vrijdag 30 november 2018

Geloof (6)


Geloof
niet doof
voor `t hart        
vol smart
niet loost
maar troost
verdriet
het ziet
wat telt
vertelt
je bent
gekend
bemind
Gods kind.

Wim Pouwelse, 19-11-2018.

donderdag 29 november 2018

woensdag 28 november 2018

Ik heb rust


Ik heb rust
levenslust
want God Hij
maakt mij vrij
van zorgen
voor morgen
en Hij leidt
met beleid
kalm en zacht
maar vol kracht
geeft Zijn rust
levenslust.

Wim Pouwelse,  26-11-2018.

dinsdag 27 november 2018

Het Woord


Het Woord
gehoord
het leeft
en geeft

zoveel
maakt heel
Gods macht
schenkt kracht

het zegt
ook echt
dat Hij
maakt vrij

Hij leeft
vergeeft.

Wim Pouwelse, 25-11-2018.

maandag 26 november 2018

Bouw

Bouw

Vorm
norm
ga
na

zie
die
mens
wens

leef
geef
vreugd
deugd

bouw
trouw.

Wim Pouwelse, 24-11-2018.

zondag 25 november 2018

Jezus zegt

Jezus zegt

Wie in Mij gelooft
heeft eeuwig leven
dat heb Ik beloofd
en Ik zal `t geven
die zal bovendien
ook Gods glorie zien.

Wim Pouwelse, 23-11-2018.

n.a.v. Johannes 3 vers 16; 11 vers 40.

zaterdag 24 november 2018

Helden

Helden

Willen dienen
niet verdienen
maar met passie
en compassie

vol vermogen
zeer bevlogen
willen helpen
wonden stelpen

dat veel mensen
dromen wensen
zien geworden
niet verworden

durven bouwen
met vertrouwen.

Wim Pouwelse, 19-11-2018.

vrijdag 23 november 2018

Vergevend (2)

Vergevend (2)

God is heel geduldig
Hij vergeeft veelvuldig
wil dat w’ ook vergeven
zeventig maal zeven
want dat biedt pas leven.

Wim Pouwelse, 18-11-2018.

donderdag 22 november 2018

Door te vergeven


Door te vergeven
geeft Jezus mij leven
kunnen Gods handen
zegenend landen
op mij en mij helen
Zijn kracht meedelen.

Wim Pouwelse, 18-11-2018.

woensdag 21 november 2018

`t Gloort

`t Gloort

`k Begin
de dag
met zin

gehoord
een lach
hoop gloort.

Wim Pouwelse, 20-11-2018.

dinsdag 20 november 2018

God geeft hoop

God geeft hoop

Hoop doet leven
God wil geven
dat verwachten
geen versmachten

vol verlangen
maar van zangen
die verklanken
God steeds danken

dwars door lijden
doen verblijden
God blijft werken
ons versterken

echt zal geven
hoop en leven.

Wim Pouwelse, 16-11-2018.

maandag 19 november 2018

God doet hopen

God doet hopen

De hemel `s open
God doet mij hopen
met vast geloven
in hulp van boven
en dat Gods dromen
echt uit gaan komen
die Hij gaat geven
juist voor mijn leven.

Wim Pouwelse, 16-11-2018.

zondag 18 november 2018

Jezus geeft vreugd


Jezus geeft vreugd
vergaf mijn schuld
maakt mij verheugd
vrij en vervuld
gaf een nieuw hart
toen Hij mij riep
bevrijd van smart
nieuw leven schiep
een verse start.

Wim Pouwelse, 18-11-2018.

zaterdag 17 november 2018

Rouwen

Rouwen

`t Is bouwen
vertrouwen
in `t banen
voor tranen

van wegen
gekregen
door `t streven
troost leven

niet breken
hoop kweken
te drogen
de ogen

dat dromen
weer komen.

Wim Pouwelse, 30-10-2018.

vrijdag 16 november 2018

Jezus geeft vrede

Jezus geeft vrede

Jezus deelt mij mee
Zijn eeuwige vree
een zalige rust
Gods kracht levenslust
en hoop die verheugt
Hij doet mij echt deugd.

