dinsdag 31 oktober 2017

Voor mij

Voor mij

De stem
van Hem
Die spreekt
verbreekt
de dood
en bood
Zijn macht
en kracht
Hij sticht
schenkt licht
aan mij
ben blij

Hij stierf
verwierf
zo veel
maakt heel
het hart
van smart
verblijdt
bevrijdt
van zorg
staat Borg
voor mij
ben vrij.


Wim Pouwelse, 29-10-2017.

maandag 30 oktober 2017

Pracht werk

Pracht werk

Hij is geweldig sterk
Jezus doet prachtig werk
Hij maakt mij werk`lijk vrij
en Hij verandert mij

doet dat van binnenuit
nu geniet ik echt voluit
levend in geborgenheid
heiligheid en veiligheid

want ik ben Hem heilig
in Gods handen veilig
volledig onverdiend

weldadig zo bezien
een prachtig staaltje sterk
echt Gods genadewerk.


Wim Pouwelse, 28-10-2017.

zondag 29 oktober 2017

God schiep

God schiep
Hij riep
het Woord
gehoord
met kracht
de nacht
werd licht
`k heb zicht

God spreekt
verbreekt
de nacht
Zijn macht
bevrijdt
de strijd
gesust
`k heb rust.


Wim Pouwelse, 25-10-2017.

zaterdag 28 oktober 2017

Sterk

Sterk

Jezus geeft kracht
heeft alle macht.*

Wim Pouwelse, 21-10-2017.

*Matthéüs 28 vers 18

vrijdag 27 oktober 2017

Mijn gerechtigheid

Mijn gerechtigheid

Gerechtigheid
rechtvaardigheid
zijn niet van mij
want Jezus Hij
was het Die stierf
en zo verwierf
gerechtigheid
rechtvaardigheid
met groot geduld
droeg Hij mijn schuld
en zondelast
God stelde vast
het is genoeg
dat Hij dit droeg
`t maakt u en mij
van schulden vrij
we zijn aanvaard
Hem heel veel waard.


Wim Pouwelse, 23-10-2017.

donderdag 26 oktober 2017

God der goden

God der goden
kent mijn noden
Heer der heren
wil mij leren

te vertrouwen
en te bouwen
vast geloven
het beloven

bij genade
ga `k te rade
van Zijn woorden

die ik hoorde
Hij wil sterken
door mij werken.


Wim Pouwelse, 22-10-2017.

woensdag 25 oktober 2017

Mijn Borg

Mijn Borg

Verblijdt
bevrijdt
van zorg
mijn Borg

doet goed
geeft moed
en kracht
verzacht

maakt heel
zo veel
aan leed

Hij heet
Jezus
Christus.


Wim Pouwelse, 24-10-2017.

dinsdag 24 oktober 2017

Wij falen

Wij falen
allemaal
toch mogen
onz’ ogen
helemaal
echt stralen.


Wim Pouwelse, 24-10-2017.

Geborgd

Geborgd

`k Ben geborgd
onbezorgd
vol van vreugd
dat doet deugd.


Wim Pouwelse, 21-10-2017.

maandag 23 oktober 2017

Echte vreugd

Echte vreugd

Ik ben echt blij
van zorgen vrij
door Jezus straal
ik helemaal

van oor tot oor
daar `k bij Hem hoor
Hij heeft m’ aanvaard
da `s zo veel waard

in Hem geborgd
niet meer bezorgd
Hij geeft mij kracht
heeft alle macht

schenkt vrede rust
en levenslust.


Wim Pouwelse, 21-10-2017.

zondag 22 oktober 2017

Levenslust

Levenslust

`k Heb elke dag zin
vanaf het begin
`t leven te leven
dat mij `s gegeven

met rust vanbinnen
een dag beginnen
maakt blij van zinnen
doet veel verwinnen

zelfs donk`re wolken
die dreigend kolken
kunnen niet roven
`t plechtig beloven

van God gegeven
intens beleven.


Wim Pouwelse, 18-10-2017.

zaterdag 21 oktober 2017

Onecht

Onecht

Gelal
gebral
men zwetst
en kwetst

bewust
onrust
gezaaid
men maait

geen hoop
wanhoop
bekaaid

het laait
heel zuur
als vuur.


Wim Pouwelse, 20-10-2017.

vrijdag 20 oktober 2017

Echtheid

Echtheid

Het kwetst
noch zwetst
verdriet
ook niet

geen zooi
maar mooi
zo puur
natuur

het schenkt
en brengt
oprecht
heel echt

vrijheid
blijheid.


Win Pouwelse, 14-10-2017.

donderdag 19 oktober 2017

woensdag 18 oktober 2017

Tot zegen genegen

Tot zegen genegen

God is tot zegen
echt zeer genegen
Zijn handen open
doet harten hopen

wil blijdschap geven
zin in het leven
ook doen genieten
ons overgieten

met mooie dingen
om te bezingen
zodat we gaan stralen

kunnen verhalen
dat God tot zegen
ons is genegen.


Wim Pouwelse, 13-10-2017.

dinsdag 17 oktober 2017

Jezus `k wil U danken

Jezus `k wil U danken
voor Uw  goedheid liefd’ en trouw
en `k wil steeds verklanken
dat ik zielsveel van U hou.


Wim Pouwelse,  11-10-2017.

maandag 16 oktober 2017

Bezinnen

Bezinnen

Beginnen
bezinnen
en bouwen
vertrouwen

niet klagen
maar vragen
bewaren
bedaren

geloven
`t beloven
verwachting
met achting

en leren
te eren.


