woensdag 31 augustus 2016

Echt gewenst

Echt gewenst

Een liefde onbegrensd
ten diepste echt gewenst
te weten dat te zijn
geeft heel veel vreugd’ in pijn

het besef er is een plan
geeft steeds weer hoop en dan
kun je er tegenaan
helpt overeind te staan

zelfs als het heel zwaar stormt
dit geen bedreiging vormt
je raakt niet in de knoop
want je ziet steeds weer hoop

je weet echt God wenst mij
dat maakt van binnen vrij.


Wim Pouwelse, 31-08-2016.

dinsdag 30 augustus 2016

Wonder

Wonder

Ik zag een witte zwaan zo pas
met een jong in goud geel gras
een boom in bonte blader pracht
een sterke stam toonbeeld van kracht

een zilvermeeuw in volle vlucht
sierlijk zwevend door de lucht
en met levendig gesnater
landt een eendenpaar op `t water

een honingbij zoemt diepe bas
bij bloemen in het hoge gras
een lijster die je haast niet ziet
zingt boven mij haar hoogste lied

wat is dit alles toch bijzonder
zo groots dit godd'lijk wonder.

Wim Pouwelse, 08-07-2015.

maandag 29 augustus 2016

Echt kostbaar

Echt kostbaar

Je bent zeer dierbaar
echt heel erg  kostbaar
Hij heeft Zijn leven
voor ons gegeven

is eens gestorven
heeft zo verworven
een gelukzaligheid
tot in eeuwigheid

Jezus blijft ook trouw
Zijn liefde voor jou
en mij; `t is Zijn wens
zelfs voor ieder mens

deed Hij niet zomaar
je bent echt kostbaar.


Wim Pouwelse, 29-08-2016.

zondag 28 augustus 2016

Groots

Groots

In leven en sterven
wilde zo beërven
heil vreugd’ en leven
door ons te vergeven

Hij zal ons bevrijden
van zonde en lijden
en doet ons weer hopen
ook deuren gaan open

voor wie wil geloven
komt zegen van boven
het is even wennen
wie Jezus leert kennen

Zijn grootsheid te prijzen
Hij zal Zich bewijzen.


Wim Pouwelse, 28-08-2016.

Ontzettend …….

Ontzettend …….

Het was zo groot
enorm mijn schuld
Zijn lijden dood
en het geduld
waarmee Hij leed
zodat ik vrij
en zeker weet
Hij houdt van mij
ik ben gewild
de storm van schuld
die is gestild
en `k ben vervuld
van vreed’ en kracht
die overwint
de zwartste nacht:
ik ben Gods kind!


Wim Pouwelse, 26-08-2016.

vrijdag 26 augustus 2016

Bij Hem

Bij Hem

Echt het mag
elke dag
bij Hem zijn
heel erg fijn

benader
Hem altijd
als Vader
zonder spijt

niet gehuld
in een kleed
slechts van schuld
want ik weet

Jezus leed
vol geduld.


Wim Pouwelse, 26-08-2016.

donderdag 25 augustus 2016

Zo kostbaar!

Zo kostbaar!

heb vandaag iemand ontmoet
op een heel nieuwe manier
dat deed me ontzettend goed
bracht veel blijdschap en plezier

ik kreeg mensen op mijn pad
echt geschenken waren dat
in een dal van leed en pijn
mochten zij verlichting zijn

zo veel zijn er om mij heen
waardoor ik van top tot teen
wordt overladen tot mijn deugd
met puur geluk en diepe vreugd

God, ze zijn me zoveel waard
ik bid dat U ze zegent, spaart!

Wim Pouwelse, 28-09-2015.

woensdag 24 augustus 2016

Ondanks .......

Ondanks .......

Een traan
van pijn
toch staan
geen schijn
maar echt
in hard
gevecht
het hart
het oog
gericht
omhoog
gezicht
dat straalt
ik voel
het doel
gehaald!

Wim Pouwelse, 14-03-2015.

dinsdag 23 augustus 2016

Blij begin

Blij begin

Begin de dag
met gulle lach
want wat ik wil
niet als een gril
vastbesloten
onverdroten
gelukkig blij
van zorgen vrij
dus niet bedrukt
maar juist verrukt
staan in `t leven
God gegeven
niet bitter zijn
door leed of pijn
maar positief:
God heeft mij lief.


Wim Pouwelse, 22-08-2016.

maandag 22 augustus 2016

Zin

Zin

Ik zie in de spiegel erg wazig
mezelf met een blik heel glazig
nee ik ben geen stakker
gewoon nog net niet wakker
wees nou maar niet bang
kom echt wel weer op gang.

Wim Pouwelse, 10-09-2015.

zondag 21 augustus 2016

Echt geliefd

Echt geliefd

God houdt echt van jou
blijft je ook steeds trouw
Zijn geliefde Zoon
verliet eens Zijn troon
kreeg een stal als huis
eindigd’ aan een kruis
stierf voor jou en mij
kocht van schuld ons vrij

Hij stond op en leeft
`t eeuwig leven geeft
dat heeft Hij beloofd
wie in Hem geloofd
echt door God bemind
voor eeuwig Zijn kind.


