zaterdag 31 december 2016

Zuinigheid met vlijt

Zuinigheid met vlijt
bouwt huizen als kastelen
maar luiheid met nijd
kweekt luizen als kamelen.


Wim Pouwelse, 30-12-2016.

Oud & nieuw

Oud & nieuw

Al was het soms best zwaar
ik ben toch heel dankbaar
voor het afgelopen jaar

voor wat nog gaat komen
`k heb niets voorgenomen
slechts een hand vol dromen

die ik na wil jagen
`k laat me verder dragen
ondanks levensvragen

geen dwangmatig streven
met de vreugd gegeven
heerlijk vrij te leven.


Wim Pouwelse, 31-12-2016.

vrijdag 30 december 2016

Welterusten

Welterusten

Ik zit te gapen
dus `k ga nu slapen
leg me te rusten
`k zeg welterusten.


Wim Pouwelse, 30-12-2016.

Dankbaarheid (2)

Dankbaarheid (2)

`k Weet dankbaarheid
kweekt weerbaarheid.


Wim Pouwelse, 29-12-2016.

donderdag 29 december 2016

Dankbaar zijn

Dankbaar zijn

Dankbaar te zijn
bij vreugd of pijn
dat brengt nooit spijt
maar weerbaarheid

`t voorziet in kracht
je zwartste nacht
baadt nog in `t licht
van je gezicht

dat stralen mag
tot aan de dag
dat droefenis
er niet mee is

doet danken deugd
brengt heel veel vreugd.


Wim Pouwelse, 28-12-2016.

woensdag 28 december 2016

Mijn Heer

Mijn Heer

Hij maakt mij
van zorg vrij
en verheugd
dat doet deugd

ben ik zwak
voel `k mij brak
Hij `s mijn Steun
waar `k op leun

door Zijn macht
schenk Hij kracht
maakt mij sterk

zalig werk
van Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 28-12-2016.

dinsdag 27 december 2016

Mijn leven

Mijn leven

Gegeven
nastreven
beleven
inleven

veel mensen
hun wensen
zij dragen
en schragen

niet balen
maar stralen
steeds bouwen
vertrouwen

geloven
`t beloven
van boven
God loven

gezangen
verlangen
verklanken
God danken.


Wim Pouwelse, 27-12-2016.

maandag 26 december 2016

Gods geschenk

Gods geschenk

Jezus Gods Zoon
verliet Zijn troon
Zijn hemels thuis
voor krib en kruis
en Zich ook gaf
in dood en graf

maar opgestaan
ons voorgegaan
brengt Hij ons thuis
in Vaders huis.


Wim Pouwelse, 26-12-2016.

zondag 25 december 2016

Kerst feest!

Kerst feest!

Laat iedereen het horen
de Christus is geboren
de koning van het heelal
als klein babytj’ in een stal

de Messias van Isr‘ël
Vredevorst Immanuël
de unieke Zoon van God
delend in ons mens’lijk  lot

de ster wijst ons op het licht
dat straalt vanaf Gods gezicht
uitgaand naar alle mensen

Zijn vrede hen toe wensend
dat zij vol Gods welbehagen
beleven al hun dagen.


Wim Pouwelse, 25-12-2016.

zaterdag 24 december 2016

Mijn vrede

Mijn vrede

Het komt niet echt van een ster
die straalt me van veel te ver
zelfs een ster die dooft eens uit
nee het komt van binnenuit

als de Vredevorst daar troont
met Zijn liefd’ en licht er woont
komt die vreed’ er niet door mij
maar maakt me wel heel vrij en blij

de vreugde die steeds weer straalt
en de rust die zo neerdaalt
komt werk’lijk alleen door Hem

Die door middel van Zijn stem
levensstormen maant: Weest stil!*
vrede brengt waar Hij dat wil.

Wim Pouwelse, 24-12-2016.

