maandag 31 december 2018

Ik snap niet


Ik snap niet
dat God mij ziet
Zijn oog op mij*
maakt mij heel blij

geweldig rijk
hoe ik ook kijk
God slaat gade
vol genade

mij als Zijn kind
immens bemind
ik benader
God als Vader

Heer ik zeg nu
ik hou van U.

Wim Pouwelse, 22-12-2018.

*Psalm 32 vers 8b.

zondag 30 december 2018

Gods eeuwige liefde

Gods eeuwige liefde

Gods boosheid duurt maar even1
Zijn woede slechts een korte tijd
Zijn welbehagen een heel leven1
Gods liefd’ is tot in eeuwigheid2

`s avonds vernachtte nog `t geween1
maar toen `s morgens Gods zon verscheen
kon ik weer juichend stralen
Gods victorie binnenhalen.

Wim Pouwelse, 25-12-2018.

1 Psalm 30 vers 6, 2 Jeremia 31 vers 3.

zaterdag 29 december 2018

Elk gebed

Elk gebed

Ik weet God let
op elk gebed
en dat Hij hoort
ook ieder woord
als je fluistert
weet Hij luistert
is erg begaan
blijft naast je staan
besef God helpt
en overstelpt
met liefd’ en kracht
voor dag en nacht.

Wim Pouwelse, 18-12-2018.

vrijdag 28 december 2018

Als Job

Als Job

Niet telkens halfslachtig
doch als Job standvastig
met rotsvast geloven
in Gods hulp van boven

en juist als het zwaar is
dat God dan steeds daar is
om mij `t ondersteunen
ik op Hem kan leunen

dan zal `k niet wankelen
maar kunnen sprankelen
want God is genadig
bijzonder krachtdadig

ja `k zal vol vreugde stralen
victorie behalen.

Wim Pouwelse, 21-12-2018.

donderdag 27 december 2018

Genade beleven


Genade beleven
Gods wil tot vergeven
van schulden en zonden
die ons zo verwonden

ons daarvan genezen
opdat wij Hem vrezen
`t wil zeggen wij leren
oprecht Hem te eren

Hij wil ons versterken
zo door ons heen werken
wij zijn Hem zo kostbaar
en Hij acht ons bruikbaar

in liefd’ en genade
slaat Jezus ons gade.

Wim Pouwelse, 18-12-2018.

woensdag 26 december 2018

Hij daalde neer


Hij daalde neer
mijn God en Heer
verliet Zijn troon
werd Mensenzoon

reikte de hand
mij Gods vijand 1
en stierf voor mij
kocht mij zo vrij

en deelde mee
Gods heil en vree
`k hou nu van Hem
en volg Zijn stem 2

Goede Herder
leidt mij verder.

Wim Pouwelse, 25-12-2018.

1 Romeinen 5 vers 10, 2 Johannes 10 vers 4.

dinsdag 25 december 2018

Gods vree

Gods vree

Jezus deelt mee
nog steeds Zijn vree
en het daalt neer
van God de Heer
diep in ons hart
verjaagt de smart
brengt stralend licht
van Gods gezicht

Hij kwam als kind
ons welgezind
wie naar Hem hoort
leidt Hij trouw voort
Hij heeft beloofd
wie Hem gelooft
ook te geven
`t eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 25-12-2018.

maandag 24 december 2018

Vergeten

Vergeten

Men lijkt vaak de waarde
van vrede op aarde
volledig vergeten
`t gaat slechts om het vreten
want vreten op aard
schijnt alles ons waard
en vreten lijkt weten

lieve mensen houdt het fijn
laat ons mededeelzaam zijn.

Wim Pouwelse, 24-12-2018.

zondag 23 december 2018

Die Kerstnacht

Die Kerstnacht

Het was me `t nachtje wel
de engel Gabriël
liet aan herders horen
dat Hij was geboren
de Koning van `t heelal
lag in een beestenstal
in een vieze voederbak
zo was Zijn onderdak

heel veel eng`len gingen
van vreed’ op aarde zingen
en d’ allerhoogste God
Die in het mens`lijk lot
een welbehagen heeft
aan hen de Redder geeft
alles in stralend licht
van Gods liefdevol gezicht.

Wim Pouwelse, 05-12-2018.

zaterdag 22 december 2018

Zegenwens

Zegenwens

Wij willen de mensen
die ons zoveel geven
door mee te leven
zegen heil toewensen.

Wim Pouwelse, 21-12-2018.

vrijdag 21 december 2018

Beveiliging

Beveiliging

God wil ons beschermen
en ook Zich ontfermen
door zegen te geven
op ons hele leven

Hij wil ons steeds helpen
met kracht overstelpen
Zijn Woord zal bewerken
dat wij ons versterken

en telkens ons voeden
voor zonde behoeden
het zal ons heiligen
en goed  beveiligen

zo slaat Hij ons gade
in liefd’ en genade.

Wim Pouwelse, 18-12-2018.

donderdag 20 december 2018

Garant

Garant

Jezus is Borg
maakt vrij van zorg
kocht jou en mij
van zonden vrij

Gods wet vervuld
bevrijd van schuld
staan door de Zoon
vrij voor Gods troon

waar Hij steeds pleit
gerechtigheid
Hij riep met kracht
het is volbracht

en staat garant
aan onze kant.

Wim Pouwelse, 15-12-2018.

woensdag 19 december 2018

#JesusIsOk!

#JesusIsOk!

