zondag 31 maart 2019

Weldra thuis

Weldra thuis

Christus stierf eens voor ons aan `t kruis
spreidde Zijn armen wijd open
daardoor mogen wij nu hopen
Jezus leeft wij zijn weldra thuis.

Wim Pouwelse, 25-03-2019.

zaterdag 30 maart 2019

Goede God (3)


Goede God
Die ons tot
d’ eeuwigheid
veilig leidt
van ons houdt
met ons bouwt

met gemak
voor ons brak
slavernij
maakt echt vrij
doet ons deugd
geeft Zijn vreugd

deelt ons mee
rust en vree
blijft dichtbij
jou en mij
geeft Zijn kracht
dag en nacht.

Wim Pouwelse, 24-03-2019.

vrijdag 29 maart 2019

Belijden (2)


Belijden
van zonden
en wonden
bevrijden

verlangen
vergeven
beleven
ontvangen

niet vrezen
in wezen
genezen

heel kostbaar
zo dierbaar
en vruchtbaar.

Wim Pouwelse, 23-03-2019.

donderdag 28 maart 2019

Gereserveerd

Gereserveerd

Jezus mijn Koning
reserveerd’ een woning
in `t Vaderhuis
mijn eeuwig thuis
het maakt mij
hoopvol blij.

Wim Pouwelse, 20-03-2019.

woensdag 27 maart 2019

Wonderdromen

Wonderdromen

God geeft ons Zijn wonderdromen
die Hij ook zeker uit laat komen.

Wim Pouwelse, 14-03-2019.

dinsdag 26 maart 2019

Jezus U bent

Jezus U bent

Jezus U bent de Heer aller heren
U wilt de weg ten leven mij leren
ook bent U de Koning der koningen
Uw Vaders huis bevat veel woningen

U ging heen om een plaats te bereiden
voor mij daarvoor moest U heel veel lijden
daardoor heb ik nu hoop in mijn leven
U hebt mij eeuwig leven gegeven.

Wim Pouwelse, 18-03-2019.

maandag 25 maart 2019

Gods handen (2)


Gods handen
zij landen
tot zegen
genegen

versterken
bewerken
dat velen
gaan helen

beschermend
ontfermend
Gods leven
ons gevend

geheiligd
beveiligd.

Wim Pouwelse, 14-03-2019.

zondag 24 maart 2019

Liefde vol luister

Liefde vol luister

Gods liefde die vol luister is
breekt met haar licht de duisternis
brengt een machtig mooie morgen
overwint de zwaarste zorgen

Die met scherp gespitste oren hoort
laat weten dat Hij ook verhoort
wil `t geloven vleugels geven
schenkt ons echte hoop voor `t leven

zo doet de Heer ons werk’lijk goed
daar Jezus met Zijn Woord ons voedt
zal als Goede Herder weiden
door ons met Zijn Geest te leiden

God geeft ons weer wonderdromen
die Hij dan ook uit laat komen.

Wim Pouwelse, 14-03-2019.

zaterdag 23 maart 2019

God mijn Vader (2)


God mijn Vader
tot Wie `k nader
in Jezus’ Naam
U bent bekwaam

Die mij steeds helpt
en overstelpt
met liefd’ en trouw
op Wie ik bouw

doet mij steeds deugd
geeft mij Uw vreugd
vrede en rust
vol levenslust

U Die `k nader
trouwe Vader.

Wim Pouwelse, 20-03-2019.

vrijdag 22 maart 2019

Geroeptoeter

Geroeptoeter

Veel hard geroep
en hete soep
luid gefoeter
geroeptoeter
voor veel applaus                                                                        
krijgt men de kous
nog op de kop
`k zou zeggen stop
al dat razen
effe blazen
en bedaren
laat lucht klaren
met hand en hart
maar niet te hard
`t is zo`n gesip
zonder begrip.

Wim Pouwelse, 19-03-2019.

donderdag 21 maart 2019

`t Gegeven

`t Gegeven

Jezus zegt
het ons echt
als Hij komt
dan verstomt

al het kwaad
zond’  en haat
mogen wij
blij en vrij

beleven
`t gegeven
Gods glorie
victorie

blijkt te zijn
soeverein.

Wim Pouwelse, 13-03-2019.

woensdag 20 maart 2019

Groeipijn

Groeipijn

Geen enk’le pijn
is ooit echt fijn
echter weet
soms kan leed
ook groeipijn zijn.

Wim Pouwelse, 11-03-2019.

dinsdag 19 maart 2019

Gij


Gij
raakt
mij
maakt
vrij

leer
deugd
meer
vreugd
Heer

deel
mee
veel
vree
heel.

Wim Pouwelse, 11-03-2019.

maandag 18 maart 2019

`k Prijs U mijn Heer


`k Prijs U mijn Heer
Die telkens weer
trouw naast mij staat
en met mij gaat

mij ook bevrijdt
bij zware strijd
deelt tevens mee
Uw rust en vree

op weg mij leidt
naar d’ eeuwigheid
waar ik verblijd
te allen tijd

U Jezus prijs
hulde bewijs.

