken
een vriendelijke lach
of een zonnige dag
en zelfs ook bij regen
geeft God toch nog zegen
spreekt zacht bij tegenspoed
vreest niet heb goede moed
want Ik ben heel dichtbij
dat stemt mij dankbaar blij.


Wim Pouwelse, 07-01-2018.

zaterdag 6 januari 2018

Overtuigd

Overtuigd

Vanuit Gods Woord
heb ik gehoord
Gods Geest betuigt
heeft m’ overtuigd

zodat ik weet
dat Jezus leed
houdt veel van mij
Hij maakt mij vrij

van zond’ en schuld
heeft mij vervuld
met Geesteskracht

dat `k rustig wacht
op Zijn gena
zo voorwaarts ga.


Wim Pouwelse, 01-01-2018.

vrijdag 5 januari 2018

Op weg

Op weg

Ik ben op weg naar morgen
blij vol vrede en geborgen.


Wim Pouwelse, 31-12-2017.

donderdag 4 januari 2018

woensdag 3 januari 2018

Samen op weg

Samen op weg

Van veel strijd en lijden moe
ik wens je van harte toe:
samen op weg naar morgen
blij vredig en geborgen.


Wim Pouwelse, 31-12-2017.

dinsdag 2 januari 2018

Een wens

Een wens

Men wenst elkaar
een goed nieuwjaar
een fijne wens
voor ieder mens
haast onbegrensd
hoopvol gewenst

doet mensen pijn
als het slechts schijn
voor het gemak
slechts d’ oppervlak
goed uitgekiend
zichzelf slechts dient

kijk om je heen
een mens alleen
zie je niet snel
`t raakt echter wel
als je goed kijkt
naar harten reikt.


Wim Pouwelse, 30-12-2017.

maandag 1 januari 2018

Nieuw jaar

Nieuw jaar

`t Is nu daar
`t nieuwe jaar
en ik wens
ieder mens
vrij van druk
veel geluk
gezondheid
goede tijd
met elkaar
dit nieuw jaar.


Wim Pouwelse, 01-01-2018.