donderdag 31 maart 2016

Blijvend blij

Blijvend blij

Ik mag het vast geloven
niets en niemand kan roven
de blijdschap in mijn leven
door Christus mij gegeven

die vreugde zal bewerken
dat ik steeds kan versterken
mijn hart en ziel vanbinnen
en alles overwinnen

geen duistere machten
noch donkere nachten
zullen `t kunnen verdrijven
Gods blijdschap die zal blijven

die wonderlijke blijheid
behoedt mij voor bitterheid.

Wim Pouwelse, 31-03-2016.

N.a.v. Johannes 16 vers 22 en Nehemia 8 vers 11.

woensdag 30 maart 2016

Mooi leven

Mooi leven

`k Heb gekregen
zoveel zegen
in overvloed
bijzonder goed

de zonneschijn
veel mensen zijn
nu `k er aan denk
een Gods geschenk

ik kan heden
om die reden
tegenslagen
goed verdragen

mooi gegeven
prachtig leven.


Wim Pouwelse, 30-03-2016.

Blij leven

Blij leven

Zorgen zijn er
en ook nooit ver
maar heel dichtbij
omringen mij

en ook verdriet
ontken ik niet
zal er vaak zijn
net zoals pijn

maar ik dank eerst
dat blijdschap heerst
ben geborgen
tegen zorgen

ik leef echt blij
van sores vrij.


Wim Pouwelse, 30-03-2016.

dinsdag 29 maart 2016

Happy

Happy

Bij regen
zonneschijn
wind  tegen
voel me fijn

vreugd verdriet
zit het mee
of ook niet
ben tevree

hoe het staat
of `t wel gaat
wat heb ie

op zo`n vraag
zeg ik graag
ben happy.


Wim Pouwelse, 29-03-2016.

maandag 28 maart 2016

Onweer

Onweer

De dreunende donder
met kracht zo bijzonder
en het flitsende licht
indrukwekkend gezicht

ontzagwekkende kracht
van bliksem in de nacht
zwaar rollend klinkt een bas
in ramen trilt het glas

wie heeft gezien gehoord
zo`n macht die onverstoord
over stad en land heen raast
staat telkens weer verbaasd

`t wijst m' op Gods grote kracht
van Wie ik hulp verwacht.

Wim Pouwelse, 30-08-2015.

Petrus

Petrus

had het wel drie keer gezegd
en een eed zelfs afgelegd
echt ik ken die kerel niet
werd verteerd door spijt verdriet

hij voelde zich heel erg laf
dat om Wie hij zoveel gaf
in de steek gelaten had
feitelijk zelfs meer dan dat

want in zijn angstig vrezen
had hij Jezus afgewezen
verbannen uit zijn leven
kon Hij dit ooit vergeven?

Petrus houd je echt van mij?
blij betraand beaamde hij.


Wim Pouwelse, 27-03-2016.

zondag 27 maart 2016

Na de bui

Na de bui

de zon zij ging onder
schouwspel, bijzonder
wonderlijk gebeuren
lichtshow vol kleuren
daarbij een regenboog
als een hemel zo hoog
boven stralende franje
van tinten oranje
wolken met randen
die leken te branden
de lucht leek verlegen
een blozende zegen
zo veel roze en paars
er zijn geen kunstenaars
die zo kunnen spelen
met verf of penselen.

Wim Pouwelse, 27-08-2015.

Opstandingsleven

Opstandingsleven

Het graf hield de Heer niet tegen
nu kan Jezus ons de zegen
`t onverwoestbaar eeuwig leven
door d` opstanding aan ons geven.


Wim Pouwelse, 27-03-2016.

Maria Magdalena

Maria Magdalena*

Haar wanhoop was echt totaal
verteerde haar helemaal
inwendig intens verdriet
Jezus’ lichaam was er niet

zo kon ze de laatste eer
niet bewijzen aan haar Heer
weg de hoop die Hij eens gaf
ze was weer terug bij af

huilend ontmoette ze Hem
doch herkende pas Zijn stem
toen Hij liefdevol “Maria” zei

nog steeds klinkt ook voor u en mij
geloof toch, alstublieft: Hij leeft
Jezus Die nieuw leven geeft!

Wim Pouwelse, 25-03-2016.

*n.a.v. Johannes 20 vers 11 tot 18.

zaterdag 26 maart 2016

Alles voorbij?

Alles voorbij?

