maandag 31 december 2018

Ik snap niet


Ik snap niet
dat God mij ziet
Zijn oog op mij*
maakt mij heel blij

geweldig rijk
hoe ik ook kijk
God slaat gade
vol genade

mij als Zijn kind
immens bemind
ik benader
God als Vader

Heer ik zeg nu
ik hou van U.

Wim Pouwelse, 22-12-2018.

*Psalm 32 vers 8b.

zondag 30 december 2018

Gods eeuwige liefde

Gods eeuwige liefde

Gods boosheid duurt maar even1
Zijn woede slechts een korte tijd
Zijn welbehagen een heel leven1
Gods liefd’ is tot in eeuwigheid2

`s avonds vernachtte nog `t geween1
maar toen `s morgens Gods zon verscheen
kon ik weer juichend stralen
Gods victorie binnenhalen.

Wim Pouwelse, 25-12-2018.

1 Psalm 30 vers 6, 2 Jeremia 31 vers 3.

zaterdag 29 december 2018

Elk gebed

Elk gebed

Ik weet God let
op elk gebed
en dat Hij hoort
ook ieder woord
als je fluistert
weet Hij luistert
is erg begaan
blijft naast je staan
besef God helpt
en overstelpt
met liefd’ en kracht
voor dag en nacht.

Wim Pouwelse, 18-12-2018.

vrijdag 28 december 2018

Als Job

Als Job

Niet telkens halfslachtig
doch als Job standvastig
met rotsvast geloven
in Gods hulp van boven

en juist als het zwaar is
dat God dan steeds daar is
om mij `t ondersteunen
ik op Hem kan leunen

dan zal `k niet wankelen
maar kunnen sprankelen
want God is genadig
bijzonder krachtdadig

ja `k zal vol vreugde stralen
victorie behalen.

Wim Pouwelse, 21-12-2018.

donderdag 27 december 2018

Genade beleven


Genade beleven
Gods wil tot vergeven
van schulden en zonden
die ons zo verwonden

ons daarvan genezen
opdat wij Hem vrezen
`t wil zeggen wij leren
oprecht Hem te eren

Hij wil ons versterken
zo door ons heen werken
wij zijn Hem zo kostbaar
en Hij acht ons bruikbaar

in liefd’ en genade
slaat Jezus ons gade.

Wim Pouwelse, 18-12-2018.

woensdag 26 december 2018

Hij daalde neer


Hij daalde neer
mijn God en Heer
verliet Zijn troon
werd Mensenzoon

reikte de hand
mij Gods vijand 1
en stierf voor mij
kocht mij zo vrij

en deelde mee
Gods heil en vree
`k hou nu van Hem
en volg Zijn stem 2

Goede Herder
leidt mij verder.

Wim Pouwelse, 25-12-2018.

1 Romeinen 5 vers 10, 2 Johannes 10 vers 4.

dinsdag 25 december 2018

Gods vree

Gods vree

Jezus deelt mee
nog steeds Zijn vree
en het daalt neer
van God de Heer
diep in ons hart
verjaagt de smart
brengt stralend licht
van Gods gezicht

Hij kwam als kind
ons welgezind
wie naar Hem hoort
leidt Hij trouw voort
Hij heeft beloofd
wie Hem gelooft
ook te geven
`t eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 25-12-2018.

maandag 24 december 2018

Vergeten

Vergeten

Men lijkt vaak de waarde
van vrede op aarde
volledig vergeten
`t gaat slechts om het vreten
want vreten op aard
schijnt alles ons waard
en vreten lijkt weten

lieve mensen houdt het fijn
laat ons mededeelzaam zijn.

Wim Pouwelse, 24-12-2018.

zondag 23 december 2018

Die Kerstnacht

Die Kerstnacht

Het was me `t nachtje wel
de engel Gabriël
liet aan herders horen
dat Hij was geboren
de Koning van `t heelal
lag in een beestenstal
in een vieze voederbak
zo was Zijn onderdak

heel veel eng`len gingen
van vreed’ op aarde zingen
en d’ allerhoogste God
Die in het mens`lijk lot
een welbehagen heeft
aan hen de Redder geeft
alles in stralend licht
van Gods liefdevol gezicht.

Wim Pouwelse, 05-12-2018.

zaterdag 22 december 2018

Zegenwens

Zegenwens

Wij willen de mensen
die ons zoveel geven
door mee te leven
zegen heil toewensen.

