donderdag 31 oktober 2019

Nader

Nader

Je bent
gekend
Gods kind
bemind
immens
intens
nabij
is Hij
nader
Vader.

Wim Pouwelse, 23-10-2019.

woensdag 30 oktober 2019

Gods ogen (2)

Gods ogen (2)

Zeer bewogen
zien Gods ogen
liefdevol neer
waarbij de Heer
ook altijd hoort
elk smekend woord
en wie j’ ook bent
je bent gekend
Hij houdt van jou
is eeuwig trouw.

Wim Pouwelse, 23-10-2019.

maandag 28 oktober 2019

ik leer


ik leer
steeds meer
gekend
gewend

met Hem
Gods stem
die leidt
uit strijd

bevrijdt
verblijdt
ik eer
mijn Heer

steeds meer
ik leer.

Wim Pouwelse, 19-10-2019.

zondag 27 oktober 2019

Jezus’ lijden

Jezus’ lijden

Toen Jezus eens aan `t kruis Zich gaf
deed men Hem lijden niets ontziend
bespotte Hem gemeen en laf
streed Hij uit liefde onverdiend

droeg alle zonden schuld en straf
Hij heeft dat ook voor mij gedaan
nam alles met Zich mee in `t graf
een weg die ik had moeten gaan

ik ben nu vrij van angst en zorg
en echt gerust en veilig want
Hij Jezus Christus is mijn Borg

nu juicht mijn hart in Hem verblijd
`k weet mij geborgen in Zijn hand
verlost voor tijd en eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 25-10-2019.

zaterdag 26 oktober 2019

Gewoon

Gewoon

`k Zing zacht mee
zon zand zee
vogelvlucht
in de lucht
vrijheid vreugd
dat doet deugd
reikt veel rust
levenslust
verwonder
bijzonder
de ogen
bevlogen
zien dingen
die zingen
voor oren
die horen
dat schone
gewone.

Wim Pouwelse, 11-10-2019.

vrijdag 25 oktober 2019

Gezocht

Gezocht

Tot Gods verdriet
zocht ik Hem niet
maar Hij zocht mij
en kocht mij vrij

van zond’ en schuld
met groot geduld
echt Hij blijft trouw
aan mij en jou

Zijn stem vol kracht
riep `t is volbracht
toen Hij daar leed
ook voor ons streed

wij zijn gezocht
en bloedgekocht.

Wim Pouwelse, 14-10-2019.

woensdag 23 oktober 2019

Slap

Slap

Wie slap is in een tijd
van benauwdheid en strijd
dan komt diens kracht heel gauw
zeer danig in het nauw.

Wim Pouwelse, 14-10-2019.

n.a.v. Spreuken 24 vers 10.

dinsdag 22 oktober 2019

De eeuwigheid

De eeuwigheid

Dit korte leven
duurt maar heel even
als mist die verdwijnt
voor de zon die schijnt
`t blijkt nietig te zijn
een stipj’ op een lijn

maar de eeuwigheid
is nu en altijd
ben ik voorbereid.

Wim Pouwelse, 13-10-2019.

maandag 21 oktober 2019

Jezus is herrezen

Jezus is herrezen
`k hoef nooit meer te vrezen
de dood `s overwonnen
nieuw leven begonnen

mijn leed is geleden
al mijn strijd gestreden
daar Jezus `t volbracht heeft
voor wie uit Zijn kracht leeft

toen Hij is gestorven
heeft Hij `t heil verworven
mijn zonden vergeven
`k mag nu eeuwig leven

door Jezus Gods Zoon
het Lam in Gods troon.

Wim Pouwelse, 06-10-2019.

zondag 20 oktober 2019

Mijn God mijn vriend


Mijn God mijn vriend
zo onverdiend
ik bleek ontrouw
U bleef getrouw

wou niet haten
noch verlaten
liet nooit alleen
door alles heen

`t bleef Uw streven
mij te geven
eeuwig leven
door vergeven

U droeg mijn lot
mijn Vriend mijn God.

Wim Pouwelse, 09-10-2019.

zaterdag 19 oktober 2019

Best zacht

Best zacht

Het is best zacht
de hemel lacht
met kleurenpracht

kleurt zij al gauw
wit grijs en blauw
weg is het grauw

een vogel biedt
zijn prachtig lied
waar `k van geniet

gouden bladen
zij beladen
vele paden

ook die dingen
doen mij zingen.

