zondag 17 november 2019

Peilloos

Peilloos

Jezus liefde zonder peil
werd mijn bron van eeuwig heil
want Hij hield zo veel van mij
kocht mij van mijn zonden vrij

droeg daartoe mijn schuld en straf
met Zich mee in dood en graf
maar prijst God want Jezus leeft
herrees Die m’ eeuwig leven geeft

Jezus verkreeg alle macht
deelt met mij Zijn levenskracht
door het offer van Gods Zoon
nader `k nu tot Vaders troon

met grote liefde ongekend
heeft Abba m’ als Zijn kind erkend.

Wim Pouwelse, 10-11-2019.

zaterdag 16 november 2019

Gods licht verscheen


Gods licht verscheen
straalt om mij heen
teder warm zacht
en vol van kracht
houdt m’ op de been.

Wim Pouwelse, 09-11-2019.

vrijdag 15 november 2019

De waarheid


De waarheid
echt klaarheid
het bestaat
waar `t om gaat

klare taal
helemaal
voor wie hoort
want dan gloort

held’re kijk
heel erg rijk
zie `t is waar

zonneklaar
eeuwig licht
vergezicht.

Wim Pouwelse, 12-11-2019.

donderdag 14 november 2019

Gods Geest wil geven


Gods Geest wil geven
ons eeuwig leven
dat is Zijn streven

bij leed en strijden
met troost verblijden
ons veilig leiden

vanuit Gods have
ook krachtig laven
met Geestesgaven

en zo bewerken
tevens versterken
mensen en kerken

daarmee beginnen
in `t hart vanbinnen.

Wim Pouwelse, 09-11-2019.

woensdag 13 november 2019

Verrijkt

Verrijkt

Troostwoord
dat haal
j’ uit taal
verwoord

je ziet
een beeld
dat heelt
een lied

huilt zacht
je leeft
vergeeft

en lacht
je kijkt
verrijkt.

Wim Pouwelse, 01-11-2019.

dinsdag 12 november 2019

Mijn hoop Die leeft

Mijn hoop Die leeft

Jezus Christus mijn Hoop Die leeft
mij zicht op eeuwig leven geeft
en m’ ook van angst en zorg bevrijdt
met zegezang mij `t hart verblijd
tevens Gods vreed’ en rust mij biedt
wat uitmondt in een jubellied.

Wim Pouwelse, 03-11-2019.

maandag 11 november 2019

Wie hoort

Wie hoort

Christus
Jezus
verheugt
doet deugd

zo goed
geeft moed
wie leunt
en steunt

op Hem
Wiens stem
klinkt zacht
vol kracht

leidt voort
wie hoort.

Wim Pouwelse, 03-11-2019.

zondag 10 november 2019

Verzachtend

Verzachtend

Vol verwachting
op verzachting
van het lijden
en het strijden

blijf ik vurig
ook gedurig
zeer veelvuldig
maar geduldig

dankend bidden
dit te midden
van de stormen

die mij vormen
geloof verzacht
wie God verwacht.

Wim Pouwelse, 05-11-2019.

zaterdag 9 november 2019

vrijdag 8 november 2019

Laven

Laven

Gods streven
te geven
nieuw leven

inleven
vergeven
beleven

versterken
bewerken
van kerken

hen laven
en staven
met gaven

tot zegen
genegen.

Wim Pouwelse, 01-11-2019.

donderdag 7 november 2019

Jezus biedt

Jezus biedt

Jezus leeft
Hij vergeeft
geduldig
veelvuldig
doet mij deugd
en verheugt

biedt leiding
bevrijding
ontferming
bescherming
diepe rust
levenslust

`k weet ik ben
nu `k Hem ken
bij zorgen
geborgen.

Wim Pouwelse, 29-10-2019.

woensdag 6 november 2019

Schitterende glitters

Schitterende glitters

`k Zie aan alle kanten
een boel diamanten
in `t zonlicht schitteren
aan takjes glitteren

verbonden met blaadjes
als druppels aan draadjes
van zeer vele spinnen
die telkens beginnen

met spinnen en weven
waardoor ik heel even
fris badend in geuren
goudgele kleuren

mij zo kan verrijken
de hemel inkijken.

Wim Pouwelse, 06-11-2019.

dinsdag 5 november 2019

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Echte duurzaamheid
is voor d’ eeuwigheid
een leven
van streven
naar Gods heiligheid.