*Psalm 89 vers 10, 107 vers 29, Markus 4 vers 39.

vrijdag 23 december 2016

Mijn Sterkte

Mijn Sterkte

Jezus is mijn Sterkte
Die wonderlijk werkte
in de tijden van nood
echt dat maakt Hem zo groot
door Zijn liefde en kracht
hoort mijn roep in de nacht
Hij geeft mij vreed’ en licht
en een nieuw vergezicht
doet mij ook weer dromen
van `t  moois dat gaat komen.


Wim Pouwelse, 21-12-2016.

donderdag 22 december 2016

Meer dan …….

Meer dan …….

Meer dan overwinnaar zijn*
bij tegenslag of pijn
is voordat de strijd begint
zeker zijn dat jij het wint
dan krijgt niets je nog echt klein.

Wim Pouwelse, 22-12-2016.

*Romeinen 8 vers 37.

woensdag 21 december 2016

Haten ……

Haten ……

Wie haat hard met haten vergeldt
komt in een kringloop van geweld
die raakt verteerd door angst en pijn
slechts liefd’ is `t echte medicijn.


Wim Pouwelse, 20-12-2016.

dinsdag 20 december 2016

Jezus’ leven

Jezus’ leven

`k Wil dat Jezus door mij leeft
zo Zijn liefd’ en troost doorgeeft
tevens stralen door het licht
dat afstraalt van Zijn gezicht
met een warmte en een rust
die nimmer raakt uitgeblust

Hij van Wie ik zeker weet
dat Hij voor de zonden leed
heeft ze naar het kruis getorst
Hij leeft nu als Vredevorst
Die mensen door angst verward
echte vrede geeft voor `t hart.


Wim Pouwelse, 20-12-2016.

maandag 19 december 2016

Thuis

Thuis

Ik was heel moe van al het reizen
langs de zo vele aardse wijzen
die mijn vragen vaak echt wel hoorden
maar toch niet konden beantwoorden

men liet veel feesten zien en horen
wat me niet blijvend kon bekoren
dit mede door de levensstormen
die een bedreiging bleven vormen

bij God de Vader thuis te komen
het maakt’ een eind aan bange dromen
voor angstige vragen en zorgen
weet ik me veilig en geborgen

ik was eens ook een verloren zoon*
maar mag nu komen tot Vaders troon.


Wim Pouwelse, 19-12-2016.

*Lucas 15 vers 11 tot 32.

zondag 18 december 2016

Dank U!

Dank U!

Dank U God voor alle dagen
die ik met U mocht beleven
alle kansen mij gegeven
dat U mij ook hebt gedragen

zelfs door mijn zwartste nachten heen
U liet me daarin nooit alleen
maar gaf me telkens weer Uw kracht
Uw stem sprak liefdevol en zacht

kom maar steeds heel dichtbij Mijn hart
Ik zorg weer voor een frisse start
waarin j’ opnieuw van zorgen vrij
de toekomst ingaat stralend blij.


Wim Pouwelse, 18-12-2016.

zaterdag 17 december 2016

Mijn dank

Mijn dank

Mijn dank gaat uit naar Hem
Die telkens met Zijn stem
liefdevol mij toespreekt
niet keihard met mij breekt
als `k weer eens heb gefaald
mij met genaad’ omstraalt
en ook Zijn vreugd hergeeft
Die graag en veel vergeeft*
eens Zijn bloed en leven
daarvoor heeft gegeven
dat doet mij steeds weer goed
en geeft mij ook de moed
vrijmoedig door te gaan
voor zuiverheid te staan
geholpen door Zijn macht
dus niet uit eigen kracht.

Wim Pouwelse, 17-12-2016.

*Jesaja 55 vers 7

vrijdag 16 december 2016

Mijn kracht

Mijn kracht

Is niet van mij
maar maakt mij vrij
van angst en zorg
Jezus mijn Borg
staat altijd klaar
en is steeds daar
als `t nodig is
als ik het mis
uit alle macht
is Hij mijn kracht.


