donderdag 30 juni 2016

Toegewijd

Toegewijd

Het is zalig als je oprecht
van hart je levensweg aflegt
volgens principes van de Heer
voorop Zijn mening telkens weer

God zoekend met het hele hart
Zijn wegen gaan vanaf de start
en daarbij geen onrecht bedrijft
zoals Zijn gebod aan ons omschrijft.

Wim Pouwelse, 30-06-2016.
Naar aanleiding van Psalm 119 vers 1 tot 3.

woensdag 29 juni 2016

Samen Gemeente

Samen Gemeente

Kleine handen grote handen
bij elkaar en voor elkaar
samen hecht ineen gevouwen
dan is Jezus daar

harten open voor harten
één verlangen gedeeld
voor Jezus’ hart geopend
groeiend naar Zijn beeld

hand aan hand
hart voor hart
een sterke band

hand in hand
hart bij hart
wij, hechte band.


Wim Pouwelse, 29-06-2016.

dinsdag 28 juni 2016

Wonderlijk

Wonderlijk

Zeker is dat Zijn Naam
wat ik graag  beaam
want wonderen doet Hij
ja, ook voor u en mij

wonderlijk want dat geldt
en dat moet ook vermeld
in hoe en wat Hij is
dat is toch echt niet mis

in liefd’ en genade
kunt bij Hem te rade
altijd en overal
Hij reageren zal

wil alles vergeven
geeft ons eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 28-06-2016.

Naar aanleiding van Jesaja 9 vers 5 en Richteren 13 vers 18.

Geen Vinger?

Geen Vinger?

Jezus ontmoette eens een vrouw bij een waterput. Hij wees niet met het vingertje op slechte dingen die er in haar leven zouden zijn. Hij legde Zijn vinger op een hele zere plek ....... en heelde haar!
(Johannes hoofdstuk 4)

donderdag 17 december 2015

maandag 27 juni 2016

Raadsman

Raadsman

Weet altijd raad
in Woord en daad
`t is heel erg sterk
`t verlossingswerk
dat van Zijn hand
slechts van Zijn kant
kans van slagen
heeft mijn dagen
heel mijn leven
licht gegeven
zodat ik steeds
al tijden reeds
de strijd soms heet
toch richting weet.

Wim Pouwelse, 27-06-2016.

Naar aanleiding van Jesaja 9 vers 5.

zondag 26 juni 2016

Altijd met alles

Altijd met alles

`k Mag steeds weer tot Jezus komen
met alles wat me bezig houdt
al mijn vragen lasten dromen
omdat Hij zo veel van me houdt

mijn zonden wil Hij vergeven
ja, Hij stierf voor mij aan `t kruis
geeft eeuwig gelukkig leven
en brengt me veilig bij Hem thuis

ach, mijn leed lasten en tranen
Hij is een God Die alles weet
brengt mijn voet op effen banen
staat telkens als mijn Hulp gereed

met een vuur dat nimmer zal doven
zal ik Hem danken prijzen loven.


Wim Pouwelse, 26-06-2016.

zaterdag 25 juni 2016

Zo dankbaar

Zo dankbaar

Heer ik ben U dankbaar
en dat zeg ik niet zomaar
want zelfs in zware strijd
hebt U mij steeds geleid

bij pijn zorg en verdriet
verliet U mij ook niet
maar bleef trouw naast mij staan
en bent nooit weggegaan

U had het mij beloofd
als je Mij maar geloof
dan ben Ik altijd daar
sta Ik echt voor je klaar

U hielp mij geloven
deed meer dan beloven.


Wim Pouwelse, 19-04-2016.

Schoonmaak

Schoonmaak

Ik was laatst op de zolder
van mijn herinneringen
het stond geweldig vol daar
ontelbaar zoveel dingen

ademloos rondgekeken
onder het stof daar lagen
veel dingen te verbleken
beeld van vervlogen dagen

en soms zo zeer vertekend
dat z’ onherkenbaar waren
waardoor ik werd geketend
en niet meer voort kon varen

ik besloot schoon schip te maken
om weer verder te geraken.


