dinsdag 20 maart 2018

`t Woord


`t Woord

Zie
wie
`t Woord
hoort

raakt
maakt
Hij
vrij

veel
heel
leeft

geeft
vree
mee.

Wim Pouwelse, 17-03-2018


maandag 19 maart 2018

Elected


Elected

Don’t you feel neglected
not even rejected
but you are elected
and also selected

no condamnation
but justification
and purification
assured acceptation

for Christ came from above
with His Fathers great love
and brought us salvation

in His holy nation
we are bought by His blood
Jesus Christ Son of God.

Wim Pouwelse, 19-03-2018.

zondag 18 maart 2018

Zo sterk


Zo sterk

God is zo groot
Hij kent mijn nood
is ook heel sterk
en aan het werk
voor jou en mij
dat maakt ons blij.

Wim Pouwelse, 15-03-2018.

zaterdag 17 maart 2018

Hoor!


Hoor!

Gods Woord
gehoord
beloofd
geloofd

dat zegt
het echt
Hij leeft
vergeeft

maakt vrij
ook mij
doet deugd
geeft vreugd

Jezus
Christus.

Wim Pouwelse, 15-03-2018.

vrijdag 16 maart 2018

Ultieme liefde


Ultieme liefde

God de Vader gaf op voor mij
De allerliefste Die Hij had
uit liefde deed Hij dit opdat
ik verlost van  schuld en vrij
bij Hem eeuwig leven zou
Jezus leeft is opgestaan
mij naar de hemel voorgegaan
wat de Vader heel graag wou.

Wim Pouwelse, 14-03-2018.

donderdag 15 maart 2018

Oor met hart


Oor met hart

Het is een wens
voor ieder mens
soms als men knakt
zoekt men contact

van hart tot hart
bij vreugd en smart
dat het echt raakt
dus niet gemaakt

vindt men gehoor
luisterend oor
dat aanhoort echt
warm en oprecht

noem `t voor mijn part
een oor met hart.

Wim Pouwelse, 13-03-2018.

woensdag 14 maart 2018

God is echt goed


God is echt goed
geeft goede moed
Die met je gaat
er voor je staat

Die eeuwig leeft
dit leven geeft
dat ook belooft
aan wie gelooft

de trouwe Heer
Die zondermeer
bij strijd steeds steunt
wie op Hem leunt

laat nooit alleen
door alles heen.

Wim Pouwelse, 07-03-2018.

dinsdag 13 maart 2018

Uit genade

Uit genade

Wat een Bijbelse belofte brengt
is wat God ons uit genade schenkt
zo kun je in de Bijbel lezen
God zond Zijn Woord om te genezen*
wie van beloften wetten maken
die zullen uit de gratie raken.

Wim Pouwelse, 09-03-2018.

*Psalm 107 vers 20.

maandag 12 maart 2018

Onverdiend

Onverdiend

Jezus leeft
en Hij geeft
mij steeds mee
liefd’ en vree

licht en kracht
dag en nacht
en Hij leidt
mij bij strijd

`k ben zo blij
Jezus U
bent er nu

hier voor mij
echt als Vriend
onverdiend.


Wim Pouwelse, 07-03-2018.

zondag 11 maart 2018

Beloven

Beloven

Heel vaak loog men
en bedroog men
dat is toch echt
wel heel erg slecht

maar God is goed
in wat Hij doet
erg betrouwbaar
Zijn Woord is waar

wie daar op bouwt
en God vertrouwt
in Hem gelooft

Jezus belooft
Mijn Woord blijft staan
nu en voortaan.


Wim Pouwelse, 05-03-2018.

zaterdag 10 maart 2018

Veel waard

Veel waard

Mijn kind
je bent
gekend
bemind

dus lach
wees vrij
en blij
dat mag

je doet
ertoe
en hoe
vat moed

verheugd
jij doet
mij goed
zo`n deugd.


Wim Pouwelse, 10-03-2018.

vrijdag 9 maart 2018

Geweldig

Geweldig

`k Dank de grote God en Heer
voor Zijn liefde telkens weer
want die `s zo geweldig groot
zelfs veel sterker dan de dood

die met grootse macht verslaat
`t slechte  werk van zond’ en haat
wie de zondeschuld belijdt
weet ik wordt liefdevol bevrijd

Jezus droeg de schuld en straf
aan het kruis en naar het graf
alles heeft Hij betaald voor mij
daarom leef en ben ik vrij

Die al  mijn schuld vergeven heeft
stond weer op ja Jezus leeft.


Wim Pouwelse, 07-03-2018.

donderdag 8 maart 2018

Gods open hand

Gods open hand

U doet Uw hand open U geeft
en U verzadigt al wat leeft.

