donderdag 15 maart 2018

Oor met hart

Oor met hart

Het is een wens
voor ieder mens
soms als men knakt
zoekt men contact

van hart tot hart
bij vreugd en smart
dat het echt raakt
dus niet gemaakt

vindt men gehoor
luisterend oor
dat aanhoort echt
warm en oprecht

noem `t voor mijn part
een oor met hart.

Wim Pouwelse, 13-03-2018.

2 opmerkingen: