woensdag 16 januari 2019

U stierf voor mij


U stierf voor mij
verwierf voor mij
gerechtigheid
voor d’ eeuwigheid

nu borgt U mij
verzorgt U mij
doet mij echt deugd
geeft mij Uw vreugd

Gods rust en vree
deelt U mij mee
mooi vergezicht
in stralend licht

waar `k naar uitkijk
Uw Koninkrijk.

Wim Pouwelse, 07-01-2019.

dinsdag 15 januari 2019

Buitje

Buitje

Jas dikke trui
een felle bui
daar kwam de zon
die overwon
het grijs en grauw
toen best wel gauw.

Wim Pouwelse, 14-01-2019.

maandag 14 januari 2019

Bijzonder

Bijzonder

God U zegent mij bijzonder
dat U ten goede aan mij denkt
is voor mij een heel groot wonder
wat U mij in genade schenkt

ook blijk ik voor U zeer kostbaar
want Uw Zoon stierf zelfs voor mij
`t is mij zo geweldig dierbaar
U zegt mij echt jij hoort bij Mij.

Wim Pouwelse, 07-01-2019.

zondag 13 januari 2019

God leidt

God leidt

U Heer
geeft licht
steeds weer
uitzicht

geneest
elk hart
bevreesd
vol smart

bevrijdt
schenkt moed
U leidt
zo goed

verheugt
doet deugd.

Wim Pouwelse, 06-01-2019.

zaterdag 12 januari 2019

`k Bouw op God

`k Bouw op God

God ik vertrouw
dat U mij hoort
op Wie ik bouw
mijn toevluchtsoord

U bent mijn steun
in bange nacht
waar ik op leun
mijn Licht en Kracht

want ik vind nu
zelfs als ik strijd
de rust bij U
Die mij steeds leidt

U Adonai
mijn El Shaddai.

Wim Pouwelse, 05-01-2019.

vrijdag 11 januari 2019

Hooggeschat

Hooggeschat

Weet toch jij
bent voor Mij
zo kostbaar
en dierbaar
hooggeschat
besef dat
Ik van jou
heel veel hou
dat Ik weet
hoe je heet
want je bent
Mij bekend
echt waar jij
hoort bij Mij.

Wim Pouwelse, 01-01-2019.
N.a.v. Jesaja 43 vers 1b en 4a.

donderdag 10 januari 2019

`t Woord (2)

`t Woord (2)

Hij
zorgt
borgt
mij

geeft
licht
zicht
leeft

hoort
voedt
goed

`t Woord
werkt
sterkt.

Wim Pouwelse, 01-01-2019.

woensdag 9 januari 2019

Als een lamp

Als een lamp*

Zoals een lamp dat voor mij is
bent U `t licht Heer
en telkens weer
verdrijft U de duisternis.

Wim Pouwelse, 01-01-2019.

*Psalm 18 vers 29.

dinsdag 8 januari 2019

`t Guurt

`t Guurt

Wolken
kolken
luchten
vluchten

zuchtend
duchtend
vinden
winden

takken
knakken
zwaaiend
graaiend

verduur `t
het guurt.

Wim Pouwelse, 08-01-2019.

maandag 7 januari 2019

zondag 6 januari 2019

Ik bouw


Ik bouw
vertrouw
en leun
voor steun

op kracht
`k verwacht
God leidt
verblijdt

`k verklank
mijn dank
aan U
juist nu

steeds meer
mijn Heer.

Wim Pouwelse, 28-12-2018.

zaterdag 5 januari 2019

Blijven dromen

Blijven dromen

Toch maar liever niet met klagen
vul ik mijn levensdagen
door er alles uit te halen
positiviteit uitstralen
want ik heb nog steeds mijn dromen
dat het beste nog moet komen
`k heb echt reden om te leven
ook heel veel nog door te geven.

Wim Pouwelse, 28-12-2018.

vrijdag 4 januari 2019

Verwacht

Verwacht

Hoop verwacht
steeds Gods kracht
elke dag
echt dat mag.

Wim Pouwelse, 28-12-2018.

donderdag 3 januari 2019

God staat klaar


God staat klaar
is steeds daar
heel dichtbij
jou en mij

goed doende
verzoende
meelevend
vergevend

bevrijdend
verblijdend
tot zegen
genegen

met gaven
die laven.

Wim Pouwelse, 30-12-2018.

woensdag 2 januari 2019

Wens

Wens

Wat veel deugd doet
attent een groet
van mens tot mens
gewoon een wens
het ga je goed.

