donderdag 31 december 2015

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens

Beste lieve mensen
dat het maar goed gaan mag
wil ik jullie wensen
komend jaar elke dag

ik bid dat gezondheid
bij ieder blijven zal
en elk in veiligheid
mag leven overal

dat van groot tot klein
veel mensen om je heen
gelukkig met je zijn
dan ben je nooit alleen.


Wim Pouwelse, 31-12-2015.

Ander vaatje

Ander vaatje

Oudejaar lijkt wel een kruitvat
niet echt voor iedereen “je dat”
we verlaten het oude jaar
groots feest vierend en knallen maar

past voor mij niet zo in `t plaatje
liever uit een ander vaatje
tappen als het maar even kan
echt als ik toch mag knallen dan

het allerliefst op elke dag
met een vriend`lijk gulle lach
schouderklop of troostend woord

dat juist in stilte wordt gehoord
diep in een hart juist vrede geeft
zodat men weer wat houvast heeft.


Wim Pouwelse, 31-12-2015.

Hunkering

Hunkering

Mensen smachten naar geluk
vrede rust en veiligheid
dit staat steeds meer onder druk
al sinds lange bange tijd

ogen die wanhopig staan
van mensen vol van pijn
doodsbang op de vlucht gegaan
en ontheemd geworden zijn

heel de schepping snakt naar rust
zucht en kreunt op elk gebied
lijkt volledig uitgeblust

`t mensdom vol verlangen ziet
uit naar Wie verlossen zal
iedereen en overal.


Wim Pouwelse, 31-12-2015.

dinsdag 29 december 2015

Puur geluk

Puur geluk

Die heerlijk stralende lach
van een kleinkind deze dag
hoor nog steeds hoe het schatert
en van vrolijkheid klatert
als een beek helder en fris
daarvan genieten dat is
heel erg dierbaar en kostbaar
ja, volstrekt onbetaalbaar
als ik dat rustig bekijk
ben ik zo ontzettend rijk.


Wim Pouwelse, 29-12-2016.

Eind van `t jaar

Eind van `t jaar

Er valt zoveel te zeggen
misschien nog uit te leggen
in woord of in  gebaar
bij het einde van het jaar

of is `t beter stil te zijn
samen denken aan de pijn
iets wat je telkens nog raakt
diepe indruk heeft gemaakt

maar hoe het ook is geweest
toch komt daar het nieuwjaarsfeest
met voornemens en wensen
bij vrijwel alle mensen

voorwaarts de blik op mijn gezicht
het hart vol hoop omhoog gericht.


Wim Pouwelse, 29-12-2015.

maandag 28 december 2015

Wandelen met Hem

Wandelen met Hem

Als een kind aan vaders hand
ik voel me heel veilig want
mijn hand rust in die van Hem
rustig warm Zijn kalme stem

het druk razen van verkeer
onderwerpt Hij telkens weer
aan de kalmte in Zijn tred
wordt elke angst opzij gezet

als een storm fel dreigend raast
en ondersteboven blaast
gaat dat ook mij niet voorbij

eeuw`ge armen onder mij
dragen mij dan elke keer
en dan vrees ik ook niet meer.


Wim Pouwelse, 28-12-2015.

zondag 27 december 2015

Advent

Advent

Kerst welhaast voorbij
`t is bijna nieuwjaar
toch  blijf ik er bij
Advent uitzien naar

de Kerst en daarna
ja, Hij kwam één keer
maar maranatha
straks komt Hij weer

waken en wachten
ik blijf uitzien naar
en Hem verwachten

duister nog de nacht
de morgen haast daar
het Licht waar `k op wacht.


Wim Pouwelse, 27-12-2015.

zaterdag 26 december 2015

Kerstmorgen

Kerstmorgen

Heerlijk stilte en rust
een zacht zonnetje kust
huizen bomen velden
om allen te melden

er is een nieuwe dag
die je beginnen mag
lekker zonder zorgen
deze mooie morgen

op dit nog vroege uur
geniet van de natuur
de kalmte om je heen
nu even heel alleen

de wind die lekker fris
vrolijk verkwikkend is

dit is echt zoveel waard
een stukje vreed’ op aard.


Wim Pouwelse, 26-12-2015.

vrijdag 25 december 2015

Zijn vrede

Zijn vrede

Zal oneindig zijn
zonde ziekte pijn
en geen oorlog meer
diepe rust daalt neer

tranen afgewist
dood ook weggewist
zorgen of verdriet
echt het is daar niet

geen plaats is er nog
voor leugen bedrog
dat geldt overal

als Hij heersen zal
wordt vervuld de droom
vrede: Gods sjaloom.


Wim Pouwelse, 25-12-2015.

donderdag 24 december 2015

Kerstnacht

Kerstnacht

Aan herders in het veld
heeft een engel gemeld
wees toch niet bang maar blij
luister nu goed naar mij

ga kijken in een stal
wat je daar vinden zal
de Messias koningskind
Gods redding die begint

en engelenkoren
lieten mensen horen
vrede zou gaan dagen
en Gods welbehagen

ook zongen zij van eer
aan God de hoogste Heer!


Wim Pouwelse, 24-12-2015.

dinsdag 22 december 2015

Jeruzalem

Jeruzalem

Bidt Jeruzalem toch vrede toe*
zij is van geweld en lijden moe
de stad waar Gods oog vol liefd’ op rust
met passie vol vuur en ongeblust

Hij wil  graag haar Vredeskoning zijn
en zij zal verlost van haat en pijn
eens gezuiverd vol gerechtigheid
stad van vrede zijn in eeuwigheid

dit lijkt een onhaalbaar mooie wens
volstrekt onbereikbaar voor de mens
zo is het nu zo was het ook toen

maar Gods ijver zal dit eens gaan doen
dan vervult Hij eindelijk de droom
de eeuwige Vader Jahweh Sjaloom.

Wim Pouwelse, 22-12-2015.