Wim Pouwelse, 25-06-2016.

vrijdag 24 juni 2016

Zijn liefde

Zijn liefde

We hoorden
Zijn woorden
en lazen
verbazend
over God
Die ons tot
Zich roept want
uit Zijn hand
wordt leven
gegeven
voor altijd
eeuwigheid
`t is Zijn wens
van de mens
te houden
behouden
waar zonde
verwondde
Hem zo diep
toen Hij riep
dag werd nacht
`t  is volbracht.


Wim Pouwelse, 24-06-2016.

donderdag 23 juni 2016

Hij is er

Hij is er

nu en voor altijd
tot in eeuwigheid
in vreugde en pijn
wil er steeds weer zijn

voor mij om me heen
houdt Hij m’  op de been
met genegenheid
liefde tederheid

als het angstig voelt
twijfel m ‘ overspoelt
`k weet Hij is nabij
en begrijpt Hij mij

Hij is ga `t maar na
mijn Yahweh Shammah.*

Wim Pouwelse, 23-06-2016.

*Ezechiël 48 vers 35.

woensdag 22 juni 2016

God zegent

God zegent

God is het Die ons zegent
met liefd’ en trouw bejegent
en Hij maakt ook alles goed
betrouwbaar in wat Hij doet.


Wim Pouwelse, 22-06-2016.

dinsdag 21 juni 2016

Veilig zijn

Veilig zijn

Ik geloof echt heel heilig
in Gods hand ben ik veilig
ook zij die mij dierbaar zijn
bij angst tegenspoed of pijn.


Wim Pouwelse, 21-06-2016.

maandag 20 juni 2016

Het weer

Het weer

Soms is `t zon en heet
en voordat je `t weet
regen dat het giet
maar je kunt het niet
veranderen dus
echt dat is geen klus
begin elke dag
met een gulle lach
brengt zo zon in huis
schijnt er toch iets thuis.


Wim Pouwelse, 20-06-2016.

zondag 19 juni 2016

Vuurtoren

Vuurtoren

Wat ook gebeuren gaat
hij is erg sterk en staat
ook als het heftig stormt
waardoor mensen misvormd
geraakt vaak in hun pijn
angstig losgeslagen zijn
kalm vredig schijnt zijn licht
brengt hoop op het gezicht
voor wie in duisternis
wanhoop gevangen is
straalt van hoop en rust
leidt veilig naar de kust
wie vermoeid en verward
op zoek is naar een hart
en steun wil van een arm
begripvol en heel warm
en geen hard oordeel velt
maar waar Gods liefde welt.

Wim Pouwelse. 19-06-2016.

zaterdag 18 juni 2016

Altijd

Altijd

met ons
dichtbij
respons
als wij
midden
lijden
bidden
strijden
pleiten
Zijn macht
wijdte
God geeft
ons kracht
Hij leeft.

Wim Pouwelse, 22-05-2015.

vrijdag 17 juni 2016

Nog steeds dankbaar

Nog steeds dankbaar

Als ik bedenk
dit Godsgeschenk
dat elke dag
ik leven mag
zonder `t venijn
van helse pijn
dat God mij droeg
toen ik Hem vroeg
is zo`n cadeau
ik niet maar zo
vluchtig dankzeg
maar ook uitleg
waarom ik denk
dat dit geschenk
zich onderscheid
bijzonderheid
door alles heen
genad’ alleen
Zijn gunst geeft Hij
aan u en mij
in Jezus’ Naam
eer ik zijn faam.


Wim Pouwelse, 17-06-2016.

donderdag 16 juni 2016

Ik geniet

Ik geniet

`t Is een besluit
dat voer ik uit
bewust een keus
niet slechts een leus

en ieder ziet
dat ik geniet
van elke dag
die `k leven mag

een diep genot
dat met mijn God
ik overwon

dat ik dat kon
was door Zijn kracht
en grote macht.


Wim Pouwelse, 16-06-2016.

woensdag 15 juni 2016

Zo genoten

Zo genoten

Ik keek omhoog
`t was lekker droog
de lucht open
ik ging lopen

grijze kleuren
frisse geuren
de tinten groen
`t was goed te doen

`k zag veel gewas
en ook dat was
elk naar zijn aard
`t genieten waard

begon de dag
met blije lach.