Wim Pouwelse, 16-12-2016.

donderdag 15 december 2016

Mijn Licht

Mijn Licht

Hij geeft mij kracht en licht
het straalt van Zijn gezicht
zelfs in mijn zwartste nacht
geeft liefdevol Zijn kracht

niet als een mooie ster
zo onbereikbaar ver
maar altijd heel dichtbij
hier in dit hart van mij

waar Hij met liefde toont
dat Hij daar heel graag woont
hoewel ik `t niet verdien
en naar `k hoop toch te zien

want dan straalt Jezus’ licht
ook blij van mijn gezicht.


Wim Pouwelse, 15-12-2016.

woensdag 14 december 2016

Mijn kerst

Mijn kerst

`k Geef God mijn Heer
de hoogste eer
Hij geeft mijn dagen
welbehagen
wil beginnen
diep vanbinnen
met vreed’ op aard
`t is zoveel waard
verlost mijn hart
van leed en smart
Hij maakt mij blij
en heerlijk vrij.


Wim Pouwelse, 14-12-2016.

dinsdag 13 december 2016

Vertrouwd

Vertrouwd

Met God intens vertrouwd te zijn
een steun is Hij bij strijd en pijn
te weten dat `k bouwen kan op Hem
Hij Die Zijn liefdevolle stem
eens sterk deed horen in een storm*
met gezag Jezus’ vreed’ als norm.

Wim  Pouwelse, 13-12-2016.

Marcus 4 vers 39.

(naam-, of letterdicht)

maandag 12 december 2016

God zorgt

God zorgt

God zorgt voor mij
en maakt mij vrij
van mijn zorgen
ben geborgen
vast in Zijn hand
dat weet ik want
Hij heeft beloofd
`k heb het geloofd
ook echt doorleefd
in Zijn Woord heeft
Hij `t uitgelegd
helder gezegd
aan jong en oud
God van ons houdt.


Wim Pouwelse, 12-12-2016.

zondag 11 december 2016

Kerstlicht

Kerstlicht

Stralend scheen haar licht vol kracht
trouw verschijnend elke nacht
een helder baken voor de wijzen
richting gevend aan hun reizen.

Wim Pouwelse, 11-12-2016.

Naam-, of letterdicht.

zaterdag 10 december 2016

Lege leus?

Lege leus?

Is het heus
leeg de leus
vreed’ op aard
niets meer waard

juist daar waar
men elkaar
niet behaagt
maar belaagt

wie deelt vree
dan nog mee
wie gelooft

God belooft
Hij staat klaar
maakt het waar.


Wim Pouwelse, 10-12-2016.

vrijdag 9 december 2016

Raad?

Raad?

`k Zit heel vaak om raad verlegen
maar ik ben nooit radeloos*
dikwijls goed advies gekregen
`t was dus nooit echt hopeloos
God was steeds zeer gedegen
Zijn Woord trouw nooit liefdeloos.

Wim Pouwelse, 09-12-2016.

*2 Corinthiërs 4 vers 8.

donderdag 8 december 2016

Mijn horizon

Mijn horizon

Ik zie nog die ondergaande zon
boven de zo mooie horizon
met jakobsladders* minstens zeven
teken van hoop en dat doet leven

dat hopen maakt zo heerlijk blij
ook van verdriet en zorg mij vrij
zodat ik niet ga lopen kniezen
met zoveel moois om voor te kiezen

de God Die steeds rijke zegen geeft
daarbij heel veel goeds in petto heeft
voor wie nu oprecht gelooft en leeft

ik mag vrijmoedig binnen lopen
de hemel staat immers wijd open
de jakobsladders* doen mij hopen.


Wim Pouwelse, 08-12-2016.

*Genesis 28 vers 11 tot 17.

woensdag 7 december 2016

Loflied

Loflied

God is mijn steun
waarop ik leun
bij dag en nacht
mijn trouwe Wacht

Die Zich ontfermt
en mij beschermt
ook tot mijn deugd
mij vult met vreugd

van uur tot uur
steeds met Zijn vuur
aanspoort: houdt moed
dit doet zo goed

steeds meer en meer
hou `k van mijn Heer.