*Psalm 122 vers 6.

maandag 21 december 2015

In donkerheid

In donkerheid

Onzeker bang
en dat al lang
een vaag gevaar
dit jaar op jaar
eist toch zijn tol
de maat raakt vol
men is gekweld
komt tot geweld
door ergernis
in duisternis
men raakt verdwaald
en toch daar straalt
een helder licht
op hen gericht
Hij roept hen toe
ben je bang moe
en uitgeblust
Ik geef je rust.


Wim Pouwelse, 21-12-2015.

zondag 20 december 2015

Kerstwens

Kerstwens

Dat het ieder goed gaan mag
deze Kerst en komend jaar
elk in vaste vrede leeft
dat voor elke nieuwe dag
steeds Gods zegen zonneklaar
voorspoed en bescherming geeft.


Wim Pouwelse, 19-12-2015.

vrijdag 18 december 2015

Bron van Vrede

Bron van Vrede

Waarmee het eens begon
Die alles heeft gemaakt
en mij vernieuwen kon
heeft nu mijn hart geraakt

geeft diepe vreed’ aan mij
God met ons Immanuel
Jezus brengt rust maakt blij
is heilzaam wonderwel.


Wim Pouwelse, 18-12-2015.

Overwinning

Overwinning

Hoe heftiger nu de strijd
en het lijden of de pijn
des te groter mettertijd
zal de overwinning zijn.


Wim Pouwelse, 18-12-2015.

donderdag 17 december 2015

Rustig en stil

Rustig en stil

Warme stilte zo sereen
klinkt dwars door alles heen
doet een prachtig helend werk
is daarin verbazend sterk

als een muur is deze kracht
die al veel beschutting bracht
tegen storm die buiten woedt
zo de ziel met rust behoedt

kalmte daalt heel rustig neer
aan de voeten van de Heer
stille vrede komt tot stand

op mijn schouder zacht Zijn hand
`t rustig kloppen van Zijn hart
doet verstommen angst en smart.


Wim Pouwelse, 17-12-2015.

woensdag 16 december 2015

Mijn hart

Mijn hart

Heer U gaf voor mij Uw leven
kan ik U dan nog iets geven
U de Schepper van het heelal
lag in een voerbak in een stal
kwam als baby teer en broos
en was daar toen zo hulpeloos

toch vervulde U ons hopen
en stel ik mijn hart nu open.


Wim Pouwelse, 16-12-2015.

dinsdag 15 december 2015

Stralende rust!

Stralende rust!

Er scheen eens een ster in `t donker
met haar sprankelend geflonker
wees zij de wijzen Bethlehem
die vonden en aanbaden Hem

hun reizen was met open ogen
werden daarin niet bedrogen
wat zij daar toen voor zich zagen
beantwoordde hun diepste vragen

wie ook de Christus heeft ontmoet
en in diens innerlijk begroet
voelt Zijn vrede binnenstromen
meer dan j’ ooit had durven dromen

wie Zijn vrede binnen halen
zullen diepe rust uitstralen.


Wim Pouwelse, 15-12-2015.

maandag 14 december 2015

Echte vrede

Echte vrede

Zelfs als het heel heftig stormt
`t leven een bedreiging vormt
door veel tegenslag en pijn
kun je toch nog veilig zijn

zelfs een klein schip ligt stabiel
met een goed verzwaarde kiel
en trotseert de zwaarste zee
neemt alles veilig met zich mee

ook al is alles verward
echte vrede geeft het hart
rust en stabiliteit
door een diepe zekerheid

wie de bron van vrede kent
heeft stevig fundament.


Wim Pouwelse, 14-12-2015.

Zijn Naam

Zijn Naam

De koning van ˋt heelal
waarmee alles begint
in een voerbak een stal
geboren als een kind

herders hoedend in ˋt veld
engel en hemelkoor
hebben ˋt aan hen gemeld
zij gaven toen gehoor

zij kwamen knielden neer
de wijzen van heel ver
aanbaden ook de Heer
na ˋt volgen van een ster

al deze mensen kwamen
wie weet nog de namen
de naam van Christus wel
Jezus, Immanuel.


Wim Pouwelse, 06-12-2015.

zondag 13 december 2015

Veilige Vrede

Veilige Vrede

Aan Gods hand lopen
uit liefde leven
altijd nieuw hopen
in rust gegeven

genade cadans
ritme zo heilig
bij Hem in balans
ben ik echt veilig.


Wim Pouwelse, 13-12-2016.

zaterdag 12 december 2015

Behagelicht

Behagelicht

Uit de thee stijgt damp
bij een schemerlamp
kringelend omhoog
lekker warmpjes droog
lees ik dit gedicht
bij behagelicht.


Wim Pouwelse, 12-12-2015.

Donkerkil

Donkerkil

Het is heel koud nat en guur
regent miezert ieder uur
men raakt verkleumd verstijft
nee, niet graag buiten blijft
straten zijn somber stil
het is echt donkerkil.


Wim Pouwelse, 12-12-2015.

vrijdag 11 december 2015

Donkere dagen

Donkere dagen

Veel mensen die vragen
op december dagen
hoe kom je daar doorheen
en blijf je op de been

dit is wat ze weten
ze die dagen sleten
in eenzaamheid die traag
voorbij gleed aan hun vraag

dat elke nieuwe morgen
ze zich warm geborgen
mogen weten voor vandaag

bij mensen die hun leven
kleur en vreugde geven
zeggen we zien je graag!

Wim Pouwelse, 11-12-2015.

donderdag 10 december 2015

Zalig

Zalig

Heerlijk dat God
ieder die zich tot
Hem keert en haat
het doen van kwaad
van Hem verwacht
verlossingskracht
geluk belooft
en wie gelooft
Zijn vrede schenkt
met liefde drenkt.


Wim Pouwelse, 10-12-2015.

woensdag 9 december 2015

Ochtend start

Ochtend start

Een nieuwe morgen
veilig geborgen
zo begin ik blij
van zorgen vrij

het zachtjes zingen
van mooie dingen
begon al meteen
voor de zon scheen

met rust vanbinnen
mag ik beginnen
met vrolijke lach
bijzondere dag

blijf het geloven
zegen van boven.