Wim Pouwelse, 12-11-2018.

donderdag 15 november 2018

De zee zingt

De zee zingt
wat blij klinkt
zij klatert
en schatert

niet bitter
`t geschitter
in `t zonlicht
pracht zicht.

Wim Pouwelse, 09-11-2018.

woensdag 14 november 2018

`t Rijk Gods

`t Rijk Gods

Kom kijk
Gods Rijk
dichtbij
jou mij
breekt baan
`t zal gaan
verwacht
met kracht
en recht
zo echt

Jezus
Christus
Hij stierf
verwierf
Zijn wens
de mens
geven
leven
altijd
bevrijd.

Wim Pouwelse, 11-11-2018.

dinsdag 13 november 2018

Heilige genade

Heilige genade

Jezus Uw grote liefd’ en trouw
is waar `k in alle rust op bouw
in Uw genaad’ en heiligheid
vind ik warmt’ en veiligheid.

Wim Pouwelse, 08-11-2018.

zondag 11 november 2018

Liefdevol luisterend

Liefdevol luisterend

Mijn Koning God en Heer
Die mij iedere keer
als ik Hem benader
liefdevolle Vader
dan mij niet slechts aanhoort
maar in genade verhoort
dus echt naar mij luistert
en steeds moed influistert.

Wim Pouwelse, 07-11-2018.

zaterdag 10 november 2018

Stralen mag

Stralen mag

Net als een held’re ster
al lijkt die nog zo ver
wat licht in `t duister brengt
een beetje vreugde schenkt

zoals een diamant
die vol van alle kant
beschenen door het licht
biedt schitterend gezicht

of als de zon die straalt
de dag tevoorschijn haalt
warmte op mensen giet
waar ieder van geniet

dat zo op elke dag
mijn glimlach stralen mag.

Wim Pouwelse, 16-04-2018.

vrijdag 9 november 2018

Jezus maakt vrij


Jezus maakt vrij
geweldig blij
hoort ons gebed

Hij Die ons redt
en dat voor tijd
en eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 03-11-2018.

donderdag 8 november 2018

Dank (2)


Dank
klank
klinkt
zingt
doet
goed
leeft
geeft
moed

merk
deugd
vreugd
sterk
werk
raakt
maakt
mij
vrij.

Wim Pouwelse, 06-11-2018.

woensdag 7 november 2018

Voor zegen

Voor zegen

Dank U God mijn Heer
voor elke zegen
die iedere keer
door U gekregen
daalt rijk op mij neer.

Wim Pouwelse, 06-11-2018.

dinsdag 6 november 2018

Al weer


Al weer
mooi weer
geen kou
staalblauw
de lucht
in vlucht
de spreeuw
en meeuw
de zon
die won
aan kracht
er lacht
een kind
`t begint
zo wel
een spel.

Wim Pouwelse, 06-11-2018.

maandag 5 november 2018

Pracht weer

Pracht weer

Het was weer
echt pracht weer
temp’ratuur
overstuur
best wel hoog
ook nog droog

tijd van `t jaar
diep najaar
`t lentert vol
echt te dol
toch `t heeft iets
op de fiets
langs de zee
windje mee.

Wim Pouwelse, 05-11-2018.

zondag 4 november 2018

Goed groot

Goed groot

God U bent goed
voor wie U kent
en Wie U bent
in wat U doet

U bent zo groot
schiep licht en zon
en Heer U won
zelfs van de dood

bent ook heel sterk
hoort elk gebed
Die eeuwig redt

verlossend werkt
voor wie vertrouwt
en op U bouwt.

Wim Pouwelse, 02-11-2018.

zaterdag 3 november 2018

Straal!

Straal!

Nacht
zon
won
kracht

dag
licht
zicht
lach

haal
vreugd
deugd
straal

doet
goed.

Wim Pouwelse, 30-10-2018.

vrijdag 2 november 2018

Gods plan

Gods plan

Je strijdt
en lijdt
wees vrij
en blij

God hoort
verhoort
`t gebed
en zet

in gang
sinds lang
Zijn plan

het kan
voor jou
Hij `s trouw.

Wim Pouwelse, 02-11-2018.

donderdag 1 november 2018

Eeuwig thuis

Eeuwig thuis

Jezus Koning
Vaders woning
daar is een huis
eeuwig mijn thuis.

Wim Pouwelse, 30-10-2018.