maandag 29 februari 2016

Ondragelijk

Ondragelijk

Soms is leed
en verdriet
niet te dragen
je vergeet
het maar niet
`t blijft knagen.

doch een arm
die heel stil
teder zacht
en zo warm
steunen wil
geeft veel kracht.

Wim Pouwelse, 12-03-2015

Ik geloof

Ik geloof

de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
ondanks kritiek en hoon
altijd God is geweest

oneindig in Zijn macht
nu en in eeuwigheid
Dezelfde voor altijd
ja Hij heeft alle macht

heilig Zijn heerschappij
rechtvaardig zonder eind
wordt heel de schepping vrij
als Jezus weer verschijnt

geen zonde dood en pijn
er zal echte vrede zijn.


Wim Pouwelse,  29-12-2015.

zondag 28 februari 2016

In diepe nood (Psalm 130)

In diepe nood (Psalm 130)

Jahweh Heer ik roep tot U
uit de diepte hoor mij nu
luister toch en helpt U mij
wees opmerkzaam sta mij bij

niemand die het overleeft
als U zonden niet vergeeft
daar U graag vergeven mag
eren w’ U met diep ontzag

van Jahweh verwacht ik het
op Zijn Woord mijn hoop gezet
`t verlangen op Hem gericht
als wakers op `t morgenlicht
meer nog dat mijn ziel zij smacht
naar de Heer Die ik verwacht

dat Isr`el  op de Heer vertrouwt
dit omdat Hij van ons houdt
slechts Hij Zelf redt Israël
van alle zonden wonderwel.


Wim Pouwelse, 28-02-2016.

zaterdag 27 februari 2016

Zegen incognito

Zegen incognito

Iedere strijd
voert tot zegen
want God Hij leidt
zeer gedegen

en elke proef
maakt je sterker
in plaats van droef
blije werker

dwars door verdriet
doet troost je deugd
daarna geniet
je van Zijn vreugd

God zegent zo
vaak incognito.


Wim Pouwelse, 27-02-2016.

Weertje ………..

Weertje ………..

Het mooie weer
bevalt steeds meer
`t zacht voorjaarsblauw
verveelt niet gauw

het briesje is
verwikkend fris
het vogelkoor
zingt vrolijk door

open en vlak
de polder strak
mooi vergezicht
in helder licht

`t is zonneklaar
genieten maar.


Wim Pouwelse, 27-02-2016.

Christus

Christus

de Messias
er altijd was
heeft alle macht
enorme kracht

redt en bevrijdt
voor d’ eeuwigheid
Gods Woord meedeelt
en zieken heelt

God van `t heelal
Die komen zal
en nu Zijn kerk
helpt bij het werk

het moet gehoord
Zijn goede Woord.


Wim Pouwelse, 27-02-2016.

Vertrouwend

Vertrouwend

op God Wiens hand
mij altijd helpt
aan alle kant
steeds overstelpt
met liefd' en kracht
mij telkens schraagt
in zwarte nacht
als ik geplaagd
door pijn heel zwaar
toch door moet gaan
dan is Hij daar
blijft naast mij staan
Hij draagt mij dan
er dwars doorheen
als ik niet kan
laat nooit alleen
Hij blijft getrouw
mijn metgezel
ja, ik vertrouw
mijn Vader wel.

Wim Pouwelse, 27-02-2016.

Gezien

Gezien

Vader
Zijn kind
bemind
nader
steeds rust
Zijn oog
van hoog
en sust
gevaar
Hij leidt
altijd
is daar.

Wim Pouwelse, 10-05-2015.

vrijdag 26 februari 2016

Hoe?

Hoe?

Hoe moet je kiezen
wat mag je geloven
wat kun je verliezen
wat haal je naar boven

wat is er te hopen
tijdens dit leven
breek je iets open
waar is naar te streven

er zijn zoveel vragen
in evenveel harten
in nachten en dagen
ze spelen je parten

als ik ze bij Hem neerleg
zegt Jezus mij: Ik ben de Weg.