Wim Pouwelse, 09-12-2015.

dinsdag 8 december 2015

Vredevorst

Vredevorst

Een koning met macht
bijzonder veel kracht
verzoende zonden
en heelde wonden
Die vrede bewerkt
in harten versterkt
de lasten getorst
Jezus Vredevorst.

Wim Pouwelse, 08-12-2015.
Naar aanleiding van Jesaja 9 vers 5.

maandag 7 december 2015

Immanuel

Immanuel

Hij is met mij elke dag
als ik huil of als ik lach
ook tijdens een zware tijd
waarin ik soms heftig lijdt
Hij is er zal er steeds zijn
ja, in vreugde en in pijn
mijn machtige held en steun
sterke arm waarop ik leun
al mijn dagen is beloofd
is Zijn zegen op mijn hoofd.

Wim Pouwelse, 07-12-2015.

zondag 6 december 2015

Ooit vrede?

Ooit vrede?

Vrede op aarde
is dat leeg gepraat
van weinig waarde
nergens over gaat

waarop ook hopen
zoveel grof geweld
snijdt harten open
velen zijn geveld

zal het ooit komen
diep gedeelde wens
of blijft het dromen

Jezus zal ˋt geven
vreed’ aan de mens
en eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 06-12-2015.

vrijdag 4 december 2015

Terug kijken

Terug kijken

op de dag die is geweest
verheugd of wellicht bevreesd
de reden van het kijken
maakt arm of doet verrijken

of het je ook voedt en laaft
hangt echt af van waar je graaft
de tuin van je geheugen
kan mateloos verheugen

niet dat het nu altijd moet
maar als j' in de modder wroet
van je herinneringen

zijn er zulke mooie dingen
in gedachten aan die dag
met als vrucht een blijde lach.

Wim Pouwelse, 04-12-2015.

dinsdag 1 december 2015

Intens verlangen

Intens verlangen

Zoals een dorstig hert naar water smacht
snakt mijn innerlijk naar God Die leeft
en ik roep tot Hem bij dag en nacht
nu mijn hart van pijn en onrust beeft

ik wil denken aan de feestelijke stoet
op weg naar `t huis van onze God en Heer
en zeg: mijn bange ziel vat toch weer moed
en prijs je Verlosser keer op keer

Heer U bent mijn toevlucht elke dag
wilt U mij met Uw licht en waarheid
toch brengen in Uw aanwezigheid
waar ik vol liefde U aanbidden mag

ja daarmee doet U mij geweldig deugd
want U doet mij jubelen van vreugd!

Wim Pouwelse, 01-12-2015.

(met in gedachten Psalm 42 en 43)

zondag 29 november 2015

Los

Los

Ik laat het gaan
mij uit handen
om vrij te staan
los van banden

geen eigen kracht
want dat loopt vast
bij overmacht
en groeit de last
de hoop die dooft
in harde strijd

waar `k toch geloof
wordt ik bevrijd

mij overgeef
vrij verder leef.

Wim Pouwelse, 29-11-2015.

zaterdag 28 november 2015

Jezus is

Jezus is

De Weg Waarheid
en het Leven
ons gegeven
tot God ons leidt

goede Herder
van God Zich bood
als Levend Brood
voed ons verder

voor ons het Licht
der wereld is
in duisternis
geeft ons Zijn zicht

draagt u en mij
Ware Wijnstok
ons tot Zich trok
de dood voorbij

Deur ten leven
Opstanding is
vergiffenis
ons gegeven.

Wim Pouwelse, 28-11-2015.

vrijdag 27 november 2015

Mijn inspiratiebron

Mijn inspiratiebron

Oneindig wijs en groot
onpeilbaar diep en goed
zoveel ideeën bood
in milde overvloed

nu een wijds vergezicht
mijn blik verruimt verlicht
door mensen om me heen
ook als de zon niet scheen

telkens een nieuw motief
vanuit vers perspectief
mij steeds weer gegeven

blij te mogen leven
hoe ik het ook bekijk
God wat maakt U mij rijk.

Wim Pouwelse, 27-11-2015.

Nooit zinloos

Nooit zinloos

Al verga ik van de pijn
`k geef niet toe aan het gevoel
dat alles zinloos zou zijn
want ik weet er is een doel

ik verheerlijk lijden niet
`t brengt echt geen beter leven
dat geldt tevens voor verdriet
als "positief" gegeven

`t gaat mij om de zekerheid
dat mijn leven kostbaar is
Iemand mij vol tederheid
draagt als ik de krachten mis

waardevol blijf als Zijn kind
steeds oneindig diep bemind.

Wim Pouwelse, 26-11-2015.

donderdag 26 november 2015

Inspiratiebron

Inspiratiebron

Heel veel mensen zouden zo graag
het allerliefste voor vandaag
van nut en waarde willen zijn
stille gedachte vol van pijn

het doet hen heel erg veel verdriet
`t gevoel ik ben degene niet
met invloed van betekenis
en zakt zo weg in droefenis

toch kan elk gebaar ieder woord
worden gezien of ook gehoord
wees dus maar niet ongerust

want je bent - wellicht onbewust
zie je `t niet als een prestatie
vandaag toch bron van inspiratie.

Wim Pouwelse, 26-11-2015.

dinsdag 24 november 2015

Betekenis

Betekenis

De dag druilerig
de wind huilerig
de regen miezert
lijkt net een kniezert

dat een grauwe dag
snel passeren mag
is voor haast elk mens
diep gevoelde wens

hoe ook ons gevoel
geen dag zonder doel
hoe ik de zon ook mis
het heeft betekenis

`k ga dankbaar naar huis
lekker warmpjes thuis.

