zondag 30 september 2018

De dood is overwonnen


De dood is overwonnen
`t nieuw leven al begonnen
voor wie geloven
in Gods beloven
door Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 26-09-2018.

zaterdag 29 september 2018

Slaap maar fijn

Slaap maar fijn

God houdt van jou
Hij houdt heel trouw
ook deze nacht
zeker de wacht
slaap jij maar fijn
zult veilig zijn.

Wim en Noah* Pouwelse, 29-09-2018.

*kleinzoon, op dit moment 8 jaar.

Positiefje (3)

Positiefje (3)

Als een lichtje
zo `n gedichtje
wat moed gebracht
in donk’re nacht.

Wim Pouwelse, 27-09-2018.

vrijdag 28 september 2018

Vat moed

Vat moed

Je heet
Gods kind*
bemind
dus weet

door Hem
erkend
je kent
Zijn stem

dus wees
verblijd
bevrijd
van vrees

`t is goed
vat moed.

Wim Pouwelse, 22-09-2018.

*1 Johannes 3 vers 1a.

donderdag 27 september 2018

Wie Jahweh verwacht


Wie Jahweh verwacht
krijgt weer nieuwe kracht.

Wim Pouwelse, 16-09-2018.

n.a.v. Jesaja 40 vers 31a.

Jezus bevrijdt


Jezus bevrijdt
en Hij verblijdt
deelt mij ook mee
Gods rust en vree
dan straalt Zijn licht
van mijn gezicht.

woensdag 26 september 2018

Mijn Verlosser

Mijn Verlosser

Jezus U versloeg de dood
U redt mij uit elke nood
ben `k uitgeblust
dan geeft U rust
hoe zwart de nacht
ook licht en kracht
mijn Verlosser en mijn Heer
dat bewijst U trouw steeds weer.

Wim Pouwelse, 20-09-2018.

dinsdag 25 september 2018

Zo sterk (2)

Zo sterk (2)

Jezus is zo sterk
doet geweldig werk
Hij redt van de dood
en uit elke nood
Die steeds naast mij staat
mij nimmer verlaat
ik blijf Hem graag trouw
daar ik van Hem hou.

Wim Pouwelse, 15-09-2018.

maandag 24 september 2018

Oss

Oss

Er is
een klap
je snapt
`t is mis

je ziet
zo erg
de berg
verdriet

die dreun
komt aan
je traan
zoekt steun

vindt daar
elkaar.

Wim Pouwelse, 20-09-2018.

zondag 23 september 2018

Gekregen (2)


Gekregen
veel zegen
verheugde
met vreugde

mijn leven
gegeven
ook mede
rust vrede

`k wil loven
geloven
de Vader

Die `k nader
door Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 16-09-2018.

zaterdag 22 september 2018

(On)geluk

(On)geluk

Doe rustig aan
en blijf eens staan
bij wat geluk
maak je niet druk

maar wees eens stil
niet elke gril
of wat je hoort
helpt je echt voort

wil je te snel
besef dan wel
wordt iets te heet
zoals je weet

dus gaat het stuk
heb j’ ongeluk.

Wim Pouwelse, 09-09-2018.

vrijdag 21 september 2018

Beetje troost

Beetje troost

`k Weet mijn leven
is gegeven
en ik bedenk
laat dit geschenk
`k heb `t gekregen
zijn tot zegen
wat troostend licht
op een gezicht.

Wim Pouwelse, 21-09-2018.

donderdag 20 september 2018

Als je gelooft


Als je gelooft
wat God belooft
weet dat Hij trouw
veel houdt van jou
doe je wat fout
toch van je houdt
je graag vergeeft
ook kracht weer geeft
om op te staan
en voort te gaan
Gods Woord beleeft
Zijn wil nastreeft.

Wim Pouwelse, 07-09-2018.

woensdag 19 september 2018

He died

He died

Jesus
Gods son
He won
for us

the one
Who died
when cried
it `s done*

and He
through strife
brought life
for me

and you
it `s true.

Wim Pouwelse, 16-09-2018.

*John 19 verse 30.

dinsdag 18 september 2018

Wie haat


Wie haat
die blaat

geen wol
te dol

en doet
geen goed.

Wim Pouwelse, 06-09-2018.

maandag 17 september 2018

Jezus sterkt


Jezus sterkt
en bewerkt
steeds Zijn kracht
in wie wacht
juist op Hem
en Zijn stem
fluisterzacht
breekt jouw nacht
straalt Zijn licht
van `t gezicht
overwint
voor Gods kind
zelfs de storm
zo enorm
wordt dan stil
naar Zijn wil.

Wim Pouwelse, 02-09-2018.

zondag 16 september 2018

Abba mijn Toevlucht

Abba mijn Toevlucht

`k Ben dankbaar dat God mijn Vader is
Zijn Woord doet daarvan getuigenis
en in een tijd
van zware strijd
blijkt dat Abba steeds mijn Toevlucht is.

Wim Pouwelse, 02-09-2018.

zaterdag 15 september 2018

Ongeduld

Ongeduld

Door ongeduld
maakt men tumult
er gaat veel stuk
`t brengt ongeluk
door veel gehaast

men is verbaasd
dat het niet gaat
het resultaat
vies tegenvalt
het is verknald.