Wim Pouwelse, 03-07-2015.

Hemel

Hemel

waar verlangen
door gezangen
wordt gedragen
en de vragen
hoopvol zingen
over dingen
nog ongekend
maar excellent
worden verwoord
en ongestoord
worden verklaard
waar men bedaard
zonder smachten
blij kan wachten
uit kan kijken
mag verrijken
in pure vreugd
zuiverste deugd.

Wim Pouwelse, 09-07-2015.

donderdag 25 februari 2016

Gods Woord (2)

Gods Woord

is levend en sterk
en altijd aan `t werk
een tweesnijdend zwaard
maar scherper verklaard

het haalt uit elkaar
de bedenksels waar
het menselijk hart
zo in werd verward

haalt ragfijn uiteen
wat Christelijk scheen
bedenkelijk was

helder als glas
en tot op het bot
`t ligt open voor God.


Wim Pouwelse, 25-02-2016.
(n.a.v. Hebreeën 4 vers 12 en 13)

woensdag 24 februari 2016

Groot

Groot

U kent
mijn strijd
en bent
altijd
dichtbij
en ziet
van mij
verdriet
intens
en hoort
mijn wens
verhoort

U geeft
een lied
dat leeft
en biedt
geluk
dat gaat
nooit stuk
vast staat
in nood
voor mij
hoe groot
zijt Gij!

Wim Pouwelse, 08-06-2015.

Geluk!

Geluk!

Niet kniezen
maar kiezen
niet zeuren
opbeuren

het leven
gegeven
veel zegen
gekregen

veel dagen
gedragen
door tijden
van lijden

nooit gedoofd
vast geloofd.

Wim Pouwelse, 24-02-2016

dinsdag 23 februari 2016

Feest

Feest

pijn of leed
soms verdriet
ik vergeet
echt toch niet
de zegen
die zo rijk
mij verfrist
als regen
en ik kijk
ook beslist
om me heen
veel mensen
op de been
hun wensen
verwarmen
diep mijn hart
omarmen
ik juich hard:
wat een feest!

Wim Pouwelse, 24-01-2015.

Zeezicht

Zeezicht

Een goud beschenen zee
onder een mooie boog
van wolkjes die heel hoog
stralen van pais en vree

een meeuw hoog boven mij
zweeft mee op deze rust
vertederend en vrij
`t is zalig aan de kust

het groen blauw wit en grijs
geven lucht strand en zee
dit prachtig paradijs
kleurrijke kransen mee

die schoonheid verwondert
ik ben overdonderd.


Wim Pouwelse, 23-02-2016.

maandag 22 februari 2016

Onbekommerd

Onbekommerd

Of `t nu blauw is of grijs
ik raak niet van de wijs
gaat het kalm of verward
ik heb rust in mijn hart

ook al kolkt soms mijn hoofd
`k wordt er niet van beroofd
de vreugde diep en sterk
die ik kreeg doet zijn werk

hoe het zal gaan vandaag
is ook voor mij een vraag
regen wind zonneschijn

en wat het ook zal zijn
`k ben vandaag en morgen
veilig en geborgen.


Wim Pouwelse, 22-02-2012.

Defensie

Defensie

Een leger dat echt vleugels heeft
waarvoor elke vijand beeft
elke soldaat is groot en sterk
en verzet een machtig werk

de almachtig Generaal
Hij beveelt ze allemaal
ons beschermend ieder uur
als een niet te slechten muur

zij dienen als een vuurvlam
en staan samen als een dam
tegen machten van het kwaad

Hij die hen zo dienen laat
overwon Zelf hel en dood
Hij heet Jahweh Tseba-ooth.

Wim Pouwelse, 29-06-2015.

zondag 21 februari 2016

De weg

De weg

die voor
me ligt
ik hoor
zo dicht
nabij
verrast
en blij
`k maak licht
je last
`k beloof
geloof
hou vast
en voel
je doel
komt snel
toch wel.

Wim Pouwelse, 09-02-2015.

