zaterdag 31 augustus 2019

Ik was


Ik was
genas
jouw hart
van smart

Ik ben
gewen
j’  aan mij
wees vrij

Ik kom
weerom
als Heer
regeer

vol kracht
met macht.

Wim Pouwelse, 26-08-2019.

n.a.v. Openbaring 1 vers 8.

vrijdag 30 augustus 2019

Jahweh (2)

Jahweh (2)

IK ZAL ZIJN*
in je pijn
bij je strijd
als je lijdt

al je smart
gaat m’ aan `t hart
ben er bij
aan jouw zij

bovendien
laat Ik zien
`t vergezicht
in puur licht

want echt jij
hoort bij Mij.

Wim Pouwelse, 20-08-2019.

*Exodus 3 vers 14.

donderdag 29 augustus 2019

Jahweh

Jahweh

IK BEN* altijd
ook in je strijd
heel dichtbij jou
voor eeuwig trouw

bidt in geloof
`k houd Mij niet doof
sta aan jou kant
reik je Mijn hand

is `t einde daar
dan sta Ik klaar
de armen wijd
naar j’ uitgespreid

bloedeigen kind
immens bemind.

Wim Pouwelse, 19-08-2019.

*Exodus 3 vers 14.

woensdag 28 augustus 2019

Toeverlaat

Toeverlaat

Die naast me staat
en met me gaat
ik steun op Hem
en hoor Zijn stem

Hij zegt me trouw
Ik hou van jou
wat me diep raakt
zo hoopvol maakt

door Gods kracht
verdwijnt de nacht
`k weet zeker Hij
is mij nabij

in Jezus’ licht
straalt mijn gezicht.

Wim Pouwelse, 18-08-2019.

dinsdag 27 augustus 2019

Grote goedheid

Grote goedheid

`k Roem Heer Uw grote goedheid
durend tot in d’ eeuwigheid
een God zo goed
Die `t goede doet
in perfecte heiligheid.

Wim Pouwelse, 21-08-2019.

maandag 26 augustus 2019

Veel dichterbij

Veel dichterbij

Gods goedheid is veel dichterbij
dan ik ooit zou durven denken
Hij wil ons vol liefde schenken
wat nodig is en dat weet Hij

`k wil volledig vast vertrouwen
leren op Gods Woord te bouwen.

Wim Pouwelse, 21-08-2019.

zondag 25 augustus 2019

Jahweh maakt mij vrij


Jahweh maakt mij vrij
gelukkig en blij
Hij deelt mij ook mee
Zijn hoop kracht en vree

dwars door alles heen
houdt Hij m’ op de been
de Heer is mijn Steun
waar `k veilig op leun

en mijn Toeverlaat
Die steeds met mij gaat
staat telkens weer klaar
Hij is altijd daar

aan mijn zij staat Hij
voortdurend mij bij.

Wim Pouwelse, 18-08-2019.

zaterdag 24 augustus 2019

Jahweh mijn Borg


Jahweh mijn Borg
draagt mij door zorg
en moeiten heen
houdt m’ op de been
geeft kracht en licht
een vergezicht
vol hoop en vreugd
doet mij zo `n deugd.

Wim Pouwelse, 17-08-2019.

vrijdag 23 augustus 2019

Echt goed (3)

Echt goed (3)

Echt Heer U bent goed
in al wat U doet
mijn Vader
Die `k nader
voor hoop steun en moed.

Wim Pouwelse, 15-08-2018.

donderdag 22 augustus 2019

Telkens

Telkens

Bij Gods goedheid en genade
ga ik telkens weer te rade
Hij geeft licht en kracht
in mijn zwartste nacht
en slaat mij vol liefde gade.

Wim Pouwelse, 13-08-2018.

woensdag 21 augustus 2019

Heel nabij

Heel nabij

Jezus is steeds heel nabij
met Zijn liefde steunt Hij mij
doet mij zo veel deugd
geeft Zijn vreed’ en vreugd
en Hij maakt mij werk’lijk vrij.

Wim Pouwelse, 13-08-2019.

dinsdag 20 augustus 2019

Versterking

Versterking

Jahweh Hij zal Zijn volk versterken
zegen vol vree voor hen bewerken.

Wim Pouwelse, 13-08-2019.

n.a.v. Psalm 29 vers 11.

maandag 19 augustus 2019

De Troon

De Troon

Vader
`k nader
de Troon
Uw Zoon
pleit mij
daar vrij
van schuld

vervuld
Gods wet
gered
dat zegt
Gods recht.

Wim Pouwelse, 06-08-2019.

zondag 18 augustus 2019

Jahweh is Koning


Jahweh is Koning
vanuit Zijn woning
slaat Hij steeds gade
mij vol genade
met mededogen
richt Hij Zijn ogen
op Zijn dierbaar kind
kostbaar en bemind

dat Hij zelfs hoort
elk gebeden woord
al is `t nog zo zacht
Hij verleent het kracht
dit besef stemt mij
diep gelukkig blij.