Wim Pouwelse, 24-08-2018.

vrijdag 14 september 2018

donderdag 13 september 2018

God zegt (2)


God zegt
`k beloof
geloof
het echt

Hij spreekt
vol macht
en kracht
dan breekt

de band
van leed
en `k weet

Zijn hand
maakt heel
heel veel.

Wim Pouwelse, 23-08-2018.

woensdag 12 september 2018

Zonder genade

Zonder genade

Zonder Uw genade Vader
kom ik geen gedachte nader
in Uw aanwezigheid

of kan ik alleen maar dromen
zonder dichterbij te komen
bij U in d’ eeuwigheid

maar in Uw grote genade
slaat U mij vol liefde gade
deelt mee Uw heerlijkheid

zal `k mij altijd mogen laven
aan de wonderlijke gaven
Heer HHvan Uw lief’lijkheid.

Wim Pouwelse, 11-09-2018.

dinsdag 11 september 2018

Lofzang (2)

Lofzang (2)

Jahweh Koning aller koningen
wil ik heel mijn leven lof zingen
Die altijd echt heeft willen helpen
mij met liefd’ en zegen overstelpen
biedt geborgenheid en veiligheid
leert mij wandelen in heiligheid.

Wim Pouwelse, 22-08-2018.

maandag 10 september 2018

Jezus mijn God


Jezus mijn God
U bent mijn Heer
Ik wend mij tot
U telkens weer

bij het gebed
daar U bevrijdt
en mij ook redt
voor d’ eeuwigheid

want in Uw hand
ben ik gegrift
een hechte band
in spijkerschrift

en Heer ook nu
kom ik tot U..

Wim Pouwelse, 23-08-2018.

zondag 9 september 2018

Je ziet


Je ziet
geniet
van puur
natuur

je kijkt
verrijkt
schoonheid
verblijdt

je hoort
`t bekoort
heel lang
gezang

`k geniet
van `t lied.

Wim Pouwelse, 23-08-2018.

Genadewerk

Genadewerk

Gods genadewerk
is geweldig sterk
het doet heel veel deugd
geeft ook grote vreugd

wie `t van Hem verwacht
schenkt het grote kracht
Jezus maakt echt vrij
stierf voor jou en mij

heeft Gods wet vervuld
droeg de zondeschuld
nu Hij eeuwig leeft
ons dat leven geeft

heersend op Gods troon
Zijn geliefde Zoon.

Wim Pouwelse, 14-08-2018.

zaterdag 8 september 2018

Hulp nodig

Hulp nodig

Is hulp niet overbodig
heb je iemand nodig
die wil ondersteunen
waar je op kunt leunen
durf gerust te vragen
dan komt hulp opdagen
mag ook iemand bellen
komt men wel toesnellen

en God vergeet ons niet
bij moeite of verdriet
helpt vaak door mensen heen
Hij houdt zo op de been.

Wim Pouwelse, 17-08-2018.

vrijdag 7 september 2018

Niet haten

Niet haten

Ik wil niemand haten
juist in waarde laten
samen met anderen
willen veranderen
met hen durven leren
zaak ten goede keren
en komt iets ongelegen
blijven tot een zegen.

Wim Pouwelse, 15-08-2018.

donderdag 6 september 2018

Hoogste Heer

Hoogste Heer

Jezus de allerhoogste Heer
blijkt een toevlucht telkens weer
is mijn steun en toeverlaat
Die altijd pal naast mij staat
toont Zich trouw echt elke keer.

Wim Pouwelse, 19-08-2018.

woensdag 5 september 2018

Vereeuwigd

Vereeuwigd

Mooier nog dan in een droom
staat als koepel hemelhoog
boven een enorme boom
schitterend een regenboog

sinds ik het voor `t eerste zag
dit mooi magnifiek gezicht
verbaast het me elke dag
wonderlijk kunstwerk van licht

en het raakt me telkens weer
als `k er verwonderd langs loop
werkelijk iedere keer
prachtig beeld van kracht en hoop

zo `n schoonheid vereeuwigd puur
op een foto aan de muur.

Wim Pouwelse, 05-09-2018.

dinsdag 4 september 2018

Lekker toch

Lekker toch

Ik heb niets te doen
en loop tussen `t groen
van hoge bomen
wat te weg te dromen

een prachtig bos
en ik ga los
zo`n mooi gezicht
weer een gedicht.

Wim Pouwelse, 17-08-2018.

Gehoord

Gehoord

Goed woord
gehoord
maakt heel
heel veel

bevrijdt
van strijd
het hart
vol smart

doet deugd
deelt vreugd
rust vree
ook mee

kregen
zegen.

Wim Pouwelse, 18-08-2018.

maandag 3 september 2018

Een kalme zee


Een kalme zee
neemt je vaak mee
naar prachtig strand
in een ver land

je ligt daar loom
als in een droom
in alle rust
aan verre kust

die diepe vree
maakt soms gedwee
je drijft dan weg

zo zalig zeg
als echt niets moet
dat doet zo goed.

Wim Pouwelse, 17-08-2018.

zondag 2 september 2018

Dankbaarheid (3)


Dankbaarheid
echt bevrijdt
van verdriet
daar het ziet
op Gods werk
dit maakt sterk
en verheugt
dat doet deugd.

Wim Pouwelse, 17-08-2018.

Lucht (2)


Lucht
zucht
zicht
licht

lacht
zacht
zocht
logt

legt
zegt
laagt
zaagt

lag
zag.

Wim Pouwelse, 24-08-2018.