Wim Pouwelse, 18-08-2016.

zaterdag 20 augustus 2016

Heerlijk!

Heerlijk!

Als ik heel even kijk
hier om me heen zomaar
wat ben ik dan toch rijk
alleen al in mijn tuin waar
een bijtje zoemend danst
sierlijk van bloem tot plant
een rups heel gulzig schranst
doet hij niet zomaar want
zal straks een vlinder zijn
schitterende vogelzang
lekker bij zonneschijn
dit duurt mij nooit te lang.

Wim Pouwelse, 12-06-2015.

Mijn droom

Mijn droom

Veel gedichtjes maken
die mensen diep raken
zo in hun leed of pijn
tot troost en vreugd te zijn.


Wim Pouwelse, 19-08-2016.

vrijdag 19 augustus 2016

Hoopvol ontwaken

Hoopvol ontwaken

Begin de morgen
liefst zonder zorgen
want ik wil blij zijn
bij vreugde en pijn

ik wil mijn leven
door God gegeven
door lijden verdriet
ook door zorgen niet

laten vergallen
of het verknallen
door `t gemeen venijn
van verbitterd zijn

als `k d’ ogen open
begin `k met hopen.


Wim Pouwelse, 18-08-2016.

donderdag 18 augustus 2016

Blij geloof

Blij geloof

Die blijdschap geeft
heel echt mee leeft
zal er steeds zijn
bij vreugd’ en pijn
ook bij verdriet
verlaat Hij niet
want God troost mij
maakt mij weer blij
droogt elke traan
zal met mij gaan
door alles heen
houdt op de been
heeft Hij beloofd
`k heb het geloofd
waardoor ik zag
wat Hij vermag.


Wim Pouwelse, 18-08-2016.

woensdag 17 augustus 2016

Dichtbij God

Dichtbij God

Bij God zijn
dat is mijn
liefste wens
ik als mens
dichtbij Hem
mij afstem
op Zijn wil
en ik stil
aan Zijn voet
zacht maar goed
Zijn stem hoor
altijd door
zo heel dicht
louter licht
om me heen
Hij alleen.

Wim Pouwelse, 03-07-2015.

dinsdag 16 augustus 2016

Vriend

Vriend

Het is echt niet verdiend
toch noemt U mij Uw vriend*
`k maak nog zoveel fouten
kan ik mij verstouten
mijzelf zo te noemen
daarin te beroemen
Jezus, dat U mij kent?

Dat U genadig bent
is d’ enige reden
dat ik tot op heden
al is het onverdiend
mag zeggen `k ben Zijn vriend.

Wim Pouwelse, 16-08-2016.

*Johannes 15 vers 15.

maandag 15 augustus 2016

Gekozen

Gekozen

Heb rust van binnen
ben blij van zinnen
en heb verkozen
om te verpozen
in positiviteit
en negativiteit
steeds weer te lozen.


Wim  Pouwelse, 12-05-2016. 

zondag 14 augustus 2016

Echt vergeven

Echt vergeven

Ja Hij vergeeft veelvuldig *
en is heel erg geduldig  **
nam de zonden met Zich mee
door Zijn kruisdood naar de zee
van `t eeuwige vergeten ***
wil er niets meer van weten
Hij heeft ons echt vergeven
gaf ons het eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 13-08-2016.

*Jesaja 55 vers 7
**Psalm 103 vers 8 tot 12
***Job 11 vers 6, Psalm 130 vers 3 en 4, Micha 7 vers 18 en 19,
      Hebreeën 8 vers 12.

zaterdag 13 augustus 2016

Echt blij

Echt blij

Blijdschap die echt
simpel oprecht
is, geen geveins
zo`n prodentgrijns

kleine dingen
blij doen zingen
en dankbaar zijn
zelfs ondanks pijn

ik dank mijn Heer
Die mij steeds weer
veel vreugde schenkt
zo aan mij denkt

voor veel mensen
goede wensen
echt dat maakt mij
ontzettend blij.


Wim Pouwelse, 12-08-2016.

vrijdag 12 augustus 2016

Niet depressief

Niet depressief

Niet depressief
of negatief
maar positief
God heeft mij lief

Hij maakt mij blij
van zorgen vrij
geen slavernij
Zijn heerschappij

is altijd goed
Die steeds goed doet*
geeft altijd moed
niet bitterzoet

Hij Die `t Licht is
in duisternis.

Wim Pouwelse, 11-08-2016.

*Psalm 119 vers 68.

donderdag 11 augustus 2016

Echt goed

Echt goed

God is echt heel goed
juist in wat Hij doet
is Hij heel erg groot
want Hij ziet de nood
de zorgen en `t leed
zorgt voor mij en `k weet
zelfs in donk`re nacht
komend met Zijn kracht
dat Hij redt steeds weer
mijn altijd goede Heer.


