zaterdag 22 juli 2017

Stilte horen

Stilte horen

Wie met het hart wil luisteren
zonder zich te laten storen
zal zo de schoonheid horen
hoe stilte zacht kan fluisteren

dan gaat het hart ook open
niet voor krampachtig smachten
maar kalm en sterk verwachten
een rustig krachtig hopen.


Wim Pouwelse, 21-07-2017.

vrijdag 21 juli 2017

Haast

Haast

Haasje rep je
kip ik heb je
of toch niet
dus je ziet
haastige spoed
is zelden goed.


Wim Pouwelse, 19-07-2017.

donderdag 20 juli 2017

Immens

Immens
intens
bemind
Gods kind

jij bent
gekend
door Hem
Zijn stem

spreekt zacht
met kracht
vertrouwd

God houdt
vol trouw
van jou.


Wim Pouwelse, 19-07-2017.

woensdag 19 juli 2017

Hollen of …..?

Hollen of …..?

Wordt het hollen of stilstaan
met veel vallen en opstaan
of rustig beginnen
kalm en bij zinnen
volhouden en doorgaan.


Wim Pouwelse, 18-07-2017.

dinsdag 18 juli 2017

`k Wandel graag

`k Wandel graag
juist vandaag
met alweer
heerlijk weer
zon die zacht
naar me lacht
windje koel
goed gevoel.


Wim Pouwelse, 18-07-2017.

maandag 17 juli 2017

Zoon

Zoon

`k Wil bij je zijn
nu in je pijn
tot mijn verdriet
gaat dat nog niet

maar met mijn  hart
voel `k toch je smart
`k lijd met je mee
strijd met je mee

maar nog veel meer
daar is de Heer
Hij is dichtbij
niet slechts bij mij

juist nu bij jou
want Hij is trouw.


Wim Pouwelse, 17-07-2017.

zondag 16 juli 2017

God belooft

God belooft
ik geloof `t
en ik bouw
op Zijn trouw

ik verwacht
steeds Zijn kracht
in de strijd
Hij bevrijdt

van zorgen
voor morgen
God geeft rust
levenslust

`k overwin
leef met zin.


Wim Pouwelse, 16-07-2017.

zaterdag 15 juli 2017

Strijd?

Strijd?

God zegt zacht
Ik geef kracht
`k ben erbij
heel dichtbij

in je strijd
Ik verblijd
en geef rust
levenslust

dus vrees niet
geen verdriet
maar vat moed
het komt goed

want Ik werk
ben heel sterk.


Wim Pouwelse, 15-07-2917.

vrijdag 14 juli 2017

Pracht mens

Pracht mens

Je bent een mooie vrouw
maar ook een prachtig mens
daarom hou `k zo intens
met recht zielsveel van jou.


Wim Pouwelse, 11-07-2017.

donderdag 13 juli 2017

Bang?

Bang?

Waarvoor
waardoor
waartoe
en hoe

onrust
gesust
Hij geeft
en leeft

bevrijdt
verblijdt
deelt mee
Zijn vree

Jezus
Christus.


Wim Pouwelse, 08-07-2017.

woensdag 12 juli 2017

Wees echt

Wees echt

Vertrouw de Heer
terwijl vol moed
je `t goede doet
wees telkens weer
ook  betrouwbaar
daar waar je woont
daar je zo toont
mijn God is waar.

Wim Pouwelse, 05-07-2017.


Psalm 37 vers 3.

dinsdag 11 juli 2017

Stiltes

Stiltes

Stiltes zijn er opdat j’ ervan geniet
en ze invullen echt dat hoef je niet.


Wim Pouwelse, 10-07-2017.

maandag 10 juli 2017

Vol waarde

Vol waarde

Niet voor even
is jouw leven
hier op aarde
vol van waarde

want je geven
en je streven
zijn echt kostbaar
en heel dierbaar

voor wie blijven
zal beklijven
hoe je nu staat
liefde nalaat

wat God je geeft
Die eeuwig leeft.

Wim Pouwelse,  08-07-2017.

zondag 9 juli 2017

Gods kind

Gods kind

Je bent Gods kind
immens bemind
Jezus Gods Zoon
verliet Zijn troon
Zijn hemels huis
voor stal en kruis
zodat je nader
tot de Vader
verzoend met Hem
hoort naar Zijn stem
luisterend komt
waar dan verstomt
de angst en zorg
Hij is jouw Borg
Hij houdt van jou
is blij met jou
en brengt je thuis
in `t Vaderhuis
Gods eigen kind
immens bemind.