Wim Pouwelse, 21-12-2018.

vrijdag 21 december 2018

Beveiliging

Beveiliging

God wil ons beschermen
en ook Zich ontfermen
door zegen te geven
op ons hele leven

Hij wil ons steeds helpen
met kracht overstelpen
Zijn Woord zal bewerken
dat wij ons versterken

en telkens ons voeden
voor zonde behoeden
het zal ons heiligen
en goed  beveiligen

zo slaat Hij ons gade
in liefd’ en genade.

Wim Pouwelse, 18-12-2018.

donderdag 20 december 2018

Garant

Garant

Jezus is Borg
maakt vrij van zorg
kocht jou en mij
van zonden vrij

Gods wet vervuld
bevrijd van schuld
staan door de Zoon
vrij voor Gods troon

waar Hij steeds pleit
gerechtigheid
Hij riep met kracht
het is volbracht

en staat garant
aan onze kant.

Wim Pouwelse, 15-12-2018.

woensdag 19 december 2018

#JesusIsOk!

#JesusIsOk!

Jesus is okay
He shows us Gods way
to peace that will stay
and Gods love is near
that drives out the fear*
so open your heart
for Gods fresh new start.

Wim Pouwelse, 19-12-2918.

*1 John 4 verse 18.

#JezusIsOk!

#JezusIsOk!

Jezus is okee
want Hij deelt ons mee
Gods eeuwige vree
Zijn liefd’ is nabij
maakt van angst vrij*
dus open je hart
voor Gods nieuwe start.

Wim Pouwelse, 19-12-2918.

*1 Johannes 4 vers 18.

dinsdag 18 december 2018

That star


That star
stood far
but He
`s with me
His Light
gives sight
so clear
is near
our days
always
sees us
Jesus.

Wim Pouwelse, 05-12-2018.

maandag 17 december 2018

zondag 16 december 2018

Jezus wil

Jezus wil

Bevrijden
van lijden
door wonden
van zonden

en zorgen
voor morgen
tot zegen
genegen

ook helen
van velen
met harten
vol smarten

Zijn wezen:
genezen.

Wim Pouwelse, 11-12-2018.

zaterdag 15 december 2018

En toch …….

En toch …….

In pijn of strijd
bij narigheid
vereer ik Hem
met hart en stem
Die voor mij stierf
en zo verwierf
een eeuwig thuis
in `t Vaderhuis
Jezus is trouw
steeds mij en jou.

Wim Pouwelse, 13-12-2018.

vrijdag 14 december 2018

Through struggle fear


Through struggle fear
Lord You are near
so I will raise
my hands in praise
and it`s my choice
to lift my voice
and worship You
cause You`re so true
Jesus You are
my Morningstar.

Wim Pouwelse, 13-12-2018.

donderdag 13 december 2018

Een ster


Een ster
staat ver
dichtbij
is Hij
mijn Heer
steeds weer
verblijdt
bevrijdt
heel trouw
ook jou
en mij
geeft Hij
Gods vree
steeds mee
Jezus
Christus.

Wim Pouwelse, 05-12-2018.

woensdag 12 december 2018

Problemen


Problemen
ontnemen
vaak vrijheid
en blijheid
ook zorgen
voor morgen
zij binden
verblinden

maar bidden
te midden
van lijden
en strijden
doet bouwen
vertrouwen
brengt glorie
victorie.

Wim Pouwelse, 01-12-2018.

dinsdag 11 december 2018

Waarden

Waarden

Hoorden
woorden
streven
leven
waarden
aarden
vormen
normen
paden
daden
metten
wetten
regels
zegels.

Wim Pouwelse, 29-11-2018.

maandag 10 december 2018

Gekomen

Gekomen

Van lijden
en strijden
bevrijden
verblijden

wil helen
zeer velen
deelt mede
Gods vrede

in stromen
doet dromen
uitkomen

gekomen
`t is Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 07-12-2018.

zondag 9 december 2018

Jezus verschijnt

Jezus verschijnt

De zonde verdwijnt
als Jezus verschijnt
geweld tranen pijn
zullen nooit meer zijn
`t wordt zalige vree
aan de glazen zee.

Wim Pouwelse, 05-12-2018.

zaterdag 8 december 2018

Als Jezus komt


Als Jezus komt
echt dan verstomt
oorlog geweld

daar zond’ en pijn
dan niet meer zijn
sjaloom hersteld.

