zaterdag 18 november 2017

Vaders genade

Vaders genade

Vaders genade is zo groot
Zijn liefde sterker dan de dood
want Jezus Hij is opgestaan
en heeft ons alles voorgedaan
in Zijn leven en Zijn sterven
opdat wij Gods heil beërven.


Wim Pouwelse, 15-11-2017.

vrijdag 17 november 2017

Bidden loont

Bidden loont
want God toont
mij en jou
zo zijn trouw

Hij is echt
heel oprecht
ontzettend
oplettend

is de nood
ons te groot
Hij weet raad

Jezus staat
steeds ter zij
jou en mij.


Wim Pouwelse, 10-11-2017.

donderdag 16 november 2017

Positiefje (2)

Positiefje (2)

Een klein versje
als een kersje
op een taart
wel wat waard.


Wim Pouwelse, 11-11-2017.

woensdag 15 november 2017

Heel sterk

Heel sterk

God is heel sterk
voor ons aan `t werk
doet dat heel trouw
voor mij en jou

uit al Zijn macht
met grote kracht
maakt Jezus vrij
ook jou en mij

van zorg en leed
opdat men weet
wie Hem dat vraagt
Hij altijd draagt

Zijn arm is sterk
Hij is aan `t werk.


Wim Pouwelse, 11-11-2017.

dinsdag 14 november 2017

Geweldig goed

Geweldig goed

God is echt geweldig goed
trouw in alles wat Hij doet
tevens zegent Hij heel graag
jou en mij hier nu vandaag.

Wim Pouwelse, 14-11-2017.

Dartel

Dartel

Ik dartel door `t leven
dat mij is gegeven
als vlindertje zo vrij
vrolijk opgeruimd en blij.

Wim Pouwelse, 14-11-2017.

maandag 13 november 2017

Een hug

Een hug

Een hug een arm
eenvoudig warm
ferm om je heen
`t houdt j’ op de been.

Wim Pouwelse, 13-11-2017.

zondag 12 november 2017

Almachtig

Almachtig

Als een lam zo kwetsbaar
als een leeuw zo weerbaar
in liefde almachtig
in trouw zeer krachtig

kwam Jezus als een kind
dat van het duister wint
ons slechts tederheid schenkt
nooit een haar heeft gekrenkt

zo heeft Hij Zich m’ ontfermd
en mij telkens beschermd
in Zijn Naan is echt kracht
want Hij heeft alle macht

op Wie `k zeer sterk vertrouw
tevens rustig op bouw.


Wim Pouwelse, 12-11-2017.

zaterdag 11 november 2017

God ........

God …….

wie U kent
weet U bent
weldadig
genadig

inlevend
vergevend
veelvuldig
geduldig

vol passie
compassie
genegen
tot zegen

mij kostbaar
zo dierbaar.

Wim Pouwelse, 08-11-2017.

vrijdag 10 november 2017

Waar vind ik?

Gedichtjes over Pasen zijn te vinden onder het onderwerp (de "label") "Opstanding"
Met betrekking tot Goede Vrijdag kunt u gedichtjes vinden onder de labels "Het kruis" en "Lijden van Christus".
Voor wie de zon mist, kan kijken onder de labels: "Licht", "Natuur en weer", "Uitstraling".

Najaarsweer

Najaarsweer

De stormen
zij vormen
vaak wolken
die kolken

en vluchten
langs luchten
in lagen
voor vlagen

de krachten
verzachten
zij sussen
intussen

milde zon
overwon.


Wim Pouwelse, 01-11-2017.

donderdag 9 november 2017

Dankbaar …….

Dankbaar …….

Dankbaar te zijn
geeft kracht bij pijn
tevredenheid
is kostbaarheid

men is weerbaar
onverstoorbaar
vast gelovend
God steeds loven

en ook men kan
iets gunnen dan
and`re mensen
die iets wensen

dit inlevend
en meelevend.

Wim Pouwelse, 04-11-2017.

woensdag 8 november 2017

ˋt Is weer

ˋt Is weer
goed weer
ik loop
vol hoop
in ˋt zand
van ˋt strand
tevree
langs zee
ik kijk
wat rijk
zo puur
natuur
die kust
vol rust.

Wim Pouwelse, 08-07-2017.

Te groot?

Te groot?

Zeer ongewoon
buitengewoon
niet buitenaards
wel bovenaards

niet te vatten
of te schatten
de Creator
Triomfator

heel rechtzinnig
en diepzinnig
zeer fijnzinnig

onverklaarbaar
toch bestaanbaar
benaderbaar.

