zondag 30 april 2017

Beproeving

Beproeving

Raak niet ontmoedigd of bedroefd
als j’ in je geloven wordt beproefd
`t valt nooit zomaar doelloos uit de lucht
het is echter heel gerichte tucht

en God is bewust met ons aan `t werk
want praktische training maakt ons sterk
soms laat Hij iets in ons leven toe
dat geeft dan strijd en maakt best wel moe

zo werkt iedere omstandigheid
voor ons wel ten goede mettertijd 1
op zichzelf brengt dat nu geen vreugd
maar echt Hij doet het ons tot deugd

God wil ons juist Zijn liefde tonen
behandelt ons daarom als zonen 2.

Wim Pouwelse, 30-04-2017.

1 Romeinen 8 vers 28, 2 Hebreeën 12 vers 4 tot 13.

zaterdag 29 april 2017

Moe?

Moe?

Ben je moe
je vraagt hoe
de zorgen
voor morgen
en het juk
of de druk
van `t bestaan
te weerstaan

God zegt zacht
Ik geef kracht
vreed' en rust
levenslust.


Wim Pouwelse, 29-04-2017.

vrijdag 28 april 2017

Band

Band

Ik bouw
op trouw
een band
en hand
of arm
zo warm
oprecht
en echt
zeer hecht.


Wim Pouwelse, 27-04-2017.

donderdag 27 april 2017

Parakleet

Parakleet

Gods Geest heet Parakleet*
Die alles van mij weet
en liefdevol mij leidt
kalm mijn hart verblijdt

met diepe rust en vree
gaat telkens met me mee
vanuit Gods grote macht
geeft Hij mij steeds Zijn kracht

Zijn stem klinkt zacht en teer
en spreekt telkens weer
vol liefde tot mijn hart
schenkt troost in tijd van smart

in tijd van vreugd of pijn
Hij zal er altijd zijn.

Wim Pouwelse, 27-04-2017.

*Johannes 14 vers 16.

woensdag 26 april 2017

Hoop (2)

Hoop (2)

Hoop maakt mij blij
van zorgen vrij
houdt mijn gezicht
op God gericht

want ik verwacht
het van Gods kracht
en niet passief
maar juist actief

dromen vervuld
na veel geduld
praktisch vertaald
dichtbij gehaald

ik bid en strijd
maar wel verblijd.


Wim Pouwelse, 26-04-2017.

dinsdag 25 april 2017

Positiefje

Positiefje

Een gedichtje
dat als lichtje
wat moed en kracht
in donk`re nacht
als koele dronk
aan iemand schonk.


Wim Pouwelse, 06-04-2017.

maandag 24 april 2017

Vergankelijk

Vergankelijk

Vergankelijk zijn
doet niet zoveel pijn
echt het duurt maar even
God geeft eeuwig leven.


Wim Pouwelse, 24-04-2017.

zondag 23 april 2017

Gods gezag

Gods gezag

Jezus Hij maakt ons vrij
van ziekt’ of slavernij
Gods almachtig spreken
zal de banden breken
het Woord klinkt uit Zijn mond
en het gebeurt terstond*
ja wat Hij ook gebiedt
Zijn wil en Woord geschiedt
met Zijn zeer sterke hand
brengt Hij `t zeker tot stand
dit is wat God vermag
Hij spreekt echt met gezag.

Wim Pouwelse, 22-04-2017.

*Psalm 33 vers 9, Klaagliederen 3 vers 37.

zaterdag 22 april 2017

Ik dank

Ik dank

`k Verklank
mijn dank
aan Hem
Wiens stem
`k vaak hoor
waardoor
Zijn kracht
mijn nacht
gericht
verlicht
`t geeft moed
doet goed
versterkt
bewerkt
dat vrij
en blij
ik eer
mijn Heer
Jezus
Christus.


Wim Pouwelse, 13-04-2017.

vrijdag 21 april 2017

Effe weg

Effe weg

We waren weg van terug geweest
en voor iedereen die dit net leest
we zijn nu terug van weggeweest.


Wim Pouwelse, 21-04-2017.

donderdag 20 april 2017

De zon die schijnt

De zon die schijnt
een wolk verdwijnt
en `k hoor een lach
een mooie dag.


Wim Pouwelse, 20-04-2017.

woensdag 19 april 2017

Borg (2)

Borg (2)

God houdt van jou
blijft altijd trouw
Hij is jouw Borg
je bent Zijn zorg
Hem heel heilig
daarom veilig.


Wim Pouwelse, 08-04-2017.

dinsdag 18 april 2017

Opgestaan

Opgestaan

Hij leeft
vergeeft
mijn schuld
vervult
met vreugd
doet deugd
mijn ziel
ik kniel
verklank
mijn dank
steeds weer
de Heer
Jezus
Christus.


Wim Pouwelse, 15-04-2017.

maandag 17 april 2017

zondag 16 april 2017

Triomfator

Triomfator

Door Zijn lijden sterven
kon Jezus beërven
en zo aan ons geven
het eeuwige leven

verzoend’ onze zonden
met bloedende wonden
wij hoeven in wezen
geen straf meer te vrezen

Hij heeft die gedragen
wij mogen gewagend
van Gods overwinnen
nieuw leven beginnen

Hij heeft door weer op te staan
zond’ en dood te niet gedaan.


Wim Pouwelse, 15-04-2017.

zaterdag 15 april 2017

Hij stierf

Hij stierf
verwierf
als Zoon
Gods troon

Hij leeft
en geeft
blijheid
vrijheid

oprecht
heel echt
deelt mee
Gods vree

Christus
Jezus.


