vrijdag 30 juni 2017

U bent

U bent

Zo trouw
ik bouw
steeds weer
mijn Heer
op U
ook nu

zo sterk
ik merk
dat Heer
steeds meer
ook nu
bij U.


Wim Pouwelse, 28-06-2017.

donderdag 29 juni 2017

Genezend

Genezend

God zond Zijn Woord om te genezen*
want dat ligt in Zijn Godd’lijk wezen
wie Hem om hulp geroepen heeft
merkt dat dit heel sterk bij Hem leeft.

Wim Pouwelse, 21-06-2017.

*Psalm 107 vers 20.

woensdag 28 juni 2017

Vergevend

Vergevend

God wil steeds graag vergeven
Jezus gaf daarvoor Zijn leven
wie oprecht zijn schuld belijdt
wordt daar werk’lijk van bevrijd.


Wim Pouwelse, 21-06-2017.

dinsdag 27 juni 2017

Onhemels

Onhemels

Wie steevast goed met kwaad vergeldt
wordt voor de hemel afgemeld.


Wim Pouwelse, 23-06-2017.

maandag 26 juni 2017

Bejegening

Bejegening

Wie and`re mensen goed bejegend
wordt daar zeker voor gezegend.


Wim Pouwelse, 23-06-2017.

zondag 25 juni 2017

Eerste liefde

Eerste liefde

Vol liefde zocht God mij
Hij wilde mij er bij
als Zijn geliefde kind
zo sterk intens bemind

ik zocht niet eerst naar Hem
Hij riep mij met Zijn stem
geduldig en beheerst
riep Vader mijn naam eerst

Vader hield eerst van mij
dat maakt zo need`rig blij
dat ik toch elke dag
steevast beseffen mag

Gods eerste liefde is de maat
ik bid dat ik die nooit verlaat.*

Wim Pouwelse, 25-06-2017.

*1 Johannes 4 vers 19, Openbaring 2 vers 4.

zaterdag 24 juni 2017

Lachen

Lachen

Lachen mag
elke dag
het maakt blij
en ook vrij

want naar blijkt
het verrijkt
met veel licht
het gezicht

je geniet
daar je ziet
dag en nacht
levenspracht

`t geeft ook rust
levenslust. 


Wim Pouwelse, 21-06-2017.

vrijdag 23 juni 2017

Israël

Israël

God ziet het als Zijn eigen land
heeft met dit volk een hechte band
noemt het de appel van Zijn oog*
het zit Hem dan ook heel erg hoog
als men `t volk onheus bejegent
wie dat doet wordt niet gezegend.

Wim Pouwelse, 17-06-2017.

*Deuteronomium 32 vers 10, Zacharia 2 vers 8.

donderdag 22 juni 2017

Opfrissertje

Opfrissertje

Na een bui met onweer is `t
weer toch lekker opgefrist.


Wim Pouwelse, 22-06-2017.

Hitte

Hitte

Kort en bondig
heel hartgrondig
zeg ik plechtig
`k ben amechtig.


Wim Pouwelse, 21-06-2017.

woensdag 21 juni 2017

Krachtig

Krachtig

Gods spreken is zo krachtig
de uitwerking zo machtig
het redt geneest bevrijdt
voor tijd en eeuwigheid.


Wim Pouwelse, 13-06-2017.

dinsdag 20 juni 2017

Begrijpen

Begrijpen

Iets snappen is nog geen begrijpen
begrip dat tijd krijgt om te rijpen.


Wim Pouwelse, 08-06-2017.

maandag 19 juni 2017

Gods adem

Gods adem

Gods adem brengt zo zalig koel
meer dan een fijn en fris gevoel
Hij maakt ons heerlijk vrolijk blij
blaast het hoofd van zorgen vrij
ook het hart van angst verdriet
zodat je weer voluit geniet
en Hij spreekt ook heel doelgericht
rust en hoop gevend - daar zij licht.


Wim Pouwelse, 19-06-2017.

zondag 18 juni 2017

Gods heil

Gods heil

Gods zegen
gekregen
voor `t leven
gegeven

felle strijd
Hij bevrijdt
ja Hij helpt
overstelpt

met Zijn kracht
wie `t verwacht
juist van Hem

met Zijn stem
storm beveelt
harten heelt.


Wim Pouwelse, 16-06-2017.

zaterdag 17 juni 2017

Windje

Windje

Koel windje waait
en teder aait
het vederlicht
zacht mijn gezicht.


Wim Pouwelse, 16-06-2017.

vrijdag 16 juni 2017

Radeloos?

Radeloos?

Ik hoef nooit radeloos
te zijn noch hopeloos
want redding is nabij
met Jezus steeds dichtbij.


Wim Pouwelse, 07-06-2017.

donderdag 15 juni 2017

Goede God

Goede God

God is geweldig goed
in alles wat Hij doet
Hij maakt mij
zalig vrij
van angst en zorgen
`k weet mij geborgen.


Wim Pouwelse, 13-06-2017.

woensdag 14 juni 2017

`t Helpt

`t Helpt

`k Weet bidden helpt
God overstelpt
met liefd’ en kracht
voor dag en nacht
en echt Hij hoort
het zachtste woord
als `k fluist’rend spreek
zelfs als ik breek

nee nooit verlaat
wie tot Hem gaat
eerlijk oprecht
Hij hoort het echt
`t is dat gebed
waar Hij op let
en Hij spoort aan
om door te gaan
want wie volhardt
vanaf de start
door God bemint
die overwint.