Wim Pouwelse, 24-11-2015.

zondag 22 november 2015

Hoe lang Heer? (Psalm 13)

Hoe lang Heer?
(Psalm 13)

Hoe lang vergeet U mij nu al
en Heer, verbergt U Zich vooral
elk plan dat ik ooit eens bedacht
veranderd' in een zwarte nacht

hoe lang zullen wie niet deugen
zich over mijn verdriet verheugen
kijk nou toch Heer en antwoord mij
oh, sta mij in mijn doodsangst bij

ja, zorg dat mijn gezicht weer straalt
het kwaad geen zeeg' op mij behaalt
op Uw goedheid vertrouw ik Heer
want U verlost mij telkens weer

Uw redding heeft mijn hart verblijd
nu jubel ik van dankbaarheid
ik wil de Here steeds bezingen
voor Zijn grote zegeningen.

Wim Pouwelse, 22-11-2015.

zaterdag 21 november 2015

Waar hoop is

Waar hoop is

bloeit blijdschap voor lange duur
zo wordt ook geloof met kracht gevoed
dat het als machtig brandend vuur
ons steeds weer overwinnen doet.

Wim Pouwelse, 21-11-2015.

Stormen

Stormen

duren soms lang
men wordt dan bang
en ongerust
raakt uitgeblust

`t is dan een tijd
van harde strijd
die heel zwaar drukt
men gaat gebukt

een Man met hout
Die van ons houd
kromde Zijn rug
en vocht terug

maakt jou en mij
van lasten vrij.

Wim Pouwelse, 21-11-2015.

Opklaring

Opklaring

Donkergrijs zwaar bewolkt
de hele hemel kolkt
het voelt zo guur en grauw
er is geen streepje blauw

de wind giert om het huis
`t is buiten echt niet pluis
de was wordt maar niet droog
de CV dus maar omhoog

dan scheurt het dikke dek
van wolken en een vlek
van helder stralend blauw
verdrijft de sfeer van kou.

Wim Pouwelse, 21-11-2015.

Hoopvol

Hoopvol

Zelfs met de ogen dicht
is er nog altijd licht
een donkergrijze dag
kent toch een blijde lach

en zelfs het guurste  weer
verandert ooit een keer
als alles tegenzit
het komt weer op de rit

het kan heel moeilijk zijn
verdriet zorgen en pijn
kruip dan niet in je schulp

er komt toch steeds weer hulp
en uitkomst op z'n tijd
hoop overwint altijd.

Wim Pouwelse, 21-11-2015.

vrijdag 20 november 2015

Gods liefde

Gods liefde

blaast met grote tedere kracht
elke dag vol stralend leven
zo wordt het duister van de nacht
de genadeklap gegeven.

Wim Pouwelse, 20-11-2015.

Haat/liefde

Haat/liefde

Haat verwekt krakelen
liefde eerlijk delen
en zij doet ook niemand  pijn
maar haat wil kwetsend zijn

zal slechts vitten schelden
liefde zegen melden
en is gewoon heel lief
haat een gemene dief

die wil vrede roven
liefde ruzies doven
op anderen gericht

doch haat slaat deuren dicht
zij doet dromen sterven
liefde leven erven.

Wim Pouwelse, 20-11-2015.

donderdag 19 november 2015

Dik windkracht 9

Dik windkracht 9

De wind sjort hard en rukt
aan pannen op het dak
de mensen gaan gebukt
lopen niet meer met gemak

veel ogen zijn betraand
de storm recht in `t gezicht
moeizaam een weg gebaand
het onweert en het licht

als een gesel zo slaat
stortregen op de ruit
wie zich nu buiten waagt
waait haast de kleren uit

in huis bevalt het wel
zonder koud kippenvel.

Wim Pouwelse, 17-11-2015.

woensdag 18 november 2015

Jij

Jij

Bent er
altijd
nooit ver
verblijd
en ik
zoek weer
je blik
die teer
op mij
gericht
mijn blij
gezicht
een traan
haar weg
laat gaan
en zeg
ik hou
van jou.

Wim Pouwelse, 18-11-2015.

Verwarmend

Verwarmend

Vol kracht
toch zacht
en warm
een arm
om mij
die blij
mij maakt
diep raakt.

Wim Pouwelse, 18-11-2015.

Liefde

Liefde

oneindig diep
volledig vertrouwen
een stem die riep
zonder op te houden
bracht vrede zo echt
mijn ziel kwam thuis
door `t heroïsch gevecht
aan Golgotha`s kruis.

Wim Pouwelse, 19-04-2015.

Geworteld

Geworteld

Stormen komen
vormen dromen
en bepalen
soms de dalen
waar wij door gaan
maar als wij staan
stevig en vast
dan nooit verrast

in goede grond
daar waar ontstond
je zekerheid
te allen tijd
geliefd te zijn
in vreugd en pijn
nimmer alleen
vast op de been.

Wim Pouwelse, 18-11-2015.

dinsdag 17 november 2015

Haat

Haat

felle brand
die verteert
een hand
die verleert
te strelen
of helen
het heet hoofd
slechts verdooft
een warm hart
geneest smart
liefde heelt
maar haat steelt
vrede weg
oh God leg
liefd' in mij
dat ik vrij
van haat leef
heling geef.

Wim Pouwelse, 17-11-2015.

maandag 16 november 2015

Verkilling

Verkilling

Als het menselijke niet meer verwarmd
maar tot doodse vrieskou is verarmd
maakt de haat een eind aan hopen
en sluizen van geweld gaan open ......

Wim Pouwelse, 16-11-2015.

Gewond

Gewond

Er is een diepe wond geslagen
mensen hebben vreselijke pijn
velen zijn zo zwaar aangeslagen
bijna iedereen lijkt bang te zijn

men loopt bevreesd in`t rond te kijken
deze angst geeft mensen bange raad
elke ramp gaat zo steeds groter lijken
zo kan vrees omslaan in pure haat

de wond gaat etteren en stinken
overal ruikt men nu groot gevaar
als oproepen tot kalmte klinken
heeft men daar maar weinig oren naar

toch wordt er meestal op gewezen
zo`n wond kan slechts door rust genezen.