Wim Pouwelse, 30-11-2018.

vrijdag 7 december 2018

Belijden


Belijden
verblijden
bevrijden

God vrezen
Zijn wezen
genezen

`t beloven
van boven
geloven.

Wim Pouwelse, 01-12-2018.

donderdag 6 december 2018

Chanoeka

Chanoeka

Het feest van de lichten
pracht van vergezichten
voor duistere tijden
van diep en zwaar lijden

Jahweh deelt ons mede
Zijn eeuwige vrede
nee geen loze dromen
Gods sjaloom gaat komen.

Wim Pouwelse, 05-12-2018.

woensdag 5 december 2018

`t Was nat


`t Was nat
en dat
was dat

`k zat droog
niet hoog
mijn oog

dat zag
de dag
er lag

een gloed
warm doet
`t is goed.

Wim Pouwelse, 02-12-2018.

dinsdag 4 december 2018

Gods zonneschijn

Gods zonneschijn

`t Zit soms tegen
wind of regen
ziet geen zegen

lijkt alles grijs
niet van de wijs
`t hoort bij de reis

`k neem niets voor lief
voel ook geen grief
`k blijf positief

door tranen heen
`k blijf op de been
`k ben nooit alleen

in vreugd en pijn
daar zal steeds zijn
Gods zonneschijn.

Wim Pouwelse, 28-11-2018.

zondag 2 december 2018

Het leven


Het leven
gegeven
is kwetsbaar
maar kostbaar

vol kleuren
en geuren
zo prachtig
te machtig

die veelheid
aan schoonheid
van klanken

opfleurend
opbeurend
doet danken.

Wim Pouwelse, 02-12-2018.

Verward?

Verward?

Veel smart
verwart
en tart
je hart

`t lijkt krom
alom
zo stom
waarom

dan zegt
God echt
oprecht

Ik hou
van jou
vertrouw.

Wim Pouwelse, 02-12-2018.

zaterdag 1 december 2018

Delen

Delen

Streven
geven
leven

delen
helen
velen

gaven
laven
staven

merken
werken
sterken.

Wim Pouwelse, 29-11-2018.

vrijdag 30 november 2018

Geloof (6)


Geloof
niet doof
voor `t hart        
vol smart
niet loost
maar troost
verdriet
het ziet
wat telt
vertelt
je bent
gekend
bemind
Gods kind.

Wim Pouwelse, 19-11-2018.

donderdag 29 november 2018

woensdag 28 november 2018

Ik heb rust


Ik heb rust
levenslust
want God Hij
maakt mij vrij
van zorgen
voor morgen
en Hij leidt
met beleid
kalm en zacht
maar vol kracht
geeft Zijn rust
levenslust.

Wim Pouwelse,  26-11-2018.

dinsdag 27 november 2018

Het Woord


Het Woord
gehoord
het leeft
en geeft

zoveel
maakt heel
Gods macht
schenkt kracht

het zegt
ook echt
dat Hij
maakt vrij

Hij leeft
vergeeft.

Wim Pouwelse, 25-11-2018.

maandag 26 november 2018

Bouw

Bouw

Vorm
norm
ga
na

zie
die
mens
wens

leef
geef
vreugd
deugd

bouw
trouw.

Wim Pouwelse, 24-11-2018.

zondag 25 november 2018

Jezus zegt

Jezus zegt

Wie in Mij gelooft
heeft eeuwig leven
dat heb Ik beloofd
en Ik zal `t geven
die zal bovendien
ook Gods glorie zien.

Wim Pouwelse, 23-11-2018.

n.a.v. Johannes 3 vers 16; 11 vers 40.

zaterdag 24 november 2018

Helden

Helden

Willen dienen
niet verdienen
maar met passie
en compassie

vol vermogen
zeer bevlogen
willen helpen
wonden stelpen

dat veel mensen
dromen wensen
zien geworden
niet verworden

durven bouwen
met vertrouwen.

Wim Pouwelse, 19-11-2018.

vrijdag 23 november 2018

Vergevend (2)

Vergevend (2)

God is heel geduldig
Hij vergeeft veelvuldig
wil dat w’ ook vergeven
zeventig maal zeven
want dat biedt pas leven.

Wim Pouwelse, 18-11-2018.

donderdag 22 november 2018

Door te vergeven


Door te vergeven
geeft Jezus mij leven
kunnen Gods handen
zegenend landen
op mij en mij helen
Zijn kracht meedelen.

