vrijdag 30 september 2016

Gods Rijk

Gods Rijk

Breekt baan
met kracht
zal staan
met macht

breekt smart
deelt mee
elk hart
Gods vree

men meldt
dat haat
niet telt

het staat
juist echt
voor recht.


Wim Pouwelse, 27-09-2016.

Najaars weertje

Najaars weertje

Wat een weer
deze keer
uit de kunst
deze gunst

temp’ratuur
deze duur
ja `t is heus
fabuleus

lekker hoog
ook nog droog
voor de tijd

van het jaar
zonneklaar
zonder spijt.


Wim Pouwelse, 27-09-2016.

donderdag 29 september 2016

Gods spreken

Gods spreken

David hoorde `t in de donder*
voor hem een machtig wonder

Gods stem en hand in de natuur
te zien en horen ieder uur

`k luister zo graag naar Zijn stem
want ik hou heel veel van Hem.


Wim Pouwelse, 21-09-2016.

*Psalm 29 vers 3.

Vrij .......

Vrij .......

als een vogel
aan het zwerk
of een kogel
door de kerk
als de teerling
en het lot
een bekeerling
die tot God
zich heeft gekeerd
sinds dat moment
ook heeft geleerd
ik ben gekend
als Zijn kind
door Hem bevrijd
en bemind
Zijn hand die leidt.

Wim Pouwelse, 25-09-2016.

dinsdag 27 september 2016

Echt groots

Echt groots

Hij werd klein
een vruchtje
eens in de moederschoot
foetus negen maanden
te groots voor woorden

onzichtbaar groeide
niet echt krachtig
slechts klein en teer

zo’n klein kindje
op deze wereld

liefde drong Hem
intens verlangend
een ieder te redden
frappeert mij zeer.

Wim Pouwelse, 21-09-2016.

(letterdicht)

Koninkrijk

Koninkrijk

Is niet van deze aarde
onschatbaar groot van waarde
door dieven niet te stelen
met liefde wel te delen
door roest niet te verteren
maar heel veel van te leren
door mot niet aan te vreten
doch veel over te weten
Gods rijk dat in de harten
van mensen steeds wil starten
niet eerst dat van anderen
doch mijn hart wil veranderen
niet zoals wereldrijken
echt mensen kan bereiken
met vreed’ en gerechtigheid
durend tot in eeuwigheid.


Wim Pouwelse, 27-09-2016.

zaterdag 24 september 2016

Herfstweertje

Herfstweertje

De start was koel
voor het gevoel
maar echt het was
op het terras
toen de zon
ook  begon
best aangenaam
getweetjes saam
een boekie
een koekie
koppie koffie
en een sloffie
aan de voet
nee niets moet.


Wim Pouwelse, 21-09-2016.

vrijdag 23 september 2016

Geen angst

Geen angst

Wees maar niet bang
want Ik weet al lang
van je vraag
Ik wil  graag
dat je hoort
het antwoord
dat Ik geef
er naar streef
rust te geven
voor je leven
en je kunt staan
weer door kunt gaan
want je bent
echt gekend
erkend
door Mij
heel blij
Mijn kind
bemind
Mijn kind
Mijn kind  …….


Wim Pouwelse, 22-09-2016.

donderdag 22 september 2016

De herfst

De herfst

Talloze geuren
tinten van kleuren
te zien en ruiken
in vele struiken
en tal van bomen
webben omzomen
takken en bladen
met zilverdraden

bossen jong of oud
lijken wel van goud

wie heeft toch bedacht
al die enorme pracht.

Wim Pouwelse, 19-09-2016.

woensdag 21 september 2016

Wie?

Wie?

Wie kan het zeggen
is het uit te leggen
of is `t niet te meten
kunnen we `t wel weten
hoe groot God dan echt wel is
en tasten we in duisternis
als met de zon die ondergaat
zich technisch niet kennen laat
zonder dat het helemaal
stuk verklaard wordt als verhaal

dus werkelijk waar ik weet het niet
God is mij te groot maar ik geniet.