Dag

Dag

zojuist begroet
de nieuwe dag
wat zuur of zoet
zij brengen mag
ik weet het niet
de lucht is grauw
maar geen verdriet
straks komt het blauw

hoe moet dat nu
als het straks giet
ik heb een plu
wat het ook doet
mijn dag is goed!

Wim Pouwelse, 27-08-2015.

Gewenst

Gewenst

Ik ben Gods wens
Hij wilde mij
een kwetsbaar mens
juist ook er bij

schiet ik te kort
Hij vult mij aan
waar `t ook aan schort
blijft naast mij staan

stierf zelfs voor mij
een wrede dood
en mij daarbij
Zijn thuis aanbood

onvoorstelbaar
ik: zo kostbaar!!


Wim Pouwelse, 21-02-2016.

zaterdag 20 februari 2016

Dure wens

Dure wens

Zijn wens
was mij
als mens
erbij

Hij gaf
Zijn Zoon
als straf
de hoon

de wijn
het brood
Zijn pijn
en dood

maakt mij
schuldvrij.


Wim Pouwelse, 20-02-2016.

Normen

Normen

De waarden normen
en omgangsvormen
onze beschaafdheid
weg met de braafheid

schelden en tieren
lijkt meer te sieren
want dat geeft statuur
lijkt nu de cultuur

en blijkbaar het mag
dit nieuwe gedrag
als driftige stier
verstandeloos dier

en mijn conclusie
`k zie geen evolutie.

Wim Pouwelse, 20-02-2016.

Stress

Stress

Bent altijd druk
holt steeds maar door
waar doe je `t voor
je loopt je stuk

waar is de rust
al dat gehaast
je puft en blaast
raakt uitgeblust

er is geen tijd
voor relatie
rust inspiratie
slechts vermoeidheid

`t is echt te dol
stop dit gehol.

Wim Pouwelse, 20-02-2016.

vrijdag 19 februari 2016

Troosters gezocht

Troosters gezocht

Vreugde delen zal wel gaan
maar wat moet er gedaan
met zielepijn of hartsverdriet
dat delen mensen zo maar niet

de één zit eenzaam in een hoekje
of kruipt weg achter een boekje
met prachtige gevoelvolle citaten
doch kan met niemand praten

een ander stort zich op veel werk
op een club, kantoor of in een kerk
maar het helpt niet op te beuren
en de pijn die blijft zo zeuren

gezocht: hartelijke harten, open ogen
om mensen te troosten, tranen te drogen.

Wim Pouwelse, 03-06-2015.

Vrij

Vrij

onbelast
onaangetast
open gezicht
vol verlicht

ogen stralen
zij verhalen
ongedwongen
vol bezongen

zonder banden
nooit meer stranden
effen wegen
herverkregen

richtingsgevoel
bereikbaar doel.

Wim Pouwelse, 02-05-2015.

Zon en zee

Zon en zee

De zon zakt zachtjes in de zee
in een oranje rode gloed
nu ik maak dit wel vaker mee
maar toch doet het me steeds weer goed

ik ben verwonderd elke keer
talloze tinten rode pracht
als voorbereiding op de nacht
het overdonderd telkens weer

en `s morgens bij de nieuwe dag
als de zon weer boven komt
sta `k vol verbazing en verstomd
dat ik zoiets aanschouwen mag

en ik straal ook van groot geluk
vredig verlost van elke druk.


Wim Pouwelse, 19-02-2016.

donderdag 18 februari 2016

Grauw

Grauw

Kouwe
grauwe
kille
stille
dagen
dragen
stroeve
droeve
sferen

leren
reiken
kijken
dromen

komen
stralen
dalen
prachtig
krachtig
heel gauw
op jou.

Wim Pouwelse, 18-02-2016.

Overwinnaar

Overwinnaar

Al  ben ik zwak
de blik blijft strak
en doelgericht
het droomgezicht
houdt ik steeds vast
wat Hij mij geeft
en in mij leeft
dat overklast
angst en wanhoop
in mijn wedloop
die ik nu race
ken ik geen vrees
al is het ruig
ik zie en juich
ook dwars door pijn
de finishlijn
mijzelf straks daar:
overwinnaar.


