zondag 28 mei 2017

God zegent graag

God zegent graag

God geeft de mensen graag Zijn zegen
Hij is daartoe zelfs zeer genegen
en Zijn hand is naar ons uitgestrekt
die daag`lijks ons met Zijn goedheid wekt.


Wim Pouwelse, 22-05-2017.

zaterdag 27 mei 2017

Weekje weg

Weekje weg

We zijn weer een weekje weg
naar Zendscheid in de Eiffel
dat is heerlijk zonder twijfel
wat een zalig weertje zeg.


Wim Pouwelse, 22-05-2017.

35 jaar

35 jaar

Jawel vijfendertig jaar
vormen wij nu al een paar
hebben lief en leed gedeeld
en ons geen moment verveeld
`t gaat ons nog steeds wonderwel
als enorm gelukkig stel
en wij danken telkens weer
daarvoor Jezus onze Heer.


Wim Pouwelse, 25-05-2017

vrijdag 19 mei 2017

Rijke zegen

Rijke zegen

Zo veel mooi dingen
elke dag omringen
Gods zegeningen
echt mij gegeven
nu in dit leven.

Wim Pouwelse, 18-05-2017

Letterdicht. 

woensdag 17 mei 2017

Hart

Hart

Waar vind je een hart
dat troost biedt bij smart
warm met je mee leeft
nieuwe blijdschap geeft
oprecht ook mee denkt
opnieuw vrede schenkt.


Wim Pouwelse, 15-05-2017.

dinsdag 16 mei 2017

maandag 15 mei 2017

De liefde

De liefde*

De liefde doet niemand verdriet
en ook kwetst zij de ander niet
verklaart tevens niemand schuldig
ze is ontzettend geduldig
nooit hoogmoedig of verbitterd
waar z’ in vriendelijkheid schittert
is verheugd over de waarheid
niet over ongerechtigheid
ze doet mensen juist heel veel deugd
geeft daarnaast ook grote vreugd
niet alles voor zichzelf steeds vraagt
maar juist oneindig veel verdraagt
alles bedekt gelooft hoopt zij
de liefde gaat echt nooit voorbij.

Wim Pouwelse, 15-05-2017.

*zie 1 Corinthiërs 13.

zondag 14 mei 2017

Sterke hoop

Sterke hoop

Nooit gevlogen
het vermogen
dit sterk hopen
niet te kopen
`t is gekregen
als Gods zegen
om bij lijden
te verblijden
het schenkt rust
en levenslust
dit gegeven
hoop doet leven.


Wim Pouwelse, 14-05-2017.

Nacht

Nacht

Kil jouw nacht
vaak gedacht
lang verwacht
zo gesmacht

ooit geducht
kwaad gerucht
veel verzucht
klaart de lucht

onverwacht
eerst heel zacht
schijnt met kracht
fel vol pracht

stralend licht
machtig zicht.


Wim Pouwelse, 14-05-2017.

zaterdag 13 mei 2017

Kostbaar

Kostbaar

Je bent kostbaar
ja hooggeschat*
immens dierbaar
echt wist je dat

je bent Mijn* kind
oprecht bemind
Ik noem je naam
en breng ons saam.

Wim Pouwelse, 12-05-2017.

*Jesaja 43 vers 1c en 4a.

vrijdag 12 mei 2017

Mijn geluk

Mijn geluk
kan niet stuk
want ik leef
en ik streef
heb een doel
dat gevoel
maakt ook sterk
naar ik merk
God beschermt
Zich ontfermt
over mij
maakt mij vrij
geborgen
voor zorgen.


Wim Pouwelse, 11-05-2017.

Jaloers?

Jaloers?

Ik wil and’ren niet benijden
zwelgen in zelfmedelijden
want jaloersheid brengt chagrijn
en ik wil juist gelukkig zijn
er is mij zoveel gegeven
om blij te zijn in `t leven
met de vreugd van God gekregen
wil ik mensen zijn tot zegen.


