zaterdag 20 juli 2019

Jezus pleit mij


Jezus pleit mij
van zonden vrij
brengt mij nader
tot de Vader
Die op mij let
ik ben gered
voor deze tijd
en d’ eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 14-07-2017.

vrijdag 19 juli 2019

God leidt (2)


God leidt
verblijdt
versterkt
bewerkt
het hart
na smart
troost mij
maakt vrij
van zorg
mijn Borg.

Wim Pouwelse, 16-07-2019.

donderdag 18 juli 2019

God zij geprezen en geloofd


God zij geprezen en geloofd
daar Hij doet wat Hij beloofd
Hij heeft gegeven
mij eeuwig leven
`k wordt nimmer uit Zijn hand geroofd.*

Wim Pouwelse, 07-07-2019.

*Johannes 10 vers 28 en 29.

woensdag 17 juli 2019

Mijn God Abba

Mijn God Abba

Abba God U houdt van mij
Uw zoon Jezus pleit mij vrij
`t is Uw Geest Die veilig leidt
op de weg naar d’ eeuwigheid

`t  Woord voedt op tot zaligheid
en niet tot inhaligheid
toont hoe groot Gods luister is
licht sprak in mijn duisternis

Jezus Christus stierf aan `t kruis
is de Weg naar `t vaderhuis
Hij `s de Waarheid voor altijd
`t Leven in Gods heerlijkheid

ik kan er nog steeds niet bij
mijn God Abba houdt van mij.

Wim Pouwelse, 17-07-2019.

dinsdag 16 juli 2019

maandag 15 juli 2019

Verbonden

Verbonden

Jezus Hij zei
Ik pleit je vrij
ongebonden
toch verbonden
je hoort bij Mij.

Wim Pouwelse, 14-07-2017.

zondag 14 juli 2019

Jezus pleit vrij

Jezus pleit vrij

Echt Jezus pleit vrij
van schuld en zonden
die zo verwonden
dat geld ook voor mij

want voor wie geloofd
is Hij gestorven
heeft zo verworven
`t heil door God beloofd

daar Vader vergeeft
wil aan ons geven
`t eeuwige leven
omdat Jezus leeft

voor immer Gods Zoon
het Lam in de Troon.*

Wim Pouwelse, 06-07-2019.

*Openbaring 5 vers 6.

zaterdag 13 juli 2019

Als ik belijd


Als ik belijd
al mijn zonden
schuld en wonden
word ik bevrijd

Jezus pleit mij
als ik nader
tot de Vader
volledig vrij

Abba zegt mij
je bent mijn kind
immens bemind
je hoort bij Mij

ik kniel vereer
mijn Redder Heer.

Wim Pouwelse, 06-07-2019.

vrijdag 12 juli 2019

Jezus k wil U prijzen loven


Jezus k wil U prijzen loven
want U doet naar Uw beloven
hebt gegeven
m’ eeuwig leven
niemand zal m’ uit Uw hand roven.*

Wim Pouwelse, 07-07-2019.

*Johannes 10 vers 28 en 29.

donderdag 11 juli 2019

Dwaas/wijs

Dwaas/wijs

Dwazen
zotten
spotten
razen

wijzen
laven
gaven
spijzen

weiden
voeden
hoeden

leiden
geven
leven.

Wim Pouwelse, 05-07-2019.

woensdag 10 juli 2019

De grootste vreugde

De grootste vreugde

U leert mij Heer hoe ik moet leven
de grootste vreugde mij gegeven
is te leven Heer in Uw nabijheid
daar is Uw liefde tot in eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 02-07-2019.

n.a.v  Psalm 16 vers 11.

dinsdag 9 juli 2019

Bij Vaders Troon


Bij Vaders Troon
daar is Gods Zoon
Christus pleit mij
van zonden vrij

Abba spreekt recht
en Jezus zegt
het is volbracht
mijn zwartste nacht

wordt plots verlicht
door `t vergezicht
dat God mij geeft
want Hij vergeeft

`k mag weer hopen
mijn toekomst open.

Wim Pouwelse, 01-07-2019.

maandag 8 juli 2019

Gods Wezen


Gods Wezen
genezen

vergeven
doen leven

en laven
door gaven

wil voeden
behoeden

laat bloeien
en groeien.