Wim Pouwelse, 16-11-2015.

zondag 15 november 2015

Van slag

Van slag

Heel veel angsten en vragen
zware donkere dagen
zal het ooit weer rustig zijn
na zoveel verdriet en pijn

is er nog meer te dragen
hoe lang zal `t blijven knagen
al dat leed die scherpe smart
wanneer breekt dan toch het hart

het mag niet bitter maken
dan zouden we geraken
in een storm van wraak en haat
die niemand een uitweg laat

zalig hij die vrede sticht
op de toekomst ons weer richt.

Wim Pouwelse, 15-11-2015.

zaterdag 14 november 2015

Meeleven

Meeleven

Oprecht mee delen
in het verdriet
misschien van velen
verarmt je niet

de pijn meedragen
van groot gemis
in zware dagen
en droefenis

`t zal sterker maken
als veel mensen
elkaars hart raken
troost toe wensen.

Wim Pouwelse, 14-11-2015.

Paris

Share or retweet to support Paris and the French people:

Paris
je suis
ton ami

vrijdag 13 november 2015

Positiviteit

Positiviteit

ogen opmerkzaam open
en luisterende oren
ook altijd durven hopen
de blik strak naar voren

wakend blijf je jou dromen
vast overtuigd geloven
een mooie tijd zal komen
`t vertrouwen zal nooit doven

de angsten van`t verleden
of sores in het heden
noch te verwachten stormen
zullen blokkades vormen

het is voor mij een vaststaand feit
dat God mij hierbij begeleid.

Wim Pouwelse, 13-11-2015.

Positieve rekensom

Positieve rekensom

mooie dingen opgesomd
en ontmoetingen herdacht
zegeningen die vermomd
op mijn pad werden gebracht.

Wim Pouwelse, 13-11-2015.

Waardevol

Waardevol

niet altijd heel groot
of sensationeel
maar juist vaker bood
het kleine heel erg veel.

Wim Pouwelse, 13-11-2015.

Lekker zo

Lekker zo

Frisjes opgestaan
kan er tegenaan
en met goede moed
dag begint zo goed
is het halve werk
start zo best wel sterk.

Wim Pouwelse, 13-11-2015.

donderdag 12 november 2015

Zegen

Zegen

Ga maar met goede moed
op deze nieuwe dag
het ga je daarbij goed
dat je ook slagen mag
bij wat je doet of streeft
en dat je bovendien
liefde en vreugde geeft
aan mensen om je heen
ook duidelijk laat zien
`t gaat niet om jou alleen.

Wim Pouwelse, 12-11-2015.

woensdag 11 november 2015

Worstelen

Worstelen

Al is het soms best zwaar
ook wel eens heel erg naar
ik weiger te nokken
en blijf er voor knokken

want het staat buiten kijf
dit gevecht in mijn lijf
ik niet op zal geven
het vaandel geheven

deze strijd ga ik aan
ja ik blijf er voor gaan
ik heb kracht gekregen
ik ga voor de zege

het voelt zo bijzonder
ik ga niet ten onder!

Wim Pouwelse, 11-11-2015.

zondag 8 november 2015

Geluk

Geluk

Vandaag
onverdroten
heel graag
erg genoten

geen last
noch zorgen
verrast
naar morgen

geen oog
vol vragen
omhoog
gedragen

Wim Pouwelse, 05-02-2015.

Gelukkig

Gelukkig

Ik kijk voor me uit
zit rustig ben stil
neem weer het besluit
bij al wat ik wil

mijn hand gaat omhoog
naar het hemelse blauw
verhelderd mijn oog
ik weet, ik vertrouw

de kalmt' in mijn hart
de hoop diep in mij
zo puur en apart
maakt grenzeloos blij

mijn levensgeluk
in God kan nooit stuk.

Wim Pouwelse, 03-07-2015.

Herfstblad

Herfstblad

Ik zag het vandaag
bij rustig weertje
dwarrelen omlaag
licht als een veertje

`t leek wel goud te zijn
heel divers van kleur
tekening ragfijn
tedere grandeur

zover het oog reikt
wegen en paden
echt alles dat lijkt
goud overladen

een schoonheid zo puur
zuivere natuur.

Wim Pouwelse, 08-11-2015.

Hulp

Hulp

Soms in zwaar lijden
en heftig strijden
lijkt het ook te zijn
zonder zonneschijn

waar op te steunen
op wie te leunen
kijk maar om je heen
je bent niet alleen

met uitgestoken
nooit ontbroken
handen ongezien
is er toch voorzien

kwam op het vragen
toch hulp opdagen.

Wim Pouwelse, 07-11-2015.

Dorst

Dorst

Ik wil niet meer lopen te balen
over mijn struikelen en falen
en de te vaak verzaakte plichten
met daarbij vaak boze gezichten

verder nog het rennen en hijgen
om de doelen bereikt te krijgen
die ik aan mezelf had opgelegd
mij daarmee onnodig heb geknecht

door al mijn rennen en het pogen
ben ik vanbinnen uit gaan drogen
wat ik ook bedenken kan of doe
het voelt toch zo dor en ben heel moe

God Die ook mijn Goede Herder is
leidt mij naar water helder en fris.

Wim Pouwelse, 08-11-2015.

zaterdag 7 november 2015

Goedemorgen

Goedemorgen

Ben opgestaan
er tegenaan
er wezen mag
de nieuwe dag
die tegemoet
vol goede moed
en geborgen
tegen zorgen
goedemorgen!

Wim Pouwelse, 07-11-2015.

Uitzicht

Uitzicht

De toekomstblik die staat
los van hoe het nu gaat
problemen van heden
zijn bijna verleden

de blik gericht naar voor
strak op het doel ga door
niet uit oog verliezen
`t juiste spoor te kiezen

dan blijven de dromen
steeds voor ogen komen
en raken niet uit zicht
betrouwbaar vergezicht

je kunt er dan tegenaan
overtuigd er vol voor gaan.

