woensdag 28 februari 2018

De Pleiter

De Pleiter

Jezus Gods Zoon
Die voor mij pleit
tot zaligheid
voor Vaders troon

Zijn leven gaf
voor jou en mij
pleit ons nu vrij
van schuld en straf

Die bij wil staan
wie Hem gelooft
Hij heeft beloofd
met ons te gaan

ik bouw op Hem
hoor naar Zijn stem.


Wim  Pouwelse, 24-02-2018.

dinsdag 27 februari 2018

Deugd

Deugd

Een hart
vol deugd
verheugt
bij smart

bewerkt
heel zacht
veel kracht
versterkt

verlicht
verdriet
men ziet
heeft zicht

het doet
veel goed.


Wim  Pouwelse, 23-02-2018.

maandag 26 februari 2018

`t Wintertje

`t Wintertje

`t Wintertj' is fris
zoals `t nu is
duurt het wat lang
`t maakt me niet bang

want echt ik weet
`k ben goed gekleed
is het niet pluis
blijf `k warmpjes thuis.


Wim  Pouwelse, 26-02-2018.

zondag 25 februari 2018

`k Geloof

`k Geloof

`k Geloof mijn Heer
daar Hij steeds weer
met raad en daad
klaar voor mij staat

`k hou van Zijn stem
hoor graag naar Hem
`k vertrouw en bouw
op Jezus trouw.


Wim  Pouwelse, 23-02-2018.

zaterdag 24 februari 2018

Gods recht

Gods recht

Jahweh schenkt verdrukten echt
Zijn gerechtigheid en recht
en God schenkt graag vergiffenis
zover `t oosten van `t  westen is
ja zover verwijdert Hij
al mijn zond’ en schuld van mij.

Wim Pouwelse, 21-02-2018.

n.a.v. Psalm 103 vers 6 en 12.

vrijdag 23 februari 2018

Vallen en opstaan

Vallen en opstaan

Wie oprecht is
stapt soms ook mis
valt zeven keer
doch telkens weer
sta je weer op
en krijgt geen klop
maar overwint
want je begint
opnieuw steeds weer
groeit zo steeds meer.

Wim Pouwelse, 23-02-2018.

n.a.v. Spreuken 24 vers 16a.

donderdag 22 februari 2018

Schitterend

Schitterend

De zon vol kracht
hemel blauw zacht
heerlijke pracht

wolken gevlucht
strak blauwe lucht
`t briesje verzucht

al is `t best weer
wat fris dit keer
toch schitt’rend weer

en het verlicht
blij mijn gezicht
`k schrijf dit gedicht.


Wim Pouwelse, 21-02-2018.

woensdag 21 februari 2018

Loof mijn ziel de Heer

Loof mijn ziel de Heer
en al wat in mij is
Zijn Naam die heilig is
prijs mijn ziel de Heer
en denk toch telkens aan
`t goede door Hem gedaan

Die d’ ongerechtigheid vergeeft
genezing van ziekten geeft
u verlost van `t graf en toont
hoe Hij u met goedheid kroont
vol genade ongekend
met goeds u verzadigd bent
en ook uw kracht zich daar
sterkt als een adelaar.

Wim Pouwelse, 21-02-2018.

n.a.v. Psalm 103 vers 1 tot 5.

dinsdag 20 februari 2018

Godliness

Godliness

Faithfulness
gracefulness
peacefulness
timelesness

trustfully
fruitfully
joyfully
gratefully

credible
sensible
notable
lovable

holyness
godliness.


Wim Pouwelse, 19-02-2018.

maandag 19 februari 2018

Geen spijt

Geen spijt

Je krijgt geen spijt
van dankbaarheid
als je goed kijkt
wordt je verrijkt

ja zelfs bij leed
omdat je weet
door alles heen
`k sta nooit alleen

vindt levenslust
bij strijd ook rust
zodat je vrij
hoopvol en blij

bij wat je ziet
volop geniet.


Wim Pouwelse, 19-02-2018.

zondag 18 februari 2018

God doet deugd

God doet deugd

God is zo goed
voor mij Hij doet
mij heel veel deugd
en geeft mij vreugd

geeft met gezag
een gulle lach
daarbij ook licht
op mijn gezicht

dus ik verklank
mijn grote dank
nu aan de Heer

`k zeg telkens weer
da `k Hem vertrouw
veel van Hem hou.


Wim Pouwelse, 16-02-2018.

zaterdag 17 februari 2018

In de groei

In de groei

Het groeiproces
doet soms best pijn
dat is niet fijn
een harde les

wat niet mooi glooit
een hoge berg
die klim wat erg
dat haal je nooit

maar op een dag
heel even vlug
kijk je terug

schiet j’ in de lach
je bent gegroeid
en `t leven bloeit.


Wim Pouwelse, 17-02-2018.

vrijdag 16 februari 2018

Gods streven

Gods streven

`t Is Gods streven
te vergeven
zo bevrijden
van veel lijden

te behalen
zonder dralen
ga te rade
bij genade

niet uit gevoel
recht op het doel
eerlijk oprecht

het is beslecht
er is betaald
Gods liefde straalt.


Wim Pouwelse, 16-02-2018.

donderdag 15 februari 2018

Onuitspreekbaar

Onuitspreekbaar

Gods trouw is onverbrekelijk
Zijn Geest bidt onuitsprekelijk
wanneer Hij diep vanuit mijn hart
tot God brengt al mijn strijd en smart
Hij diep vanuit mijn ziel verzucht
werkt dat bevrijdend geeft mij lucht
doet Hij vrij weer adem halen
en Gods vrede op mij dalen.