Wim Pouwelse, 15-06-2016.

dinsdag 14 juni 2016

Proost!

Proost!

Uit een vat vol van herinneringen
aan mooie vreugdevolle dingen
hef ik een toost
niet slechts als troost
maar hoopvol in vertrouwen dat
vandaag zich vult een volgend vat.

Wim Pouwelse, 01-04-2015.

uit mijn gedichtenbundel: "Ik pluk geluk",
uitgegeven door Boekscout.nl op 25-09-2015.

maandag 13 juni 2016

Intens dankbaar

Intens dankbaar

Een handeling
die wandeling
simp’le eenvoud
dat laat me koud
want ik ben daar
voor zo dankbaar
God is zo goed
in wat Hij doet
ik wil zingen
van die zingen
mijn grote Heer
zij alle eer
`t is wel verdiend
die Mensenvriend.


Wim Pouwelse, 13-06-2016.

Gewandeld

Gewandeld

Dat het zo fijn kon zijn
zonder die helse pijn
lekker eindje lopen
ben steeds blijven hopen
altijd bleef ik dromen
dat die dag zou komen
en ik geef eerlijk toe
natuurlijk ben ik moe
maar toch o zo voldaan
`k heb het maar mooi gedaan
en het gaar steeds beter
`t was vier kilometer.


Wim Pouwelse, 13-06-2016.

Fluisterend

Fluisterend

klinkt heel liefdevol Zijn stem
zo indringend hoor je Hem
en Hij spreekt van hoop en kracht
dat dwars door je zwartste nacht
Hij draagt je er steeds doorheen
houdt je stevig op de been
leunend op Zijn sterke arm
ervaar je dat heel erg warm
Zijn hart vol liefde voor jou
klopt – Hij blijft je altijd trouw.

Wim Pouwelse, 13-06-2016.

zondag 12 juni 2016

Gratie

Gratie

Hij gaf
door kruis
en graf
naar huis
een weg
dankzeg
en eer
de Heer
steeds weer
en meer.


Wim Pouwelse, 12-06-2016.

zaterdag 11 juni 2016

Onbeschaamd

Onbeschaamd

Het vertrouwen
en mijn bouwen
werd nog nooit beschaamd
`k heb ook steeds beaamd
en rotsvast geloofd
dat wat Hij beloofd
Hij ook werk`lijk doet
God Hij is zo goed
dus niet tot eigen eer
maar die van de Heer
geen verdienste ook
die gaat op in rook
`t is genad'  alleen
dat door alles heen
Hij Die eeuwig leeft
Woord gehouden heeft.


Wim Pouwelse, 11-06-2016.

vrijdag 10 juni 2016

Zo dankbaar (2)

Zo dankbaar (2)
 
Ik kan het blijven doen
mijn God voor wat Hij doet
hier en nu net als toen
dankbaar zijn want Hij is goed

soms weet ik niet hoe het moet
sta dan te janken haast
de toekomst tegemoet
zonnig ben zeer verbaasd

voor wat Hij heeft gedaan
heel vaak door mensen heen
door om me heen  te staan
en hielden m’ op de been

kan niet met droge ogen
mijn dankbaarheid betogen.


Wim Pouwelse, 10-06-2016.

Vergankelijkheid

Vergankelijkheid en sterfelijkheid hoeven geen probleem te vormen, ................ het gaat vanzelf voorbij!!


Wim Pouwelse, 20-03-2016.

Klein/groot

Wie niet klein wil en kan zijn, zal nooit tot iets groots komen.


donderdag 4 februari 2016

Dromen

Ik weiger me neer te leggen bij negatieve feiten en "onmogelijke'" situaties. Ik geloof, dat  door vast te houden aan je dromen, deze situaties en feiten ten positieve veranderd kunnen worden. In de Bijbel zijn tal van voorbeelden te vinden, waarin God mensen juist met dat doel dromen gaf.


vrijdag 15 januari 2016

Wat je zaait ..............