Wim Pouwelse, 18-11-2018.

woensdag 21 november 2018

`t Gloort

`t Gloort

`k Begin
de dag
met zin

gehoord
een lach
hoop gloort.

Wim Pouwelse, 20-11-2018.

dinsdag 20 november 2018

God geeft hoop

God geeft hoop

Hoop doet leven
God wil geven
dat verwachten
geen versmachten

vol verlangen
maar van zangen
die verklanken
God steeds danken

dwars door lijden
doen verblijden
God blijft werken
ons versterken

echt zal geven
hoop en leven.

Wim Pouwelse, 16-11-2018.

maandag 19 november 2018

God doet hopen

God doet hopen

De hemel `s open
God doet mij hopen
met vast geloven
in hulp van boven
en dat Gods dromen
echt uit gaan komen
die Hij gaat geven
juist voor mijn leven.

Wim Pouwelse, 16-11-2018.

zondag 18 november 2018

Jezus geeft vreugd


Jezus geeft vreugd
vergaf mijn schuld
maakt mij verheugd
vrij en vervuld
gaf een nieuw hart
toen Hij mij riep
bevrijd van smart
nieuw leven schiep
een verse start.

Wim Pouwelse, 18-11-2018.

zaterdag 17 november 2018

Rouwen

Rouwen

`t Is bouwen
vertrouwen
in `t banen
voor tranen

van wegen
gekregen
door `t streven
troost leven

niet breken
hoop kweken
te drogen
de ogen

dat dromen
weer komen.

Wim Pouwelse, 30-10-2018.

vrijdag 16 november 2018

Jezus geeft vrede

Jezus geeft vrede

Jezus deelt mij mee
Zijn eeuwige vree
een zalige rust
Gods kracht levenslust
en hoop die verheugt
Hij doet mij echt deugd.

Wim Pouwelse, 12-11-2018.

donderdag 15 november 2018

De zee zingt

De zee zingt
wat blij klinkt
zij klatert
en schatert

niet bitter
`t geschitter
in `t zonlicht
pracht zicht.

Wim Pouwelse, 09-11-2018.

woensdag 14 november 2018

`t Rijk Gods

`t Rijk Gods

Kom kijk
Gods Rijk
dichtbij
jou mij
breekt baan
`t zal gaan
verwacht
met kracht
en recht
zo echt

Jezus
Christus
Hij stierf
verwierf
Zijn wens
de mens
geven
leven
altijd
bevrijd.

Wim Pouwelse, 11-11-2018.

dinsdag 13 november 2018

Heilige genade

Heilige genade

Jezus Uw grote liefd’ en trouw
is waar `k in alle rust op bouw
in Uw genaad’ en heiligheid
vind ik warmt’ en veiligheid.

Wim Pouwelse, 08-11-2018.

zondag 11 november 2018

Liefdevol luisterend

Liefdevol luisterend

Mijn Koning God en Heer
Die mij iedere keer
als ik Hem benader
liefdevolle Vader
dan mij niet slechts aanhoort
maar in genade verhoort
dus echt naar mij luistert
en steeds moed influistert.

Wim Pouwelse, 07-11-2018.

zaterdag 10 november 2018

Stralen mag

Stralen mag

Net als een held’re ster
al lijkt die nog zo ver
wat licht in `t duister brengt
een beetje vreugde schenkt

zoals een diamant
die vol van alle kant
beschenen door het licht
biedt schitterend gezicht

of als de zon die straalt
de dag tevoorschijn haalt
warmte op mensen giet
waar ieder van geniet

dat zo op elke dag
mijn glimlach stralen mag.

Wim Pouwelse, 16-04-2018.

vrijdag 9 november 2018

Jezus maakt vrij


Jezus maakt vrij
geweldig blij
hoort ons gebed

Hij Die ons redt
en dat voor tijd
en eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 03-11-2018.

donderdag 8 november 2018

Dank (2)


Dank
klank
klinkt
zingt
doet
goed
leeft
geeft
moed

merk
deugd
vreugd
sterk
werk
raakt
maakt
mij
vrij.

Wim Pouwelse, 06-11-2018.

woensdag 7 november 2018

Voor zegen

Voor zegen

Dank U God mijn Heer
voor elke zegen
die iedere keer
door U gekregen
daalt rijk op mij neer.