Wim Pouwelse, 10-05-2017.

donderdag 11 mei 2017

Gods steun

Gods steun

`t Is Gods steun
waar `k op leun
Hij maakt blij
en ook vrij
van zorgen
voor morgen
en zegt zacht
Ik geef kracht
Hij helpt mij
`k wil graag bij
vreugd of pijn
zegen zijn.


Wim Pouwelse, 11-05-2017.

woensdag 10 mei 2017

Echt mooi

Echt mooi

De lentetooi
is echt heel mooi
met frisse geur
en zo veel kleur
die soorten groen
wel één miljoen
het vogelkoor
streelt steeds mijn oor
alsof `t verklankt
mijn grote dank
ook nog een keer
voor prachtig weer.


Wim Pouwelse, 10-05-2017.

Wachten

Wachten

Duurt voor ons mensen soms zo lang
niet weten wanneer of iets komt
kan maken dat de stem verstomt
van hoop en maakt dan toch wat bang

wij zien vaak slechts het nu, het hier
ons overzicht is zo beperkt
en als iets dan niet direct werkt
doet ons dat niet bepaald plezier

dit neemt veel vreugd en vrede weg
in hoofd en hart van menig mens
men raakt volledig van de leg

wie zich tot God richt met zijn wens
en wacht op Hem en op Zijn weg
krijgt grote vrede zonder grens.

Wim Pouwelse, 26-06-2015.

dinsdag 9 mei 2017

Slaap

Slaap

een vriend die
je vreselijk mist
zonder wie
het akelig is
de rust wijkt
je krachteloos wordt
je bezwijkt
de sterkste instort

een wolk waardoor
je warm wordt overdekt
zodat de dag daardoor
je weer stralend wekt.

Wim Pouwelse, 22-05-2015.

Dankend

Dankend

`k Verklank
mijn dank
de Heer
steeds weer
God doet
mij goed
en deugd
geeft vreugd
deelt vree
mij mee
ik leef
en geef
mijn Heer
de eer.


Wim Pouwelse, 09-05-2017.

maandag 8 mei 2017

Weerzien

Weerzien

Op het schoolplein
is een festijn
van kinderspel
je hoort het wel

snoetjes blozend
speels vepozend
veel blij gelach
op deze dag

vakantietijd
ja soms tot spijt
is weer voorbij

maar echt voor mij
ze weer te zien
is pret voor tien.

Wim Pouwelse, 24-08-2015.

zondag 7 mei 2017

Heilig?

Heilig?

Zoals Jezus heilig leven
dat is geen onhaalbaar streven
Jezus zegt dat Hij wil helpen
met genaad’ ons overstelpen

Hij heeft ten stelligste beloofd
aan wie oprecht in Hem geloofd
vertrouwt op Zijn gerechtigheid
zal leven tot in eeuwigheid.


Wim Pouwelse, 06-05-2017.

Zingend

Zingend

Ik ga zingend door het leven
met een vreugd van God gekregen
als een grote sterke zegen
waarvoor `k Hem steeds eer wil geven.


Wim Pouwelse, 03-05-2017.

zaterdag 6 mei 2017

Vrede?

Vrede?

D' ene volgt op d’ and`re oorlog
wie hoopt er echt op vrede nog
men zag nog nooit hoe vrees`lijk wreed
men elkaar zo veel leed aandeed

tot wie oprecht naar vrede smacht
zegt Jezus: Ik heb alle macht
in de hemel en op de aard*
Mijn woorden zijn dus wel wat waard

eens zal zonde verdriet leed pijn
en dood voorgoed verdwenen zijn
`t zal voor altijd zijn verstomd
wanneer Mijn rijk van vrede komt

want Ik zal komen op een keer
als Vredevorst Koning en Heer.


Wim Pouwelse, 06-05-2017.
*Matthéüs 28 vers 18b.

vrijdag 5 mei 2017

Voorjaarsdroom

Voorjaarsdroom

Ik blijf er van dromen
`t zal toch een keer komen
het lekkere voorjaar
en ik sta dan al klaar.


Wim Pouwelse, 04-05-2017.