Jesus is okay
He shows us Gods way
to peace that will stay
and Gods love is near
that drives out the fear*
so open your heart
for Gods fresh new start.

Wim Pouwelse, 19-12-2918.

*1 John 4 verse 18.

#JezusIsOk!

#JezusIsOk!

Jezus is okee
want Hij deelt ons mee
Gods eeuwige vree
Zijn liefd’ is nabij
maakt van angst vrij*
dus open je hart
voor Gods nieuwe start.

Wim Pouwelse, 19-12-2918.

*1 Johannes 4 vers 18.

dinsdag 18 december 2018

That star


That star
stood far
but He
`s with me
His Light
gives sight
so clear
is near
our days
always
sees us
Jesus.

Wim Pouwelse, 05-12-2018.

maandag 17 december 2018

zondag 16 december 2018

Jezus wil

Jezus wil

Bevrijden
van lijden
door wonden
van zonden

en zorgen
voor morgen
tot zegen
genegen

ook helen
van velen
met harten
vol smarten

Zijn wezen:
genezen.

Wim Pouwelse, 11-12-2018.

zaterdag 15 december 2018

En toch …….

En toch …….

In pijn of strijd
bij narigheid
vereer ik Hem
met hart en stem
Die voor mij stierf
en zo verwierf
een eeuwig thuis
in `t Vaderhuis
Jezus is trouw
steeds mij en jou.

Wim Pouwelse, 13-12-2018.

vrijdag 14 december 2018

Through struggle fear


Through struggle fear
Lord You are near
so I will raise
my hands in praise
and it`s my choice
to lift my voice
and worship You
cause You`re so true
Jesus You are
my Morningstar.

Wim Pouwelse, 13-12-2018.

donderdag 13 december 2018

Een ster


Een ster
staat ver
dichtbij
is Hij
mijn Heer
steeds weer
verblijdt
bevrijdt
heel trouw
ook jou
en mij
geeft Hij
Gods vree
steeds mee
Jezus
Christus.

Wim Pouwelse, 05-12-2018.

woensdag 12 december 2018

Problemen


Problemen
ontnemen
vaak vrijheid
en blijheid
ook zorgen
voor morgen
zij binden
verblinden

maar bidden
te midden
van lijden
en strijden
doet bouwen
vertrouwen
brengt glorie
victorie.

Wim Pouwelse, 01-12-2018.

dinsdag 11 december 2018

Waarden

Waarden

Hoorden
woorden
streven
leven
waarden
aarden
vormen
normen
paden
daden
metten
wetten
regels
zegels.

Wim Pouwelse, 29-11-2018.

maandag 10 december 2018

Gekomen

Gekomen

Van lijden
en strijden
bevrijden
verblijden

wil helen
zeer velen
deelt mede
Gods vrede

in stromen
doet dromen
uitkomen

gekomen
`t is Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 07-12-2018.

zondag 9 december 2018

Jezus verschijnt

Jezus verschijnt

De zonde verdwijnt
als Jezus verschijnt
geweld tranen pijn
zullen nooit meer zijn
`t wordt zalige vree
aan de glazen zee.

Wim Pouwelse, 05-12-2018.

zaterdag 8 december 2018

Als Jezus komt


Als Jezus komt
echt dan verstomt
oorlog geweld

daar zond’ en pijn
dan niet meer zijn
sjaloom hersteld.

Wim Pouwelse, 30-11-2018.

vrijdag 7 december 2018

Belijden


Belijden
verblijden
bevrijden

God vrezen
Zijn wezen
genezen

`t beloven
van boven
geloven.

Wim Pouwelse, 01-12-2018.

donderdag 6 december 2018

Chanoeka

Chanoeka

Het feest van de lichten
pracht van vergezichten
voor duistere tijden
van diep en zwaar lijden

Jahweh deelt ons mede
Zijn eeuwige vrede
nee geen loze dromen
Gods sjaloom gaat komen.

Wim Pouwelse, 05-12-2018.

woensdag 5 december 2018

`t Was nat


`t Was nat
en dat
was dat

`k zat droog
niet hoog
mijn oog

dat zag
de dag
er lag

een gloed
warm doet
`t is goed.

Wim Pouwelse, 02-12-2018.

dinsdag 4 december 2018

Gods zonneschijn

Gods zonneschijn

`t Zit soms tegen
wind of regen
ziet geen zegen

lijkt alles grijs
niet van de wijs
`t hoort bij de reis

`k neem niets voor lief
voel ook geen grief
`k blijf positief

door tranen heen
`k blijf op de been
`k ben nooit alleen

in vreugd en pijn
daar zal steeds zijn
Gods zonneschijn.

Wim Pouwelse, 28-11-2018.

zondag 2 december 2018

Het leven


Het leven
gegeven
is kwetsbaar
maar kostbaar

vol kleuren
en geuren
zo prachtig
te machtig

die veelheid
aan schoonheid
van klanken

opfleurend
opbeurend
doet danken.

Wim Pouwelse, 02-12-2018.

Verward?

Verward?

Veel smart
verwart
en tart
je hart

`t lijkt krom
alom
zo stom
waarom

dan zegt
God echt
oprecht

Ik hou
van jou
vertrouw.

Wim Pouwelse, 02-12-2018.

zaterdag 1 december 2018

Delen

Delen

Streven
geven
leven

delen
helen
velen

gaven
laven
staven

merken
werken
sterken.

Wim Pouwelse, 29-11-2018.