Wim Pouwelse, 07-12-2016.

dinsdag 6 december 2016

Verheven

Verheven

God zo verheven
heeft mij vergeven
al mijn zond’ en schuld
met eind’loos geduld
leert Hij mij leven
en al mijn streven
in denken gevoel
heeft enkel als doel
dat Hij straks bevindt
`t is goed zo Mijn kind.


Wim Pouwelse, 05-12-2016.

maandag 5 december 2016

`t Wintert weer

`t Wintert weer

De  dag begon
met zachte zon
die zo mooi scheen
door wolken heen

een briesje speelt
en teder streelt
het zilver gras
breekbaar als glas

waar ik maar kijk
dit is zo rijk
en echt het is
ook heerlijk fris

het wintert zacht
in al zijn pracht.


Wim Pouwelse, 03-12-2016.

zondag 4 december 2016

Zo trots

Zo trots

Ik ben zo trots
op God mijn Rots
Die mij beschermt
en Zich ontfermt
van zorg bevrijdt
mij steeds verblijdt

en is er strijd
of narigheid
dan roep ik tot
mijn Vader God.


Wim Pouwelse, 03-12-2016.

zaterdag 3 december 2016

Deze dag

Deze dag

Wat ook zal zijn
blijdschap of pijn
geluk verdriet
ik treur toch niet

ik zie de zon
die mooi begon
zo prachtig scheen
door wolken heen

de warmte straalt
en daarmee haalt
zij vrolijk licht
naar mijn gezicht

van binnenuit
ik lach vrijuit.


Wim Pouwelse, 02-12-2016.

vrijdag 2 december 2016

Vandaag

Vandaag

Dit is de dag*
dat `k weten mag
God maakte hem
en met mijn stem
dank ik de Heer
Die telkens weer
goed voor mij zorgt
mijn leven borgt
van zorg bevrijdt
mij steeds verblijdt.

Wim Pouwelse, 02-12-2016.

*Psalm 118 vers 24.

donderdag 1 december 2016

Dankbaar

Dankbaar

Net zonneschijn
dit dankbaar zijn
verwarmend licht
een blij gezicht

of het dus giet
zon ziet men niet
er tegenaan
blijf rechtop staan

een storm die raast
mij niet om blaast
daardoor niets verlies

dus ik verkies
bij rust en strijd
de dankbaarheid.


Wim Pouwelse, 29-11-2016.

woensdag 30 november 2016

Pais en vree

Pais en vree

Een weidse kust
met stilt’ en rust
een stille zee
brengt dromen mee

dat het nog kan
zo nu en dan
j’ intens geniet
van wat je ziet

dit winterweer
drukt niet terneer
zo mooi en zacht
in pure pracht

een glazen zee*
vol pais en vree.

Wim Pouwelse,  30-11-2016.

*Openbaring 15 vers 2.

dinsdag 29 november 2016

Er bij

Er bij

Steeds hand in hand
dus nooit alleen
niet aan de kant
kom er doorheen

want zij aan zij
dat steunt en schraagt
`t maakt rijk en vrij
en onversaagd

mensen zij zijn
zo vaak tot deugd
in diepe pijn
bij grote vreugd

ik hoor er bij
dat maakt zo blij.


Wim Pouwelse, 27-11-2016.

zondag 27 november 2016

Sterk of zwak

Sterk of zwak

Al ben ik zwak
toch heb ik macht
voel ik me brak
`k ervaar Gods kracht*

niet goed in `t vel
nee `k ben niet sterk
al lijkt dat wel
het is Gods werk

ik zeg `t steeds weer
het is Zijn hand
Jezus mijn Heer
die teder landt

op mij zo zacht
vol liefd’ en kracht.

Wim Pouwelse, 25-11-2016.

*2 Corinthiërs 12 vers 9a.

zaterdag 26 november 2016

Nuttig

Nuttig

Hoe ook gegriefd
je bent geliefd
en ook van nut
door God beschut

hoe zwak j’ ook lijkt
Zijn kracht verrijkt
al het streven
in je leven

maakt je weerbaar
en ook bruikbaar
Hij zegt Ik bouw
Mijn Rijk in jou

Ik maak je sterk
voor al Mijn werk.