Donker koud en kil
eenzaam doods zo stil
`t lichaam in de macht
van de dood gebracht

`t noodlot nam zijn loop
verdwenen de  hoop
die Hij mensen gaf
in een donker graf

`t licht voorgoed gedoofd
voor wie had geloofd
in de Redder Gods

het verandert plots
als de dag begint
en Gods leven wint.


Wim Pouwelse, 26-03-2016.

vrijdag 25 maart 2016

Het kruis

Het kruis

Als symbool van bitter lijden
kan `t mij immens verblijden
want het verwijst ook heel sterk
naar machtig verlossingswerk

Jezus heeft daar Zijn leven
als schuldoffer gegeven
in Zijn zwarte lijdensnacht
riep Hij uit: het is volbracht

`t is een overwinningskreet
zodat wie gelooft ook weet
er is hoop en zekerheid
op leven in eeuwigheid

bewerkt door Jezus Gods Zoon
Hij leeft voor altijd: op Gods troon.


Wim Pouwelse, 25-03-2016.

Naam- of letterdicht

Naam- of letterdicht

Onder sommige gedichtjes staat vermeld letterdicht (lettervers) of naamdicht.

Dit betekent in deze gevallen, dat de eerste letters van elke zin van een gedicht, wanneer je ze in volgorde van boven naar beneden (of andersom) bekijkt, een woord of naam, afkorting, een zin of (een deel van) het alfabet vormen. Deze dichtvorm is ook bekend onder de naam acrostichon; zie hiervoor o.a. https://nl.wikipedia.org/wiki/Acrostichon

Jezus leeft!

Jezus leeft!

Plots rolde de steen opzij
als overwinnaar bleek Hij
sterker dan de dood en `t graf
en nam hen hun rechten af
nu beheerst Zijn leven mij.

Wim Pouwelse, 25-03-2016.

Naam-, of letterdicht.

donderdag 24 maart 2016

Waarvoor?

Waarvoor?

Wreed en absoluut
beslist en resoluut
duistere eenzaamheid
mikpunt van haat en nijd

mishandeld en bespot
verlaten zelfs door God
dit lijden en de pijn
waarvoor zou het zijn

inktzwarte dikke nacht
er klonk: Het is volbracht
duidelijk Jezus’ stem

ook nu nog hoor ik Hem
Ik deed het ook voor jou
omdat Ik van je hou.


Wim Pouwelse, 24-03-2016.

God van mijn liefde

God van mijn liefde

Hoe moet ik het U toch zeggen
Heer, om het U uit te leggen
vindt ik de juiste woorden niet
ik weet dat U mij hoort en ziet
begrijp hoe `k mij hierover voel
en wat ik stamelend bedoel

U stierf voor mij de dood aan `t kruis
bereidde mij een hemels thuis
want U bent waarlijk opgestaan
naar de troon van God toe gegaan
om daar ook voor mij te pleiten
en het zal U nimmer spijten
dat mijn zonden zijn vergeven
dit ten koste van Uw leven

vol dankbaarheid belijdt ik nu
Jezus ik hou zielsveel van U.


Wim Pouwelse, 24-03-2016.

woensdag 23 maart 2016

Lente

Lente

Alles tintelt binnenin
door fris prachtig nieuw begin
`t veel kleurig gegroei en bloei
en speels lammetjes gestoei

de dagen worden lekker lang
vogels krijgen nesteldrang
hebben lekker veel te doen
alles wordt weer prachtig groen

aan struiken en aan bomen
zie je weer blaadjes komen
seizoen vol pracht en kleuren
snuif neusstrelende geuren

vormen van nieuw leven
in overvloed gegeven.


Wim Pouwelse, 23-03-2016.

Gods Zoon

Gods Zoon

reikte de bewijzen aan
door uit de dood op te staan
Jezus, echt Gods Zoon te zijn*
en de overtuigingskracht
is Gods levensgrote macht
want het graf  kreeg Hem niet klein.


Wim Pouwelse, 23-03-2016.

*Romeinen 1 vers 4.

dinsdag 22 maart 2016

Brussel

Brussel

Heel teder kuste Victor* zijn vrouw
fluisterde zacht: ik hou van jou
nu zit ze daar zo stil heel lang
zacht strelend haar gekuste wang
verscheurd verlamd door het verdriet
want haar Victor hij is er niet
zat in het Brussels metrostel
dat was veranderd in een hel.


Wim Pouwelse, 22-03-2016.

* de naam is fictief.

Zin in

Zin in

vandaag
heel graag
heb moed
voelt goed.


