vrijdag 22 juni 2018

Hoe groot


Hoe groot
mijn nood
gewis
God is
het grootst
Hij loodst
m’ erdoor
waarvoor
`k verklank
mijn dank
mijn Heer
vereer.

Wim Pouwelse, 20-06-2018.

donderdag 21 juni 2018

`k Vereer


`k Vereer
de Heer
Hij redt
en let
op mij
maakt vrij
ook heelt
Hij veel
verheugt
doet deugd
Hij werkt
versterkt
mijn ziel
ik kniel
verklank
mijn dank
Jezus
Christus.

Wim Pouwelse, 18-06-2018.

woensdag 20 juni 2018

Goed gezind

Goed gezind

De dag begint
`k ben goed gezind
niet van de wijs
door wolkjes grijs
dat drupje nat
het zal me wat
maar ik geniet
van `t vogellied
wat ik net hoor
de zon breekt door.

Wim Pouwelse, 20-06-2018.

maandag 18 juni 2018

zondag 17 juni 2018

Soeverein

Soeverein

Wat God besluit
dat voert Hij uit
want wat Hij doet
is altijd goed

met raad en daad
ter zijde staat
wie op Hem bouwt
en Hem vertrouwt

ook ons verdriet
veracht Hij niet
maar Hij bevrijdt
vertroost verblijdt

wil voor ons zijn
de Soeverein.

Wim Pouwelse, 14-06-2018.

zaterdag 16 juni 2018

vrijdag 15 juni 2018

Licht en waarheid

Licht en waarheid

Heer wilt U Zich tot mij wenden
mij Uw licht en waarheid zenden*
opdat die mij tot U leiden
`k mij in U steeds kan verblijden.

Wim Pouwelse, 12-06-2018.

*Psalm 43 vers 3.

donderdag 14 juni 2018

De zonde

De zonde

Alles gaat nu te gronde
de oorzaak is de zonde
maar Jezus maakt ons heilig
in Hem zijn we echt veilig.

Wim Pouwelse, 06-06-2018.

woensdag 13 juni 2018

Wie geloven


Wie geloven
Gods beloven
zijn Hem heilig
bij Hem veilig
zullen dromen
uit zien komen.

Wim Pouwelse, 11-06-2018.

dinsdag 12 juni 2018

God hoorde


God hoorde
de woorden
verhoorde
`t verklanken
van danken

God lovend
gelovend
`t beloven
dat dromen
gaan komen

dan staven
Gods gaven
die laven
doen hopen
`t hart open.

Wim Pouwelse, 11-06-2018.

maandag 11 juni 2018

Twijfel

Twijfel

Gevangen
verlangen
de ogen
bedrogen

door dagen
van vragen
dat oren
niet horen

toch bouwen
vertrouwen
niet doven

`t geloven
verklanken
door danken.

Wim Pouwelse, 10-06-2018.

zondag 10 juni 2018

Rijk gezegend

Rijk gezegend

Vol genade
slaat God gade
doet Zijn handen
teder landen
op mijn leven
om te geven
rijk Zijn zegen
ook gekregen
in `t verlangen
te ontvangen.

Wim Pouwelse, 10-06-2018.

zaterdag 9 juni 2018

Sin

Sin

All is rotten from within
and this is because of sin
but Jesus makes men holy
by faith He offers safety.

Wim Pouwelse, 06-06-2018.


vrijdag 8 juni 2018

Zorgenvrij

Zorgenvrij

Heer U maakt mij
van zorgen vrij
`k ben geborgen
steeds voor morgen

en draag nu mee
Uw rust en vree
mijn God van trouw
van Wie `k zo hou.

Wim Pouwelse, 31-05-2018.

donderdag 7 juni 2018

Afgoderij

Afgoderij

`t Is te beperkt
heb ik gemerkt
`t mens’lijk denken
zal nooit schenken
echt een godheid
omdat het leidt
slechts enkel tot
een valse god
met razernij
ook slavernij
en grote nood
zelfs haat en dood.

Wim Pouwelse, 06-06-2018.


woensdag 6 juni 2018

Rijk en vrij

Rijk en vrij

Jahweh God vergeeft veelvuldig
is heel liefdevol geduldig
verklaart zeer graag onschuldig

in die Vader kind relatie
kom ik rustig in de gratie
bevrijdt Hij van frustratie

in Gods Vaderlijk beloven
en een liefde nooit te doven
wil ik altijd vast geloven

voor mij ging de hemel open
`k mag zo bij Hem binnenlopen
en kan veilig op Hem hopen

God zegt wees toch niet kleinmoedig
nader tot Mij juist vrijmoedig
Ik schenk vreed’ en maak blijmoedig.

Wim Pouwelse, 28-05-2018.

dinsdag 5 juni 2018

Hoop doet leven

Hoop doet leven

Je hebt toch verwacht
in donkere nacht
je ziet uit naar `t licht
dan is er weer zicht

en ben je beducht
je hebt toch Toevlucht
`t is God Die beschermd
Zich over j’ ontfermd

echt Jezus Hij redt
verhoort je gebed
Hij is ons houvast
Die ons steeds ontlast

God heeft gegeven
dat hoop doet leven.

Wim Pouwelse, 04-06-2018.

maandag 4 juni 2018

Daar zij licht

Daar zij licht

Een staaltje sterk
en machtig werk
er werd gehoord
`t Goddelijk Woord
het duister brak
want toen God sprak
daar zij nu licht*
gaf Hij uitzicht
de eerste dag
op Gods gezag.

Wim Pouwelse, 04-06-2018.

*Genesis 1 vers 3, 2 Corinthiërs 4 vers 6.

zondag 3 juni 2018

Hoop en vrede

Hoop en vrede

Jezus deelt mee
mij hoop en vree
dra komt de tijd
eindigt de strijd

`t met pijn en traan
echt is gedaan
wie nu nog lijdt
troost vindt verblijd

verdriet noch pijn
zullen daar zijn
een glazen zee
vol rust en vree
  
die hoop en vreugd
doen mij zo`n deugd.

Wim Pouwelse, 03-06-2018.

zaterdag 2 juni 2018

vrijdag 1 juni 2018

Nut


Nut
dut
niet
ziet
thans
kans
doet
goed
echt
recht
streeft
geeft
vreugd
deugd.

Wim Pouwelse, 29-05-2018.

donderdag 31 mei 2018

Nederig

Nederig

Niet kruiperig
of gluiperig
je kent je plek
de eigen stek

als basis van
wat iemand kan
niks onnodigs
overbodigs

maar goedaardig
juist volwaardig
in eerbaarheid
en weerbaarheid

niet streberig
doch nederig.

Wim Pouwelse, 31-05-2018.

woensdag 30 mei 2018

`t Is Gods streven

`t Is Gods streven
te vergeven
ons de zonden
die verwonden

onze harten
met veel smarten
dat verdwijnen
al die pijnen

wil ons wezen
zo genezen
deelt ook mede
rust en vrede

en ons geven
eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 29-05-2015.

dinsdag 29 mei 2018

Faith

Faith

Faith allways keeps our dreams alive
to overcome and not just to survive.

Wim Pouwelse, 23-05-2018.