Wim Pouwelse, 01-07-2019.

zondag 7 juli 2019

Pleiter

Pleiter

Alle zonden
zij verwonden
en brengen smart
diep in elk hart

Christus echter
Held en Vechter
pleit jou en mij
van zonden vrij

Jezus Gods Zoon
staat voor de Troon
waar Hij steeds pleit
tot zaligheid

Hij brengt ons nader
tot de Vader.

Wim Pouwelse, 29-06-2019.

zaterdag 6 juli 2019

`k Wil mij laven


`k Wil mij laven
aan Gods gaven
die ten leven
zijn gegeven
ze bewerken
en versterken
om te bouwen
aan vertrouwen
in `t geloven
van `t beloven
God zal laven
met Zijn gaven.

Wim Pouwelse, 22-06-2019.

vrijdag 5 juli 2019

Vrijgesproken!

Vrijgesproken!

Na mijn schuld belijden
is God gaan bevrijden
brak Jezus de boeien
nu kan ik gaan bloeien

`t onschuldig verklaren
doet stormen bedaren
in `t hoofd  en in `t hart en
niets kan mij nog tarten

demonen zij vluchten
als wolkjes langs luchten
waar Gods Geest gaat waaien
het keerpunt laat draaien

door God vrijgesproken
de ketens verbroken.

Wim Pouwelse, 29-06-2019.

donderdag 4 juli 2019

Ontzettend goed

Ontzettend goed

God is ontzettend goed voor mij
en Jezus’ offer maakt mij vrij
van zonden en zorgen
ik weet me geborgen
in Christus rust ik en ben blij.

Wim Pouwelse, 26-06-2019.

woensdag 3 juli 2019

Gods keus

Gods keus

Je weet
ik heet
Gods kind
bemind

immens
intens
je bent
gekend

Hij zegt
je echt
Ik hou
van jou

`t is heus
Gods keus.

Wim Pouwelse, 25-06-2019.

dinsdag 2 juli 2019

Doet goed

Doet goed

Gehoord
Gods Woord
het leeft
en geeft
mij moed
doet goed
verblijdt
bevrijdt

geen zorg
mijn Borg
is mij
nabij.

Wim Pouwelse, 22-06-2019.

maandag 1 juli 2019

Jezus bepleit

Jezus bepleit
mijn zaligheid
staat als Gods Zoon
dan voor de Troon
wil in Wezen
mij genezen
pleit daartoe mij
van schulden vrij.

Wim Pouwelse, 29-06-2019.

zondag 30 juni 2019

God is mijn Rechter


God is mijn Rechter
mijn Held en Vechter
Hij is goedaardig
heilig rechtvaardig

enorm weldadig
en zeer genadig
zal mij bevrijden
door Jezus lijden

Die heeft gestreden
voor mij geleden
ondanks de feiten
voor mij blijft pleiten

Hij zegt met kracht
het is volbracht.

Wim Pouwelse, 29-06-2019.

zaterdag 29 juni 2019

Machtig krachtig

Machtig krachtig

Mijn God U bent zo geweldig machtig
en Uw liefde is ontzettend krachtig
ja zij is zelfs veel sterker dan de dood

U redt echt nog uit de grootste nood
daar U zoveel van ons mensen houdt
U wit graag dat men op U vertrouwt*.

Wim Pouwelse, 18-06-2019.

*Jesaja 26 vers 3.

vrijdag 28 juni 2019

Gebruikt

Gebruikt

Een strijd enorm
als zware storm
die `t hart bedroeft
`t geloof beproeft

God in Zijn macht
tedere kracht
gebruikt een mens
volgens Zijn wens

men leest of hoort
een troostend woord
een tekst een kaart
blijkt zo veel waard

een psalm of lied
wat weer moed biedt.

Wim Pouwelse, 22-06-2019.

donderdag 27 juni 2019

Geleund


Geleund
gesteund
op Hem
Wiens stem
mij leidt
verblijdt
Zijn macht
en kracht
bewerkt
versterkt
mijn ziel
ik kniel
en eer
mijn Heer
zo landt
Gods hand
op mij
`k ben vrij.

Wim Pouwelse, 18-06-2019.

woensdag 26 juni 2019

Heerlijk koel

Heerlijk koel

Voor mijn gevoel
is `t heerlijk koel
een beetje grijs
niet van de wijs
het wordt wel weer
mooi zonnig weer.

Wim Pouwelse, 26-06-2019.