donderdag 12 december 2019

Here

Here

You`re here
so near
my Lord
You poured
increased
Your peace
on me
I`m free
today
You say
don`t fear
I`m here.

Wim Pouwelse, 06-12-2019.

woensdag 11 december 2019

Hier

Hier

U bent bij mij
hier heel dichtbij
en deelt mij mee
Uw diepe vree

hier sterkt Uw arm
zeker en warm
vast om me heen
houdt m’ op de been

hier waar U spreekt
en banden breekt
geeft U mij rust
Die stormen sust

U Die mij zegt
Ik ben hier - echt.

Wim Pouwelse, 06-12-2019.

dinsdag 10 december 2019

Bijbel lezen (2)

Bijbel lezen (2)

Niet slechts lezen om te lezen
maar om God nog meer te vrezen
dus als `k Zijn Woord
echt heb gehoord
nog meer vol respect te wezen.

Wim Pouwelse, 05-12-2019.

maandag 9 december 2019

Gods natie

Gods natie

Er heerst gratie
in Gods natie
`t is puur schoonheid
zuiver reinheid

met plechtigheid
gerechtigheid
in veiligheid
door heiligheid

zo goedaardig
en zachtaardig
maar rechtvaardig

zeer weldadig
doch krachtdadig
heel genadig.

Wim Pouwelse, 02-12-2019.

zondag 8 december 2019

Nabij (2)

Nabij (2)

Zo echt
oprecht
nabij
komt Hij

nader
Vader
mijn God
spreekt tot

mijn hart
van smart
bevrijdt

verblijdt
doet goed
geeft moed.

Wim Pouwelse, 29-11-2019.

zaterdag 7 december 2019

In Gods natie


In Gods natie
heerst er gratie
daar deelt Hij mee
Zijn eeuw’ge vree
weg frustratie.

Wim Pouwelse, 01-12-2019.

vrijdag 6 december 2019

Blazend


Blazend
razend
hijgend
dreigend
vormen
stormen
kolken
wolken
legen
regen

zoevend
snoevend
vluchten
luchten
zuchtend
duchtend
schichten
lichten
donder
wonder.

Wim Pouwelse, 06-12-2019.

donderdag 5 december 2019

Gods vergeven

Gods vergeven

`t Is mijn streven
te beleven
Gods vergeven

Jezus’ sterven
deed beërven
rijk verwerven

echt weldadig
zo genadig
steeds voorradig

wil God geven
eeuwig leven
door vergeven

in Gods natie
heerst er gratie.

Wim Pouwelse, 01-12-2019.

woensdag 4 december 2019

Mijn God is zo

Mijn God is zo

Goddelijk goed
Hij geeft mij moed
Die mij behoedt

en naast mij staat
steeds met mij gaat
mij nooit verlaat

`k heb Hem vertrouwd
op Hem gebouwd
Die van mij houdt

gebeden hoort
hoop biedt die gloort
rust onverstoord

licht in de nacht
in zwakheid kracht.

Wim Pouwelse, 27-11-2019.

dinsdag 3 december 2019

God houdt van ons


God houdt van ons
geeft niet de bons
wie tot Hem gaat
maar overlaadt
met liefd’ en zorg
als echte Borg.

Wim Pouwelse, 25-11-2019.

maandag 2 december 2019

Hij hoort


Hij hoort
elk woord
ik bouw
vertrouw

op Hem
Wiens stem
mij leidt
bevrijdt

Zijn macht
en kracht
dichtbij

is Hij
Jezus
Christus.

Wim Pouwelse, 29-11-2019.

zondag 1 december 2019

Jezus Hij heeft alle macht


Jezus Hij heeft alle macht
aan vermoeiden geeft Hij kracht
doven horen blinden zien
lammen lopen bovendien
wie verdriet heeft die troost Hij
geeft weer hoop en maakt echt vrij.

Wim Pouwelse, 25-11-2019.

zaterdag 30 november 2019

Ontzettend geweldig

Ontzettend geweldig

God U bent ontzettend groot
want U redt uit alle nood
U hoort elk oprecht gebed
`t is waar U telkens weer op let

Vader zo geweldig goed
echt in alles wat U doet
en ook voor ons hebt gedaan
U bleef altijd naast ons staan.