Wim Pouwelse, 22-03-2016.

maandag 21 maart 2016

Gezegend nu

Gezegend nu

Er is zo veel zegen
die ik heb gekregen
van God en van mensen
die `t goede mij wensen

zo veel te genieten
haast zonder limieten
natuur om me heen
de zon die net scheen

maar ook een kinderlach
op een gewone dag
niet eens heel bijzonder
voel ik als een wonder

ik leef dan ook heel graag
in het nu van vandaag.


Wim Pouwelse, 21-03-2013.

zondag 20 maart 2016

In Jezus’ Naam

In Jezus’ Naam

De weg onbegaanbaar
de pijn niet meer draagbaar
ben ik beroofd van kracht
koud en donker de nacht
dan straalt heel warm Zijn licht
op mijn betraand gezicht
ik fluister zacht Zijn Naam
wonder werkend heilzaam
ervaar ik Jezus’ kracht
Hij heeft echt alle macht.


Wim Pouwelse, 20-03-2016.

Onafscheidelijk

Onafscheidelijk

`k Mag meer dan overwinnaar zijn
in strijd verdriet gevaar of pijn
in zware diepe duisternis
de liefde die in Christus is
waar ik mij in mag verblijden
echt niets zal mij daar van scheiden
dood leven engelen krachten
heden toekomst ook geen machten
hoogte diept’ of welk schepsel ook
en wat mij verder nog bestookt
het kan geen scheiding bewerken
maar veeleer de band versterken
tussen Gods liefd’ en mij steeds meer
in Christus Jezus mijn Heer.

Wim Pouwelse, 20-03-2016.

N.a.v. Romeinen 8 vers 35 tot 39.

zaterdag 19 maart 2016

Onvoorstelbaar

Onvoorstelbaar

God U doorgrondt en kent mij
weet ook alles wat ik doe
U bent altijd heel dichtbij
snapt zelfs wat ik denk en hoe
ik mij door het leven sla
U kent mij echt door en door
ziet hoe ik in `t leven sta
ik heb geen geheimen voor
U omringt mij helemaal
en U legt Uw hand op mij
voor mij is dit allemaal
te hoog ik kan er niet bij
veel en veel te wonderlijk
U bent ondoorgrondelijk.

Wim Pouwelse, 19-03-2016.

N.a.v. Psalm 139 vers 1 tot 6.

Gezegend

Gezegend

Zijn hand op mijn leven
heeft zoveel gegeven
en heel veel mensen
die `t goede mij wensen
als een warme deken
mij steeds moed inspreken
de prachtige dingen
die mij ook omringen
ja, van alle zijden
mij zo sterk verblijden
kan overal tegen
mijn God, wat een zegen!


Wim Pouwelse, 19-03-2016.

vrijdag 18 maart 2016

Moed gevat

Moed gevat

Het wordt gegeven
nieuwe moed en kracht
ik kan prachtig leven
zelfs in donk`re nacht

de hemel sprankelt
de sterren en maan
als `k heb gewankeld
zij kondigen aan

eens werd gebroken
het duister door `t licht
Hij heeft gesproken

en ik heb nu zicht
zie Zijn hulp is goed
zo vat ik weer moed.


Wim Pouwelse, 18-03-2016.

donderdag 17 maart 2016

Hij leeft!

Hij leeft!

Plots ging de steen van `t graf opzij
als overwinnaar verscheen Hij
stond op uit dood en graf Hij leeft
en altijd heerst Gods Zoon Die geeft
nu eeuwig leven jou en mij.

Wim Pouwelse, 17-03-2016.

(letterdicht)

woensdag 16 maart 2016

Kruisdood

Kruisdood

Gruwelijk hoe Hij daar leed
onder slagen hoon en  spot
lijden zo ontzettend wreed
genadeloos eenzaam lot
onschuldig was Hij echt waar
toen werd plots die dag tot nacht
Hij riep uit het is volbracht
al mijn zonden droeg Hij daar.

Wim Pouwelse, 16-03-2016.

(letterdicht)

Onze Heer

Onze Heer

Hij is opgestaan
Jezus onze Heer
de dood in gegaan
maar Hij keerde weer

dwars door dood een hel
door Gods grote kracht
won Hij wonderwel
licht verdreef de nacht

`t Licht der wereld leeft
deed de dood teniet
eeuwig leven geeft

wie gelovend ziet
Gods Lam dat geslacht
ons verlossing bracht.