Wim  Pouwelse, 15-04-2017.

vrijdag 14 april 2017

Jezus Christus

Jezus Christus

Hij is God en Hij is groot
overwon het graf de dood
leed voor ons als Mensenzoon
heerst nu eeuwig op Gods troon

Hij werd mens en leek zo zwak
Die de macht voorgoed verbrak
van de zonde ziekt’ en hel
maakt nu alles wonderwel

als Zoon van God ons voorgegaan
heeft als Leraar voorgedaan
vol van goedertierenheid
`t Leven in gerechtigheid

Jezus Die ik nu vereer
als de opgestane Heer.


Wim Pouwelse, 12-04-2017.

donderdag 13 april 2017

Lentezon

Lentezon

Na een frisse zegen
van een nachtje regen
kwam toch de lentezon
voorzichtigjes begon
zij warmpjes te schijnen

laat wolken verdwijnen
breekt door met haar licht
bij velen op `t gezicht.


Wim Pouwelse, 31-03-2017.

woensdag 12 april 2017

Oprecht

Oprecht

Een echt
oprecht
geloof
niet doof

noch smoort
maar hoort
het hart
vol smart

beschermt
ontfermt
bewerkt

versterkt
al snel
herstel.


Wim Pouwelse, 06-04-2017.

dinsdag 11 april 2017

Zonlicht

Zonlicht

Heerlijk `t zonlicht
op het gezicht
zo lekker warm
`k voel mij niet arm
maar juist heel rijk
hoe ik ook kijk
`k wil niet balen
maar juist stralen
met het zonlicht
op mijn gezicht.


Wim Pouwelse, 10-04-2017.

maandag 10 april 2017

Zo zalig

Zo zalig

Zo zalig de dag te beginnen
met diepe kalme rust vanbinnen
dan kun je werkelijk genieten
zegen op iemand anders gieten.


Wim Pouwelse, 06-04-2017.

zondag 9 april 2017

Geduldig

Geduldig

Ik stond daar schuldig
maar heel geduldig
heeft Hij Zijn leven
voor mij gegeven

mijn onvermogen
wordt omgebogen
ik mag vertrouwen
op Jezus bouwen

Zijn boodschap prachtig
ontzettend krachtig
het brengt mij vrijheid
en grote blijheid

bij Hem ben `k veilig
ik ben Hem heilig.


Wim Pouwelse, 09-04-2017.

zaterdag 8 april 2017

Jij bent

Jij bent
gekend
zegt Hij
voor Mij
kostbaar
dierbaar
heilig
veilig
Ik hou
van jou.


Wim Pouwelse, 08-04-2017.

vrijdag 7 april 2017

Verwachten

Verwachten

`k Begin de dag
met blijde lach
ik ben goedsmoeds
God doet iets goeds
en ik verwacht
Hem dag en nacht
zit het tegen
er komt zegen
heeft Hij beloofd
ik heb `t geloofd
want God is goed
en Hij doet goed.*

Wim Pouwelse, 06-04-2017.

*Psalm 119 vers 68.

donderdag 6 april 2017

Begrijp je me

Begrijp je me

Begrijp je mij
hij kwam voorbij
zo maar een vraag
gehoord vandaag

`t zet effe stil
men zoekt en wil
dat men begrijpt
begrip dat rijpt

dat wordt gehoord
en niet gesmoord
wat men bedoelt
ten diepste voelt

begrip gerijpt
men echt begrijpt.


Wim Pouwelse, 04-04-2015.

woensdag 5 april 2017

Ik zing

Ik zing

`k Wil altijd blijven zingen
van alle mooie dingen
die God voor mij heeft gedaan
Hij `s de bron van mijn bestaan

heeft vrede mij gegeven
brengt vreugde in mijn leven
niet alleen voor deze tijd
maar zelfs voor de eeuwigheid

ik wil Hem steeds vereren
Die eeuwig zal regeren
om Zijn grootheid zo immens
en Zijn goedheid kent geen grens

ben `k soms zwak of uitgeblust
God is mijn kracht vreugd en rust.


Wim Pouwelse, 05-04-2017.

dinsdag 4 april 2017

Zalig stil

Zalig stil

Het moet beginnen
echt diep van binnen
zonder dat stormen
een dreiging vormen

als ver de kust is
`t hart toch vol rust is
kan ik bevelen
stormen uitdelen

dan zal het stil zijn
laat dat Gods wil zijn
want Hij deelt mij mee
pure rust en vree

`k ontdek dan Gods wil
`t zal zijn zo zalig stil.


Wim Pouwelse, 31-03-2017.

maandag 3 april 2017

Fijne dag!

Fijne dag!

Als `k u effe storen mag
dan wens ik u een fijne dag.


Wim Pouwelse, 03-04-2017.

zondag 2 april 2017

God gebiedt

God gebiedt

Het is echt de Here Die gebiedt
overdag Zijn goedertierenheid*
en Die in de nacht mij met Zijn lied
vol van levensvreugd verrast verblijdt
een dankgebed dat ik wil geven
aan God Die Heer is van mijn leven

dit dankgebed wil ik U geven
U God Die Heer bent van mijn leven.

Wim Pouwelse, 02-04-2017.

*Psalm 42 vers 9.

zaterdag 1 april 2017

Stil zijn

Stil zijn

Wie echte rust en stilte wil
moet er wat voor willen laten
want het wordt werkelijk niet stil
door er steeds over te praten

wie met het hart wil luisteren
hoort zacht de stilte fluisteren.


Wim Pouwelse, 31-01-2017.