Wim Pouwelse,  09-07-2017.

zaterdag 8 juli 2017

Tijn

Tijn

De kleine held

Je hebt geleden
en gestreden
wij leden mee
en streden mee

het hele land
stak uit de hand
ging uit zijn dak
voor nagellak

je deed zo`n goed
gaf velen moed
en schiep een band
door `t hele land

hoe je zo klein
heel groot kunt zijn.


Wim Pouwelse, 08-07-2017.

Zomerweer

Zomerweer

`t Zomert zacht
`k hoor geen klacht
het is weer
zomerweer

voor je `t weet
is `t te heet
klaagt men weer
over `t weer

als je ziet
en geniet
van natuur
mooi en puur

valt het mee
hier aan zee.


Wim Pouwelse, 08-07-2017.

vrijdag 7 juli 2017

Echt

Echt

Wees echt
oprecht
toon moed
doe goed
niet raar
maar waar
dan leef
en geef
je veel
ook heel
je dan
wat kan
met kracht
zo zacht
oprecht
en echt.


Wim Pouwelse, 05-07-2017.

donderdag 6 juli 2017

Soms

Soms

Soms lijkt het leven duisternis
of hoop slechts zwak gefluister is
zelfs in mijn allerzwartste nacht
is Jezus steeds mijn licht en kracht.


Wim Pouwelse, 02-07-2017.

woensdag 5 juli 2017

Intense dank

Intense dank

God koestert en zegent mij
en echt Hij bejegent mij
als Zijn eigen kostbaar kind
zo vertederend bemind

Hij omhelst mij in mijn strijd
draagt mij als ik heftig lijdt
met Zijn liefd’ en zorg omringd
wat mijn angsten steeds verdringt

waardoor Hij mijn rust ook is
licht brengt in de duisternis
`k vol vertrouwen ook verwacht
dat Hij er altijd is met kracht

k ben dankbaar zo intens
voor Gods goedheid zo immens.


Wim Pouwelse, 02-07-2017.

dinsdag 4 juli 2017

Geven

Geven

Jezus heeft eens Zijn leven
aan `t kruis voor mij gegeven
ik hoop nu in mijn leven
daarvan iets door te geven
zonder opsmuk schone schijn
dat het echt oprecht mag zijn.


Wim Pouwelse, 03-07-2017.

maandag 3 juli 2017

Gods wens

Gods wens

Ik ben als een feilbaar mens
Gods geliefde diepe wens
en Jezus wilde zelfs geven
daarvoor Zijn kostbaar leven
dat deed Hij met liefde want
Hij ziet m’ als parel in Gods hand.


Wim Pouwelse, 28-06-2017.

zondag 2 juli 2017

Zo geliefd

Zo geliefd

God zegent mij
en maakt mij vrij
van angst en zorg
Hij ia mijn Borg

maakte het kruis
de weg naar huis
nam van mij af
mijn schuld en straf

`t is ingelost
koste wat kost
wou mij er bij

Hij houdt van mij
ik ben Gods kind
immens bemind.


Wim Pouwelse, 30-06-2017.

zaterdag 1 juli 2017

`t Weer

`t Weer

`t Gebeurt steeds weer
dat je het weer
ziet wisselen
en bedisselen
helpt je geen biet
`k probeer `t ook niet
want voor je `t weet
zoals dat heet
ben j’ overstuur
en danig zuur
`t wisselt of valt
maar het verknalt
mijn stemming niet
ik zing mijn lied
zal `t zonneschijn
of regen zijn.


Wim Pouwelse, 01-07-2017.

vrijdag 30 juni 2017

U bent

U bent

Zo trouw
ik bouw
steeds weer
mijn Heer
op U
ook nu

zo sterk
ik merk
dat Heer
steeds meer
ook nu
bij U.


Wim Pouwelse, 28-06-2017.

donderdag 29 juni 2017

Genezend

Genezend

God zond Zijn Woord om te genezen*
want dat ligt in Zijn Godd’lijk wezen
wie Hem om hulp geroepen heeft
merkt dat dit heel sterk bij Hem leeft.

Wim Pouwelse, 21-06-2017.


*Psalm 107 vers 20.