Wim Pouwelse, 16-03-2016.

dinsdag 15 maart 2016

Kindervreugd

Kindervreugd

lieve kleine blije jongen
schatert diep vanuit je longen
vrolijk sprankelend en vrijuit
en lacht bij mij de pijn er uit.


Wim Pouwelse, 15-03-2016.

Dagelijks

Dagelijks

Machtig maar weldadig
altijd weer genadig
nu morgen en altijd
naast mij in vreugd’ en strijd
als Helper krachtdadig.

Wim Pouwelse, 15-03-2016.

(Letterdicht)

Steeds zegen

Steeds zegen

Ik keek om me heen
toen de zon nog scheen
`k voelde heel erg sterk
Zijn zegen aan `t werk

als de lucht betrekt
grauw de zon bedekt
en zelfs als het giet
verdwijnt Zijn zegen niet

binnen is het warm
en ik voel Zijn arm
om me heen gelegd
en Zijn stem die zegt

`k laat je nooit alleen
draag door alles heen.


Wim Pouwelse, 15-03-2016.

maandag 14 maart 2016

Kinderlach

Kinderlach

Verwarmd verlicht
bedroefd gezicht
als zonneschijn
verdrijft veel pijn.


Wim Pouwelse, 14-03-2016.

Sterk!

Sterk!

In mijn zwakheid blijkt Zijn kracht
als ik struikel ook Zijn macht
als ik denk hoe moet dat nou
tilt Hij mij op en toont Zijn trouw.

Wim Pouwelse, 26-07-2015.

(letterdicht)

Genot

Genot

Genieten mag
op elke dag
een vorm van vreugd
die echt wel deugd

een sterrennacht
met al haar pracht
is `t firmament
geen fundament

slechts buitenkant
voldoet niet want
`t wordt schone schijn

waar je op bouwt
en op vertrouwt
moet vaster zijn.


Wim Pouwelse, 14-03-2016.

Beschermd

Beschermd

Omgeven
gedragen
vol leven
de dagen

voor nachten
bewerkte
gedachten
vol sterkte

heb geloofd
Zijn zegen
op mijn hoofd
gekregen

telkens weer
God, mijn Heer.

Wim Pouwelse, 08-06-2015.

zondag 13 maart 2016

Proclamatie

Proclamatie

Jezus is de Alfa
tevens de Omega
het einde het begin
God die ik bemin

van eeuwigheid
Weg en Waarheid
en het Licht is
in duisternis

Leven is Hij
redt en maakt vrij
uitgeblusten
doet Hij rusten

Zijn hand en hart
heelt elke smart.


Wim Pouwelse, 13-03-2016.

Scheppingswoord

Scheppingswoord

Er werd gehoord
een machtig woord
met grote kracht
doorbrak de nacht

God aan het werk
geweldig sterk
licht en luister
brak het duister

want het is echt
als Hij iets zegt
gebeurt er wat

en wij zien dat
Jezus Hij leeft
en leven geeft.


Wim Pouwelse, 13-03-2016.

zaterdag 12 maart 2016

Levend

Levend

Ik leef
en geef
God eer
want weer
een dag
waar mag
geleefd
beleefd
heel vrij
en blij
en ik
de blik
het oog
omhoog
`t gezicht
verlicht
het straalt
verhaalt
van vreugd
vol deugd.


Wim Pouwelse, 12-03-2016.

Lentesfeer

Lentesfeer

Lucht zo blauw
ik voel gauw
zon met kracht
maar toch zacht

warm dalen
de stralen
kalm en teer
op mij neer

vogelzang
kwam op gang
mensen blij
dagje vrij

`t is er weer
lentesfeer.


Wim Pouwelse, 12-03-2016.

Troost

Troost

geen woord
gehoord
doch warm
een arm
omhelst
behelst
een rust
die blust
waar pijn
kan zijn
elk uur
fel vuur
vretend

wetend
na tijd
de strijd
een band
en hand
is borg
in zorg
delend
helend.

Wim Pouwelse, 12-03-2015.

vrijdag 11 maart 2016

Dankbaarheid

Dankbaarheid

is als een bloem
met haar geuren
vele kleuren
verjaagt zij doem
uit het hoofd
en wil schenken
vernieuwd denken
dat weer gelooft
men is weer vrij
en geborgen
ook bij zorgen
vol rust en blij.


Wim Pouwelse, 11-03-2016.

Woord van God

Woord van God

Het doet mij altijd weer goed
daar Het met genade voedt
vol van liefde licht en kracht
voeding waar mijn hart naar smacht.