Wim Pouwelse, 09-03-2019.

zondag 17 maart 2019

Mooie eeuwigheid

Mooie eeuwigheid

Jezus is `t Die veilig leidt
naar een mooie eeuwigheid
dat is door God echt beloofd
wie Hem op Zijn Woord gelooft.

Wim Pouwelse, 09-03-2019.

zaterdag 16 maart 2019

God doet ons …….

God doet ons …….

God doet ons niet naar onze daden*
maar Hij gaat telkens eerst te rade
toch bij Zijn liefde en genade.

Wim Pouwelse, 08-03-2019.

*Psalm 103 vers 10.

vrijdag 15 maart 2019

`t Mag


`t Mag
vreugd
lach
deugt

raakt
veel
maakt
heel

wat
doet
dat
goed.

Wim Pouwelse, 05-03-2019.

donderdag 14 maart 2019

`k Sta

`k Sta

De dood
zij bood
het graf
als straf

Jezus
Christus
Hij leeft
en geeft

gena
ik sta
nu vrij
en blij

`k nader
Vader.

Wim Pouwelse, 08-03-2019.

woensdag 13 maart 2019

Diep geraakt

Diep geraakt

`k Ben diep geraakt
want Jezus maakt
mij vrij en blij
God houdt van mij
heeft mijn leven
zin gegeven.

Wim Pouwelse, 05-03-2019.

dinsdag 12 maart 2019

Open oor

Open oor

God is echt niet doof
voor oprecht geloof
Hij `s gespitst en hoort
elk belijdend woord

dat de kracht belijdt
van God Die bevrijdt
geneest en verlost
`t heeft zoveel gekost

Jezus droeg in `t graf
onze schuld en straf
overwon de dood

lenigt elke nood
`t is door God beloofd
wie in Hem gelooft.

Wim Pouwelse, 04-03-2019.

maandag 11 maart 2019

Liefdeslied

Liefdeslied

Besef toch hoe God je ziet
en hoe Hij van je geniet
als van Zijn kind
immens bemind
je bent Abba`s liefdeslied.

Wim Pouwelse, 03-03-2019.

zondag 10 maart 2019

Bereid

Bereid

God heeft beloofd
Hij wil geven
eeuwig leven
aan wie gelooft

hoor Jezus’ stem
Hij stierf voor jou
blijkt altijd trouw
gehoorzaam Hem

Zijn Woord is waar
Die door Zijn dood
jou `t leven bood
je bent kostbaar

wees voorbereid
op’ eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 27-02-2019.

zaterdag 9 maart 2019

vrijdag 8 maart 2019

Voorbereid

Voorbereid

`k Ben voorbereid
op d’ eeuwigheid
daar Jezus stierf
voor mij verwierf
een eeuwig huis
bij Vader thuis
mijn plaats is klaar*
zie ik je daar?

Wim Pouwelse, 27-02-2019.

*Johannes 14 vers 2c.

donderdag 7 maart 2019

Niemand

Niemand

Gods hand
niemand
maakt vrij
als Hij

Hij heelt
en deelt
mij mee
Zijn vree

Zijn Woord
gehoord
het voedt
doet goed

Christus
Jezus.

Wim Pouwelse, 26-02-2019.

woensdag 6 maart 2019

dinsdag 5 maart 2019

Jezus mijn leven

Jezus mijn leven

In Jezus macht
is levenskracht
van Zijn gezicht
straalt levenslicht

en in Zijn rust
bloeit levenslust
Hij doet ons deugd
geeft levensvreugd

hoe Hij ons ziet
Gods levenslied
Hij maakt ons sterk
Zijn levenswerk

van God gegeven
Jezus: mijn leven.

Wim Pouwelse, 25-02-2019.

maandag 4 maart 2019

Heer Jezus

Heer Jezus

U bent mij heel dierbaar
zo geweldig kostbaar
`k hoef geen zilver of goud
daar U zo van mij houdt
dat U zelfs voor mij stierf
mij d’ eeuwigheid verwierf.

Wim Pouwelse, 24-02-2019.

zondag 3 maart 2019

Hoe goed (2)

Hoe goed (2)

`t Is ongekend
hoe goed U bent
doet mij zo goed
echt Heer U doet

er alles aan
naast mij te staan
altijd dichtbij
bent U bij mij

Uw vreugd en vree
deelt U mij mee
U schraagt en draagt
zelfs ongevraagd

zo leef `k geborgd
en onbezorgd.

Wim Pouwelse, 24-02-2019.

zaterdag 2 maart 2019

De Joden

De Joden

Wie hun onheil zoeken
zal God echt vervloeken
wie hen goed bejegent
wordt door God gezegend.

Wim Pouwelse, 22-02-2019.

Numeri 24 vers 9b, Genesis 12 vers 3.

vrijdag 1 maart 2019

Groot van trouw

Groot van trouw

God `s groot van trouw
aan mij en jou
staat altijd klaar
Zijn Woord is waar
geeft helder licht
mooi vergezicht.

Wim Pouwelse, 21-02-2019.