Wim Pouwelse, 06-08-2019.

zaterdag 17 augustus 2019

Jahweh hoort

Jahweh hoort

Jahweh hoort mijn stem
als ik roep tot Hem
en Hij verlost mij
maakt mij ook echt vrij
van zonden zorgen
`k weet mij geborgen
vind mijn veiligheid
in Gods nabijheid.

Wim Pouwelse, 06-08-2019.

vrijdag 16 augustus 2019

Hij borgt


Hij borgt
verzorgt
ook mij
maakt vrij
ik weet
Hij heet
Jezus
Christus.

Wim Pouwelse, 05-08-2019.

donderdag 15 augustus 2019

Elk woord

Elk woord

Jezus redt
en Hij let
op `t gebed

daarbij hoort
Hij elk woord
onverstoord.

Wim Pouwelse, 04-08-2019.

woensdag 14 augustus 2019

Uit al Zijn macht

Uit al Zijn macht

Jezus geeft m’ uit al Zijn macht
steeds Zijn liefde troost en kracht.

Wim Pouwelse, 04-08-2019.

dinsdag 13 augustus 2019

De Held (2)

De Held (2)

De Held Die bevrijdt
uit moeite en strijd
van zonden en zorg
ia Jezus mijn Borg.

Wim Pouwelse, 04-08-2019.

maandag 12 augustus 2019

Hulde

Hulde

`k Wil graag Jezus prijzen
Hem hulde bewijzen
als Here der heren
Hem altijd vereren

Hij de Held Die verlost
`t heeft Zijn leven gekost
stond weer op uit de dood
redt nu uit al mijn nood

Die midden in de strijd
mij echt met hoop verblijdt
Hij geeft m’ uit al Zijn macht
Gods liefde troost en kracht.

Wim Pouwelse, 04-08-2019.

zondag 11 augustus 2019

Jezus Hij leidt


Jezus Hij leidt
m’ in veiligheid
vol zaligheid
naar d’ eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 03-08-2019.

zaterdag 10 augustus 2019

Hemelsfeer

Hemelsfeer

Jezus mijn God
U leidt mij tot
aan d’ eeuwigheid
in veiligheid

`k mag binnengaan
voor U gaan staan
altijd dichtbij
bent U bij mij

in hemelsfeer
waar `k U vereer.

Wim Pouwelse, 02-08-2019.

vrijdag 9 augustus 2019

Blijven zingen

Blijven zingen

`k Wil altijd blijven zingen
van al de goede dingen
die de Messias voor mij deed
toen Hij plaatsvervangend leed
nam Hij al mijn schuld en straf
met Zich mee in dood en graf
wil mij daarnaast bevrijden
van ziekte smart en lijden
werd door Zichzelf te geven
de Weg naar `t eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 01-08-2019.

donderdag 8 augustus 2019

U weet

U weet

Jezus
Christus
U leed
en weet

wat is
gemis
als `k lijd
of strijd

U heelt
en deelt
ook mee
Uw vree

U leeft
vergeeft.

Wim Pouwelse, 31-07-2019.

woensdag 7 augustus 2019

God doet


God doet
m’ echt goed
zo `n deugd
geeft vreugd
en moed.

Wim Pouwelse, 31-07-2019.

dinsdag 6 augustus 2019

U zorgt

U zorgt

Vader
`k nader
juist nu
tot U

`k verklank
mijn dank
U doet
mij goed

U borgt
en zorgt
voor mij
maakt vrij

U zegt
mij echt
Ik hou
van jou.

Wim Pouwelse, 31-07-2019.

maandag 5 augustus 2019

Voor zorgen


Voor zorgen
geborgen
bescherming
ontferming

gekregen
als zegen
in strijden
of lijden

mag leunen
ook steunen
en schuilen
uithuilen

bij Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 29-07-2019.

zondag 4 augustus 2019

Jezus zal beschermen


Jezus zal beschermen
Zich tevens ontfermen
over wie geloven
Gods trouwe beloven
zij zullen beërven
na lijden of sterven
het heil hen gegeven
in `t eeuwige leven.

Wim Pouwelse, 30-07-2019.

zaterdag 3 augustus 2019

Alle tijd

Alle tijd

Hoe kan ik verklanken
dat ik God wil danken
om Zijn enorme trouw
ik heel veel van Hem hou

kan `k Hem ooit echt prijzen
genoeg eer bewijzen
Zijn liefde is zo groot
Hij redt m’ uit al mijn nood

wil me desnoods dragen
`k mag Hem alles vragen
Jezus heeft alle macht
geeft mij steeds Zijn kracht

straks krijg ik alle tijd
eeuwig de gelegenheid.

Wim Pouwelse, 29-07-2019.

vrijdag 2 augustus 2019

mens


mens
wens
wijs
spijs
hoor `t
Woord
`t voedt
goed
raakt
maakt
vrij
blij.

Wim Pouwelse, 28-07-2019.

donderdag 1 augustus 2019

Dankbaar leven

Dankbaar leven

`k Wil dankbaar leven
God heeft vergeven
echt al mijn zonden
heelt alle wonden
`k wil eer Hem geven.

Wim Pouwelse, 27-07-2019.