Wim Pouwelse, 11-03-2016.

donderdag 10 maart 2016

Uitgekotst

Uitgekotst

Vies geklodder
in de modder
moe uitgeteld
vlucht voor geweld

een potdicht hek
blijft op zijn plek
de grens is dicht
wanhoop gezicht

een kind zit daar
doelloos gestaar
waar moet het heen

`t is zo gemeen
alles is nat
wie doet er wat ……………


Wim Pouwelse, 10-03-2016.

Altijd daar

Altijd daar

Hij is altijd daar
rotsvast betrouwbaar
staat steeds weer gereed
ons ook nooit vergeet

Hij Die Zich ontfermt
ons telkens beschermt
graag Zijn zegen geeft
naar ons welzijn streeft

beluistert ook graag
elke nood en vraag
wil een Helper zijn
bij verdriet en pijn

Hij de God van trouw
waar `k veilig op bouw.


Wim Pouwelse, 10-03-3016.

woensdag 9 maart 2016

Inspiratie

Inspiratie

Ontzettend veel
valt me ten deel
wat ik beleef
waar ik naar streef

het mooie weer
of slecht een keer
fraai vergezicht
in avondlicht

of God Die zorgt
mijn leven borgt
mij vreugde geeft
zo diep doorleeft

krijg heel veel gratie
voor inspiratie.


Wim Pouwelse, 09-03-2016.

Goeiedag!

Goeiedag!

Dat deze dag
er wezen mag
is zeker waar
het is niet zwaar
dit genieten
en we lieten
de boel de boel
een goed gevoel
zo ontspannen
niets te plannen
en ik bedenk
wat een geschenk!

Wim Pouwelse, 29-08-2015.

maandag 7 maart 2016

Licht!

Licht!

Het lijkt of alles duister is
Hij is het licht
rondom pijn en droefenis
Hij is het licht
en het steeds weer tegen zit
Hij is het licht
hoe trouw je ook gelooft en bidt
Hij is het licht
de toestand steeds meer hopeloos
Hij is het licht
het strijden wel haast eindeloos
Hij is het licht
als ik mij volhardend tot Hem richt
Hij is het licht
is daar ineens het uit- en doorzicht
Hij is mijn licht!

Wim Pouwelse, 23-06-2015.

Geen zorgen

Geen zorgen

Nergens zorgen over maken
maar maak steeds al deze zaken
in je gebed bij God bekend
zeg ook dat je Hem dankbaar bent
ondanks alles wat er gebeurt
dan wordt je leven sterk gekleurd
door de vree die God zal schenken
overstijgend ons bedenken
daar Jezus Christus Zich ontfermt
en ons verstand en hart beschermt.

Wim Pouwelse, 07-03-2016.

(Naar aanleiding van Filippenzen 4 vers 6 en 7)

De ochtend van deze dag kreeg ik een telefoontje
van het St. Elizabeth Ziekenhuis in Tilburg: de DBS
(hersen)operatie, ivm de ziekte vam Parkindson,
gaat definitief door op vrijdag 13 mei 2016. Na het
neerleggen van de telefoon, zie ik op dat moment een
melding dat er een tweet binnenkwam van de Basis
Bijbel met als tekst: Filippenzen 4 vers 6 en 7!

Zo blij

Zo blij

met heel "gewone" dingen
dat ik altijd wel kan zingen
al stormt het soms behoorlijk
het leven blijft bekoorlijk
druipend van Gods rijke zegen
als een boom na frisse regen
zoveel lieve goede mensen
die me met hun hulp en wensen
ongelofelijk veel liefde geven
dan denk en dank ik: wat een leven!

Wim Pouwelse, 12-07-2015.

zondag 6 maart 2016

Zijn hand

Zijn hand

Is toch zo ontzettend groot
waar men zoveel in kan leggen
elke vreugde iedere nood
niemand wil Hij dit ontzeggen

is ook zo geweldig sterk
Die de aard' en hemel schiep
zon, maan, ster tevoorschijn riep
doet voor ons Zijn machtig werk

is daarnaast weldadig zacht
beschermt in tijd van zware strijd
en draagt als iemand hevig lijdt
geeft ook aan de vermoeiden kracht

ik heb vrede want Hij heeft beloofd:
Zijn liefdevolle hand is op mijn hoofd.

Wim Pouwelse, 23-06-2015.