Wim Pouwelse, 07-11-2015.

vrijdag 6 november 2015

Goedenacht

Goedenacht

Zit nu al te gapen
ga dus zo wel slapen
er niet bij nagedacht?
een hele goede nacht

dagelijkse zorgen
neem niets mee naar morgen
schut ze af met kracht
een hele goede nacht

angst voor wat gaan komen
vaak tijdens ons dromen
in orde al gebracht
een hele goede nacht

want een goede Herder
leidt ons veilig verder.

Wim Pouwelse, 06-11-2015.

Good

Good

Amidst lifes struggles I will say
the Lord is good
viewing all the troubles on my way
the Lord is good
sing my song of glory unto Him
the Lord is good
and even when my hopes are growing dim
the Lord is good
feeling so sick or being just well
the Lord is good
still to everyone my mouth will tell
the Lord is good
when I pray beseech or praise His name
the Lord is good
my testimony will stay the same
the Lord is good
He fills my mouth with new songs of praise
the Lord is good
yes He is my shepherd all my days
the Lord is good
as long there `s breathe within my longues
the Lord is good
I will worship Him with numerous songs
the Lord is good.

Wim Pouwelse 06-11-2015.

Vertrouw

Vertrouw

Durf het vertrouw
een nieuwe dag
wordt nooit slechts grauw
van tegenslag
het wordt nooit niets
want je beleeft
altijd wel iets
wat vreugde geeft
en toekomst heeft.

Wim Pouwelse, 06-11-2015.

donderdag 5 november 2015

Groet

Groet

Begint vaak zo
haast elke dag
hoi, heeeej, hallo
veel met een lach

drukt ferm een hand
zwaait naar elkaar
er is een band
zegt het gebaar

omhoog een duim
zegt ook heel veel
het is een pluim
die ik uitdeel

hoe iets zo klein
kostbaar kan zijn.

Wim Pouwelse, 05-11-2015.

woensdag 4 november 2015

Dank

Dank

Voor mooi morgenrood
die de ochtend bood
en het vogelkoor
dat ik steeds weer hoor

kostelijke mens
die als zegenwens
beschuttende dam
in mijn leven kwam

dat mijn hart weer ziet
door een prachtig lied
dwars door de zorgen
de hoop voor morgen.

Wim Pouwelse, 04-11-2015

dinsdag 3 november 2015

Vredig

Vredig

Een zalige rust
heb ik vanbinnen
kan vol levenslust
de dag beginnen

zo`n kalm gemoed
een mooi gegeven
het doet altijd goed
vol vreugde leven.

Wim Pouwelse, 03-11-2015.

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid

Is helemaal niet zwak
zoals onder een dak
schuilen tegen regen
maar een kracht en zegen

of een hele dikke jas
een warme wollen das
beschermt tegen de kou
en jou verwarmen zou

te midden van een storm
die raast en beukt enorm
wil ik kunnen leunen
ja op iemand steunen

God gaf velen om me heen
zo houdt Hij me op de been.

Wim Pouwelse, 02-11-2015.

zaterdag 31 oktober 2015

Halleluja!

Halleluja!

Start vaak als diepe zucht
benauwde hap naar lucht
waarmee ik adem schep
zodat ik een bodem heb
toevlucht aan Abba`s hart
met al mijn strijd en smart
weet mij zo geborgen
bij lijden en zorgen
dat Hij mij zal dragen
wat ook op komt dagen
kan weer adem halen
en begin te stralen
zeg eerst nog fluisterzacht
vol overtuiging ja
maar dan uit alle macht
amen halleluja!

Wim Pouwelse, 31-10-2015.

vrijdag 30 oktober 2015

Ochtendkleur

Ochtendkleur

Wonderlijke tinten
in grijsroze linten
zwevend over velden
hebben wat te melden
de ochtend dient zich aan
ik blijf eerbiedig staan
verbluft verwonderd
geheel overdonderd
hoe dit is neergezet
dit schitterend palet
knisperfrisse kleuren
doet heel veel humeuren
helemaal herleven
Goddelijk gegeven.

Wim Pouwelse, 30-10-2015.

Geloof (2)

Geloof

Is als een stok
waarop ik steun
niet om met wrok
iemand een dreun
mee te geven
want dat is sloop
niet Gods streven
het biedt juist hoop
dat doet leven.

Wim Pouwelse, 30-10-2015.

Genieten

Genieten

Er is zo veel
nog steeds ons deel
mooie dingen
die doen zingen
om ons heen
je moet alleen
wel genieten
laat niets schieten
gewoon wie vrij
oprecht en blij
daar van geniet
verpietert niet.

Wim Pouwelse, 30-10-2015.

Spiegel

Spiegel

Sta niet meer zo snel versteld
over slecht gedrag van anderen
was meest over mezelf ontsteld
hoeveel ik nog moet veranderen.

Wim Pouwelse, 09-09-1978.

donderdag 29 oktober 2015

Toonzetting

Toonzetting

Tomeloze gure haat
spat bijtend van de straat
wat zijn ze aan het doen
en waar blijft het fatsoen

beledigend gescheld
is blijkbaar doodnormaal
is het dan zo gesteld
met de huidige moraal

dat vriendelijke woord
haast achteloos gezegd
juist toevallig nog gehoord
het deed wat met me, echt

bij grijze dag straaltje zon
dat het zo verwarmen kon.

Wim Pouwelse, 29-10-2015.

Vrolijk

Vrolijk

Vrolijkheid
doet stralen
het verblijd
zelfs in dalen
heel erg diep
het gezicht
blij herschiep
bron van licht
en er gloort
dan weer hoop
onverstoord
verder loop.

Wim Pouwelse, 28-10-2015.

woensdag 28 oktober 2015

Vriendelijk

Vriendelijk

Een glimlach
naar iemand
zeg gedag
wees galant

houd een deur
eens open
geeft faveur
doet hopen

aardig zijn
is charmant
doet geen pijn

goede hand
is vaak sterk
doet goed werk.

Wim Pouwelse, 28-10-2015.

