maandag 15 januari 2018

Blauwe maandag

Blauwe maandag

De lucht is grauw
gister mooi blauw
binnen huist weer
een warme sfeer

ik tik best goed
heb goede moed
doe dus niet mee
aan blue monday.


Wim Pouwelse, 15-01-2017.

zondag 14 januari 2018

De zon (2)

De zon (2)

De zon
begon
wat traag
vandaag

maar weet
zij deed
stralen
dalen

de mist
gewist
het grauw
werd blauw

open
hopen.


Wim Pouwelse, 14-01-2018.

zaterdag 13 januari 2018

Opgemerkt

Opgemerkt

Als ik Zijn Woord gehoorzaam
dan is Jahweh opmerkzaam
want Zijn ogen gaan daarvoor
oplettend heel d’ aarde door
om hen krachtig bij te staan
wiens harten oprecht uitgaan
naar het horen van Gods stem
en het luisteren naar Hem.

Wim Pouwelse, 07-01-2018.

2 Kronieken 14 vers 9.

vrijdag 12 januari 2018

Dit huis

Dit huis

Je wens
als mens
het voelt
bedoelt

je ziet
geniet
steeds meer
de sfeer

als plek
te gek
een stuk
geluk

dit huis
is thuis.


Wim Pouwelse, 02-01-2018.

donderdag 11 januari 2018

Aan `t werk

Aan `t werk

God belooft
wie gelooft
dat Hij helpt
overstelpt
met Zijn kracht
dag en nacht
is aan `t werkt
en maakt sterk
wie vertrouwt
op Hem bouwt
helpt Hij voort
geeft Zijn Woord
en deelt mee
vreugde vree
licht en rust
levenslust.


Wim Pouwelse, 05-01-2018.

woensdag 10 januari 2018

`t Heengaan

`t Heengaan

Gedaan
gegaan
alleen
waarheen

het oog
omhoog
Vader
nader

laat gaan
je traan
is* vrij

bij Mij
in huis
kwam thuis.

Wim Pouwelse, 10-01-2018.

*kan ook daarvoor in de plaats invullen: hij `s, of: z’ is.

dinsdag 9 januari 2018

Gods grote genade

Gods grote genade

Vader Uw genade is geweldig groot
en Uw liefde zo veel sterker dan de dood
in Uw kracht toont U hoe ontzettend sterk
U bent in het grootse volbrachte werk
van Jezus de Christus aan het kruis
Uw Zoon is voor ons de Weg naar Huis*
tevens de Waarheid en het Leven
Die ons van Godsweeg’ is gegeven.

Wim Pouwelse, 02-01-2018.

*Zie Johannes 14 vers 2 en 6.

maandag 8 januari 2018

Stressvrij


Er is veel  rust
en levenslust
daarnaast vrijheid
`k ben zeer verblijd
ook zo verbaasd
leef zonder haast
`t is feest voor mij
de stress voorbij.


Wim Pouwelse, 01-01-2018.

zondag 7 januari 2018

Elke dag dankbaar

Elke dag dankbaar

God elke dag danken
en dat ook verklanken
in woorden en daden
is echt aan te raden
`t positief t’rug kijken
kan toch zo verrijken
een vriendelijke lach
of een zonnige dag
en zelfs ook bij regen
geeft God toch nog zegen
spreekt zacht bij tegenspoed
vreest niet heb goede moed
want Ik ben heel dichtbij
dat stemt mij dankbaar blij.


Wim Pouwelse, 07-01-2018.

zaterdag 6 januari 2018

Overtuigd

Overtuigd

Vanuit Gods Woord
heb ik gehoord
Gods Geest betuigt
heeft m’ overtuigd

zodat ik weet
dat Jezus leed
houdt veel van mij
Hij maakt mij vrij

van zond’ en schuld
heeft mij vervuld
met Geesteskracht

dat `k rustig wacht
op Zijn gena
zo voorwaarts ga.


Wim Pouwelse, 01-01-2018.

vrijdag 5 januari 2018

donderdag 4 januari 2018

woensdag 3 januari 2018

Samen op weg

Samen op weg

Van veel strijd en lijden moe
ik wens je van harte toe:
samen op weg naar morgen
blij vredig en geborgen.