Wim Pouwelse, 12-06-2017.

dinsdag 13 juni 2017

Kleine man

Kleine man

Je strijdt wat af
en lijdt wat af
wij strijden mee
en lijden mee
ons valt zo veel
van jou ten deel
aan vrolijkheid
en tederheid
door jou leven
ons gegeven
als grote zegen
van God gekregen.


Wim Pouwelse, 13-06-2017.

maandag 12 juni 2017

Vogelzang

Vogelzang

`k Zie een vogel op een tak
helemaal op zijn gemak
zingt hij daar zijn hoogste lied
waar ik nog zo van geniet

hij zingt vrolijk zalig blij
en heerlijk van zorgen vrij
bij regen of zonneschijn
`k wil zo ook steeds dankbaar zijn.


Wim Pouwelse, 11-06-2017.

zondag 11 juni 2017

Heet

Heet

Het is best heet
maar ach ik weet
ook deze keer
hoe telkens weer
zo zalig fris
een ijsje is.


Wim Pouwelse, 11-06-2017.

Alles ten goede

Alles ten goede

God zal steeds het hart versterken
en alles doen medewerken
ten goede - dat heeft Hij beloofd -
voor wie Hem liefheeft* en gelooft.

Wim Pouwelse. 03-06-2017.

*Romeinen 8 vers 28a.

zaterdag 10 juni 2017

Angstig?

Angstig?

Ik hoef niet bang te zijn
voor tegenslag of pijn
want ik heb steeds gemerkt
dat Jezus me versterkt
zelfs in mijn zwartste nacht
was Hij mijn licht en kracht
ging steevast met me mee
gaf diepe rust en vree
en Zijn rotsvaste vreugd
deed telkens heel veel deugd.


Wim Pouwelse, 07-06-2017.

vrijdag 9 juni 2017

Gods vreugd

Gods vreugd
doet deugd
verblijdt
bevrijdt

een lach
vermag
heelt veel
maakt heel

veegt droog
het oog
doet gaan
de traan

geeft moed
doet goed.


Wim Pouwelse, 31-05-2017.

donderdag 8 juni 2017

Beproefd

Beproefd

Word je beproefd
wees niet bedroefd
je wordt getest
en niet gepest

zodat je weet
bij vreugd of leed
ik kan het aan
en blijven staan

in zekerheid
dat God mij leidt
want ik verwacht
God geeft mij kracht

houdt m’ op de been
door alles heen.


Wim Pouwelse, 28-05-2017.

woensdag 7 juni 2017

Alleen? (2)

Alleen? (2)

Veel lieve mensen om me heen
hun wensen hielpen op de been
sleepten door veel ellende heen
`k was zelden alleen

als `t voor hen te moeilijk scheen
kreeg ik toch kracht bleef op de been
maar hoe kwam ik er steeds doorheen
`t kon toch niet alleen

Gods licht dat in het donker scheen
gaf hoop en hield me op de been
Zijn kracht sleepte m’ er doorheen
Hij laat nooit alleen.


Wim Pouwelse, 26-05-2017.

dinsdag 6 juni 2017

`t Stormt

`t Stormt

De wind
begint
gesuis
geruis

je ziet
het giet
geblaas
geraas

een tak
zegt krak
en ligt
gezwicht

nu stuk
door druk.


Wim Pouwelse, 06-06-2017.

maandag 5 juni 2017

Vuur en vlam

Vuur en vlam

Toen Gods Geest op mensen kwam
stond de kerk in vuur en vlam
voor Jezus de Redder de Heer
en getuigde steeds maar weer
dat Hij redt geneest bevrijdt
boodschap die het hart verblijdt.


Wim Pouwelse, 05-06-2017.

zondag 4 juni 2017

Gods zorg

Gods zorg

God zorgt voor vogel bloem en bij
dus des te meer voor jou en mij.*

Wim Pouwelse, 03-06-2017.

*Matthéüs 6 vers 25 tot 32.

zaterdag 3 juni 2017

Veel groter

Veel groter

Jezus is veel groter dan mijn nood
Hij overwon zelfs hel en dood
en maakt dat ik nu onbevreesd
mag leven door Gods heil’ge Geest
dwars door tegenslag verdriet en pijn
kan `k meer dan overwinnaar zijn
wat mij verder nog zeer versterkt
dat mij alles mee ten goede werkt.*

Wim Pouwelse, 03-06-2017.

*Romeinen 8 vers 26 tot 37.

vrijdag 2 juni 2017

Winnaar

Winnaar

Volhoudend
vasthoudend
gelovend
nooit dovend
`t beloven
van boven
bewerkt Hij
versterkt mij
onbevreesd
door Zijn Geest
beginnen
te winnen
en leven
gegeven
door Jezus
de Christus.


Wim Pouwelse, 22-05-2017.

donderdag 1 juni 2017

Ach en wee

Ach en wee

Velen roepen ach en wee
maar ik doe daar niet aan mee.


Wim Pouwelse, 22-05-2017.