Vrij?

Vrij?

Vrijheid van beledigen
wil ik niet verdedigen
want daardoor wordt vermoord
de vrijheid van het woord
het heeft ook al niets van doen
met mijn burgermans fatsoen.

Wim Pouwelse, 07-05-2015.

dinsdag 27 oktober 2015

Gul

Gul

Ons geven
laat leven
en zaaien
doet maaien.

Wim Pouwelse, 20-09-2015.

Droom

Droom

bedrog
of toch
steeds weer
veel meer

aanspoort
je hoort
en ziet
geniet

een raam
leerzaam
ontvouwt

het bouwt
kijk, zie:
visie!

Wim Pouwelse, 06-07-2015.

maandag 26 oktober 2015

Boeket

Boeket

Elke dag te zien
ik mag bovendien
voorover bukken
om ze te plukken
mooie momenten
telkens inprenten
door ze als bloemen
steeds te benoemen
altijd verheugen
door mijn geheugen
als een mooie vaas
vreugdevol relaas
gelukspresentjes
mooie elementjes
de mooiste kleuren
en fijnste geuren
bundels bij elkaar
als een gul gebaar
aan mij gegeven
dagelijks leven
zo kreeg ik daarnet
weer een mooi boeket.

Wim Pouwelse, 26-10-2015.

Trouw

Trouw

Als de hemel zo hoog
vandaar rust Zijn oog
voortdurend op mij
staat Hij mij krachtig bij

geopend de oren
om altijd te horen
al mijn roepen tot Hem
luisterend naar mijn stem

Hij is nimmer te laat
en staat steeds weer paraat
Zijn armen zijn een steun
waar ik veilig op leun

dat is Gods grote trouw
waar ik rustig op bouw.

W. Pouwelse, 11-06-2015.

zondag 25 oktober 2015

Bos

Bos

Ik zit op een bank
geniet van de klank
van ritselend blad
het klaterend nat
een bruisende beek
een briesje dat streek
zacht door mijn haren
wil alles bewaren
dit frisse gezicht
als klein gedicht.

Wim Pouwelse, 20-10-2015.

Glimlach

Glimlach

Net en klein straaltje licht
in een donkere nacht
dat op menig gezicht
weer opnieuw blijdschap bracht

als een zeer kleine ster
heel hoog flonkert ze zacht
lijkt net licht van heel ver
een straaltje hoop en kracht.

Wim Pouwelse, 25-10-2015.

zaterdag 24 oktober 2015

Gedragen

Gedragen

Als het weer zwaar gaat stormen
golven een bedreiging vormen
zodat je haast tot wanhoop neigt
de rust vanbinnen wordt bedreigd

is het rondom guur en duister
en er klinkt een eng gefluister
de stem van angst in zwarte nacht
wordt er heel snel paniek gebracht

is er tegenslag te duchten
die je echt niet kunt ontvluchten
niets of niemand nog uitkomst biedt

God Die mij echt nog nooit verliet
draagt mij in Zijn sterke armen
zal mijn hart altijd verwarmen.

Wim Pouwelse, 20-10-2015.

Levend Brood.

Levend Brood

Gelezen
of gehoord
genezen
kan Gods Woord
van smarten
veel mensen
hun harten
en wensen
wil voeden
die smachten
behoeden
gedachten
en richten
met Zijn stem
gezichten
slechts op Hem.


Wim Pouwelse, 20-10-2015.

donderdag 22 oktober 2015

Van jou!

Van jou!

Ruim drieëndertig jaar
inmiddels bij elkaar
de tijd ging als een zucht
of wolken langs de lucht

toen ik zei: ik houd van jou
was dat in oprechte trouw
maar woorden moeten groeien
tegen verdrukking in soms bloeien

je maakt me zo ontzettend blij
want je bent echt een deel van mij
ook al wil het me niet zo simpel lukken
dit in woorden uit te drukken

maar als ik stilletjes naar je kijk
gloei ik van geluk: wat ben ik rijk!

Wim Pouwelse, 20-10-2015.

dinsdag 20 oktober 2015

Jezus

Jezus

Jahweh is het die echt redt
en ons in de vrijheid zet
Zijn geweldig grote kracht
uitdrukking van enorme macht
stelt zeker wat Hij heeft volbracht.

Wim Pouwelse, 17-10-2015.

(naamdicht)

God van zegen

God van zegen

Het eerste wat God deed nadat
Hij de mensen geschapen had
met het ingeblazen leven
hen meteen Zijn zegen geven.


Wim Pouwelse, 20-10-2015.

vrijdag 16 oktober 2015

Goddank!

Goddank!

ik leef
en geef
mijn Heer
de eer
voor kracht
bij nacht
en dag
de lach
want Hij
maakt blij
geeft mee
Zijn vree
op pad
ik dat
verklank
God dank!


Wim Pouwelse, 30-08-2015

Beekje

Beekje

Koel kolkend geklater
vers glashelder water
stroomt langs bomen zo sterk
een lief dorpje met kerk

ook straten en pleinen
en sporen met treinen
het verfrist en het bruist
als mijn pad wordt gekruist

ik loop te genieten
en plaatjes te schieten
bij het stroompje dat fris
een leven gever is

ik besef bij elke schrede
wat een rust, wat een vrede.


Wim Pouwelse, 09-08-2015. 

woensdag 14 oktober 2015

Intens geluk

Intens geluk

Tintelende tederheid
zinderende zegen
leven vol liefde
liefde vol leven

klaterend klinken
zuivere zangen
leven vol vreugd
vreugde vol leven

schaterende schoonheid
schitterend schijnt
zo zalig
zuiver de zon

leven vol zin
zin vol leven.

Wim Pouwelse, 25-10-1983.

Trooster

Trooster

Kende al het zuchten van je hart
hoorde al het wenen van je ziel
voelde ook steeds weer de smart
toen alles op je afkwam, je overviel

Hij wist en beleefde het van te voren
in Zijn eigen donkerste nacht
liet juist toen van overwinning horen
roept je toe: Het is volbracht!