Wim Pouwelse, 31-12-2017.

dinsdag 2 januari 2018

Een wens

Een wens

Men wenst elkaar
een goed nieuwjaar
een fijne wens
voor ieder mens
haast onbegrensd
hoopvol gewenst

doet mensen pijn
als het slechts schijn
voor het gemak
slechts d’ oppervlak
goed uitgekiend
zichzelf slechts dient

kijk om je heen
een mens alleen
zie je niet snel
`t raakt echter wel
als je goed kijkt
naar harten reikt.


Wim Pouwelse, 30-12-2017.

maandag 1 januari 2018

Nieuw jaar

Nieuw jaar

`t Is nu daar
`t nieuwe jaar
en ik wens
ieder mens
vrij van druk
veel geluk
gezondheid
goede tijd
met elkaar
dit nieuw jaar.


Wim Pouwelse, 01-01-2018.

zondag 31 december 2017

Voorziener

Voorziener

De God van alle goden
voorziet in al mijn noden
Hij wil dat `k Hem benader
als mijn hemelse Vader

want Hij kent al mijn vragen
en draagt mij al mijn dagen
is het mij bang te moede
het werkt mede ten goede

voor wie werk’lijk houdt van Hem
ook wil luist’ren naar Zijn stem
Jezus echt wil vertrouwen
mag rustig op Hem bouwen

als Verlosser krachtig
want Hij is almachtig.


Wim Pouwelse, 31-12-2017.

zaterdag 30 december 2017

2017

2017

Ik heb het haast gezien
met 2017
nee, dit jaartje was echt
helemaal niet slecht
maar `t is nu bijna klaar
een heel bijzonder jaar
het zat soms best wel tegen
maar er was ook veel zegen
om dankbaar voor te zijn
ben blij met groot en klein.


Wim Pouwelse, 27-12-2017.

vrijdag 29 december 2017

Ontzorgd

Ontzorgd

Ik maak me niet bezorgd
God is het Die ontzorgt
Hij maakt van zorgen vrij
wil dat voor u en mij

opdat wij gelukkig zijn
bevrijd van angst en pijn
waardoor je zeker weet:
ik ben niet bang voor leed

de tocht is soms best zwaar
maar Hij staat altijd klaar
en is steeds heel dichtbij
zo nodig draagt Hij mij

blij op weg naar morgen
veilig en geborgen.


Wim Pouwelse, 29-12-2017.

donderdag 28 december 2017

Best weer

Best weer

`t Is weer
best weer
`t waait wel
nog fel

dus `t is
wel fris
voor `t oog
is `t droog

`t gaat goed
te voet
per fiets

`t heeft iets
`t verdriet
mij niet.


Wim Pouwelse, 28-12-2017.

U

U

U doet
mij goed
U hoort
elk woord

het hart
van smart
geheeld
en deelt

mij mee
Gods vree
bent trouw

ik hou
van U
juist nu.


Wim Pouwelse, 20-12-2017.

woensdag 27 december 2017

Lang verwacht

Lang verwacht
in die nacht
komt het Kind
`t heil begint

en ik mag
deze dag
en voortaan
tot God gaan

Hij brengt vreugd
doet mij deugd
om wat Hij
leed voor mij

breng ik eer
aan mijn Heer.


Wim Pouwelse, 24-12-2017.

dinsdag 26 december 2017

Dichtbij

Dichtbij

De ster
stond ver
U bent
gekend

bij mij
dichtbij
deelt mee
mij vree

verlicht
`t gezicht
verheugt
doet deugd

heel waar
kostbaar


Wim Pouwelse, 26-12-2017.

maandag 25 december 2017

Kom!

Kom!

God nodigt uit
en roept het luid
door d’ engel hoor
ook `t eng’lenkoor

zij prijzen Hem
met blijde stem
in stralend licht
`k zie `t vergezicht

dat Hij ons toont
Die eeuwig troont
Zijn vreed’ op aard
is echt wat waard

`t heeft God behaagt
de morgen daagt.


Wim Pouwelse, 25-12-2017.

zondag 24 december 2017

Je bent

Je bent
gekend
Gods kind
bemind
door Hem
Wiens stem
spreekt zacht
vol kracht
God werkt
versterkt
heel trouw
ook jou
en zegt
oprecht
Ik hou
van jou.


Wim Pouwelse, 24-12-2017.