vrijdag 31 mei 2019

Zij kwam


Zij kwam
en  nam
heel warm
mijn arm

zo trouw
ik hou
van jou
mijn vrouw.

Wim Pouwelse, 25-05-2019.

donderdag 30 mei 2019

`k Vereer (2)

`k Vereer (2)

Jezus
Christus
behoed
geeft moed
verheugt
doet deugd
deelt mee
Zijn vree
`k vereer
mijn Heer
Christus
Jezus.

Wim Pouwelse, 25-05-2019.

woensdag 29 mei 2019

Levend (2)

Levend (2)

Hij leeft
en geeft
mij steun
ik leun
op Hem
Wiens stem
mij leidt
bevrijdt
van zorg
mijn Borg.

Wim Pouwelse, 17-05-2019.

dinsdag 28 mei 2019

Steeds trouw

Steeds trouw

God is steeds trouw
aan mij en jou
altijd dichtbij
voor jou en mij
blijft naast ons staan
en met ons gaan.

Wim Pouwelse, 17-05-2019.

maandag 27 mei 2019

`k Geniet

`k Geniet

De zon
begon
`t gezicht
verlicht

ik hoor
een koor
dat fluit
het uit

de bloem
gezoem
die bij

ik zie `t
geniet
ben blij.

Wim Pouwelse, 25-05-2019.

zondag 26 mei 2019

God kent


God kent
jouw leed
doch weet
je bent
Zijn kind
bemind
erkend
dat Hem
Zijn stem
herkent.

Wim Pouwelse, 21-05-2019.

zaterdag 25 mei 2019

Gevonden (2)


Gevonden
door zonden
verwonden

Gods handen
verlangden
te landen

bevrijden
van lijden
verblijden

vergeven
Gods leven
ons geven.

Wim Pouwelse, 12-05-2019.

vrijdag 24 mei 2019

donderdag 23 mei 2019

Groeiend


Groeiend
bloeiend
blij zijn
vrij zijn

open
hopen
`k verwacht
Gods kracht

sterkend
werkend
Hij leeft
en geeft

mij moed
doet goed.

Wim Pouwelse, 18-05-2019.

woensdag 22 mei 2019

Op `t gemakkie


Op `t gemakkie
doen w’ een bakkie
ik en mijn vrouw
van wie `k veel hou

lekker buiten
vogels fluiten
met prachtig weer
in lentesfeer

zo mooi kostbaar
`k ben heel dankbaar.

Wim Pouwelse, 18-05-2019.

dinsdag 21 mei 2019

Meer dan (2)

Meer dan (2)

O God mijn Heer
U bent veel meer
dan hier en nu
`k besef dat U
de Herder leidt
naar d’ eeuwigheid
als eeuwig God
bestuurt mijn lot.

Wim Pouwelse, 12-05-2019.

maandag 20 mei 2019

U ontfermt


U ontfermt
Zich beschermt
mij steeds weer
trouwe Heer

blijft dichtbij
aan mijn zij
U maakt mij
pas echt vrij

doet mij goed
geeft mij moed
vrede rust
levenslust

`k belijd nu
`k hou van U.

Wim Pouwelse, 01-05-2019.

zondag 19 mei 2019

God is heel trouw


God is heel trouw
en echt Hij let
op jouw gebed
Hij houdt van jou.

Wim Pouwelse, 01-05-2019.

zaterdag 18 mei 2019

Hoor (2)

Hoor (2)

Gods Woord
gehoord
doet goed
geeft moed

`t is echt
Hij zegt
Ik hou
van jou

je bent
gekend
kostbaar
dierbaar

mijn kind
bemind.

Wim Pouwelse, 01-05-2019.

vrijdag 17 mei 2019

Hij leed

Hij leed

ik weet
Hij leed
en streed
voor mij
zei Hij
vol kracht
volbracht
`k ben vrij
zo blij
`k ben vrij …….

Wim Pouwelse, 01-05-2019.

donderdag 16 mei 2019

`k Verwacht (2)

`k Verwacht (2)

ik zit
en bid
`k verwacht
Gods kracht
dus `k loop
vol hoop
`t gezicht
verlicht

ik sta
en ga
ervoor
daar `k hoor
de stem
van Hem
Die leidt
verblijdt
bevrijdt
uit strijd

Hij leeft
en geeft
mij moed
doet goed.

Wim Pouwelse, 01-05-2019.

woensdag 15 mei 2019

Activisme


Activisme
terrorisme
pleegt eigen recht
en is dus slecht

`t is een dictaat
van hete haat
het leidt zo puur
tot dictatuur

het roept slechts luidt
nodigt niet uit
tot dialoog

acht zich te hoog
voor wet en recht
het is echt slecht.

Wim Pouwelse, 15-05-2015.

dinsdag 14 mei 2019

`t Voorjaar


`t Voorjaar
is daar
met groei
en bloei

veel kleur
en geur
zo mooi
die tooi

ik hoor
een koor
dat fluit
het uit

een lied
`k geniet.

Wim Pouwelse, 29-04-2019.

maandag 13 mei 2019

Vaders trouw

Vaders trouw

Heer U slaat Uw schepsels gade
vol van liefde en genade
de Bijbel zegt ik ben Uw kind*
voor U heel kostbaar en bemind
U zegt Mijn kind Ik hou van jou
ik dank U Vader voor Uw trouw.

Wim Pouwelse, 27-04-2019.

*1 Johannes 3 vers 1.

zondag 12 mei 2019

Heer `k vraag


Heer `k vraag
U draag
toch mij
voorbij
de tijd
van strijd

U leed
en streed
`k vraag U
deel nu
mij mee
Uw vree

U doet
m’ echt goed
zo `n deugd
vol vreugd.

Wim Pouwelse, 27-04-2019.

zaterdag 11 mei 2019

Pax Christi

Pax Christi

`t Vast geloven
Gods beloven
zal genezen
angst en vrezen

en van lijden
ons bevrijden
dat door zonde
zo verwondde

`t gaat beginnen
diep vanbinnen
God zal Leven
Adem geven

door vertrouwen
op te bouwen
deelt Hij mede
Christus’ vrede.

Wim Pouwelse, 08-05-2019.

vrijdag 3 mei 2019

God is licht


God is licht
wil goed zicht
op `t Leven
ons geven
eeuwigheid
duurzaamheid.

Wim Pouwelse, 26-04-2019.

donderdag 2 mei 2019

Daar


Daar
waar
U
nu
raakt
`t maakt
mij
vrij
doet
goed
leeft
geeft
vreugd
deugd.

Wim Pouwelse, 26-04-2019.

woensdag 1 mei 2019

Mijn tijden

Mijn tijden

Mijn tijden zijn steeds in Uw hand* o Heer
ja U geeft mij verlossing telkens weer.

Wim Pouwelse, 24-04-2019.

*Psalm 31 vers 16a.