Wim Pouwelse, 19-10-2019.

vrijdag 18 oktober 2019

God geeft

God geeft

Diepe rust
levenslust
uit Zijn macht
levenskracht

vergezicht
hoop en licht
wie vertrouwt
op Hem bouwt

volle vree
deelt Hij mee
en Zijn vreugd
dat doet deugd

levensmoed
God is goed.

Wim Pouwelse, 02-10-2019.

donderdag 17 oktober 2019

`t Beste

`t Beste

U hebt met mij het beste voor
want Heer U kent mij door en door
veel beter dan ik mezelf ken
zodat ik vol van vrede ben
`k weet Vader wat U doet is goed
U geeft mij zo Uw levensmoed
en doet mijn ziel intens veel deugd
geeft mij steeds weer Uw kracht en vreugd
`k leef met een kalme zielerust
God is mijn heil en levenslust.

Wim Pouwelse, 02-10-2019.

woensdag 16 oktober 2019

Dank U Vader


Dank U Vader
dat ik nader
tot Uw troon
door Uw Zoon
Jezus
Christus
`k eer
Heer
U
nu.

Wim Pouwelse, 27-09-2019.

dinsdag 15 oktober 2019

God raakt

God raakt

God spreekt
dan breekt
Zijn hand
de band

Hij raakt
en maakt
mij vrij
leidt mij

waardoor
ik hoor
Zijn stem
`k volg Hem

Herder
verder.

Wim Pouwelse, 27-09-2019.

maandag 14 oktober 2019

U bestaat

U bestaat

Echt Heer U laat
mij nooit alleen
door alles heen
`k weet U bestaat

en bovendien
bent U de steun
waar ik op leun
wat U laat zien

U hebt beloofd
`k heb het gehoord
Uw heilig Woord
en `k heb geloofd

`k vertrouw op U
en bouw op U.

Wim Pouwelse, 25-09-2019.

zondag 13 oktober 2019

Puur vrij

Puur vrij

God is goed
want Hij doet
mij echt deugd
is mijn Vreugd

dank U Heer
telkens weer
redt U mij
maakt U vrij

geborgen
voor zorgen
deelt mede

rust vrede
puur vrijheid
echt blijheid.

Wim Pouwelse, 25-09-2019.

zaterdag 12 oktober 2019

Jezus blijkt

Jezus blijkt

Jezus de Heer
blijkt steeds maar weer
de eeuw’ge steun
waar `k vast op steun
laat nooit alleen
door alles heen
de Toeverlaat
Die met me gaat
waar `k op vertrouw
eeuwig op bouw
mijn Rots en kracht
Licht in de nacht.

Wim Pouwelse, 22-09-2019.

vrijdag 11 oktober 2019

Nooit spijt

Nooit spijt

Van oprechte dankbaarheid
krijg je werkelijk nooit spijt.

Wim Pouwelse, 25-09-2019.

donderdag 10 oktober 2019

God `s mijn vriend


God `s mijn vriend
onverdiend
`t is gena
waar `k voor ga
en Gods trouw
waar `k op bouw.

Wim Pouwelse, 22-09-2019.

woensdag 9 oktober 2019

dinsdag 8 oktober 2019

Uw Naam

Uw Naam

Jezus Uw Naam is heilig
`k weet me bij U altijd veilig
want U kocht mij
van zonden vrij
voor de tijd en d” eeuwigheid
leef `k in Uw geborgenheid.

Wim Pouwelse, 03-10-2019.

maandag 7 oktober 2019

`k Lach


`k Lach
vrij
blij
`t mag

`k blijk
toch
nog
rijk

ziet
geld
telt
niet

leef
geef.

Wim Pouwelse, 29-09-2019.

zondag 6 oktober 2019

U bent mij dierbaar


U bent mij dierbaar
`k ben U zo dankbaar
Heer U vergeeft mij
maakt mij pas echt vrij
ik hou van Uw stem
in Uw Woord hoor `k hem
ja ook spreekt Uw Geest
kom leef onbevreesd
want Ik hou van jou
en blijf j’ eeuwig trouw.

Wim Pouwelse, 22-09-2019.

zaterdag 5 oktober 2019

Positiefje (5)

Positiefje (5)

Zie gezichten
blij oplichten
bij vrolijkheid
en dankbaarheid.

Wim Pouwelse, 25-09-2019.

vrijdag 4 oktober 2019

God U


God U
bestaat
ik praat
juist nu
met U

U zegt
mij echt
Ik hou
van jou
oprecht

kostbaar
dierbaar
ben jij
voor Mij.

Wim Pouwelse, 26-09-2019.