Wim Pouwelse, 18-02-2016.

woensdag 17 februari 2016

Omarmen

Omarmen

Open armen
die verwarmen
zich ontfermen
en beschermen

ondersteunen
laten leunen
en bij tijden
begeleiden

er altijd zijn
in moeit’ en pijn
en bij smarten
open harten

strijd voor leven
liefde gevend.


Wim Pouwelse, 17-02-2016.

Zegen (2)

Zegen

Goede gedachten
bijzonder bedacht
groots gewenst
gul gegeven
trouwhartig toegereikt
uitbundig uitgesproken.


Wim Pouwelse, 17-02-2016.

dinsdag 16 februari 2016

Stralend geloof

Stralend geloof

De dag begint stralend
van vreugde verhalend
de vogels zij zingen
van hoopvolle dingen

nieuw leven ruiken
ontluikende struiken
en op `s Heren wegen
is overal zegen

strakblauwe luchten
doen zorgen wegvluchten
zodat ik moet stralen
mijn vreugde verhalen

ja: ik blijf geloven
in zegen van boven.


Wim Pouwelse, 16-02-2016.

Gedachten

Gedachten

Soms komen
z’ als dromen
heel erg vaag
en ook traag

of speelden
er beelden
betogen
voor d’ ogen

als stormen
vervormen
ze altijd
werk’lijkheid

strakke hand
sturen want
ze kneden
je heden

en zorgen
dat morgen
verbittert
of schittert.


Wim Pouwelse, 16-02-2016.

maandag 15 februari 2016

Levensglans

Levensglans

Gloeit warm van binnen uit
door sores niet gestuit
het is gekregen kracht
voor een donkere nacht

`t gezicht dat vrolijk straalt
vreugde te voorschijn haalt
mensen een lichtpunt biedt
brengt troost in veel verdriet

het is een levensgloed
van altijd nieuwe moed
geput vanuit de Bron
veel sterker dan de zon

`k weet dat ik steeds weer straal
als ik mijn kracht daar haal.

Wim Pouwelse, 15-02-2016.

zondag 14 februari 2016

Nieuwe hoop

Nieuwe hoop

De omgevallen boom
als een dramatisch eind
van een te mooie droom
beeld dat nog steeds schrijnt

ineens zag ik zowaar
een twijgje groen en fris
het groeide nu juist daar
waar dorre doodsheid is

overleven kon haast niet
zo dood was deze stam
toch was daar plots die spriet
waardoor nieuw leven kwam

nu groeit het naar het licht
hoopvol en sterk gezicht.

Wim Pouwelse, 14-02-2016.

zaterdag 13 februari 2016

Gestreden

Gestreden

Zijn zwartste nacht
Hij streed mijn strijd
“Het is volbracht”
de weg bereid

ik was ontspoord
Hij redde mij
mijn roep gehoord
ik ben nu vrij

ik mag nu gaan
door Hem geleid
geworteld staan
in eeuwigheid

zo werd Zijn kruis
de weg naar huis.


Wim Pouwelse, 13-02-2016.

Genade (2)

Genade

Gods goede
gratis gunst
hemelse handen
helend helpend
zegenend zeker.


Wim Pouwelse, 05-11-1983.

Aan Gods tafel

Aan Gods tafel

Zijn dood bracht mij leven
voor `t oordeel ben ik dood
mijn schuld is vergeven
wijn en brood

Zijn leven verbroken
Hij ging in mijn plaats dood
God tegen Hem ontstoken
wijn en brood

dankbaar wil ik denken
aan Zijn immense pijn
wat Hij nu wil schenken
brood en wijn

echt: Jezus leeft nu weer
ik mag herboren zijn
een kind van God mijn Heer
brood en wijn.