Korrelhagel

Korrelhagel

Als kleine knikkertjes
springende kikkertjes
wit en zo hard als steen
steken ze heel gemeen
in `t gezicht op de huid
slaan vaak met grof geluid
hard tegen dak en ruit
maken soms straten wit
en als het tegenzit
sta je daar in de kou
in plaats van met je vrouw
met een kopje koffie
in je daagse kloffie
saam warm en aangenaam
te kijken door het raam …...


Wim Pouwelse, 06-03-2015.

zaterdag 5 maart 2016

Luisterend stil

Luisterend stil

Wees maar stil en luister
hoort dan `t zachts geluister
van een wanhopig hart
door pijn en vrees getart
dat zoekt een open oor
en vindt men dan gehoor
de stilte kan spreken
liefde banden breken
vindt de moede kracht
licht in zwarte nacht.


Wim Pouwelse, 05-03-2016.

Fris gewekt

Fris gewekt

Het deed mij echt goed
die wonderfrisse groet
die mij heeft gewekt
nu naar buiten trekt

zilverwit elk dak
en iedere tak
gras dat zachtjes kraakt
als mijn voet het raakt

boven pareldauw
hemels helder blauw
een schoonheid zo zacht
oogstrelende pracht

deze gouden start
vreugde voor het hart.


Wim Pouwelse, 05-03-2016.

vrijdag 4 maart 2016

Vredig en veilig

Vredig en veilig

Ik weet dat ik word beschermd
te midden van gevaren
God Zich over mij ontfermt
zo kom ik tot bedaren

bij veel onrust om me heen
of angsten diep vanbinnen
blijf ik stevig op de been
en ook rustig bij zinnen

`k ben omringd door liefd’ en trouw
door God met grote zegen
en mensen van wie ik hou
zo kan ik er steeds tegen

in al mijn strijd en zorgen
steeds veilig en geborgen.


Wim Pouwelse, 04-03-2016.

donderdag 3 maart 2016

Fietstochtje

Fietstochtje

Met mijn levensmaatje
over een geëffend paadje
stoppend bij een bankje
voor een broodj’ en drankje
rondom een prachtig beeld
natuur die nooit verveeld.


Wim Pouwelse, 11-08-2015. 

Frisse neus

Frisse neus

in het mooie polderland
blijkt de natuur wel heel galant
bomen met hun takken zwaaien
als ik wat loop uit te waaien

vogels brengen een aubade
als voorschot op hun serenade
bloemen begroeten mij met kleuren
verwennen mij met gave geuren

het helder blauwe hemeldak
stelt mij geheel op mijn gemak
met wolkjes zacht en zuiver wit
waar ook wat zacht grijs tussen zit

dan ik sta even stil en kijk
wat ben ik toch ontzettend rijk.

Wim Pouwelse, 09-06-2015.

Tijdsdruk

Tijdsdruk

Het is weer maart
de  klok tikt door
best met een vaart
naar ik zo hoor

ritme van haast
en men lijkt wel
beetje verdwaasd
alles moet snel

men wordt geleefd
haast dag en nacht
veel nagestreefd
nog meer bedacht

en uitgeblust
zoekt men naar rust.


Wim Pouwelse, 03-03-2016.

woensdag 2 maart 2016

Dromen

Dromen

God gaf aan Jozef Zijn dromen
Daniël en veel anderen
opdat mensen zouden komen
tot daden die veranderen

dromen kunnen mensen sterken
om volhardend te gaan werken
in hun toekomst te geloven
daardoor komen krachten boven

komen er dan tegenslagen
en zware donkere dagen
men haakt niet af blijft er voor gaan
de rug gerecht er tegenaan

wie een droom heeft in het leven
vindt kracht om nooit op te geven.


Wim Pouwelse, 02-03-2016.

dinsdag 1 maart 2016

Liefde ……

Liefde ……

uit een hart dat open
weer ogen laat hopen
met handen die helen
moede hoofden strelen

en geopende oren
met geduldig horen
mensen die invoelen
wat and’ren bedoelen

er zijn wanneer nodig
niemand overbodig
verklaren juist kostbaar
vertederd kijken naar

wie dat verwonderd kan
weet: dit is houden van.


Wim Pouwelse, 01-03-2016.

Fysio

Fysio

Bewegen
gedegen
het motief
positief

opletten
inzetten
inleven
meeleven

aangeven
mee streven
gesprekken
opwekken

ik waardeer
goede sfeer.

Wim Pouwelse, 01-03-2016.