Wim Pouwelse, 06-11-2018.

dinsdag 6 november 2018

Al weer


Al weer
mooi weer
geen kou
staalblauw
de lucht
in vlucht
de spreeuw
en meeuw
de zon
die won
aan kracht
er lacht
een kind
`t begint
zo wel
een spel.

Wim Pouwelse, 06-11-2018.

maandag 5 november 2018

Pracht weer

Pracht weer

Het was weer
echt pracht weer
temp’ratuur
overstuur
best wel hoog
ook nog droog

tijd van `t jaar
diep najaar
`t lentert vol
echt te dol
toch `t heeft iets
op de fiets
langs de zee
windje mee.

Wim Pouwelse, 05-11-2018.

zondag 4 november 2018

Goed groot

Goed groot

God U bent goed
voor wie U kent
en Wie U bent
in wat U doet

U bent zo groot
schiep licht en zon
en Heer U won
zelfs van de dood

bent ook heel sterk
hoort elk gebed
Die eeuwig redt

verlossend werkt
voor wie vertrouwt
en op U bouwt.

Wim Pouwelse, 02-11-2018.

zaterdag 3 november 2018

Straal!

Straal!

Nacht
zon
won
kracht

dag
licht
zicht
lach

haal
vreugd
deugd
straal

doet
goed.

Wim Pouwelse, 30-10-2018.

vrijdag 2 november 2018

Gods plan

Gods plan

Je strijdt
en lijdt
wees vrij
en blij

God hoort
verhoort
`t gebed
en zet

in gang
sinds lang
Zijn plan

het kan
voor jou
Hij `s trouw.

Wim Pouwelse, 02-11-2018.

donderdag 1 november 2018

Eeuwig thuis

Eeuwig thuis

Jezus Koning
Vaders woning
daar is een huis
eeuwig mijn thuis.

Wim Pouwelse, 30-10-2018.

woensdag 31 oktober 2018

Rustgevend

Rustgevend

Rustgevend is
een briesje fris
`t neemt vrolijk mee
stilte van zee

zorgen en pijn
bij zonneschijn
zijn bedolven
onder golven

die wind tegen
wat een zegen
de kust halen
zonder falen

en bij die kust
komt men tot rust.

Wim Pouwelse, 28-10-2018.

dinsdag 30 oktober 2018

Vergeven (3)


Vergeven
beleven
in wezen
genezen

daar zonden
verwonden
veel harten
met smarten

te delen
in helen
van lijden

en velen
bevrijden
verblijden.

Wim Pouwelse, 21-10-2018.

maandag 29 oktober 2018

`k Nader


`k Nader
Vader
ook nu
tot U

U bent
bekend
met nood
heel groot

U redt
en let
op mij

maakt vrij
van zorg
mijn Borg.

Wim Pouwelse, 22-10-2018.

zondag 28 oktober 2018

Vergeef

Vergeef

Laat los
`k maak vrij
zegt Hij
`k verlos

`k bevrijd
geen schijn
van pijn
wie lijdt

versta
je ziet
geniet
genâ

vergeef
en leef.

Wim Pouwelse, 28-10-2018.

zaterdag 27 oktober 2018

`k Verwacht


`k Verwacht
veel kracht
van God
Die tot
mij spreekt
verbreekt
met macht
de nacht
geeft licht
uitzicht.

Wim Pouwelse, 24-10-2018.

vrijdag 26 oktober 2018

Licht schijnt

Licht schijnt

`t Licht schijnt in de duisternis
dit kon het niet bevatten*
daar `t zo groot van luister is
door geen nacht in te schatten

het licht doet met warme stralen
donkert’ en kou verdwijnen
laat Gods gena neerdalen
Zijn liefd’ in ons verschijnen.

Wim Pouwelse, 20-10-2018.

*Johannes 1 vers 5.

donderdag 25 oktober 2018

Zeker te weten


Zeker te weten
`k wil nooit vergeten
steeds weer verklanken
door God te danken
voor al de zegen
die `k heb gekregen
laat op mij landen
teder Zijn handen.

Wim Pouwelse, 24-10-2018.

woensdag 24 oktober 2018

dinsdag 23 oktober 2018

Stille stek

Stille stek

Ik heb een plek
een stille stek
diep binnenin
waar `k mij bezin

hoor zacht de stem
heel kalm van Hem
vertelt daar van
Zijn prachtig plan

waarheen Hij leidt
en mij verblijdt
geeft levenslust
brengt me tot rust

al stormt het fiks
het doet me niks.