Wim Pouwelse, 04-03-2018.

n.a.v. Psalm 145 vers 16.

woensdag 7 maart 2018

Lenterig

Lenterig

`t Lentert weer
deze keer
dier en mens
is `t naar wens

en ik voel
heleboel
kracht en groei
lentebloei

nesteldrang
vogelzang
voorjaarslied

het is niet
krenterig
lenterig.


Wim Pouwelse, 07-03-2018.

dinsdag 6 maart 2018

Weldadig

Weldadig
genadig
rechtvaardig
goedaardig

Hij heiligt
beveiligt
barmhartig
trouwhartig

deelt mede
Zijn vrede
geborgen
voor zorgen

in Jezus
de Christus.

Wim  Pouwelse, 27-02-2018.

maandag 5 maart 2018

God sust

God sust

Hij spreekt
dan breekt
de band
Zijn hand

geneest
wie vreest
voor nood
en dood

bevrijdt
van strijd
God sust
onrust

deelt mee
Zijn vree.


Wim Pouwelse, 03-03-2018.

zondag 4 maart 2018

Onverwacht

Onverwacht
sterk enorm
komt de storm
hels in kracht

is er strijd
die beproeft
en bedroeft
want je lijdt

maar je recht
fier je rug
vecht terug

`t is beslecht
God is trouw
strijdt voor jou.


Wim  Pouwelse, 28-02-2018.

zaterdag 3 maart 2018

Witte schoonheid

Witte schoonheid

`t Was schitt’rend ontwaken
met zacht besneeuwde daken
een prachtig witte deken
waarheen we ook maar keken

`t leek wel of vogels zwegen
bevel hadden gekregen
de adem in te houden
toen ze die pracht aanschouwden

lichtgrijze mooie luchten
deden verrukt verzuchten
met schoonheid overgoten
hebben we echt genoten

we spitsten onze oren
wilden de stilte horen.


Wim Pouwelse, 03-03-2018.

vrijdag 2 maart 2018

God zegt

God zegt

Vertrouw me maar
want Ik sta klaar
open armen
`k wil j’ omarmen

en Ik  beloof
dat je geloof
al is `t ook klein
Ik zal er zijn

Ik ben aan `t werk
en maak het sterk
het is Mijn keus

Ik meen het heus
daar Ik van jou
echt heel veel hou.


Wim  Pouwelse, 25-02-2018.

donderdag 1 maart 2018

Stevig windje

Stevig windje

`t Waait weer stevig
best wel hevig
en verder is
het heel erg fris

al dat blazen
en dat razen
voor jong en oud
voelt dat echt koud

handen oren
half bevroren
de weerman zegt
het vriest nu echt

`k raak onbedoeld
haast onderkoeld.


Wim Pouwelse, 28-02-2018.

woensdag 28 februari 2018

De Pleiter

De Pleiter

Jezus Gods Zoon
Die voor mij pleit
tot zaligheid
voor Vaders troon

Zijn leven gaf
voor jou en mij
pleit ons nu vrij
van schuld en straf

Die bij wil staan
wie Hem gelooft
Hij heeft beloofd
met ons te gaan

ik bouw op Hem
hoor naar Zijn stem.


Wim  Pouwelse, 24-02-2018.

dinsdag 27 februari 2018

Deugd

Deugd

Een hart
vol deugd
verheugt
bij smart

bewerkt
heel zacht
veel kracht
versterkt

verlicht
verdriet
men ziet
heeft zicht

het doet
veel goed.


Wim  Pouwelse, 23-02-2018.

maandag 26 februari 2018

`t Wintertje

`t Wintertje

`t Wintertj' is fris
zoals `t nu is
duurt het wat lang
`t maakt me niet bang

want echt ik weet
`k ben goed gekleed
is het niet pluis
blijf `k warmpjes thuis.


Wim  Pouwelse, 26-02-2018.

zondag 25 februari 2018

`k Geloof

`k Geloof

`k Geloof mijn Heer
daar Hij steeds weer
met raad en daad
klaar voor mij staat

`k hou van Zijn stem
hoor graag naar Hem
`k vertrouw en bouw
op Jezus trouw.


Wim  Pouwelse, 23-02-2018.

zaterdag 24 februari 2018

Gods recht

Gods recht

Jahweh schenkt verdrukten echt
Zijn gerechtigheid en recht
en God schenkt graag vergiffenis
zover `t oosten van `t  westen is
ja zover verwijdert Hij
al mijn zond’ en schuld van mij.

Wim Pouwelse, 21-02-2018.

n.a.v. Psalm 103 vers 6 en 12.