Wim Pouwelse, 13-02-2016.

vrijdag 12 februari 2016

Winterdagje

Winterdagje

`s Nachts een vorstje
ijs dun korstje
de dag begon
met rode zon
die bleef schijnen
deed verdwijnen
dun laagje mist
geen tijd verkwist
vrolijk fluitend
loop ik buiten.

Wim Pouwelse, 12-02-2016.

Zeker

Zeker

Ben al lang
niet mee bang
heb rust want
door Zijn hand
leidt Hij mij
van zorg vrij
leef bewust
vreed' en rust
mijn leven
gegeven
elke dag
weten mag
op Zijn Woord
dat Hij hoort
uit Zijn macht
krijg ik kracht.

Wim Pouwelse, 12-02-2016.

Bidden

Bidden

gebed
draagt
vangnet
schraagt

nader
Woord
Vader
hoort

zeer
krachtig
Heer
machtig.

Wim Pouwelse, 11-05-2015.

donderdag 11 februari 2016

Kind

Kind

Mag het nog spelen
simpelweg delen
vreugde in het spel
echt, mag het nog wel

mag het nog dromen
dat helden komen
zo sterk als een beer
of mag dat niet meer

klein maar volwassen
in hokjes passen
is dat nu echt goed

wat werkelijk moet:
kind`ren die kind zijn
zo hoort het te zijn.


Wim Pouwelse, 11-02-2016.

Zingen

Zingen

Beter dan klagen
verlicht de dagen
en laat gezichten
vrolijk oplichten

een hart vol zangen
ook van verlangen
dat blijft geloven
door niets te doven

van dromen zingen
en mooie dingen
zal niemand schaden
`t is aan te raden

hopen en zingen
`t zal zorg verdringen.


Wim Pouwelse, 10-02-2016.

dinsdag 9 februari 2016

Geen last

Geen last

Vertrouwen
niet sjouwen
met vragen
die knagen

laat komen
de dromen
verlichten
gezichten

geen klachten
maar wachten
op regen
van zegen

van boven
geloven.

Wim Pouwelse, 09-02-2016.

maandag 8 februari 2016

De zee

De zee

Woeste razernij
wanneer door stormen
ongeachte het tij
zich golven vormen

kolkend verwoestend
knagend aan kusten
schuimbekkend hoestend
niet willen rusten

maar vol tederheid
ook stranden strelend
schone lief’lijkheid
haar schatten delend

als een spelend kind
mooie schelpen vindt.


Wim Pouwelse, 07-02-2016.

zondag 7 februari 2016

Gods oren

Gods oren

Hij luistert en hoort
het zachtste gebed
waar Hij steeds op let
als Hij ons verhoort
is oprechtheid van hart
van iedere smart
en strijd ons bevrijdt
ons hart weer verblijdt.


Wim Pouwelse, 07-02-2016.

Hoeksteen

Hoeksteen

Hij Die Zichzelf eens gaf
aan `t kruis en in een graf
nu als Koning eeuwig leeft
Jezus Die dit leven geeft

de Zon Die eeuwig straalt
de zege heeft behaald
heerst nu in eeuwigheid
door Zijn gerechtigheid

gegeseld en bespot
verlaten zelfs door God
bleef toch Zijn roeping trouw

nu Hij verlossing toont
verheven en gekroond
weet ik waarop ik bouw.


Wim Pouwelse, 07-02-2016.

Gesterkt

Gesterkt

zacht landt
Zijn hand
op mij
maakt blij
pijn dooft
in hoofd
en hart
ik start
weer fris
het is
het oog
omhoog
ga ik
de blik
vooruit
vrijuit.

Wim Pouwelse, 12-09-2015.

zaterdag 6 februari 2016

Lofzang

Lofzang

Ik hoor een vogel zingen
ook al is de hemel grijs
laat zich niet bedwingen
maar blijft bij zijn eigen wijs

de kou doet hem niet zwijgen
zelfs al is het guur en grauw
zolang hij lucht kan krijgen
hij blijft steeds zijn loflied trouw

hoe ook omstandigheden
mij daartoe willen dwingen
`t is voor mij onomstreden
ook ik zal blijven zingen

God gaf mij vreugd’ in `t leven
blijf Hem mijn lofzang geven.


