zaterdag 30 november 2019

Ontzettend geweldig

Ontzettend geweldig

God U bent ontzettend groot
want U redt uit alle nood
U hoort elk oprecht gebed
`t is waar U telkens weer op let

Vader zo geweldig goed
echt in alles wat U doet
en ook voor ons hebt gedaan
U bleef altijd naast ons staan.

Jezus vergeeft ons zoveel
ja Zijn liefde maakt ons heel
Hij Die voor ons leed en stierf
eeuwig heil voor ons verwierf

Gods Geest krachtig aan het werk
Hij maakt zwakke mensen sterk.

Wim Pouwelse, 24-11-2019.

vrijdag 29 november 2019

Lied


Lied
biedt
licht
zicht
zingt
klinkt
raakt
maakt
vrij
mij
leeft
geeft
moed
doet
deugd
verheugt.

Wim Pouwelse, 23-11-2019.

donderdag 28 november 2019

`t Regent

`t Regent

Het is
best fris
en `t spat
echt nat
`t regent
zegent
en dus
`k blijf knus
in huis
warm thuis.

Wim Pouwelse, 28-11-2019.

woensdag 27 november 2019

Hopen verlicht


Hopen verlicht
het aangezicht
oprecht geloof
houdt zich niet doof
herkent Gods stem
gehoorzaamt Hem
liefde verrijkt
zodat men kijkt
meer positief
want men heeft lief.

Wim Pouwelse, 17-11-2019.

dinsdag 26 november 2019

Gods Woorden

Gods Woorden
verwoorden
vermanen
en banen
Zijn wegen
tot zegen

ze voeden
behoeden
voor zotheid
of botheid
en `t razen
van dwazen

maar leiden
verblijden
wie wijs is
op reis is
in `t streven
naar Leven.

Wim Pouwelse, 15-11-2019.

maandag 25 november 2019

`t Is weer

`t Is weer

Wie `t ziet
geniet
het grauw
werd blauw
het straalt
bepaald
`t is weer
mooi weer.

Wim Pouwelse, 25-11-2019.

Waarheid

Waarheid

Gods Woord
gehoord
maakt wijs
geeft prijs

waarheid
bevrijdt
verlicht
biedt zicht

schenkt moed
doet goed
ook deugd
verheugt

deelt mee
Gods vree.

Wim Pouwelse, 15-11-2019.

zondag 24 november 2019

Licht en waarheid (2)

Licht en waarheid (2)

Ik bid U Heer
dat telkens weer
Uw helder licht
mijn pad verlicht
en Uw waarheid
mijn begeleidt
naar Uw altaar
Heer `k weet me daar
in Vaders huis
steeds veilig thuis.

Win Pouwelse, 13-11-2019.

zaterdag 23 november 2019

Hoop die zacht fluistert


Hoop die zacht fluistert
biedt toch heel veel kracht
wie rustig luistert
ziet licht in de nacht.

Wim Pouwelse, 16-11-2019.

vrijdag 22 november 2019

Jouw Borg

Jouw Borg

Jezus geeft rust
Die stormen sust
zegt Kom bij Mij
Ik maak je vrij
van angst en zorg
Ik ben jouw Borg.

Win Pouwelse, 13-11-2019.

donderdag 21 november 2019

Abba zegt

Abba zegt

Mijn kind Ik hou
zoveel van jou
besef je bent
door Mij gekend

Ik ken je strijd
weet hoe je lijdt
ook elke traan
die je laat gaan

Ik ben er bij
schuil maar bij Mij
vindt aan Mijn hart
troost voor je smart

Mijn Geest verzucht*
geeft je weer lucht.

Wim Pouwelse, 19-11-2019.

*Romeinen 8 vers 26.

woensdag 20 november 2019

Heer mijn Herder


Heer mijn Herder
leidt mij verder
want deze storm
is echt enorm

ik roep U: help
en overstelp
met licht en kracht
m’ in deze nacht

dat ik niet val
in `t duister dal
maar U geeft raad

Die naast mij staat
laat nooit alleen
houdt m’ op de been.

Wim Pouwelse, 20-11-2019.

dinsdag 19 november 2019

In stilte gehoord


In stilte gehoord
een troostrijk woord
`t is fluisterzacht
maar vol van kracht

zodat het stuit
verbreekt geluid
van hard geblaas
sterk stormgeraas

waardoor ook vlucht
de grauwe lucht
verschijnt al gauw
het stralend blauw

de kalmte sust
geeft licht en rust.

Wim Pouwelse, 13-11-2019.

maandag 18 november 2019

Gods genade

Gods genade

Gods genade doet mij goed
Hij geeft mij steeds levensmoed
deelt mij ook genadig mee
diepe rust en kalme vree

Jezus laat me nooit alleen
draagt mij dwars door alles heen
Die betrouwbaar voor mij zorgt
mij met Zijn leven heeft geborgd

dwars door alles heen verheugt
Hij me met Zijn levensvreugd.

Wim Pouwelse, 11-11-2019.

zondag 17 november 2019

Peilloos

Peilloos

Jezus liefde zonder peil
werd mijn bron van eeuwig heil
want Hij hield zo veel van mij
kocht mij van mijn zonden vrij

droeg daartoe mijn schuld en straf
met Zich mee in dood en graf
maar prijst God want Jezus leeft
herrees Die m’ eeuwig leven geeft

Jezus verkreeg alle macht
deelt met mij Zijn levenskracht
door het offer van Gods Zoon
nader `k nu tot Vaders troon

met grote liefde ongekend
heeft Abba m’ als Zijn kind erkend.

Wim Pouwelse, 10-11-2019.

zaterdag 16 november 2019

Gods licht verscheen


Gods licht verscheen
straalt om mij heen
teder warm zacht
en vol van kracht
houdt m’ op de been.