Wat je zaait zul je oogsten, een oude Bijbelse wijsheid. (Galaten 6 vers 7) Dus als je door mensen met respect behandeld wilt worden, is het wijs mensen met respect te behandelen. Als je er  een gewoonte van maakt mensen te beledigen en te schofferen, wees dan niet verbaasd als mensen jou ook zo zullen behandelen.


donderdag 14 januari 2016

Veiligheid

Veiligheid


Ook in onveilige situaties kun je je veilig weten: als je maar weet bij wie of waar je veilig bent!

dinsdag 12 januari 2016

Voor iedereen!

De boodschap van Kerst. is in de eerste plaats een boodschap van liefde. Gods bevrijdende liefde voor iedereen, niemand uitgezonderd! Ik geloof in de God, Die in Zijn Zoon Jezus Christus feitelijk Zichzelf opofferde tot heil van alle mensen!


dinsdag 22 december 2015

donderdag 9 juni 2016

Paniek

Paniek is net onkruid. Is het eenmaal gezaaid, zie het dan nog maar eens blijvend weg te krijgen.


Paniekzaaiers zijn makkelijk te herkennen: ze brengen altijd extra onrust en gooien olie op het vuur - ze brengen nooit rust!


maandag 7 december 2015

Vrede

Zonder vrede van binnen is vrede rondom onmogelijk.


zondag 6 december 2015Jezus zei: "Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden." Matthéüs 5 vers 9.
dinsdag 8 december 2015


Mensen,  die echt innerlijke vrede hebben, stralen dat ook uit: ze kunnen trouwens niet anders - net zoals de ster van Kerst niet anders kon dan: stralen!


dinsdag 15 december 2015Vrede moet niet verward worden met oppervlakkige tevredenheid over materiële welvaart.


zaterdag 19 december 2015De grootste leiders uit de geschiedenis van de mensheid waren geen mensen van geweld, maar van vrede!


zondag 7 februari 2016

Terug kijken

Terug kijken op de dag die achter ons ligt kan ons ondanks alles blij maken. Het hangt er van af hoe je terug kijkt. Wie kijkt met het doel lichtpuntjes te vinden, vindt momenten van positieve ontdekkingen, verwondering en ontroering. Ik weet het: het is soms graven in de modder - maar ik heb nog nooit een dag meegemaakt zonder pareltjes van geluk te vinden.


vrijdag 4 december 2015

Dankbaarheid

Dankbaarheid is vaak als het bloeien van een bloem in een barre en dorre omgeving. Het is niet alleen mooi of goed voor jezelf: het brengt ook vreugde bij mensen om je heen!


donderdag 3 december 2015


Geluk zonder dankbaarheid bestaat niet!
De basis van geluk is liefdevolle dankbaarheid.
woensdag 30 december 2015

Hoop

Hoop is een goede vriend, die mij niet altijd kan vertellen waar en wanneer de zon opkomt, maar mij altijd doet herinneren aan al die prachtige keren dat zij schitterend opkwam, en zegt: dat gaat weer gebeuren!


zaterdag 28 november 2015

Inspirerend

Veel mensen om me heen, maar ook internet vrienden, blijken mij te inspireren en aan te moedigen - vaak zonder dat te beseffen. Denk niet te negatief over jezelf, je zou er verbaasd over zijn, als je nu zou ontdekken voor hoeveel mensen je alleen al vandaag een positieve bron van inspiratie mocht zijn!


dinsdag 24 november 2015

Blijdschap

Blijdschap is meer dan een gevoel, het is ook een levenshouding die gebaseerd is op een keuze om te wandelen aan de zonzijde van het leven waar het maar kan, zodat je kunt nagenieten van de warmte, als de schaduwzijde tijdelijk overheersend lijkt te zijn.


zondag 22 november 2015

Uitzicht en inzicht

Uitzicht en inzicht.


Tijdens de vakantie in de Eiffel heb ik weer gewandeld. Het is daar redelijk bosrijk en bergachtig, wat betekent, dat het wel eens een beetje klimmen en klauteren is. Het zijn dan ook niet altijd glad geplaveide paden, die je bewandelt. Ze leiden echter meestal naar de meest schitterende plekjes, waar je een adem benemend uitzicht hebt op een weidse omgeving: je blikveld wordt vervuld van schoonheid, het oor gestreeld door het suizen van een zachte koelte en vogelgezang, waar geen opera aan kan tippen. Het is een definitie van vrede, die niet in woorden valt te vatten.

