dinsdag 31 januari 2017

Tegenslag?

Tegenslag?

Al zit het soms best tegen
`k ervaar toch steeds Gods zegen.


Wim Pouwelse, 31-01-2017.

maandag 30 januari 2017

Ik …….

Ik …….

Ik dank U Heer
want telkens weer
stond U steeds klaar
en was U daar

om te helpen
`t overstelpen
met liefd’ en kracht
U droeg me zacht

teder en warm
trouw op Uw arm
hield m’ op de been
door alles heen

dwars door de strijd
zoals altijd.


Wim Pouwelse, 30-01-2017.

zondag 29 januari 2017

Pracht

Pracht

Na donk’re nacht begon
zo zalig zacht de zon
warm haar licht te schijnen
`t duister moest verdwijnen.


Wim Pouwelse, 28-01-2017.

zaterdag 28 januari 2017

Geloof (4)

Geloof (4)

Geduldig vertrouwen
en steeds durven bouwen
lang te kunnen wachten
ondanks duist’re krachten
omdat Gods machtig werk
fantastisch is en sterk.

Wim Pouwelse, 27-01-2017.

(letterdicht)

vrijdag 27 januari 2017

Zo mooi

Zo mooi
de tooi
en puur
natuur

de zon
begon
met goud
`t is koud

ik grijp
in rijp
zo fijn
en rein

wie `t ziet
geniet.

Wim Pouwelse, 27-01-2017.

donderdag 26 januari 2017

Als Jezus

Als Jezus

Help me toch te leven Heer
als Jezus steeds meer en meer
waar in een wereld vol haat
men elkaar naar `t leven staat

and’ren geen respect meer biedt
slechts `t eigen belang nog ziet
vooral `t eigen ikje eerst
is de trend die overheerst

door daarin niet in mee te gaan
kom je snel alleen te staan
dat `s tenminste wat het lijkt

doch je merkt hoe het verrijkt
door als Hij te wandelen
liefdevol te handelen.


Wim Pouwelse, 22-01-2017.

woensdag 25 januari 2017

Afscheid

Afscheid 

De school waar ik op woensdag* kwam
en daar vandaag toch afscheid nam
`k mocht er godsdienstlessen geven
daar veel vreugde aan beleven

met plezier op t’rug kan kijken
herinneringen verrijken
hoe al die kindergezichten
mijn leven nog steeds verlichten

kwam ook lieve collega`s tegen
die voor mij tot steun en zegen
waren in heel zware dagen
`k blijf ze in mijn hart steeds dragen

`k heb veel om dankbaar voor te zijn
het overstijgt verdriet en pijn.

Wim Pouwelse, 25-01-2017.

*ook van toepassing op de scholen waar
ik op andere dagen van de week les gaf.

dinsdag 24 januari 2017

Eer

Eer

`k Geef alle eer
aan God mijn Heer
want wat Hij doet
is altijd goed

want leed verdriet
verzint Hij niet
draagt mij erdoor
en gaat mij voor

op `t levenspad
`k weet zeker dat
wat Hij beloofd
nooit wordt geroofd

bij tegenspoed
maakt Hij `t weer goed.


Wim Pouwelse, 24-01-2017.

maandag 23 januari 2017

Help mij!

Help mij!

Jezus als U te leven
genadig veel vergeven
naar vrede willen streven

dat ik jaag naar heiligheid*
daarin ligt mijn veiligheid
dit voor tijd en eeuwigheid.


Wim Pouwelse, 23-01-2017.

*Hebreeën 12 vers 14.

zondag 22 januari 2017

Wasschappel

Wasschappel*

Een dijk van rust
een zee van tijd
stilte gedijd
naar hartelust

het oog dat ziet
weids om zich heen
`t is zo sereen
en ik geniet.

Wim Pouwelse, 21-01-2017.

*Westkapelle, Zeeland.

zaterdag 21 januari 2017

Standvastigheid

Standvastigheid

Ergens voor gaan
en er voor staan
biedt veel profijt
met zekerheid

niet nu en dan
als `t effe kan
doch steeds maar weer
en elke keer

ook vol van rust
nooit  uitgeblust
geeft vastigheid
en het verblijdt

ik heb `t gehoord
Gods vaste Woord.