Wim Pouwelse, 17-10-2018.

maandag 22 oktober 2018

Nalaten

Nalaten

Door na te laten
steeds maar te haten
bewust als keuze
geen loze leuze
is vredig leven
een mooi gegeven.

Wim Pouwelse, 14-10-2018.

zondag 21 oktober 2018

Bewezen trouw

Bewezen trouw

`k Prijs God mijn Heer
Die mij steeds weer
bewijst Zijn trouw
waar ik op bouw
`t geeft rust bevrijdt
biedt zekerheid.

Wim Pouwelse, 16-10-2018.

zaterdag 20 oktober 2018

Danken sterkt

Danken sterkt
het bewerkt
weerbaarheid
eerbaarheid

het verblijdt
zo bestrijdt
dankbaarheid
eenzaamheid

het verrijkt
hoe je kijkt
om je heen
nooit alleen

wees bemind
mensenkind.

Wim Pouwelse, 15-10-2018.

vrijdag 19 oktober 2018

Eens

Eens

Eens als zonde ziekte dood of pijn
oorlog verdriet haat verdwenen zijn
mogen wij eeuwig leven
in vrede ons begeven
in Gods liefdevolle licht dat schijnt.

Wim Pouwelse, 14-10-2018.

donderdag 18 oktober 2018

Jouw plek

Jouw plek

Al heb j’ een vlek
je bent niet gek
verdient een plek
een eigen stek

een levensbron
die zich ontspon
aan krachten won
onder de zon

en leven mag
iedere dag
met gulle lach

in zonneschijn
bij vreugd of pijn
jij mag er zijn.

Wim Pouwelse, 15-10-2018.

woensdag 17 oktober 2018

Ik heb gehoord


Ik heb gehoord
opnieuw Gods Woord
Hij sprak vol kracht
doch teder zacht
deed mij zo goed
gaf mij Zijn moed
en grote vreugd
doet mij echt deugd.

Wim Pouwelse, 06-10-2018.

dinsdag 16 oktober 2018

Jezus hoort


Jezus hoort
en verhoort
het gebed
want Hij let
echt op mij
maakt mij vrij
Hij `s mijn Borg
al mijn zorg
geef `k aan Hem
`k hoor Zijn stem
zie het land
in Mijn hand
storm gesust
er is rust.

Wim Pouwelse, 16-10-2018.

maandag 15 oktober 2018

Echt jij bent

Echt jij bent

hier op deez’ aard
de moeite waard
al helemaal
heel speciaal

en ongekend
zo vol talent
er niet zomaar
doch zeer kostbaar

geen stuk behang
maar van belang
mooi mensenkind
intens bemind

in mijn optiek
volstrekt uniek.

Wim Pouwelse, 14-10-2018.

zondag 14 oktober 2018

Jezus’ liefd’ en geduld

Jezus’ liefde en geduld

Door Jezus’ liefde en geduld
ben ik verlost van angst en schuld
Hij overwon de dood en leeft
Die al mijn zondeschuld vergeeft
en deelt mij bovendien nog mee
Gods licht en kracht met vreugd en vree.

Wim Pouwelse, 10-10-2018.

zaterdag 13 oktober 2018

`k Dank

`k Dank

`k Dank God de Heer
Die telkens weer
geeft nieuwe moed
Hij doet mij goed.

Wim Pouwelse, 05-10-2018.

vrijdag 12 oktober 2018

donderdag 11 oktober 2018

Vermoeid?


Vermoeid
gesnoeid
opbloeit
gegroeid

uit strijd
bevrijd
gedijt
verblijd

Gods kracht
met macht
verwacht

verlicht
gericht
uitzicht.

Wim Pouwelse, 09-10-2018.

woensdag 10 oktober 2018

Deugd (2)

Deugd (2)

Jezus doet deugd
Hij is mijn vreugd
vrede en kracht
licht in de nacht.

Wim Pouwelse, 05-10-2018.

dinsdag 9 oktober 2018

Dankbaar (2)


Dankbaar
leefbaar
weerbaar
kostbaar

spaarzaam
duurzaam
leerzaam
eerzaam

krachtig
machtig
prachtig

delen
helen
velen.

Wim Pouwelse, 06-10-2018.

maandag 8 oktober 2018

Opnieuw

Opnieuw

Iedere keer
keert de zon weer
en doet dalen
warme stralen
dan op ons neer.