Wim Pouwelse, 13-08-1982.

dinsdag 13 oktober 2015

Vragen

Vragen

wie ben ik
wat ben ik
waar sta ik
waarom

wat voel ik
bedoel ik
beleef ik
en hoe

wat wil ik
hoe wil ik
wat doe ik
waartoe

wat denk ik
bedenk ik
hoe weet ik
waarheen.

Wim Pouwelse, 13-10-2015.

Kompas

Kompas

altijd vast
doelgericht
dat verlicht
elke last

op het pad
lichtend Woord
je weet dat
God steeds hoort

de tocht gaat
minder zwaar
er is raad
Hij wijst waar

want Hij leidt
ons altijd.

Wim Pouwelse, 13-10-2015.

Licht

Licht

de donkerste nacht
verliest van de pracht
van stralend morgenlicht
kansloos is gezwicht
de dikke duisternis
die moet bakzeil halen
voor de warme stralen
die de ziel verwarmen
flitsend mij omarmen.


Wim Pouwelse, 04-06-2015

maandag 12 oktober 2015

Pittig

Pittig

Het is best zwaar
dit pad te gaan
weet vaak niet waar
wat biedt zich aan

zo steil omhoog
kost heel veel kracht
het geestesoog
ziet en verwacht

het hart dat verlangt
nam `t zware pad voor lief
uiteindelijk ontvangt
het een prachtig perspectief

bereikt na die zware trek
de meest schitterende plek.


Wim Pouwelse, 19-08-2015.

Opgevist

Opgevist

Kindje
van twee
vind je
uit zee

gevlucht
wie weet
geducht
veel leed

gestrand
gereisd
nieuw land
kapseist

eenzaam
een graf
geen naam
niet af

kindje
van twee
vrindje
uit zee.


Wim Pouwelse, 11-08-2015. 

Gevoel

Gevoel

Daar kan het stormen
ook stevig razen
je ziel misvormen
neemt je soms te grazen

het laten leiden
labiel gevoelen
moet je vermijden
kies vaste doelen

bij woeste baren
stevige basis
doet storm bedaren
toont waar soelaas is

dat geeft vaste koers
bij ieder parcours.


Wim Pouwelse, 12-10-2015.

Ochtend

Ochtend

`s Ochtends echt vroeg
als het nog fris
en helder is
schoonheid genoeg

de dag ontwaakt
zachte kleuren
frisse geuren
voelt zo volmaakt

als pure rust
een zaligheid
in eerzaamheid
je wakker kust

genieten mag:
de nieuwe dag.

Wim Pouwelse, 12-10-2015.

Toch ....

Toch ....

Er is zo veel stuk gegaan
en ook best veel bedorven
in alles wat er is misdaan
een grote schuld verworven

zo graag opnieuw beginnen
moet dan alles weer mislukken?
steeds als je lijkt te winnen
valt het hoe dan ook aan stukken

heb je dan echt nooit geluk
steeds falend in het leven
gaat alles dan toch telkens stuk?

toch ... God wil je steeds vergeven
bevrijden van die pijn en druk
Hij wil en kan je leren leven!

Wim Pouwelse, 11-10-2015.

zondag 11 oktober 2015

Rust

Rust

Storm rondom
Hij belooft
kalmte alom
hart en hoofd

kom zei Hij
Ik geef rust
dat geeft mij
levenslust.


Wim Pouwelse, 13-04-2015.

Stilte

Stilte

Vroeg in de morgen
lekker geen zorgen
heerlijk op de fiets
verder even niets

akker en weide
zo zacht als zijde
teder bestreken
zilveren deken

ben ondertussen
minnen aan `t plussen
nu zonnestralen
als goud neerdalen

hoor vogels in koor
fiets vrolijkjes door.


Wim Pouwelse, 25-08-2015.

Vrede

Vrede

Rust vanbinnen
kalm ontginnen
bedaard en stil
een goede wil

echt verzoend zijn
hersteld van pijn
doet harten deugd
serene vreugd

samen sterk staan
er vast voor gaan
meer dan een droom
eenheid sjaloom.

Wim Pouwelse, 11-10-2015.

Kalmte

Kalmte

De storm voorbij
zacht het suizen
hoor ik zo blij
rondom huizen

zachte koelte
heel fris en teer
en je voelt je
zoals een veer

echt heerlijk licht
rust overal
en je gezicht
dat straalt vooral

naar lieve lust
geniet van rust.


Wim Pouwelse, 14-09-2015.

Geloof

Geloof

Amen
samen
met God
ons lot
Zijn hand
tot stand
gebracht
met kracht
sterke
werken
leven
geven.


Wim Pouwelse, 15-05-2015.

zaterdag 10 oktober 2015

Geliefd

Geliefd

Hij Zelf Gods Zoon
verliet Zijn troon
en hemels huis
stierf aan een kruis
in eenzaamheid
was zo bereid
om Zijn leven
op te geven

mensen als wij
hoor ik ook bij
daar stierf Hij voor
mijn leven door
mag ik weten
nooit vergeten
in vreugd en pijn
geliefd te zijn.


Wim Pouwelse, 01-07-2015.

vrijdag 9 oktober 2015

Simpel

Simpel

Gewoon blij zijn
lekker zitten
in zonneschijn
beetje pitten
op `t gemakkie
boekie lezen
met een bakkie
stil te wezen
wat is dat fijn
weg alle druk
van bezig zijn
`t is puur geluk.


Wim Pouwelse, 28-08-2015.

Nieuwe dag

Nieuwe dag

Diep oranje rood
kleurt de ochtend zon
het water in de sloot
en de hele horizon

elke kleur die danst
speels over ieder blad
zodat het prachtig glanst
een veelkleurig parelbad

menig vogel zingt
zijn partituur met kracht
een harmonie die klinkt
als door engelen gebracht

weg is nu de duisternis
ik begin weer nieuw en fris.


Wim Pouwelse, 29-07-2015.