Wim Pouwelse, 21-01-2017.

vrijdag 20 januari 2017

Gods natuur

Gods natuur
heerlijk puur
draagt een tooi
prachtig mooi

frisse geur
puur de kleur
zuiverst wit
waar rijp zit

en de zee
spiegelt  mee
diepe rust
aan de kust

mijn hart ziet
en `k geniet.


Wim Pouwelse, 19-01-2017.

donderdag 19 januari 2017

Mooie rijp

Mooie rijp

De winterse tooi
het maagdelijk wit
waar de rijp op zit
zo vorstelijk mooi.


Wim Pouwelse, 18-01-2017.

woensdag 18 januari 2017

Levenswoorden

Levenswoorden

Gods woorden zijn leven
aan mensen gegeven
vol liefd’ en genade
slaat Hij hen steeds gade

met hoop wil verlichten
hun harten gezichten
zodat ook de dromen
uit kunnen gaan komen

die Hij gaf voor dagen
zo moeilijk te dragen
de storm te bedaren
en hoop te bewaren

zo wijst Hij hen wegen
naar vreugd rust en zegen.


Wim Pouwelse, 18-01-2017.

dinsdag 17 januari 2017

Wintertje

Wintertje

Wintertje kort
is snel  weer vort
nu op glad ijs
is niet zo wijs
het brengt zowaar
best wel gevaar
en `t geeft zo plaats
de scheve schaats.


Wim Pouwelse, 17-01-2017.

Mijn heil

Mijn heil

Mijn God en Heer
geeft heil steeds weer
heeft Hij beloofd
wie Hem gelooft
toevlucht en kracht
wie Hem verwacht
`k zie uit naar Hem
Die met Zijn stem
stormen bedaart
zo rust bewaart
en vreugde geeft
heb ik beleefd.


Wim Pouwelse, 17-01-2017.

maandag 16 januari 2017

Mijn schild

Mijn schild

Mijn schild en kracht
Die dag en nacht
mij steeds beschermt
en Zich ontfermt
vol liefde is
in droefenis
zo troosten kan
niet nu en dan
maar telkens weer
mijn trouwe Heer.


Wim Pouwelse, 15-01-2017.

zondag 15 januari 2017

`t Kwakkelt

`t Kwakkelt

`t Was koud en nat
lokaal spekglad
`k bleef bij zinnen
toch maar binnen

`t wordt nu heel mooi
lekkere dooi
`k mag weer hopen
`t rondje lopen.


Wim Pouwelse, 15-01-2017.

zaterdag 14 januari 2017

Op God

Op God

kan ik steeds bouwen
altijd vertrouwen
in Hem geloven
dat Zijn beloven

vast als een huis is
als iets niet pluis is
`t stormt in mijn leven
God rust zal geven

vrede van boven
vreugd niet te doven
Zijn Woord gelezen
`k hoef nooit te vrezen

God zal mij sterken
mijn heil bewerken.


Wim Pouwelse, 14-01-2017.

vrijdag 13 januari 2017

God is

God is

Ontfermend
beschermend
vergevend
meelevend

Hij vernieuwt
is benieuwd
en verzacht
met veel kracht

genadig
weldadig
in wezen
genezend

ik verwacht
liefd’ en kracht.


Wim Pouwelse, 12-01-2016.

donderdag 12 januari 2017

`t Winterstormt

`t Winterstormt

Met veel regen
windkracht negen
rukt aan daken
takken kraken

komt sneeuw `t wordt glad
tsja `t is me wat
heel veel strooien
vriezen dooien

`t kan allebei
stormpje erbij
combinatie

geeft frustratie
in het verkeer
met dit weer.


Wim Pouwelse, 12-01-2017.

woensdag 11 januari 2017

Ik riep

Ik riep

Ik riep tot de Heer
de zoveelste keer
heeft Hij me gehoord
en ook geantwoord

wie roepen tot Hem
met een luide stem
maakt Hij zorgenvrij
en jubelend blij

ik had het echt zwaar
toen was de Heer daar
Hij was heel dichtbij
ik riep Hij hielp mij

Hij heeft mij gered
op Zijn Rots gezet.