Wim Pouwelse, 07-10-2018.

zondag 7 oktober 2018

Door de dood heen

Door de dood heen

Zelfs dwars door de dood heen
houdt Jezus op de been
dat heeft Hij echt beloofd
aan wie in Hem geloofd.

Wim Pouwelse, 06-10-2018.

zaterdag 6 oktober 2018

Gefluister


Gefluister
ik luister
naar de stem
nu van Hem
teder zacht
die vol kracht
tot mij spreekt
banden breekt
Hij verlicht
mijn gezicht
maakt mij vrij
en echt blij.

Wim Pouwelse, 02-10-2018.

vrijdag 5 oktober 2018

`t Zomert na

`t Zomert na

Het zomert weer na
`k ben blij en ik ga
er vrolijk op uit
ik zing en ik fluit
verheugd en tevree
met vogeltjes mee.

Wim Pouwelse, 05-10-2018.

donderdag 4 oktober 2018

Leren luisteren

Leren luisteren

`k Wil naar God leren luisteren
en steeds dichterbij Hem komen
zodat ik zelfs in mijn dromen
zachtjes Zijn stem hoor fluisteren

dat doet mij dan rustig hopen
door Woorden die mij versterken
kan Zijn Geest weer in mij werken
ligt mijn toekomst opnieuw open

Hij wil heel veel leed verzachten
ook altijd dichtbij ons wezen
zo valt er echt niets te vrezen
voor wie `t heil van Hem verwachten

onder ons zijn eeuwige armen*
die hart ziel en geest verwarmen.

Wim Pouwelse, 26-09-2018.

*Deuteronomium 33 vers 27a.

woensdag 3 oktober 2018

`k Hoor je huilen


`k Hoor je huilen
je wilt schuilen
voor angst en smart
diep in je hart

`t voelt zo eenzaam
en heel spaarzaam
voel je nog licht
op je gezicht

weet Jezus ziet
al jouw verdriet
telt elke traan

laat je niet staan
maar staat steeds trouw
heel dichtbij jou.

Wim Pouwelse, 02-10-2018.

dinsdag 2 oktober 2018

Genoeg

Genoeg

Heer mijn God toen ik U driemaal vroeg
is dit mijn lijden
niet te vermijden
sprak U Mijn genaad’ is u genoeg
want de kracht wordt enkel maar
echt in zwakheid openbaar.

Wim Pouwelse, 27-09-2018.

n.a.v. 2 Corinthiërs 12 vers 7 tot 9.

maandag 1 oktober 2018

`k Wil streven


`k Wil streven
te geven
in `t leven

Gods helen
te delen
met velen

ook laven
met gaven
een haven

gekregen
als zegen.

Wim Pouwelse, 26-09-2018.

zondag 30 september 2018

De dood is overwonnen


De dood is overwonnen
`t nieuw leven al begonnen
voor wie geloven
in Gods beloven
door Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 26-09-2018.

zaterdag 29 september 2018

Slaap maar fijn

Slaap maar fijn

God houdt van jou
Hij houdt heel trouw
ook deze nacht
zeker de wacht
slaap jij maar fijn
zult veilig zijn.

Wim en Noah* Pouwelse, 29-09-2018.

*kleinzoon, op dit moment 8 jaar.

Positiefje (3)

Positiefje (3)

Als een lichtje
zo `n gedichtje
wat moed gebracht
in donk’re nacht.

Wim Pouwelse, 27-09-2018.

vrijdag 28 september 2018

Vat moed

Vat moed

Je heet
Gods kind*
bemind
dus weet

door Hem
erkend
je kent
Zijn stem

dus wees
verblijd
bevrijd
van vrees

`t is goed
vat moed.

Wim Pouwelse, 22-09-2018.

*1 Johannes 3 vers 1a.

donderdag 27 september 2018

Wie Jahweh verwacht


Wie Jahweh verwacht
krijgt weer nieuwe kracht.

Wim Pouwelse, 16-09-2018.

n.a.v. Jesaja 40 vers 31a.

Jezus bevrijdt


Jezus bevrijdt
en Hij verblijdt
deelt mij ook mee
Gods rust en vree
dan straalt Zijn licht
van mijn gezicht.

woensdag 26 september 2018

Mijn Verlosser

Mijn Verlosser

Jezus U versloeg de dood
U redt mij uit elke nood
ben `k uitgeblust
dan geeft U rust
hoe zwart de nacht
ook licht en kracht
mijn Verlosser en mijn Heer
dat bewijst U trouw steeds weer.