Wim Pouwelse, 10-10-2017.

zondag 15 oktober 2017

Jahweh Tséba-oth

Jahweh Tséba-oth

Jezus vecht voor mij
Christus maakt mij vrij
van leed pijn en zorg
Hij `s mijn Burcht en Borg

redt geneest bevrijdt
God Die voor mij strijdt
steeds voor mij aan `t werk
troost en maakt mij sterk

Die mij altijd ziet
Hij vergeet mij niet
d` Almachtige Heer
van `t hemelse heer*

mijn Redder in nood
Jahweh Tséba-oth.*


Wim Pouwelse, 15-10-2017.

*legermachten van miljarden hemelse strijders
 1 Samuël 17 vers 45.

zaterdag 14 oktober 2017

Geloosd?

Geloosd?

Ik wordt nooit geloosd
maar juist warm getroost
daar `k God benader
Hemelse Vader.


Wim Pouwelse, 07-10-2017.

vrijdag 13 oktober 2017

Gekregen

Gekregen

Vrede rust
levenslust
gekregen
als zegen
van Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 07-10-2017.

donderdag 12 oktober 2017

Nazomer

Nazomer

`t Zomert  weer
nu zowaar
deze keer
in `t najaar

het begon
nog wat grauw
maar de zon
kwam al gauw

straalde fijn
warmde zacht
zonneschijn
toch vol kracht

vrolijk licht
blij gezicht.


Wim Pouwelse, 12-10-2017.

Graag

Graag

Grijs grauw
klam kou
nog nat
wil wat
wens wacht
zeer zacht
zo zeer
warm weer
mooi mag
deez dag
gans graag
vandaag.


Wim Pouwelse, 12-10-2017.

woensdag 11 oktober 2017

Gehoord

Gehoord

Goed woord
gehoord
maakt heel
heel veel

bevrijdt
van strijd
het hart
vol smart

doet deugd
deelt vreugd
rust vree
ook mee

kregen
zegen.


Wim Pouwelse, 07-10-2017.

dinsdag 10 oktober 2017

Jahweh Raffa

Jahweh Raffa*

Het is bijzonder
een heel groot wonder
voor zoveel harten
vervuld van smarten

mensen met pijnen
langzaam wegkwijnen
zo veel verduren
moeten bezuren

als wij geloven
Christus’ beloven
Hij heeft geleden
voor ons gebeden

`t is in Gods wezen
om te genezen.

Wim Pouwelse, 08-10-2017.

*Exodus 15 vers 26c.

maandag 9 oktober 2017

Ondanks falen

Ondanks falen
doet God dalen
grote zegen
fris als regen

op het hoofd
van wie geloofd
en in het hart
dat niet verstart

maar ondanks strijd
toch steeds belijd
eerlijk open
ik blijf hopen

op mijn Heer
Die ik vereer.


Wim Pouwelse, 05-10-2017.

zondag 8 oktober 2017

Christus Jezus

Christus Jezus

De Redder van zonden
Genezer van wonden
en Heler van smarten
in talloze harten

wil ons steeds beschermen
Zich onzer ontfermen
met open Zijn oren
gebeden verhoren

heeft eind’loos veel zegen
voor ons eens verkregen
heeft daarvoor gegeven
aan `t kruis juist Zijn leven

komt t’rug zal regeren
als Here der Heren.

Wim Pouwelse, 08-10-2017

zaterdag 7 oktober 2017

God Hij

God Hij

Doet goed
geeft moed
welzijn
heelt pijn
verdriet
je ziet
weer licht
gericht
het oog
omhoog
verwacht
weer kracht
en bouwt
vertrouwt
je lot
aan God.


Wim Pouwelse, 02-10-2017.

vrijdag 6 oktober 2017

Banier

Banier

De Heer is hier
als mijn banier*
Die mij bevrijdt
en mij ook leidt

dwars door de nacht
geeft mij steeds kracht
mijn weg verlicht
geeft mij zo zicht

Hij gaat mij voor
zegt mij: ga door
en geeft mij moed
het komt echt goed

Hij is mijn Heer
Banier van eer.

Wim Pouwelse, 01-10-2017.

*Exodus 17 vers 15.

donderdag 5 oktober 2017

Het heil

Het heil

Dat komt niet van mensen
hoe oprecht z’ ook wensen
eerlijk in hun dromen
ze blijken onvolkomen

prijzenswaardig streven
echt goed willen leven
en als sterren stralen
`t lijkt gedoemd tot falen

Jezus is gegeven
Voorbeeld voor ons leven
waardig na te streven

stressen dromen draven
Gods genade gaven
zullen zielen laven.

Wim Pouwelse, 29-09-2017.

woensdag 4 oktober 2017

Hoop versterkt

Hoop versterkt
het bewerkt
dat je ziet
in `t verschiet

waar oplicht
`t vergezicht
van je droom
als een boom

mooi van groei
vol in bloei
en verwacht
ook Gods kracht

sta er voor
ga dan door
zet `m op
geef nooit op.


Wim Pouwelse, 26-09-2017.

dinsdag 3 oktober 2017

Grote God

Grote God

Hij overwon de hel en dood
Jezus is God geweldig groot.


Wim Pouwelse, 03-10-2017.

Goede God (2)

Goede God (2)

God is geweldig goed
in wat Hij is en doet.


Wim Pouwelse, 02-10-2017.

maandag 2 oktober 2017

Wisselvallig

Wisselvallig

`t Wisselt en valt
het flitst en knalt
dan storm of regen
ook zon en zegen

hoe het ook zij
ben toch wel blij
dag beginnen
warm vanbinnen

is `t elke keer
toch vast weer.

Wim Pouwelse, 29-09-2017.

zondag 1 oktober 2017

Lucht

Lucht

Grief
leed
weet
lief

deelt
heel
veel
heelt

hand
doet
goed
landt

kracht
raakt
maakt
zacht.


Wim Pouwelse, 01-10-2017.