Wim Pouwelse, 21-09-2016.

dinsdag 20 september 2016

Vastbesloten

Vastbesloten

Ik ben vastbesloten
blij en onverdroten
door te gaan in `t leven
mij is hoop gegeven

`k heb ook kracht gekregen
en ook heel veel zegen
van veel lieve mensen
met hun goede wensen

zo kan ik steeds hopen
bekijk de toekomst open
krijg kracht om door te gaan
en moeiten te doorstaan

komt iets ongelegen
`k leef vanuit Gods zegen.


Wim Pouwelse,18-09-2016.

maandag 19 september 2016

Beschermd (2)

Beschermd (2)

Hij ontfermt
en beschermt
voor zorgen
ook morgen
`k weet ik ben
nu `k Hem ken
geborgen.


Wim Pouwelse, 19-09-2016.

zondag 18 september 2016

Echte liefde

Echte liefde

Hij noemde ons Zijn vrienden
hoewel wij het niet verdienden
Hij heeft zelfs voor ons Zijn leven
Zelf uit liefd’ aan `t kruis gegeven*

Hij stierf voor onze zonden toen
dat wat wijzelf niet konden doen
met God verzoend te kunnen zijn
Hij droeg daar onze schuld en pijn

echte liefde was wat Hem toen dreef
wat nooit veranderde maar bleef
onvoorwaardelijk genadig
altijd weer voluit voorradig

Hij overwon de dood en leeft
Jezus Die ons zoveel liefde geeft.

Wim Pouwelse, 18-09-2016.

*Johannes 15 vers 13 tot 15.

zaterdag 17 september 2016

Vol hoop

Vol hoop

`k Weiger cynisch te zijn
ook al zit het tegen
teleurstelling doet pijn
altijd ongelegen

`k steek niet de kop in `t zand
voor d’ omstandigheden
een positieve kant
geeft mij steeds een reden

om de hoopvolle kijk
steeds weer vorm te geven
dat maakt me vrij en rijk
vreugdevol in `t leven

zo zijn al mijn dagen
blij en licht te dragen.


Wim Pouwelse, 12-09-2016.

vrijdag 16 september 2016

Afgekoeld

Afgekoeld

Onweer kwam
en dat nam
als koele zee
de hitte mee.


Wim Pouwelse, 16-09-2016.

donderdag 15 september 2016

Verkoeling

Verkoeling

Naar het strand
hitte brandt
bedoeling
verkoeling

badgoed mee
zon zand zee
men lacht blij
voelt zich vrij

fluit wijsjes
koopt ijsjes
wie lui ligt
met mooi zicht

op de zee
`t zit best mee.


Wim Pouwelse, 14-09-2016.

woensdag 14 september 2016

Nazomer hitte

Nazomer hitte

`k Zit er warmpjes bij
ben bijzonder blij
met de schaduwzij.


Wim Pouwelse, 10-09-2016.

dinsdag 13 september 2016

Echt aanvaard!

Echt aanvaard!

Hij heeft ons echt aanvaard
`t was `t Hem allemaal waard
het lijden en de pijn
`t van God verlaten zijn

ja, wij zijn zo kostbaar
het is werkelijk waar
dat Jezus voor ons stierf
vergeving ons verwierf

zodat wij schuldloos staan
voor Vaders troon voortaan
elk als Gods eigen kind
zoals wij zijn - bemind

wat van ons leven maakt
vol trouw daar nooit mee staakt.*

Wim Pouwelse, 13-09-2016.

*Psalm 138 vers 8 en 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 en 24.

maandag 12 september 2016

Onschuldig

Onschuldig

Gods Geest veroordeelt niet *
maar Hij toont dat God ons ziet
zonder schuld dit leven
want Jezus heeft gegeven
voor ons Zich in de dood
en trok mij uit de goot
`k ben in Christus aanvaard
het was Hem `t lijden waard
`k hoef mij niet meer te schamen
maar zeg voluit amen
op wat Hij heeft gedaan
dien Hem vrijuit voortaan.

Wim Pouwelse, 11-09-2016.

*Romeinen 8 vers 1.

zondag 11 september 2016

Imitatie

Imitatie

`k Wil Christus imiteren
steeds meer van Hem ook leren
door veel over Hem te lezen
Zijn woorden meer te vrezen*

steeds groter is `t verlangen
Hem vol liefde aan te hangen
en mijn leven te verrijken
door steeds meer op Hem te lijken

want door zo te veranderen
verrijk ik vele anderen
door ook van mijzelf te geven
zoals Hij deed in Zijn leven

`t lijkt soms op een heel zwaar kruis
toch een blijde weg naar Huis.