Wim Pouwelse, 20-09-2018.

dinsdag 25 september 2018

Zo sterk (2)

Zo sterk (2)

Jezus is zo sterk
doet geweldig werk
Hij redt van de dood
en uit elke nood
Die steeds naast mij staat
mij nimmer verlaat
ik blijf Hem graag trouw
daar ik van Hem hou.

Wim Pouwelse, 15-09-2018.

maandag 24 september 2018

Oss

Oss

Er is
een klap
je snapt
`t is mis

je ziet
zo erg
de berg
verdriet

die dreun
komt aan
je traan
zoekt steun

vindt daar
elkaar.

Wim Pouwelse, 20-09-2018.

zondag 23 september 2018

Gekregen (2)


Gekregen
veel zegen
verheugde
met vreugde

mijn leven
gegeven
ook mede
rust vrede

`k wil loven
geloven
de Vader

Die `k nader
door Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 16-09-2018.

zaterdag 22 september 2018

(On)geluk

(On)geluk

Doe rustig aan
en blijf eens staan
bij wat geluk
maak je niet druk

maar wees eens stil
niet elke gril
of wat je hoort
helpt je echt voort

wil je te snel
besef dan wel
wordt iets te heet
zoals je weet

dus gaat het stuk
heb j’ ongeluk.

Wim Pouwelse, 09-09-2018.

vrijdag 21 september 2018

Beetje troost

Beetje troost

`k Weet mijn leven
is gegeven
en ik bedenk
laat dit geschenk
`k heb `t gekregen
zijn tot zegen
wat troostend licht
op een gezicht.

Wim Pouwelse, 21-09-2018.

donderdag 20 september 2018

Als je gelooft


Als je gelooft
wat God belooft
weet dat Hij trouw
veel houdt van jou
doe je wat fout
toch van je houdt
je graag vergeeft
ook kracht weer geeft
om op te staan
en voort te gaan
Gods Woord beleeft
Zijn wil nastreeft.

Wim Pouwelse, 07-09-2018.

woensdag 19 september 2018

He died

He died

Jesus
Gods son
He won
for us

the one
Who died
when cried
it `s done*

and He
through strife
brought life
for me

and you
it `s true.

Wim Pouwelse, 16-09-2018.

*John 19 verse 30.

dinsdag 18 september 2018

Wie haat


Wie haat
die blaat

geen wol
te dol

en doet
geen goed.

Wim Pouwelse, 06-09-2018.

maandag 17 september 2018

Jezus sterkt


Jezus sterkt
en bewerkt
steeds Zijn kracht
in wie wacht
juist op Hem
en Zijn stem
fluisterzacht
breekt jouw nacht
straalt Zijn licht
van `t gezicht
overwint
voor Gods kind
zelfs de storm
zo enorm
wordt dan stil
naar Zijn wil.

Wim Pouwelse, 02-09-2018.

zondag 16 september 2018

Abba mijn Toevlucht

Abba mijn Toevlucht

`k Ben dankbaar dat God mijn Vader is
Zijn Woord doet daarvan getuigenis
en in een tijd
van zware strijd
blijkt dat Abba steeds mijn Toevlucht is.

Wim Pouwelse, 02-09-2018.

zaterdag 15 september 2018

Ongeduld

Ongeduld

Door ongeduld
maakt men tumult
er gaat veel stuk
`t brengt ongeluk
door veel gehaast

men is verbaasd
dat het niet gaat
het resultaat
vies tegenvalt
het is verknald.

Wim Pouwelse, 24-08-2018.

vrijdag 14 september 2018

donderdag 13 september 2018

God zegt (2)


God zegt
`k beloof
geloof
het echt

Hij spreekt
vol macht
en kracht
dan breekt

de band
van leed
en `k weet

Zijn hand
maakt heel
heel veel.

Wim Pouwelse, 23-08-2018.

woensdag 12 september 2018

Zonder genade

Zonder genade

Zonder Uw genade Vader
kom ik geen gedachte nader
in Uw aanwezigheid

of kan ik alleen maar dromen
zonder dichterbij te komen
bij U in d’ eeuwigheid

maar in Uw grote genade
slaat U mij vol liefde gade
deelt mee Uw heerlijkheid

zal `k mij altijd mogen laven
aan de wonderlijke gaven
Heer HHvan Uw lief’lijkheid.

Wim Pouwelse, 11-09-2018.