Wim Pouwelse, 06-02-2016.

vrijdag 5 februari 2016

Blij

Blij

De zon doorbreekt
donkere kolken
duistere wolken
krachtig licht spreekt

ogen blinken
machteloos vluchten
dreigende luchten
vogels klinken

echo`s vanbinnen
doen vreugde winnen.

Wim Pouwelse, 20-03-2015.

donderdag 4 februari 2016

Zorghelden

Zorghelden

Die handen met harten
vol ijver aan het bed
mensen in hun smarten
verzorgen, op hen let

oren die naar klachten
horen met open hart
daarmee leed verzachten
waar noodlot mensen tart

over werkdruk niet klagen
als ze zo bezig zijn
helpen en meedragen
bij ziekte en bij pijn

`k wou ze graag vermelden
deze stille helden.


Wim Pouwelse, 04-02-2016.

Ach ....

Ach ....

soms zit het mee
dan zit het tegen
of zon aan zee
thuis met regen
dan weer die wind
en als je `t niks vind
hou je `t niet tegen
tsja, ach weet je
lach maar een beetje
er is altijd wel zegen!

Wim Pouwelse, 20-08-2015.

Vol

Vol

mijn dagen
gedragen
gebeden
gestreden

verlangen
gezangen
geprezen
gerezen

beleven
gegeven
dierbaren
kostbaren

allemaal
helemaal
om me heen
nooit alleen

Wim Pouwelse, 16-04-2015.

woensdag 3 februari 2016

Hollandse hemel

Hollandse hemel

Die Hollandse luchten
met wolken die vluchten
de wind op de hielen
als schichtige zielen

tinten blauw wit en grijs
en doperwtjes van ijs
zij stuiteren spierwit
voor het raam waar ik zit

de buien die komen
met regens als stromen
dan plots gaat het klaren
het komt tot bedaren

heel veel sores verdwijnt
als de zon stralend schijnt.


Wim Pouwelse, 03-02-2016.

Winst

Winst

Gaat echt niet om de procenten
knikkers en andere krenten
daar van alles mee te kopen
door de winkels langs te lopen

je daarna een breuk te sjouwen
niet weten waar wat te stouwen
van die onmisbare spullen
waar je `t huis mee loopt te vullen

zo kom je aan jezelf niet toe
en wordt je zo oneindig moe
van al dat vliegen en rennen
zonder echt een doel te kennen

zoek naar iets blijvends op zijn minst
dan vind je wellicht echte winst.

Wim Pouwelse, 03-02-2016.

dinsdag 2 februari 2016

Wandeling langs zee

Wandeling langs zee

Lekker langs de kust
wandelend op weg
zo naar lievelust
heerlijk is dat zeg

lopend over duinen
windje door het haar
het strand afstruinen
schelpen hier en daar

zeelucht zo zacht zout
strelend neus en keel
aangespoeld wat hout

`t is me haast te veel
`k loop langs strand en dijk
God, wat zijn we rijk.

Wim Pouwelse, 02-02-2016.

Alleen?

Alleen?

`t Hoeft niet in je eentje
het lijden of de strijd
helpers die zijn toegewijd
dragen bij hun steentje

ze zijn er om je heen
ze zijn er speciaal voor jou
je staat niet eenzaam in de kou
en helpen op de been

kostbare geschenken
die God in petto heeft
en vol liefde aan je geeft

zij, die aan je denken
legeren zich om je heen
je bent echt, echt niet alleen.

Wim Pouwelse, 27-06-2015.

maandag 1 februari 2016

Zijn zorg

Zijn zorg

Gods bescherming
en ontferming
groot en kostbaar
teder dierbaar

zo genadig
en weldadig
blijdschap leven
mij gegeven

mocht ontvangen
na verlangen
op mijn vragen
licht kwam dagen

Gods omringen
doet mij zingen.


Wim Pouwelse, 01-02-2016.