Wim Pouwelse, 05-11-2017.

dinsdag 7 november 2017

Stralend weer

Stralend weer

ˋk Zie de maan
bleekjes staan
lucht staalblauw
fris de dauw
het is weer
tralend weer

kou verdwijnt
zon zij schijnt
eerst nog zacht
dan vol kracht
briesje zucht
opgelucht

en ik hoor
ˋt vogelkoor
ook de zee
zingt zacht mee
ik geniet
van hun lied

levenslust
aan de kust.

Wim Pouwelse, 07-11-2017.

maandag 6 november 2017

Mijn God van trouw

Mijn God van trouw

Mijn trouwe Heer
Die telkens weer
er voor mij bent
op elke moment

in elke nood
Uw hulp mij bood
houdt m’ op de been
door alles heen

U kent mij God
tot op het bot
blijft naast mij staan
en met mij gaan

mijn God van trouw
op Wie ik bouw.

Wim Pouwelse,  03-11-2017.

zondag 5 november 2017

Jezus redt

Jezus redt

Jezus Hij helpt mij
ik heb dat nodig
en overstelpt mij
niet overbodig

rijk geeft Hij zegen
die ik weldadig
steeds heb gekregen
altijd voorradig

heeft mij vergeven
telkens genadig
redt zo mijn leven
echt zeer krachtdadig

verklaart veelvuldig
totaal m’ onschuldig.

Wim Pouwelse, 30-10-2017.

zaterdag 4 november 2017

Genadig …….

Genadig  …….

Met veel genade
slaat God ons gade
wil graag vergeven
opdat wij leven
daar Hij ons liefheeft
Zijn zegen ook geeft
houdt door alles heen
ons ferm op de been
dat doet Hij heel graag
hier nu ook vandaag.


Wim Pouwelse, 04-11-2017.

Herfstgenot

Herfstgenot

Een gouden pad
gevallen blad
het knispert nat

onder mijn voet
briesj’ in mijn snoet
doet mij zo goed

puur herfstgenot
tot op het bot
kan niet kapot.


Wim Pouwelse, 04-11-2017.

vrijdag 3 november 2017

Hoe goed

Hoe goed

Uw daden Heer
tonen steeds meer
hoe goed U bent
mijn zwaktes kent
`k U heb weerstreefd
dat toch vergeeft
dat niet één keer
maar telkens weer
U voor mij leeft
en er naar streeft
dat ik geheeld
groei naar Uw beeld
bloei als een boom
die naar een stroom
de wortels strekt
zo opgewekt
U vruchten biedt
als liefdeslied.

Wim Pouwelse, 02-11-2017.

donderdag 2 november 2017

God helpt mij

     God helpt mij
     maakt mij vrij
daar `k Hem benader
    Hemelse Vader
       door Jezus
       de Christus.


Wim Pouwelse, 01-11-2017.

woensdag 1 november 2017

Hij geeft

Hij geeft

Jezus leeft
en Hij geeft
vertrouwen
te bouwen

aan morgen
geen zorgen
of vragen
die knagen

ik weet mij
van schuld vrij
daar de Zoon
voor Gods troon

bidt en pleit
voor mij strijd.


Wim Pouwelse, 29-10-2017.

dinsdag 31 oktober 2017

Voor mij

Voor mij

De stem
van Hem
Die spreekt
verbreekt
de dood
en bood
Zijn macht
en kracht
Hij sticht
schenkt licht
aan mij
ben blij

Hij stierf
verwierf
zo veel
maakt heel
het hart
van smart
verblijdt
bevrijdt
van zorg
staat Borg
voor mij
ben vrij.


Wim Pouwelse, 29-10-2017.

maandag 30 oktober 2017

Pracht werk

Pracht werk

Hij is geweldig sterk
Jezus doet prachtig werk
Hij maakt mij werk`lijk vrij
en Hij verandert mij

doet dat van binnenuit
nu geniet ik echt voluit
levend in geborgenheid
heiligheid en veiligheid

want ik ben Hem heilig
in Gods handen veilig
volledig onverdiend

weldadig zo bezien
een prachtig staaltje sterk
echt Gods genadewerk.


Wim Pouwelse, 28-10-2017.

zondag 29 oktober 2017

God schiep

God schiep
Hij riep
het Woord
gehoord
met kracht
de nacht
werd licht
`k heb zicht

God spreekt
verbreekt
de nacht
Zijn macht
bevrijdt
de strijd
gesust
`k heb rust.


Wim Pouwelse, 25-10-2017.