Wim Pouwelse,  11-01-2016.

n.a.v. Psalm 34 vers 5 tot 7 en 40 vers 3.

dinsdag 10 januari 2017

Durven vertrouwen

Durven vertrouwen

Omstandigheden
toen en heden
die verdrukken
ga niet bukken

niet bezwijken
vooruit kijken
ook naar morgen
ondanks zorgen

toekomst open
je kan hopen
durven dromen
want ze komen

door te bouwen
met vertrouwen.


Wim Pouwelse, 09-01-2017.

maandag 9 januari 2017

Zonneklaar

Zonneklaar

Wat mij betreft is `t zonneklaar
God is echt volstrekt betrouwbaar.


Wim Pouwelse, 08-01-2017.

zondag 8 januari 2017

Trouwe God

Trouwe God

Blije lach of droeve traan
Hij bleef altijd naast me staan
op een kalm’ of ruwe zee
Hij ging rustig met me mee

al was het een zeer zware storm
beukend met een kracht enorm
dan hoorde ik dichtbij Zijn stem
luisterde de wind naar Hem

de golven kwamen tot rust
ik kwam veilig aan de kust
zo was Jezus steeds weer daar

Hij stond altijd voor me klaar
met rust en vrede elke keer
d’ eeuwig trouwe God en Heer.


Wim Pouwelse, 08-01-2017.

zaterdag 7 januari 2017

`t Is glad en wit

`t Is glad en wit
waar `k niet mee zit
wil er op uit
kijk door de ruit
lijkt me niet wijs
botbreuk als prijs
`t wintert nu fors
maar `k word niet nors
`k maak me niet druk
bulk van geluk
zo lekker warm
ben echt niet arm
voel me best rijk
als ik zo kijk
de witte tooi
is best wel mooi
van gras en dak
op mijn gemak
`k geniet van `t gras
hier achter `t glas.


Wim Pouwelse, 07-01-2017.

God werkt (2)

God werkt (2)

God werkt
versterkt
Zijn kind
bezint

het rijpt
en grijpt
Gods kracht
Zijn macht

Zijn vreugd
doet deugd
zo leef

en geef
ik eer
mijn Heer.


Wim Pouwelse, 07-01-2017.

vrijdag 6 januari 2017

God weet

God weet

wanneer ik lijdt
en van mijn strijd
`k twijfel niet want
ik voel Zijn hand

die mij steeds schraagt
waar nodig draagt
raak door Zijn rust
nooit uitgeblust

en mijn hart zingt
want Zijn stem klinkt
vol liefde zacht
toch ook vol kracht

kalm rustig maar
Ik ben steeds daar.


Wim Pouwelse, 06-01-2017.

donderdag 5 januari 2017

God heerst

God heerst

Mijn omstandigheden
zijn voor mij geen reden
om te lopen treuren
of ook te gaan zeuren

me niet druk te maken
in paniek geraken
nee ik wil niet balen
maar juist voluit stralen

`k wil God laten werken
dan kan Hij me sterken
zodat ik meer en meer
ontdek over mijn Heer

en kan zien en leren
Hij `s de Heer der heren.


Wim Pouwelse, 05-01-2017.

woensdag 4 januari 2017

Heilwens

Heilwens

Ik wil hierbij alle mensen
Gods heil en zegen wensen.


Wim Pouwelse, 03-01-2016.

dinsdag 3 januari 2017

Heil

Heil

Heil is vrij zijn
van angst en pijn
verdriet en zorg
er is een Borg

als mijn hart zucht
ook een Toevlucht
waar ik uithuil
en veilig schuil

dwars door de nacht
komt nieuwe kracht
een frisse start
met juichend hart

zit het soms tegen
daar `s heil en zegen.


Wim Pouwelse,  01-01-2017.

maandag 2 januari 2017

Heil en zegen

Heil en zegen

Al zit het soms best eens tegen
er is altijd heil en zegen.

Wim Pouwelse, 01-01-2017. 

zondag 1 januari 2017

Nieuwjaar

Nieuwjaar

Ik wens voor het nieuwe jaar
dat wij meer mededogen
ook open hart en ogen
willen hebben voor elkaar.

Wim Pouwelse,01-01-2017.