Wim Pouwelse, 11-08-2016.

woensdag 10 augustus 2016

Echt geluk

Echt geluk

betekent niet
dat er verdriet
en leed of pijn
nooit zullen zijn

maar dat ik weet
nimmer vergeet
hoe zwaar `t ook scheen
`k was  nooit alleen

want God Hij schraagt
vertroost en draagt
door alles heen
houdt op de been

nee dit geluk
gaat echt nooit stuk.


Wim Pouwelse, 09-08-2016.

dinsdag 9 augustus 2016

Echte rust

Echte rust

`k Heb echte rust
en levenslust
die zo verrijkt
en ook niet wijkt
voor welke  storm
in  wat voor vorm
deze ook komt
maar juist verstomt
voor Jezus’ stem
de macht van  Hem
die met Zijn wil
spreekt: Kalm, weest stil!


Wim Pouwelse, 08-08-2016.

maandag 8 augustus 2016

Vurig

Vurig

vertrouwend
gelovend
opbouwend
niet dovend

belijdend
belevend
meestrijdend
vergevend

mee lijden
omarmen
verblijden
verwarmen.


Wim Pouwelse, 11-04-2015.

zondag 7 augustus 2016

Echt heilig

Echt heilig

Heel bijzonder
is dit wonder
van heiligheid
bent voor altijd
apart gezet
en wie echt let
op Jezus’ stem
luistert naar Hem
werkelijk haat
het doen van kwaad
zich overgeeft
dat God vergeeft
en ook bevrijdt
van pijn en strijd
weet `t is geen ramp
of zware kramp
echt heiligheid
biedt veiligheid.


Wim Pouwelse, 29-07-2016.

Pijn (2)

Pijn (2)

het snijdt
het steekt
je lijdt
verbleekt

het brandt
het splijt
vijand
het bijt

een hand
die draagt
een band
jou schraagt

een lach
die blijft
de nacht
verdrijft
verzacht.

Wim Pouwelse, 20-07-2015

zaterdag 6 augustus 2016

Ik blijf het zingen

Ik blijf het zingen

`k Zal het blijven zingen
`k vermag alle dingen
in Hem Die mij kracht geeft *
in eeuwigheid leeft
Hij gaf ook echt veel kracht
voor d’ allerzwartste nacht
en de donkerste dag
die `k van mijn leven zag
dus ik blijf het zingen
ik vermag alle dingen  …….

Wim Pouwelse, 06-08-2016.

*Filippenzen 4 vers 13.

vrijdag 5 augustus 2016

Ik ben er!

Ik ben er!

Echt Ik geef je raad
dat in Woord en daad
je Mij steeds zult zien
daarbij bovendien
Mijn oog is op jou *
eindeloos in trouw
heden en morgen
in al je zorgen
vreugde of ook pijn
zal Ik er steeds zijn.

Wim Pouwelse, 22-05-2016.

*Psalm 32 vers 8

donderdag 4 augustus 2016

God spreekt

God spreekt

In de stilte en de rust
zachte golfslag aan de kust
`t kalme ruisen van het riet
de vogels met elk hun lied

`t krieken van een nieuwe dag
de vreugde van een kinderlach
of zelfs in een zware storm
`t gaat hierbij niet om de vorm

waar `t werkelijk over gaat
is dat waar God echt voor staat
en daar ook de ban voor breekt

is dat Hij tot mensen spreekt
tot mij het meest nog door het kruis
zo wijst Christus de weg naar huis.


Wim Pouwelse, 04-08-2016.

woensdag 3 augustus 2016

Uitnodiging

Uitnodiging

Er hangt een man met open armen
de beide handen zijn doorboord
het leven wreed in de dood gesmoord
wat kan de mensen nog verwarmen

er ligt een man in een rots begraven
een zware steen gerold voor `t graf
waarom waarvoor die wrede straf
wie kan zich nog aan liefde laven

er staat een man met open armen
de beide handen zijn doorboord
Zijn leven heeft de dood gesmoord
God kan de mensen weer omarmen.

Wim Pouwelse, 04-06-2015.

dinsdag 2 augustus 2016

Heilig zijn

Heilig zijn

Ben niet volmaakt
soms zelfs gekraakt
door zond’ en leed
maar ik vergeet
nooit hoe Hij stierf
leven verwierf
voor u en mij
Hij kocht ons vrij
van alle schuld
met veel geduld
leidt Hij dan voort
wie naar Hem hoort
en beter kent
aan Jezus went
en rustig stil
leert wat Hij wil
er ook naar streeft
zich over geeft
aan Gods wensen
voor de mensen
wat er toe doet
echt mooi en goed.


Wim Pouwelse, 29-07-2016.

maandag 1 augustus 2016

Jubileum

Jubileum

Je werkt nu daar
al veertig jaar
een feestje waard
lekker met taart

bij `t bakkie troost
heft men een toost
`t gebaar is klein
maar toch heel fijn

intiem de sfeer
`t hoeft ook niet meer
iedereen blij

nu even jij
jouw dag daar is
jubilaris.


Wim Pouwelse, 01-08-2016.