vrijdag 19 oktober 2018

Eens

Eens

Eens als zonde ziekte dood of pijn
oorlog verdriet haat verdwenen zijn
mogen wij eeuwig leven
in vrede ons begeven
in Gods liefdevolle licht dat schijnt.

Wim Pouwelse, 14-10-2018.

donderdag 18 oktober 2018

Jouw plek

Jouw plek

Al heb j’ een vlek
je bent niet gek
verdient een plek
een eigen stek

een levensbron
die zich ontspon
aan krachten won
onder de zon

en leven mag
iedere dag
met gulle lach

in zonneschijn
bij vreugd of pijn
jij mag er zijn.

Wim Pouwelse, 15-10-2018.

woensdag 17 oktober 2018

Ik heb gehoord


Ik heb gehoord
opnieuw Gods Woord
Hij sprak vol kracht
doch teder zacht
deed mij zo goed
gaf mij Zijn moed
en grote vreugd
doet mij echt deugd.

Wim Pouwelse, 06-10-2018.

dinsdag 16 oktober 2018

Jezus hoort


Jezus hoort
en verhoort
het gebed
want Hij let
echt op mij
maakt mij vrij
Hij `s mijn Borg
al mijn zorg
geef `k aan Hem
`k hoor Zijn stem
zie het land
in Mijn hand
storm gesust
er is rust.

Wim Pouwelse, 16-10-2018.

maandag 15 oktober 2018

Echt jij bent

Echt jij bent

hier op deez’ aard
de moeite waard
al helemaal
heel speciaal

en ongekend
zo vol  talent
er niet zomaar
doch zeer kostbaar

geen stuk behang
maar van belang
mooi mensenkind
intens bemind

in mijn optiek
volstrekt uniek.

Wim Pouwelse, 14-10-2018.

zondag 14 oktober 2018

Jezus’ liefd’ en geduld

Jezus’ liefde en geduld

Door Jezus’ liefde en geduld
ben ik verlost van angst en schuld
Hij overwon de dood en leeft
Die al mijn zondeschuld vergeeft
en deelt mij bovendien nog mee
Gods licht en kracht met vreugd en vree.

Wim Pouwelse, 10-10-2018.

zaterdag 13 oktober 2018

`k Dank

`k Dank

`k Dank God de Heer
Die telkens weer
geeft nieuwe moed
Hij doet mij goed.

Wim Pouwelse, 05-10-2018.

vrijdag 12 oktober 2018

donderdag 11 oktober 2018

Vermoeid?


Vermoeid
gesnoeid
opbloeit
gegroeid

uit strijd
bevrijd
gedijt
verblijd

Gods kracht
met macht
verwacht

verlicht
gericht
uitzicht.

Wim Pouwelse, 09-10-2018.

woensdag 10 oktober 2018

Deugd (2)

Deugd (2)

Jezus doet deugd
Hij is mijn vreugd
vrede en kracht
licht in de nacht.

Wim Pouwelse, 05-10-2018.

dinsdag 9 oktober 2018

Dankbaar (2)


Dankbaar
leefbaar
weerbaar
kostbaar

spaarzaam
duurzaam
leerzaam
eerzaam

krachtig
machtig
prachtig

delen
helen
velen.

Wim Pouwelse, 06-10-2018.

maandag 8 oktober 2018

Opnieuw

Opnieuw

Iedere keer
keert de zon weer
en doet dalen
warme stralen
dan op ons neer.

Wim Pouwelse, 07-10-2018.

zondag 7 oktober 2018

Door de dood heen

Door de dood heen

Zelfs dwars door de dood heen
houdt Jezus op de been
dat heeft Hij echt beloofd
aan wie in Hem geloofd.

Wim Pouwelse, 06-10-2018.

zaterdag 6 oktober 2018

Gefluister


Gefluister
ik luister
naar de stem
nu van Hem
teder zacht
die vol kracht
tot mij spreekt
banden breekt
Hij verlicht
mijn gezicht
maakt mij vrij
en echt blij.

Wim Pouwelse, 02-10-2018.

vrijdag 5 oktober 2018

`t Zomert na

`t Zomert na

Het zomert weer na
`k ben blij en ik ga
er vrolijk op uit
ik zing en ik fluit
verheugd en tevree
met vogeltjes mee.

Wim Pouwelse, 05-10-2018.

donderdag 4 oktober 2018

Leren luisteren

Leren luisteren

`k Wil naar God leren luisteren
en steeds dichterbij Hem komen
zodat ik zelfs in mijn dromen
zachtjes Zijn stem hoor fluisteren

dat doet mij dan rustig hopen
door Woorden die mij versterken
kan Zijn Geest weer in mij werken
ligt mijn toekomst opnieuw open

Hij wil heel veel leed verzachten
ook altijd dichtbij ons wezen
zo valt er echt niets te vrezen
voor wie `t heil van Hem verwachten

onder ons zijn eeuwige armen*
die hart ziel en geest verwarmen.

Wim Pouwelse, 26-09-2018.

*Deuteronomium 33 vers 27a.

woensdag 3 oktober 2018

`k Hoor je huilen


`k Hoor je huilen
je wilt schuilen
voor angst en smart
diep in je hart

`t voelt zo eenzaam
en heel spaarzaam
voel je nog licht
op je gezicht

weet Jezus ziet
al jouw verdriet
telt elke traan

laat je niet staan
maar staat steeds trouw
heel dichtbij jou.

Wim Pouwelse, 02-10-2018.

dinsdag 2 oktober 2018

Genoeg

Genoeg

Heer mijn God toen ik U driemaal vroeg
is dit mijn lijden
niet te vermijden
sprak U Mijn genaad’ is u genoeg
want de kracht wordt enkel maar
echt in zwakheid openbaar.

Wim Pouwelse, 27-09-2018.

n.a.v. 2 Corinthiërs 12 vers 7 tot 9.

maandag 1 oktober 2018

`k Wil streven


`k Wil streven
te geven
in `t leven

Gods helen
te delen
met velen

ook laven
met gaven
een haven

gekregen
als zegen.

Wim Pouwelse, 26-09-2018.

zondag 30 september 2018

De dood is overwonnen


De dood is overwonnen
`t nieuw leven al begonnen
voor wie geloven
in Gods beloven
door Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 26-09-2018.

zaterdag 29 september 2018

Slaap maar fijn

Slaap maar fijn

God houdt van jou
Hij houdt heel trouw
ook deze nacht
zeker de wacht
slaap jij maar fijn
zult veilig zijn.

Wim en Noah* Pouwelse, 29-09-2018.

*kleinzoon, op dit moment 8 jaar.

Positiefje (3)

Positiefje (3)

Als een lichtje
zo `n gedichtje
wat moed gebracht
in donk’re nacht.

Wim Pouwelse, 27-09-2018.

vrijdag 28 september 2018

Vat moed

Vat moed

Je heet
Gods kind*
bemind
dus weet

door Hem
erkend
je kent
Zijn stem

dus wees
verblijd
bevrijd
van vrees

`t is goed
vat moed.

Wim Pouwelse, 22-09-2018.

*1 Johannes 3 vers 1a.

donderdag 27 september 2018