Dinsdag, 18 augustus 2015.

Gods liefde

Gods liefde is net als de zon, ook al is het bewolkt, als `s morgens de dag begint, wint het licht toch van de duisternis.


Dinsdag, 18 augustus 2015.

Vriendelijkheid en vrolijkheid

Met vriendelijkheid en een vrolijk gemoed bereik je meer dan met honderd rechtszaken.


zaterdag 21 november 2015

Haat

Haat met haat bestrijden is net zo iets als een brand willen blussen door er benzine op te spuiten.

dinsdag 17 november 2015

Onbegrijpelijk

Onbegrijpelijk

Ik snap het niet
hoe kan `t bestaan
na al `t verdriet
Hem aangedaan
ja, ook door mij
al mijn zonden
dat nu juist Hij
striemen wonden
Zichzelf zo gaf
toen Hij daar stierf
door kruis en graf
voor ons verwierf
eeuwig leven
voor wie gelooft
zal Hij geven
dat is beloofd.


Wim Pouwelse, 09-06-2016.

Intens geliefd

Intens geliefd

God houdt van mij
en kocht mij vrij
van zond’ en schuld
met veel geduld
leidt hij mij voort
leert m’ onverstoord
Zijn wil te doen
en ik verzoen
me met het feit
dat mettertijd
`k een beetje leer
dat ik mijn Heer
zo heb gegriefd
intens geliefd
eeuwig door Hem
klinkt nog Zijn stem
in donk’re nacht
het is volbracht.


Wim Pouwelse, 09-06-2016.

woensdag 8 juni 2016

Zo rijk (2)

Zo rijk (2)

Een lieve vrouw
waar ik van hou
en zij van mij
dat maakt zo blij

lieve mensen
met hun wensen
omringen mij
maken ook blij

de kind’ren zijn
in al mijn pijn
steeds om me heen
bleef op de been

als ik zo kijk
ben ik toch rijk.


Wim Pouwelse, 08-06-2016.

dinsdag 7 juni 2016

Nieuw kleinkind

Nieuw kleinkind

Nieuw leven
gegeven
heel erg klein
teer en fijn
brengt een stuk
groot geluk
zo kostbaar
zijn dankbaar
dat hij kwam
plaats innam
in ons hart
blijde start.


Wim Pouwelse, 07-06-2016.

maandag 6 juni 2016

Heerlijk

Heerlijk

De dag begon
met heel veel zon
lekker wat wind
een lachend kind
strak blauwe lucht
vogels in vlucht
ik voel me blij
en heerlijk vrij.


Wim Pouwelse, 06-06-2016.

zondag 5 juni 2016

God van hoop

God van hoop

Steeds te vertrouwen
en op te bouwen
op zware dagen
zal Hij mij dragen
met mooie tijden
mij weer verblijden
ook al mijn vragen
zullen vervagen
Hij doet mij hopen
de toekomst open
en ben voor morgen
nu zonder zorgen.

Wim Pouwelse, 05-06-2016.

N.a.v. Romeinen 15 vers 13.

zaterdag 4 juni 2016

Ontevreden?

Ontevreden?

Te smal te breed
te koel te heet
te nat te droog
te diep te hoog

te jong te oud
te warm te koud
te steil omlaag
te snel te traag

te dik te dun
en nimmer fun
te arm te rijk
en nooit gelijk

wees toch tevree
valt alles mee.

Wim Pouwelse, 04-06-2016.


vrijdag 3 juni 2016

Met Hem

Met Hem

Als de Heer niet met ons bouwt
wordt door ons vergeefs gesjouwd
en als Hij Zich niet ontfermt
wie is `t die ons dan beschermt.

Wim Pouwelse, 03-06-2016

N.a.v. Psalm 127 vers 1.

Zegenen

Zegenen begint met het welwillend uitstrekken van je handen naar anderen.


12 november 2015Anderen zegenen begint al bij de manier waarop je over die anderen denkt.