Wim Pouwelse, 09-11-2019.

vrijdag 15 november 2019

De waarheid


De waarheid
echt klaarheid
het bestaat
waar `t om gaat

klare taal
helemaal
voor wie hoort
want dan gloort

held’re kijk
heel erg rijk
zie `t is waar

zonneklaar
eeuwig licht
vergezicht.

Wim Pouwelse, 12-11-2019.

donderdag 14 november 2019

Gods Geest wil geven


Gods Geest wil geven
ons eeuwig leven
dat is Zijn streven

bij leed en strijden
met troost verblijden
ons veilig leiden

vanuit Gods have
ook krachtig laven
met Geestesgaven

en zo bewerken
tevens versterken
mensen en kerken

daarmee beginnen
in `t hart vanbinnen.

Wim Pouwelse, 09-11-2019.

woensdag 13 november 2019

Verrijkt

Verrijkt

Troostwoord
dat haal
j’ uit taal
verwoord

je ziet
een beeld
dat heelt
een lied

huilt zacht
je leeft
vergeeft

en lacht
je kijkt
verrijkt.

Wim Pouwelse, 01-11-2019.

dinsdag 12 november 2019

Mijn Hoop Die leeft

Mijn Hoop Die leeft

Jezus Christus mijn Hoop Die leeft
mij zicht op eeuwig leven geeft
en m’ ook van angst en zorg bevrijdt
met zegezang mij `t hart verblijd
tevens Gods vreed’ en rust mij biedt
wat uitmondt in een jubellied.

Wim Pouwelse, 03-11-2019.

maandag 11 november 2019

Wie hoort

Wie hoort

Christus
Jezus
verheugt
doet deugd

zo goed
geeft moed
wie leunt
en steunt

op Hem
Wiens stem
klinkt zacht
vol kracht

leidt voort
wie hoort.

Wim Pouwelse, 03-11-2019.

zondag 10 november 2019

Verzachtend

Verzachtend

Vol verwachting
op verzachting
van het lijden
en het strijden

blijf ik vurig
ook gedurig
zeer veelvuldig
maar geduldig

dankend bidden
dit te midden
van de stormen

die mij vormen
geloof verzacht
wie God verwacht.

Wim Pouwelse, 05-11-2019.

zaterdag 9 november 2019

Jezus maakt heel


Jezus maakt heel
oneindig veel
kreeg alle macht
genezingskracht.

Wim Pouwelse, 31-10-2019.

vrijdag 8 november 2019

Laven

Laven

Gods streven
te geven
nieuw leven

inleven
vergeven
beleven

versterken
bewerken
van kerken

hen laven
en staven
met gaven

tot zegen
genegen.

Wim Pouwelse, 01-11-2019.

donderdag 7 november 2019

Jezus biedt

Jezus biedt

Jezus leeft
Hij vergeeft
geduldig
veelvuldig
doet mij deugd
en verheugt

biedt leiding
bevrijding
ontferming
bescherming
diepe rust
levenslust

`k weet ik ben
nu `k Hem ken
bij zorgen
geborgen.

Wim Pouwelse, 29-10-2019.

woensdag 6 november 2019

Schitterende glitters

Schitterende glitters

`k Zie aan alle kanten
een boel diamanten
in `t zonlicht schitteren
aan takjes glitteren

verbonden met blaadjes
als druppels aan draadjes
van zeer vele spinnen
die telkens beginnen

met spinnen en weven
waardoor ik heel even
fris badend in geuren
goudgele kleuren

mij zo kan verrijken
de hemel inkijken.

Wim Pouwelse, 06-11-2019.

dinsdag 5 november 2019

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Echte duurzaamheid
is voor d’ eeuwigheid
een leven
van streven
naar Gods heiligheid.

Wim Pouwelse, 30-10-2019.

maandag 4 november 2019

`k Leef met Jezus

`k Leef met Jezus

Door Jezus dood ben ik bevrijd
van zond’ en ongerechtigheid
omdat Hij voor mijn schulden stierf
zo eeuwig heil voor mij verwierf

nu Hij herrees en eeuwig leeft
en mij ook eeuwig leven geeft
ben ik vervuld van dankbaarheid
`k mag met Hem leven voor altijd.

Wim Pouwelse, 26-10-2019.

zondag 3 november 2019

Hemel op aard

Hemel op aard

`k Zoek heel graag Gods aanwezigheid
heel liefdevol deelt Hij mij mee
een diepe vreugde rust en vree
Zijn warmte en geborgenheid

ik kwam als een verloren zoon
door Jezus offer aan het kruis
weet ik me nu bij Vader thuis
nader `k hier op aard Gods troon

en `k geniet van Zijn nabijheid
badend in Gods onpeilbaar licht
echt stralend door Zijn aangezicht
een tel duurt wel een eeuwigheid

oneindig veel is dit me waard
`k ervaar de hemel hier op aard.

Wim Pouwelse, 27-10-2019.

zaterdag 2 november 2019

Jezus is goed


Jezus is goed
want echt Hij doet
geweldig sterk
verlossingswerk

Jezus is groot
versloeg de dood
met overmacht
opstandingskracht

Jezus vergeeft
daar Hij nu leeft
voor Vaders troon

pleit daar als Zoon
van zonden vrij
ook jou en mij.

Wim Pouwelse, 30-10-2019.

vrijdag 1 november 2019

De Heer

De Heer

Jezus
Christus
Hij stierf
verwierf

zo heel
erg veel
maakt mij
echt vrij

deelt mee
Gods vree
vergeeft

Hij leeft
komt weer
de Heer.

Wim Pouwelse, 23-10-2019.