Wim Pouwelse, 20-11-2016.

vrijdag 25 november 2016

Plezier

Plezier

Echt ik lach
elke dag
heb vertier
veel plezier

gekregen
zo`n zegen
in `t leven
gegeven

zo kostbaar
ben dankbaar
voor wensen

van mensen
om me heen
nooit alleen.


Wim Pouwelse, 21-11-2016.

donderdag 24 november 2016

Rustig maar!

Rustig maar!

Hij zegt rustig maar
Ik ben steeds daar
wees niet bevreesd
voor wat `s geweest

of nog zal zijn
verdriet of pijn
`k ben altijd daar
vertrouw nu maar

bij elke berg
al stormt het erg
Ik strijd voor jou
blijf j’ altijd trouw

ik weet het weer
Jezus is Heer.


Wim Pouwelse, 24-11-2016.

woensdag 23 november 2016

Ook jou

Ook jou

Al krijgt mijn leven nog zo`n douw
jij blijft altijd mijn geliefde vrouw.


Wim Pouwelse, 23-11-2016.

`k Blijf trouw

`k Blijf trouw

Al doet het leven soms best zeer
`k blijf altijd van U houden Heer.


Wim Pouwelse, 23-11-2016 .

dinsdag 22 november 2016

Een storm …….

Een storm …….

in een glaasje water
brengt veel loos gesnater
terwijl precies dat glas
toen `t in een storm eens was
viel het plots zo maar om
we doen soms wel heel dom.


Wim Pouwelse, 22-11-2016.

maandag 21 november 2016

Novemberstorm

Novemberstorm

`t Stormde haast de hele dag
zo veel wat ik hoord’ en zag
pannen waaiden van een dak
hier en daar brak af een tak

regens sloegen tegen `t raam
wind en water speelden saam
met blaad’ren het was me wat
even buiten `k werd kletsnat

ik zag ook op de tv
hoe het was gesteld aan zee
mistflarden opwaaiend zand
striemden wandelaars aan `t strand

`k bleef toch liever droog in huis
warmpjes bij de kachel thuis.


Wim Pouwelse, 21-11-2016.

zondag 20 november 2016

Blij hart

Blij hart*

Van harte blij zijn
kan als medicijn
in `s mensen leven
gezondheid  geven
maar neerslachtigheid
brengt juist narigheid.

Wim Pouwelse, 20-11-2016.

*Spreuken 17 vers 22.

Begin

Begin

Een goed begin
is `t halve werk
echt deze zin
klinkt heel erg sterk

het moet wel klaar
wat men begon
anders is daar
iets wat niet kon

wie zich bezint
bij wat hij doet
eer hij begint
die doet iets goed

dan staat men sterk
bij ieder werk.


Wim Pouwelse, 13-11-2016.

zaterdag 19 november 2016

Blij zijn

Blij zijn

Een gulle lach
voor elke dag
brengt warmt' en licht
op een gezicht

wil positief
niet negatief
in `t leven staan
en ervoor gaan

daarom verkies
ik geen geknies
ben gewoon blij
dankbaar en vrij

dit dankbaar zijn
brengt zonneschijn.


Wim Pouwelse, 19-11-2016.

vrijdag 18 november 2016

Geborgen

Geborgen

voor zorgen
van morgen
en vragen
die knagen

niet zeuren
of treuren
dus bouwen
vertrouwen

geloven
van boven
komt zegen
gedegen

dat beurt op
en fleurt op.


Wim Pouwelse, 18-11-2016.

donderdag 17 november 2016

Ik vertrouw

Ik vertrouw

mijzelf toe aan God
geen toevallig lot
maar `k ga te rade
bij Zijn genade

dat geeft steeds weer rust
vreugd en levenslust
`k weet dat veel mensen
mij `t  goede wensen

`t ontbreekt vaak aan macht
tijd midd`len en kracht
steeds alles te dragen
op al mijn dagen

op Hem en Zijn trouw
is waar `k echt op bouw.


