vrijdag 4 december 2020

Almachtig sterk

 

Jahweh Hij is geweldig groot

kan ons redden uit elke nood

Hij is almachtig heel erg sterk

doet een groots verlossingswerk

wie tot Hem komt echt die maakt Hij

van zonde angst en beven vrij

maakt het oog van tranen droog

richt mijn hoofd vol hoop omhoog

`k zie Jezus staan Hij wacht op mij

dat maakt mij zo verwonderd blij.

 

Wim Pouwelse, 27-11-2020.

donderdag 3 december 2020

Weten


Weten

heten

bemind

Gods kind

te zijn

is fijn

doet deugd

verheugt.

 

Wim Pouwelse, 25-11-2020.

woensdag 2 december 2020

Je hoort mij niet klagen


Je hoort mij niet klagen

over donk’re dagen

`k leef in het licht

van Gods gezicht

 

ik heb ook geen klachten

over kille nachten

want veilig warm

is sterk Gods arm

steeds om mij heen

`k ben nooit alleen.

 

Wim Pouwelse, 28-11-2020.

dinsdag 1 december 2020

Mijn lied

 

`k Geniet

mijn lied

brengt eer

de Heer

 

`k ben vrij

en blij

mijn stem

prijst Hem

 

ja `k prijs

bewijs

steeds eer

mijn Heer

 

Jezus

Christus.

 

Wim Pouwelse, 24-11-2020.

 

maandag 30 november 2020

God is liefde

 

God `s genegen

ons tot zegen

God is liefde*

Jezus vergaf

de schuld en straf

God is liefde

wil bevrijden

ons van lijden

God is liefde

zal ons schragen

troosten dragen

God is liefde

want genezen

is Zijn wezen

God is liefde

wil ons geven

eeuwig leven

God is liefde.

 

Wim Pouwelse, 22-11-2020.

*1 Johannes 4 vers 8 en 16.

zondag 29 november 2020

Door Uw Zoon


Door Uw Zoon

nader

`k Vader

tot Uw troon

 

want U let

steeds weer

mijn Heer

op `t gebed

 

wat U hoort

U leeft

vergeeft

en verhoort

 

ontfermend

beschermend.

 

Wim Pouwelse,  21-11-2020.

zaterdag 28 november 2020

Door jou

 

`k Vertrouw

en bouw

mijn vrouw

door jou

 

ik hou

van jou.

 

Wim Pouwelse, 18-11-2020.

vrijdag 27 november 2020

God biedt (2)

 

God biedt veiligheid

door Zijn heiligheid

en geborgenheid

tot in d’ eeuwigheid.

 

Wim Pouwelse, 18-11-2020.

donderdag 26 november 2020

Ontzettend goed voor mij

 

God is ontzettend goed voor mij

maakt van angst en zorgen vrij.

 

Wim Pouwelse, 18-11-2020.

woensdag 25 november 2020

Kom bouw

 

Gehoord

Gods Woord

Hij sprak

toen  brak

 

Zijn hand

de band

van smart

om `t hart

 

Hij zei

tot mij

`k maak vrij

en blij

 

kom bouw

vertrouw.

 

Wim Pouwelse, 16-11-2020.

dinsdag 24 november 2020

Juist nu (2)

 

k Nader

Vader

juist nu

tot U

ik vraag

vandaag

nu `k lijd

en strijd

maak vrij

help mij

 

ik juich

en buig

mij neer

mijn Heer

voor U

juist nu.

 

Wim Pouwelse, 09-11-2020.

maandag 23 november 2020

Rijkdom van leven

Rijkdom van leven

is ons gegeven

door Gods vergeven

 

Hij `s ons genegen

hebben gekregen

Zijn vreed’ en zegen

 

Abba `s weldadig

Jezus genadig

Zijn Geest krachtdadig

 

om te vertolken

hoop voor de volken.

 

Wim Pouwelse, 02-11-2020.

vrijdag 20 november 2020

Hulde gewijd

Hulde gewijd

bij leed en strijd

zij God mijn Heer

Die telkens weer

mij sterkt bevrijdt.

 

Wim Pouwelse, 02-11-2020.

donderdag 19 november 2020

Jij bent Mijn kind

 

Jij bent Mijn kind

kostbaar bemind

zegt Abba mij

 

Ik maak je vrij

van angst en zorg

Ik ben je Borg.

 

Wim Pouwelse, 05-11-2020.

woensdag 18 november 2020

Jahweh `s mijn God


Jahweh `s mijn God

`t is Hij Die tot

in d ‘ eeuwigheid

mij veilig leidt.

 

Wim Pouwelse, 05-11-2020.

dinsdag 17 november 2020

Positiefje (6)

 

Het leven

gegeven

is me lief

 

ik wil graag

voor vandaag

 

positief

steeds weer zijn

zonneschijn.

 

Wim Pouwelse, 16-11-2020.

maandag 16 november 2020

Leidt

 

Vol kracht

docht zacht

God

 

heel recht

en echt

leidt

 

Herder

verder

mij.

 

Wim Pouwelse, 13-11-2020.

zaterdag 14 november 2020

Is

 

Jeshuah

Meshiah

God

 

weldadig

genadig

is

 

almachtig

waarachtig

groot.

 

Wim Pouwelse, 28-10-2020.

donderdag 12 november 2020

Werd

 

Lofwaardig

rechtvaardig

God

 

meelevend

vergevend

werd

 

mee lijdend

bevrijdend

Mens.

 

Wim Pouwelse, 28-10-2020.

vrijdag 6 november 2020

Ook heden

 

Gods oren

zij horen

gebeden

ook heden

 

Zijn handen

zij landen

op harten

vol smarten

 

graag laven

met  gaven

meedelen

Gods helen

 

van lijden

bevrijden.

 

Wim Pouwelse, 26-10-2020.

donderdag 5 november 2020

Gods gunstbewijzen

 

`k Wil de Heer voortdurend prijzen

voor Zijn grote gunstbewijzen

dat wij niet bedolven zijn

onder leed verdriet en pijn

Hij geeft nieuwe gunsten elke morgen

`k weet m’ in Hem steeds veilig en geborgen.

 

Wim Pouwelse, 26-10-2020.

n.a.v. Klaagliederen 3 vers 22 tot 24.

woensdag 4 november 2020

Dit zegt

 

Kostbaar

dierbaar

ben jij

voor Mij

 

zegt Hij

tot mij

vertrouw

en bouw

 

Ik hou

van jou

dit zegt

Hij echt

 

Jezus

Christus.

 

Wim Pouwelse, 20-10-2020.

dinsdag 3 november 2020

Jouw leed

 

God weet

jouw leed

is naar

en zwaar

 

je lijdt

en strijd

met smart

in `t hart

 

alleen

waarheen?

en nog

weet toch

 

dat Hij

`s nabij.

 

Wim Pouwelse, 22-10-2020.

zondag 1 november 2020

Kom maar


Ben je moe en uitgeblust

kom  maar en vindt zielerust

bij Jezus Die jouw stormen sust.

 

Wim Pouwelse, 19-10-2020.

zaterdag 31 oktober 2020

Jezus wil (2)

 

God zij geloofd en geprezen

Jezus kan en wil genezen

al het leed

want ik weet

`t is geworteld in Zijn wezen.

 

Wim Pouwelse, 18-10-2020.