Jezus vergeeft ons zoveel
ja Zijn liefde maakt ons heel
Hij Die voor ons leed en stierf
eeuwig heil voor ons verwierf

Gods Geest krachtig aan het werk
Hij maakt zwakke mensen sterk.

Wim Pouwelse, 24-11-2019.

vrijdag 29 november 2019

Lied


Lied
biedt
licht
zicht
zingt
klinkt
raakt
maakt
vrij
mij
leeft
geeft
moed
doet
deugd
verheugt.

Wim Pouwelse, 23-11-2019.

donderdag 28 november 2019

`t Regent

`t Regent

Het is
best fris
en `t spat
echt nat
`t regent
zegent
en dus
`k blijf knus
in huis
warm thuis.

Wim Pouwelse, 28-11-2019.

woensdag 27 november 2019

Hopen verlicht


Hopen verlicht
het aangezicht
oprecht geloof
houdt zich niet doof
herkent Gods stem
gehoorzaamt Hem
liefde verrijkt
zodat men kijkt
meer positief
want men heeft lief.

Wim Pouwelse, 17-11-2019.

dinsdag 26 november 2019

Gods Woorden

Gods Woorden
verwoorden
vermanen
en banen
Zijn wegen
tot zegen

ze voeden
behoeden
voor zotheid
of botheid
en `t razen
van dwazen

maar leiden
verblijden
wie wijs is
op reis is
in `t streven
naar Leven.

Wim Pouwelse, 15-11-2019.

maandag 25 november 2019

`t Is weer

`t Is weer

Wie `t ziet
geniet
het grauw
werd blauw
het straalt
bepaald
`t is weer
mooi weer.

Wim Pouwelse, 25-11-2019.

Waarheid

Waarheid

Gods Woord
gehoord
maakt wijs
geeft prijs

waarheid
bevrijdt
verlicht
biedt zicht

schenkt moed
doet goed
ook deugd
verheugt

deelt mee
Gods vree.

Wim Pouwelse, 15-11-2019.

zondag 24 november 2019

Licht en waarheid (2)

Licht en waarheid (2)

Ik bid U Heer
dat telkens weer
Uw helder licht
mijn pad verlicht
en Uw waarheid
mijn begeleidt
naar Uw altaar
Heer `k weet me daar
in Vaders huis
steeds veilig thuis.

Win Pouwelse, 13-11-2019.

zaterdag 23 november 2019

Hoop die zacht fluistert


Hoop die zacht fluistert
biedt toch heel veel kracht
wie rustig luistert
ziet licht in de nacht.

Wim Pouwelse, 16-11-2019.

vrijdag 22 november 2019

Jouw Borg

Jouw Borg

Jezus geeft rust
Die stormen sust
zegt Kom bij Mij
Ik maak je vrij
van angst en zorg
Ik ben jouw Borg.

Win Pouwelse, 13-11-2019.

donderdag 21 november 2019

Abba zegt

Abba zegt

Mijn kind Ik hou
zoveel van jou
besef je bent
door Mij gekend

Ik ken je strijd
weet hoe je lijdt
ook elke traan
die je laat gaan

Ik ben er bij
schuil maar bij Mij
vindt aan Mijn hart
troost voor je smart

Mijn Geest verzucht*
geeft je weer lucht.

Wim Pouwelse, 19-11-2019.

*Romeinen 8 vers 26.

woensdag 20 november 2019

Heer mijn Herder


Heer mijn Herder
leidt mij verder
want deze storm
is echt enorm

ik roep U: help
en overstelp
met licht en kracht
m’ in deze nacht

dat ik niet val
in `t duister dal
maar U geeft raad

Die naast mij staat
laat nooit alleen
houdt m’ op de been.

Wim Pouwelse, 20-11-2019.

dinsdag 19 november 2019

In stilte gehoord


In stilte gehoord
een troostrijk woord
`t is fluisterzacht
maar vol van kracht

zodat het stuit
verbreekt geluid
van hard geblaas
sterk stormgeraas

waardoor ook vlucht
de grauwe lucht
verschijnt al gauw
het stralend blauw

de kalmte sust
geeft licht en rust.

Wim Pouwelse, 13-11-2019.