Ged88

woensdag 7 juni 2023

Bij zorg

 

Christus

Jezus

ik weet

U leed

voor mij

maakt vrij

van smart

in `t hart

door strijd

als `k lijd

bent U

ook nu

o Heer

steeds weer

bij zorg

mijn Borg.

 

Wim Pouwelse, 07-06-2023.

dinsdag 6 juni 2023

Jezus mijn God (2)

 

Jezus mijn God U bent echt goed

U geeft mij altijd kracht en moed

hoe vaak ik hier ook lijd of strijd

U bent het Die mijn ziel bevrijdt

Uw Woord de Bijbel doet mij deugd

als voedsel dat mijn hart verheugt

zo wordt ik geestelijk versterkt

en Uw genaad’ in mij bewerkt.

 

Wim Pouwelse, 20-05-2023.

maandag 5 juni 2023

Wie U bent

 

Ik ben Die Ik ben is Wie U bent

Die mij bij name kent

en U maakt mij

volledig vrij

van zond’ en zorg

U bent mijn Borg

 

En Ik zal zijn Die Ik zal zijn

dwars door vreugd heen en pijn

lijdt U mij verder

als Goede Herder

in veiligheid

naar d’ eeuwigheid.

 

Wim Pouwelse, 14-05-2023.

n.a.v. Exodus 3 vers 14.

vrijdag 2 juni 2023

Humor …….

Humor …….

 

begint waar een lach een traan ontmoet

en deze dan dusdanig lachen doet

dat die ze zelfs met tuiten lacht

zo heel veel hartenleed verzacht.

 

Wim Pouwelse, 18-05-2023.

donderdag 1 juni 2023

Laat nooit alleen

 

Mijn trouwe Steun en Toeverlaat

is Jezus Die steeds naast mij staat

Hij draagt mij zelfs door stormen heen

nee echt Hij laat mij nooit alleen.

 

Wim Pouwelse, 22-05-2023.

vrijdag 26 mei 2023

`k Vertrouw op God


`k Vertrouw op God

Hij toont mij tot

in eeuwigheid

betrouwbaarheid

 

`k vertrouw op God

Hij leidt mij tot

in d’ eeuwigheid

naar veiligheid

 

`k vertrouw op Hem

van Wie de stem

speekt daar zij licht

nieuw vergezicht

 

het is volbracht

IK BEN* jouw kracht.

 

Wim Pouwelse, 24-05-2023.

*Exodus 3 vers 14.

donderdag 25 mei 2023

Ben ik …….

 

Door vergeven

laten leven

en genegen

zo tot zegen.

 

Wim Pouwelse, 16-05-2023.

woensdag 24 mei 2023

Genegen

 

Jezus U bent

echt ongekend

zo genadig

en weldadig

ons genegen

zeer tot zegen

ons doen leven

door vergeven.

 

Wim Pouwelse, 16-05-2023.

dinsdag 23 mei 2023

God geeft moed

 

U Heer doet

mij zo goed

geeft mij moed

hoop licht kracht

in mijn nacht

en spreekt zacht

Ik sta klaar

altijd daar

echt juist waar

jij zwaar strijdt

Ik bevrijd

je en leid

naar glorie

victorie.

 

Wim Pouwelse, 11-05-2023.

maandag 22 mei 2023

Wie raakt (2)

 

Wie raakt

en maakt

ons vrij

en blij

doet goed

geeft moed

deelt mee

echt vree

 

Hij leeft

vergeeft

maakt sterk

Zijn kerk

Jezus

Christus.

 

Wim Pouwelse, 07-05-2023.

zaterdag 20 mei 2023

God is mijn Toevlucht


God is mijn Toevlucht

bij Wie `k mijn hart lucht

kan op Hem bouwen

Hij `s te veertrouwen.

 

Wim Pouwelse, 09-05-2023.

vrijdag 19 mei 2023

Een lach …….

 

onbedaarlijk

die werkt waarlijk

verblijdend

bevrijdend

wonderbaarlijk.

 

Wim Pouwelse, 19-05-2023.

woensdag 17 mei 2023

U bent liefde

 

Vader `k prijs U dat U liefde bent

Uw grote goedheid `s ongekend

U biedt Uw zegen al wat leeft

en mij zelfs `t eeuwig leven geeft.

 

Wim Pouwelse, 01-05-2023.

zaterdag 13 mei 2023

Wil vergeven

 

Abba mijn Heer

wil telkens weer

mij vergeven

mij zo geven

met U te leven

in eeuwigheid

tot zaligheid.

 

Wim Pouwelse, 13-05-2023.

dinsdag 9 mei 2023

`k Wil God vertrouwen


`k Wil God vertrouwen

op Jezus bouwen

`k mag op Hem leunen

Hij zal mij steunen.

 

Wim Pouwelse, 17-04-2023.

maandag 8 mei 2023

`k Zal zaligheid erven


`k Zal zaligheid erven

daar Jezus wou sterven

door Christus vergeven

heb ik eeuwig leven.

 

Wim Pouwelse, 17-04-2023.

zondag 7 mei 2023

Wonder van genade

 

In Gods wonder van genade

slaat Vader mij vol liefde gade

is `t de Geest met raad en daad

Die mij trouw ter zijde staat

en echt dwars door alles heen

laat Gods Zoon mij nooit alleen

ik sla het verwonderd gade

dit wond’re schouwspel van genade.

 

Wim Pouwelse, 26-04-2023.

vrijdag 5 mei 2023

Deelt mee nu

 

Jezus let

op `t gebed

van Gods kind

zo bemind

 

Abba hoort

`t smekend woord

Hij verhoort

naar Zijn Woord

 

dus nader

de Vader

Hij bevrijdt

wie zwaar strijdt

 

deelt mee mu

Gods vreed’ u.

 

Wim Pouwelse, 05-05-2023.

woensdag 3 mei 2023

dinsdag 2 mei 2023

Alles wonderwel

 

Jezus is opgestaan en leeft

Die mij nu eeuwig leven geeft

Hij nam mijn zonde schuld en straf

met Zich mee in de dood en `t graf

en overwon de dood en hel

Hij maakte alles wonderwel

Vader heeft mijn schuld vergeven

nu mag `k voor eeuwig met Hem leven.

 

Wim Pouwelse, 05-04-2023.

vrijdag 28 april 2023

Versterkt (2)


Gods Geest bewerkt

en Hij versterkt

dat in mijn geest

ik onbevreesd

nu mag leven

`t is gegeven

door de Christus

dat is Jezus.

 

Wim Pouwelse, 11-04-2023.

donderdag 27 april 2023

`t Is zalig weer


`t Is zalig weer

zo mooi dit keer

`t ontbreekt ons nu aan niets

in de Eifel op de fiets.

 

Wim Pouwelse, 26-04-2023.

woensdag 26 april 2023

Waar men geen plaats laat voor vergiffenis


Waar men geen plaats laat voor vergiffenis

vindt men slechts ruimte voor verdoemenis.

 

Wim Pouwelse, 25-04-2023.

dinsdag 25 april 2023

Vader heeft mijn schuld vergeven


Vader heeft mijn schuld vergeven

nu mag `k voor eeuwig met Hem leven

daar Jezus leeft en voor mij pleit

heb `k zielerust en zaligheid.

 

Wim Pouwelse, 05-04-2023.