Wim Pouwelse, 11-11-2016.

woensdag 16 november 2016

Jij mag er zijn

Jij mag er zijn

Heb je een vlekkie
of een gebrekkie
zit alles tegen
altijd maar regen

het blijft steeds zo grijs
raak niet van de wijs
schrik dan maar niet hoor
`t komt wel vaker voor

het is meer gebeurd
vooral niet getreurd
en maak je niet druk

maar pak je geluk
in Gods zonneschijn
want jij mag er zijn.


Wim Pouwelse, 16-11-2016.

dinsdag 15 november 2016

Ik mag er zijn

Ik mag er zijn

Vreugde verdriet
of zonneschijn
bepalen niet
wie er mag zijn

geen zee zo hoog
ontkracht Gods trouw
Die nog nooit loog*
op Wie ik bouw

zag mijn begin**
zo vormeloos
`t geeft leven zin

nooit hopeloos
klein hoopje mens
`k ben toch Gods wens.

Wim Pouwelse, 15-11-2016.

*Numeri 23 vers 19.

**Psalm 139 vers 16.

maandag 14 november 2016

Ik weet ……

Ik weet ……

dat mijn Verlosser leeft
Die eeuwig leven geeft
aan ieder die gelooft
Hij heeft het beloofd

dat Hij heeft alle macht
Hij geeft mij rust en kracht
er altijd voor mij zal zijn
in tijd van strijd en pijn

ja `k weet God houdt van mij
er `s niemand zoals Hij
Hij bevrijd van zorgen
`k ben bij Hem geborgen

wat ik heel zeker weet
Hij Jezus Christus heet.


Wim Pouwelse, 12-11-2016.

zondag 13 november 2016

Woorden

Woorden

kunnen soms als dolken steken
en daarbij veel harten breken
echter ook veel zielen helen
door Gods zegen mee te delen.


Wim Pouwelse, 13-11-2016.

*Spreuken 12 vers 18.

zaterdag 12 november 2016

Ik kies

Ik kies

voor hoop die verblijdt
van angsten bevrijdt
door met vertrouwen
op God te bouwen

`k wil niet negatief
maar juist positief
kijken naar `t leven
door God gegeven

als iemand die straalt
en niet altijd baalt
dat niet problemen
mijn vreugd ontnemen

dus vol vertrouwen
wil `k op God bouwen.


Wim Pouwelse, 11-11-2016. 

vrijdag 11 november 2016

Blije hoop

Blije hoop

Ik kies voor het blije
en ook voor het vrije
dat hoop mij kan geven
in de strijd van `t leven

ik blijf niet steeds starren
op woelige baren
dan wordt ik bedolven
door woedende golven

maar ik ga juist streven
naar wat God wil geven
dat is overwinning

door de bezinning
op Zijn kracht en sterkte
waar Hij steeds mee werkte.


Wim Pouwelse, 11-11-2016.

donderdag 10 november 2016

Stralen

Stralen

Voor wie straalt van binnenuit
kunnen wel alle spotlights uit.


Win Pouwelse, 10-11-2016.

Mijn Hoop

Mijn Hoop

Is op God op Wie `k bouw
Die `k volkomen vertrouw
en mij sterkt met Zijn kracht
in mijn donkerste nacht
stond Hij steeds voor me klaar
was Hij altijd weer daar
mijn Vesting Hulp en Schild
Die ook de stormen stilt
Hij verlaat mij echt niet
mijn Vreugd Leven en Lied.


Wim Pouwelse, 04-11-2016.

Gods troost

Gods troost

Zijn arm om je heen
je staat nooit alleen
in `t heerst van de strijd
is Hij er altijd

Gods eeuw`ge armen*
die jou verwarmen
zullen je dragen
troosten en schragen

als je door verdriet
geen licht meer ziet
is Hij steeds je Licht

Hij geeft je weer zicht
en hoop voor morgen
in Hem geborgen.

Wim Pouwelse, 10-11-2016.

*Deuteronomium 33 vers 27a.

woensdag 9 november 2016

Politici

Politici

Veel politici beloven
vaak grote gouden koeien met horentjes
bij blindelings geloven
wordt men gek geprikt met dorentjes
door alle ergernissen
aan zinloos kissebissen.