Wim Pouwelse, 09-09-2016.

*met diep respect eerbiedigen.

zaterdag 10 september 2016

Blaadje

Blaadje

``t Wonder spruit
`t knopje uit
een mooi blad
`t is toch wat
die schoonheid
natuurvlijt
wordt gevormd
als het stormt
`t zit tegen
met regen
maar het kon
ook met zon

dan is daar
het najaar
geen verdriet
het valt niet
want je ziet
en beleeft
hoe het zweeft
het strijkt neer
als een veer
op de wind

een blij kind
dat het vindt
neemt het mee
heel tevree
gaat naar huis
brengt het thuis.


Wim Pouwelse, 09-09-2016.

vrijdag 9 september 2016

God is groot

God is groot

Hij is echt groot
won van de dood
de Zoon van God
Hij droeg ons lot
nam zo de straf
echt van ons af
Die liefde geeft
ja, eeuwig leeft
ook voor ons pleit *
in onze strijd
over ons waakt
en dat nooit staakt
heel ons leven
trouw gebleven
die God is dus
de Heer Jezus.

Wim Pouwelse, 08-09-2016.

*Hebreeën 7 vers 25.

donderdag 8 september 2016

God is goed …….

God is goed …….

Hij maakt mij blij
heel rijk en vrij
dat klinkt zo braaf
maar `t is echt gaaf

angst en zorgen
ben geborgen
Hij is echt goed
in wat Hij doet

ook luisterend
soms fluisterend
zegt Hij: Kom maar
want Ik sta klaar

Ik houd van jou
met eeuw’ge trouw.


Wim Pouwelse, 08-09-2016.

woensdag 7 september 2016

Echt genade

Echt genade

Ruimhartig
barmhartig
gul geven
voor leven

het streven
vergeven
dus geen wraak
maar voorspraak

`t hart open
doen hopen
op leven
gegeven

door sterven
verwerven.


Wim Pouwelse, 04-09-2016.

dinsdag 6 september 2016

Dagboek

Dagboek

met gedichtjes
die als lichtjes
zijn gegeven
in mijn leven

ik wil wensen
dat veel mensen
ze benutten
hoop gaan putten

`k blijf op de been
zelfs door strijd heen
`t is mijn streven
dat mijn leven

bij iemands pijn
tot troost mag zijn.


Wim Pouwelse, 05-09-2016.

maandag 5 september 2016

Blijf hopen!

Blijf hopen!

Nooit opgeven
je blijft leven
toekomst open
blijven hopen

`t zal verlichten
vergezichten
blijven geven
vooruit streven

visie uiten
takjes spruiten
uit en tonen
het zal lonen

zeer gedegen
komt Gods zegen.


Wim Pouwelse, 04-09-2016.

zondag 4 september 2016

Genade (3)

Genade (3)

Een zegen
gekregen
wat gratis
voor niets is

geloven
van boven
ontferming
bescherming

Die vrij maakt
en echt raakt
schuld vergeeft

eeuwig leeft
jou vertrouwt
met je bouwt.


Wim Pouwelse, 03-09-2016.

zaterdag 3 september 2016

Echt genieten

Echt genieten

Vrij te zijn
van zorgen
voor morgen
en van pijn

er voor gaan
want wat was
geeft geen pas
boven staan

geloven
komt zegen
gedegen
van boven

wie dat ziet
die geniet.


Wim Pouwelse, 03-09-2016.

vrijdag 2 september 2016

Blij beginnen

Blij beginnen

`k Begin de dag
met gulle lach
die `s niet versteend
maar echt gemeend

en het verdriet
ontken ik niet
dus laat ik gaan
ook de  traan

maar echt die vreugd
doet mij zo`n deugd
staat voor mij vast
verlicht mijn last

niet te roven*
komt van boven.

Wim Pouwelse, 02-09-2016.
*Johannes 16 vers 22.

donderdag 1 september 2016

Ik ben

Ik ben*

zegt Hij
voor jou
en mij
heel trouw

`t begin
en `t eind
gewin
omheint

ontfermt
zegen
beschermt
tegen

de dood
en nood.


Wim Pouwelse, 01-09-2016.
*Exodus 3 vers 14