Wim Pouwelse, 28-12-2018.

dinsdag 1 januari 2019

Het is klaar


Het is klaar
`t ouwe jaar
nu is daar
`t nieuwe jaar

beste wensen
lieve mensen.

Wim Pouwelse, 28-12-2018.

maandag 31 december 2018

Ik snap niet


Ik snap niet
dat God mij ziet
Zijn oog op mij*
maakt mij heel blij

geweldig rijk
hoe ik ook kijk
God slaat gade
vol genade

mij als Zijn kind
immens bemind
ik benader
God als Vader

Heer ik zeg nu
ik hou van U.

Wim Pouwelse, 22-12-2018.

*Psalm 32 vers 8b.

zondag 30 december 2018

Gods eeuwige liefde

Gods eeuwige liefde

Gods boosheid duurt maar even1
Zijn woede slechts een korte tijd
Zijn welbehagen een heel leven1
Gods liefd’ is tot in eeuwigheid2

`s avonds vernachtte nog `t geween1
maar toen `s morgens Gods zon verscheen
kon ik weer juichend stralen
Gods victorie binnenhalen.

Wim Pouwelse, 25-12-2018.

1 Psalm 30 vers 6, 2 Jeremia 31 vers 3.

zaterdag 29 december 2018

Elk gebed

Elk gebed

Ik weet God let
op elk gebed
en dat Hij hoort
ook ieder woord
als je fluistert
weet Hij luistert
is erg begaan
blijft naast je staan
besef God helpt
en overstelpt
met liefd’ en kracht
voor dag en nacht.

Wim Pouwelse, 18-12-2018.

vrijdag 28 december 2018

Als Job

Als Job

Niet tekens halfslachtig
doch als Job standvastig
met rotsvast geloven
in Gods hulp van boven

en juist als het zwaar is
dat God dan steeds daar is
om mij `t ondersteunen
ik op Hem kan leunen

dan zal `k niet wankelen
maar kunnen sprankelen
want God is genadig
bijzonder krachtdadig

ja `k zal vol vreugde stralen
victorie behalen.

Wim Pouwelse, 21-12-2018.

donderdag 27 december 2018

Genade beleven


Genade beleven
Gods wil tot vergeven
van schulden en zonden
die ons zo verwonden

ons daarvan genezen
opdat wij Hem vrezen
`t wil zeggen wij leren
oprecht Hem te eren

Hij wil ons versterken
zo door ons heen werken
wij zijn Hem zo kostbaar
en Hij acht ons bruikbaar

in liefd’ en genade
slaat Jezus ons gade.

Wim Pouwelse, 18-12-2018.

woensdag 26 december 2018

Hij daalde neer


Hij daalde neer
mijn God en Heer
verliet Zijn troon
werd Mensenzoon

reikte de hand
mij Gods vijand 1
en stierf voor mij
kocht mij zo vrij

en deelde mee
Gods heil en vree
`k hou nu van Hem
en volg Zijn stem 2

Goede Herder
leidt mij verder.

Wim Pouwelse, 25-12-2018.

1 Romeinen 5 vers 10, 2 Johannes 10 vers 4.

dinsdag 25 december 2018

Gods vree

Gods vree

Jezus deelt mee
nog steeds Zijn vree
en het daalt neer
van God de Heer
diep in ons hart
verjaagt de smart
brengt stralend licht
van Gods gezicht

Hij kwam als kind
ons welgezind
wie naar Hem hoort
leidt Hij trouw voort
Hij heeft beloofd
wie Hem gelooft
ook te geven
`t eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 25-12-2018.

maandag 24 december 2018

Vergeten

Vergeten

Men lijkt vaak de waarde
van vrede op aarde
volledig vergeten
`t gaat slechts om het vreten
want vreten op aard
schijnt alles ons waard
en vreten lijkt weten

lieve mensen houdt het fijn
laat ons mededeelzaam zijn.

Wim Pouwelse, 24-12-2018.

zondag 23 december 2018

Die Kerstnacht

Die Kerstnacht

Het was me `t nachtje wel
de engel Gabriël
liet aan herders horen
dat Hij was geboren
de Koning van `t heelal
lag in een beestenstal
in een vieze voederbak
zo was Zijn onderdak

heel veel eng`len gingen
van vreed’ op aarde zingen
en d’ allerhoogste God
Die in het mens`lijk lot
een welbehagen heeft
aan hen de Redder geeft
alles in stralend licht
van Gods liefdevol gezicht.

Wim Pouwelse, 05-12-2018.