Wim Pouwelse, 09-11-2016.

Vol liefde

Vol liefde

Vol liefd’ is Hij
voor jou en mij
stierf aan een kruis
toont ons een thuis
bij Vader God
deelde ons lot
in zond’ en pijn
als ons te zijn
maar faalde niet
droeg ons verdriet
in eenzaamheid
goedgunstigheid
is dat van Hem
en `k hoor Zijn stem
die riep vol kracht
het is volbracht.


Wim Pouwelse, 02-11-2016.

dinsdag 8 november 2016

Hoopvol gewekt

Hoopvol gewekt

Ik ben heel hoopvol gewekt
daardoor met veel hoop gebekt
waar `t dan ook vaak over gaat
en ik veelal over praat

deze hoop brengt opnieuw licht
bij de mensen op `t gezicht
zodat zich stralend hun oog
weer richt naar voor en omhoog

en men niet alleen `t verdriet
de pijn en tranen nog ziet
maar dat juist krachtig weerstreeft
en zo veel zinvoller leeft

daarom loop ik zo te koop
met al mijn blijdschap en hoop.


Wim Pouwelse, 08-11-2016.

maandag 7 november 2016

Hoop maakt blij

Hoop maakt blij

Hoop maakt mensen blijer
vaak verrassend vrijer
het opent weer deuren
geeft ook nieuwe kleuren

ververst heel je leven
maar ook al je streven
staat weer in het teken
van `t krachtig  doorbreken

door het blije hopen
gaan dan vaker open
veel poorten en ramen

als geloof en hoop samen
mooi met vergezichten
je toekomst verlichten.


Wim Pouwelse, 07-11-2016.

zondag 6 november 2016

Zet `m op!

Zet `m op!

Geef toch de strijd niet op
hou vol en zet hem op
Hij geeft je moed en kracht
in jouw donkerste nacht

al is het nog zo zwaar
kijk maar vooruit naar waar
Jezus aan de finish staat
Hij wil dat j` er voor gaat

liefdevol roept Hij je toe
ga toch door al ben je moe
`k sta hier doch ben ook daar
bij jou geloof Me maar

er zal na de finishlijn
vrede troost en vreugde zijn.


Wim Pouwelse, 06-11-2016.

zaterdag 5 november 2016

Krachtbron

Krachtbron

Wie de Heer verwachten*
putten steeds nieuwe krachten
wie kan wachten op de Heer
ervaart dat telkens weer.

Wim Pouwelse, 05-11-2016.

*Jesaja 40 vers 31.

vrijdag 4 november 2016

Zonneschijn

Zonneschijn

Als `t overdag vaak mistig is
de avond kil vol duisternis
dan zal mijn God nog altijd zijn
mijn warme Licht en Zonneschijn.


Wim Pouwelse, 04-11-2016.

donderdag 3 november 2016

Zorgen

Zorgen

Ze werken vaak net als een schommelstoel
bewegen je wel maar nooit met een doel
zo kom je nooit echt ergens
want het brengt je dus nergens
dat is niet zo gek
je blijft op één plek.


Wim Pouwelse, 03-11-2016.

woensdag 2 november 2016

Vol genade

Vol genade

Vol genade
slaat Hij gade
alle mensen
met hun wensen
hun verlangen
ziet hun gangen
wat ze voelen
als hun doelen
weer niet gehaald
voelt als gefaald
Hij wil helpen
overstelpen
met al Zijn kracht
vanuit Zijn macht
verdiend? Dat niet
voor wie dat ziet
Zijn beloven
wil geloven
komt Zijn zegen
zeer gedegen
werkt verblijdend
echt bevrijdend.


Wim Pouwelse, 02-11-2016.

dinsdag 1 november 2016

Echt waar?

Echt waar?