Wim Pouwelse, 14-02-2018.

n.a.v. Romeinen 8 vers 26 en 27.

woensdag 14 februari 2018

Best lekker weer

Best lekker weer

Wat een festijn
die zonneschijn
een paar dagen
puur behagen

weg is het grauw
de lucht staalblauw
vogels fluiten
vrolijk buiten

ik ga nu blij
en heerlijk vrij
als de pieten
gauw genieten

`t is dan ook weer
best lekker weer.


Wim Pouwelse, 14-02-2018.

dinsdag 13 februari 2018

Serene rust

Serene rust

Wie rustig op de Heer vertrouwt
en met Hem aan de toekomst bouwt
de kalmte van Zijn tred verstaat
die onverstoorbaar verder gaat

dwars door d’ omstandigheden leidt
van beproeving en zware strijd
ervaart een kalmt’ en rust sereen
dan weet je God laat nooit alleen

de diepste rust die Jezus geeft
de Zoon van God Die eeuwig leeft
het kalme spreken van Zijn stem
zelfs storm en zee zijn stil voor Hem

Jezus deelt zo’n intense vree
vanuit Gods vaderhart dan mee.


Wim Pouwelse, 11-02-2018.

maandag 12 februari 2018

Pracht (2)

Pracht
lacht
zacht

nacht
vracht
klacht

tracht
wacht
kracht

zacht
lacht
pracht.Wim Pouwelse, 09-02-2018.

zondag 11 februari 2018

Leven uit genade

Leven uit genade

`k Wil leven uit Gods genade
gekenmerkt door Zijn heiligheid
daarom ga `k bij Hem te rade
vind ik vreugd vreed’ en veiligheid.


Wim Pouwelse, 07-02-2018.

zaterdag 10 februari 2018

Grote genade

Grote genade

God Uw genade is zo groot
want U redt mij uit elke nood
het is echt nooit op rantsoen
U leert mij zelfs Uw wil te doen
hoe zeer ik U ook heb gegriefd
ik weet ik ben immens geliefd.


Wim Pouwelse, 07-02-2018.

vrijdag 9 februari 2018

Moe

Moe
toe
doe

merk
sterk
werk

richt
licht
zicht

dag
mag
lach

moed
doet
goed

mij
vrij
blij.


Wim Pouwelse, 04-02-2018.

donderdag 8 februari 2018

Goede Herder

Goede Herder

Jezus de Goede Herder
Hij leidt mij vredig verder
ben veilig en geborgen
bevrijd van angst en zorgen

ik weet dat Hij zal leiden
aan groen grasrijke weiden
`t zal mij aan niets ontbreken
bij kalme waterbeken

die frisse waterstromen
doen mij zo zalig dromen
zo deelt de Heer mij mede
Gods Rijk van rijke vrede

daarom ben ik vol van rust
en geniet vol levenslust.


Wim  Pouwelse, 06-02-2018.

woensdag 7 februari 2018

Zon schijnt

Zon schijnt
verfijnt
de sfeer
van `t weer

het is
wel fris
maar ik
jas dik

vrees niets
ik fiets
met jou
mijn vrouw

gaat mee
langs zee.


Wim Pouwelse, 07-02-2018.

dinsdag 6 februari 2018

Mooi fris

Mooi fris

Het is
best fris
niet grauw
maar blauw
dat doet
toch goed
dit keer
het weer
hoe fris
`t ook is.


Wim Pouwelse, 05-02-2018.

maandag 5 februari 2018

Overal altijd

Overal altijd

God is overal en altijd
en dat steeds tegelijkertijd
met heilige aanwezigheid
Zijn alom tegenwoordigheid.


Wim Pouwelse, 03-02-2018.

zondag 4 februari 2018

Alwetend

Alwetend

God Die mij nooit vergeet
en alles van me weet
mijn liggen en mijn gaan
het zitten en ook staan
of stilstaan en weer lopen
`t geloven en het hopen
de nachten en dagen
vol twijfels en vragen
verwachten en stralen
van trachten en falen
Hij weet alles al lang
toch ben ik niet bang
God legt Zijn hand op mij*
en Hij spreekt mij ook vrij
omdat Jezus Gods Zoon
voor mij pleit voor Gods troon.

Wim Pouwelse, 03-02-2018.

*Psalm 139 vers 5.

zaterdag 3 februari 2018

Alle macht

Alle macht

Jezus’ Naam
bundelt saam
alle macht
grootste kracht

voor een sterk
reddingswerk
Jezus nam
al Gods gram

schuld en straf
mee in `t graf
maakt zo vrij
jou en mij

God vergeeft
Jezus leeft.


Wim Pouwelse, 03-02-2018.

vrijdag 2 februari 2018

Almachtig (2)

Almachtig (2)

God is almachtig
goed en waarachtig
Zijn beloften niet breekt
als Hij tot ons spreekt
dat Hij voor ons vecht
dan meent Hij `t ook echt
Hij is het licht en de kracht
in de donkerste nacht.


Wim Pouwelse, 01-02-2018.

donderdag 1 februari 2018

God is voor mij

God is voor mij

`k Ben rijk en vrij
God is voor mij
een warm persoon
Die `k door Zijn Zoon
steeds benader
als mijn Vader
dit wel volstrekt
met groot respect
daar `k Hem vereer
als hoogste Heer.


Wim Pouwelse, 29-01-2018.