Wim Pouwelse, 30-10-2019.

maandag 4 november 2019

`k Leef met Jezus

`k Leef met Jezus

Door Jezus dood ben ik bevrijd
van zond’ en ongerechtigheid
omdat Hij voor mijn schulden stierf
zo eeuwig heil voor mij verwierf

nu Hij herrees en eeuwig leeft
en mij ook eeuwig leven geeft
ben ik vervuld van dankbaarheid
`k mag met Hem leven voor altijd.

Wim Pouwelse, 26-10-2019.

zondag 3 november 2019

Hemel op aard

Hemel op aard

`k Zoek heel graag Gods aanwezigheid
heel liefdevol deelt Hij mij mee
een diepe vreugde rust en vree
Zijn warmte en geborgenheid

ik kwam als een verloren zoon
door Jezus offer aan het kruis
weet ik me nu bij Vader thuis
nader `k hier op aard Gods troon

en `k geniet van Zijn nabijheid
badend in Gods onpeilbaar licht
echt stralend door Zijn aangezicht
een tel duurt wel een eeuwigheid

oneindig veel is dit me waard
`k ervaar de hemel hier op aard.

Wim Pouwelse, 27-10-2019.

zaterdag 2 november 2019

Jezus is goed


Jezus is goed
want echt Hij doet
geweldig sterk
verlossingswerk

Jezus is groot
versloeg de dood
met overmacht
opstandingskracht

Jezus vergeeft
daar Hij nu leeft
voor Vaders troon

pleit daar als Zoon
van zonden vrij
ook jou en mij.

Wim Pouwelse, 30-10-2019.

vrijdag 1 november 2019

De Heer

De Heer

Jezus
Christus
Hij stierf
verwierf

zo heel
erg veel
maakt mij
echt vrij

deelt mee
Gods vree
vergeeft

Hij leeft
komt weer
de Heer.

Wim Pouwelse, 23-10-2019.

donderdag 31 oktober 2019

Nader

Nader

Je bent
gekend
Gods kind
bemind
immens
intens
nabij
is Hij
nader
Vader.

Wim Pouwelse, 23-10-2019.

woensdag 30 oktober 2019

Gods ogen (2)

Gods ogen (2)

Zeer bewogen
zien Gods ogen
liefdevol neer
waarbij de Heer
ook altijd hoort
elk smekend woord
en wie j’ ook bent
je bent gekend
Hij houdt van jou
is eeuwig trouw.

Wim Pouwelse, 23-10-2019.

maandag 28 oktober 2019

ik leer


ik leer
steeds meer
gekend
gewend

met Hem
Gods stem
die leidt
uit strijd

bevrijdt
verblijdt
ik eer
mijn Heer

steeds meer
ik leer.

Wim Pouwelse, 19-10-2019.

zondag 27 oktober 2019

Jezus’ lijden

Jezus’ lijden

Toen Jezus eens aan `t kruis Zich gaf
deed men Hem lijden niets ontziend
bespotte Hem gemeen en laf
streed Hij uit liefde onverdiend

droeg alle zonden schuld en straf
Hij heeft dat ook voor mij gedaan
nam alles met Zich mee in `t graf
een weg die ik had moeten gaan

ik ben nu vrij van angst en zorg
en echt gerust en veilig want
Hij Jezus Christus is mijn Borg

nu juicht mijn hart in Hem verblijd
`k weet mij geborgen in Zijn hand
verlost voor tijd en eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 25-10-2019.

zaterdag 26 oktober 2019

Gewoon

Gewoon

`k Zing zacht mee
zon zand zee
vogelvlucht
in de lucht
vrijheid vreugd
dat doet deugd
reikt veel rust
levenslust
verwonder
bijzonder
de ogen
bevlogen
zien dingen
die zingen
voor oren
die horen
dat schone
gewone.

Wim Pouwelse, 11-10-2019.

vrijdag 25 oktober 2019

Gezocht

Gezocht

Tot Gods verdriet
zocht ik Hem niet
maar Hij zocht mij
en kocht mij vrij

van zond’ en schuld
met groot geduld
echt Hij blijft trouw
aan mij en jou

Zijn stem vol kracht
riep `t is volbracht
toen Hij daar leed
ook voor ons streed

wij zijn gezocht
en bloedgekocht.

Wim Pouwelse, 14-10-2019.