zondag 28 februari 2021

Vol geduld


God is goed

Die deugd mij doet

Jezus leeft

echt Hij vergeeft

m' al mijn schuld

is vol geduld.

 

Wim Pouwelse, 17-02-2021.

zaterdag 27 februari 2021

Heilig heilig heilig

 

Heilig heilig heilig is de Heer

en echt prijzenswaardig altijd weer

Gods genade en gerechtigheid

Zijn te roemen tot in eeuwigheid

Jezus offer aan het kruis maakt vrij

veilig veilig veilig weet ik mij.

 

Wim Pouwelse, 14-02-2021.

vrijdag 26 februari 2021

Wat men ontbeert


Wat men ontbeert

als angst regeert

is ziele rust

en levenslust.

 

Wim Pouwelse, 13-02-2021.

donderdag 25 februari 2021

woensdag 24 februari 2021

`t Gaat als een vuur


`t Gaat als een vuur

van uur tot uur

van mond tot mond

de wereld rond

Gods goede Woord

wordt nu gehoord

dat Jezus leeft

en Hij vergeeft

schuld en zonden

heelt ook wonden

van de harten

vol van smarten

voor wie gelooft

wat God belooft

die leeft geheid

in eeuwigheid.

 

Wim Pouwelse, 13-02-2021.

maandag 22 februari 2021

Steeds nabij

 

Jezus is m’ altijd heel nabij

maakt rustig en van zorgen vrij

geeft mij kracht en doet me hopen

is m’ onder de huid gekropen

Hij woont nu door Zijn Geest in mij

 

is zo mijn Steun en Toeverlaat

Die kalm en vredig met mij gaat

hoe storm golven ook laat rijzen

ik zal Hem steeds blijven prijzen

daar Hij voortdurend naast mij staat.

 

Wim Pouwelse, 13-02-2021.

zondag 21 februari 2021

Spoedig komt …….

 

Wees niet ontmoedigd

in barre tijden

van heftig lijden

Jezus komt spoedig

 

Hij zal ons dragen

dwars door het duister

totdat Gods luister

lichtend zal dagen

 

wij mogen mede

met Hem regeren

de Heer der heren

Vorst van Gods vrede

 

de Redder komt nader

de Zoon van de Vader.

 

Wim Pouwelse, 20-02-2021.

zaterdag 20 februari 2021

Elke dag


Elke dag

blij zijn mag

Jezus leeft

en Hij geeft

hoop moed kracht

dag en nacht

geduldig

veelvuldig

weldadig

genadig.

 

Wim Pouwelse, 08-02-2021.

woensdag 17 februari 2021

Waar ik zoek

 

Waar ik zoek

naar waarheid

en klaarheid

in Gods boek

geen twijfel

de Bijbel.

 

Wim Pouwelse, 08-02-2021.

dinsdag 16 februari 2021

Jezus doet


Jezus doet

mij zo goed

zo veel deugd

met Zijn vreugd

deelt ook mee

Vaders vree

levenslust

kalmt’ en rust

Hij maakt mij

pas echt vrij.

 

Wim Pouwelse, 08-02-2021.

maandag 15 februari 2021

De Heer steunt


De Heer steunt

wie op Hem leunt

en geeft kracht

wie Hem verwacht

die gelooft

wat Hij belooft.

 

Wim Pouwelse, 06-02-2021.

zondag 14 februari 2021

Blijven zingen

 

`k Wil blijven zingen

van alle dingen

die `k heb gekregen

als zoveel zegen

iedere keer weer

van Jahweh mijn Heer.

 

Wim Pouwelse, 05-02-2021.

donderdag 11 februari 2021

God heeft gehoord

 

Ja God heeft gehoord

en Hij heeft gelet

op mijn luid gebed

zelfs elk smekend woord

 

God Die zij geprezen

heeft mij niet afgewezen

maar ook Zijn goedheid echt

heeft Hij mij niet ontzegt.

 

Wim Pouwelse, 04-02-2021.

n.a.v. Psalm 66 vers 19 en 20.

woensdag 10 februari 2021

His Light

 

Don`t fight

for light

Jesus

gives us

His Light

so bright.

 

Wim Pouwelse, 29-01-2021.

dinsdag 9 februari 2021

Blij met God

 

`k Ben blij met God

want Hij `s mij tot

enorme Steun

waar `k sterk op leun

mijn  Toeverlaat

Die naast me staat

mij veilig leidt

naar d’ eeuwigheid.

 

Wim Pouwelse, 29-01-2021.

zondag 7 februari 2021

Jahweh sterkt


Jahweh sterkt

en bewerkt

hoop kracht moed

en zo doet

Hij echt deugd

pure vreugd

rust en vree

deelt Hij mee.

 

Wim Pouwelse, 30-01-2021.

zaterdag 6 februari 2021

God hoort

 

God hoort

elk woord

antwoord

verhoort

gebed

Hij let

daarbij

op mij

ontzorgt

en borgt

blijft trouw

ook jou.

 

Wim Pouwelse, 02-02-2021.

vrijdag 5 februari 2021

Guiding love

 

With His love

from above

God leads me

sets me free

 

makes me still

in His will

puts the scope

on pure hope

 

in His light

clear and bright

made a choice

 

heard Gods voice

from above

guiding love.

 

Wim Pouwelse, 27-01-2021.

donderdag 4 februari 2021

Zwaar belast

 

Door strijd verrast

en zwaar belast

moe uitgeblust

Jezus geeft rust.

 

Wim Pouwelse, 22-01-2021.

woensdag 3 februari 2021

Klatergoud

 

Wie enkel bouwt

op klatergoud

die gaat voor gaas

en blijkt een dwaas.

 

Wim Pouwelse, 20-01-2021.

dinsdag 2 februari 2021

`k Wordt niet vergeten

 

Dit mag `k zeker weten

ik wordt niet vergeten

God kent me bij name

en met Abba samen

 

word ik nooit verslagen

Christus zal mij dragen

er is vaak wel lijden

doch `k hoef niet te strijden

 

Jezus heeft geleden

echt het is gestreden

God zal aan mij denken

rust en vrede schenken

 

het is onvoorstelbaar

meer dan overwinnaar.*

 

Wim Pouwelse, 02-02-2021.

*Romeinen 8 vers 37.

zaterdag 30 januari 2021

Jezus heelt

 

Jezus leeft

Hij vergeeft

de zonden

ook wonden

aan `t hart

vol van smart

die heelt Hij

en maakt vrij

van angst zorg

Hij staat Borg.

 

Wim Pouwelse, 21-01-2021.

vrijdag 29 januari 2021

Hij sust

 

Jezus Hij sust

de storm geeft rust

en heelt deelt mee

Gods grote vree.

 

Wim Pouwelse, 20-01-2021.

donderdag 28 januari 2021

Gemekker

 

Al dat gemekker

over d’ avondklok

`k raak pas echt in shock

van d’ ochtendwekker.

 

Wim Pouwelse,  28-01-2021.

woensdag 27 januari 2021

God is trouw


God is trouw aan wie gelooft

wat Hij in Zijn Woord belooft.

 

Wim Pouwelse, 12-01-2021.