18 februari 2016

Durven vertrouwen.

Er zijn van die dagen, die al moeilijk lijken te beginnen, nog voor je je ogen open hebt gedaan. Durf ze maar te openen. Problemen waren er altijd al. Geopende ogen hebben echter het vermogen om de oplossingen daarachter al in beeld te brengen.

Wim Pouwelse, 06-11-2015.

Groet.

Hele kleine dingen kunnen een onvoorstelbaar grote invloed hebben: hoe een diep bedrukt gezicht helemaal opvrolijkt bij een vriendelijke groet.

Wim Pouwelse, 05-11-2015.

Afhankelijkheid zwakte?

Afhankelijkheid is een bron van onvoorstelbare kracht, als je op tijd beseft bij wie of waar je steun kunt vinden als het moeilijk wordt!

Wim Pouwelse, 007-11-2015.

God bestaat

Het feit, dat ik God niet kan zien, is geen bewijs of aanwijzing, dat Hij niet zou bestaan. Ik zie mijn vrouw vaak een hele dag niet. Toch blijft ze al die tijd bestaan. Dit bestaansbewijs noem ik: "Thuis komen".

Wim Pouwelse, 31-10-2015.

Geluk

Geluk begint voor mij met de keuze om me niet onder te laten sneeuwen door nare, verdrietige, of pijnlijke omstandigheden, maar om rustig de bui af te wachten tot de zon doorbreekt. En dan kies ik er voor om naar buiten te gaan en te genieten van de frisse witte wereld om me heen, lopend over de sneeuw, die knerpt en knispert: onder(!) mijn schoenen.

Wim Pouwelse, 31-10-2015.

Geluk en blijdschap zijn geen vruchten van mijn omstandigheden. Geluk en blijdschap zijn wapens in de strijd tegen de ontmoediging door omstandigheden.

Wim Pouwelse, 08-11-2015.


Geluk is puur als jouw gelukkig zijn niet bereikt wordt door anderen te kort te doen. Je hoeft dan ook niet bang te zijn dat het van je wordt afgepakt. Puur geluk straalt namelijk af op anderen, het komt dan toch wel bij die ander terecht.

dinsdag 29 december 2015Geluk zonder dankbaarheid bestaat niet!
De basis van geluk is liefdevolle dankbaarheid.
woensdag 30 december 2015

Positiviteit

Positiviteit heeft niets te maken met onrealistische wensdromen, maar heeft alles van doen met een diepgewortelde en vaste overtuiging, dat na elke zwarte nacht een morgen gloort, die licht laat vallen op de schoonheid van het leven in je en om je heen.
Wim Pouwelse, 31-10-2015.

Positiviteit betekent investeren in het goede, het brengt altijd op! Het is alleen daarom al leuker (en beter!) dan negativiteit, dat zuigt alleen maar leeg!


donderdag 12 november 2015

Blogs samengevoegd

Mijn andere blog "Ged88" is samengevoegd met mijn blog "Gedichtjes bij het leven"; onder het label "Ged88" is het ondergebracht. Het  gaat dan om gedachten of ideeën, die een opmaat (kunnen)  vormen voor één of meer gedichtjes. Ik vind/vond het leuk om die gedachten ook met anderen te delen.

donderdag 2 juni 2016

Pijnvrij! (2)

Pijnvrij! (2)

Elke dag zo blij
ben nog steeds pijnvrij
`k jubel aan één  stuk;
bulkend van geluk

elke dag een lied
dat ik zo geniet
spieren zonder pijn
bijtend van venijn

zo`n geweldig feest
is `t lang niet geweest
als ik hier aan denk
wat een Godsgeschenk!


Wim Pouwelse, 02-06-2016.

woensdag 1 juni 2016

Vertrouw maar

Vertrouw maar

Dag werd nacht
`t is volbracht
Jezus’ stem
ik hoor Hem
vertrouw maar
en bouw maar
aan morgen
want zorgen
zij landen
in handen
zo krachtig
en machtig
terdege
de zege
is behaald
toekomst straalt
tegemoet
God is goed.


Wim Pouwelse, 01-06-2016.