Ooit zal het er niet meer zijn
ziekte zonde dood en pijn
en niemand die zelfs nog lijdt
als gevolg van haat en nijd

oorlog is verleden tijd
niemand verlangt nog naar strijd
overal heerst vreed’ en rust
glazen zee van kust tot kust

er zijn zelfs geen stormen meer
niemand gaat ook maar te keer
tegen wie of wat ook maar

`t lijkt een droom maar `t is echt waar
als Jezus komt in majesteit
is `t vrede tot in eeuwigheid.


Wim Pouwelse, 29-10-2016.

maandag 31 oktober 2016

Zendscheid

Zendscheid

Dit dorpj’ is zonder twijfel
een pareltj’ in de Eiffel
tussen bergen verscholen
het is warm aanbevolen
om lekker rond te dwalen
in de Kyl en Fischbach dalen
qua schoonheid formidabel
de mensen heel aimabel
bossen `t is een lieve lust
echt een toonbeeld is `t van rust
heerlijk in het bos te voet
dat doet een mens toch ook goed
lekker rondje op de fiets
of je doet eens lekker niets
in Gods prachtig stuk natuur
een weldaad zo heerlijk puur.


Wim Pouwelse, 28-10-2016.

zondag 30 oktober 2016

Niet meer bang

Niet meer bang

Als ik om hulp roep tot de Heer*
dan antwoordt Hij mij telkens weer
steeds vanaf Zijn heilige berg
zijn tegenslagen niet meer erg

zo kan ik rustig slapen gaan
want Hij blijft altijd naast me staan
voortdurend met Zijn hand beschermt
Zich over mij bij zorg ontfermt

bij tegenspoed verdriet of pijn
hoef ik echt niet meer bang te zijn.

Wim Pouwelse, 30-10-2016.

*Psalm 3 vers 5 tot 7.

zaterdag 29 oktober 2016

Soms …….

Soms …….

Soms roep ik heel erg luid*
schreeuw ik het zelfs uit
om hulp tot God mijn Heer
Hij hoort mij telkens weer
als ik mij richt tot Hem
Hij luistert naar mijn stem
dat geeft mij moed en kracht
zelfs in de zwartste nacht
mij dan geborgen weet
daar Hij al voor mij streed
nog voor ik tot Hem bad
Hij d` oplossing al had
zo heeft Hij gegeven
rust vreed’ in mijn leven
ik ben verlost van smart
en daarom juicht mijn hart.*


Wim Pouwelse, 27-10-2016.

*Psalm 28 vers 2 en 6 tot 7.

vrijdag 28 oktober 2016

Voltooid?

Voltooid?

Na een leven lang betaalde huur
ben je plotseling  te duur
heb je al die tijd gebuffeld
wordt je zomaar doodgeknuffeld

waar `s de liefde voor het leven
`t aan elkaar zich willen geven
niet klagen dat je eenzaam bent
dan kun je gaan - `t is ongekend

liefdevolle aandacht geven?
liever een pil voor`t eind aan `t leven
`t is toch werkelijk ongehoord
gesubsidieerde zelfmoord

nee opa dat heet nu voltooid
van je menswaardigheid berooid.


Wim Pouwelse, 28-10-2016.

Beetje begrip?

Beetje begrip?

Men brengt het niet meer op
geeft elkaar steeds op de kop
overtuigd van eigen gelijk
haalt men and’ren door het slijk

men is telkens heel erg boos
and’ren zijn zo liefdeloos
onbegrip in elke vorm
blijkt beledigen de norm

spiegeltjes zijn in de ban
men vindt dat echt niet kan
houdt vooral geen spiegel voor

heel veel mensen zijn daardoor
niet meer tot begrip in staat
uitgeleverd zo aan haat.


Wim Pouwelse, 25-10-2016.

donderdag 27 oktober 2016

Hoop die leeft

Hoop die leeft

Hoop die leeft
vreugde geeft
vooral echt
en oprecht
niet gemaakt
maar je raakt
dat geeft licht
en doorzicht
dat doet goed
geeft steeds moed
op te staan
door te gaan
God geeft kracht
dag  en  nacht.


Wim Pouwelse, 27-10-2016.

Herfstmorgen

Herfstmorgen

Het is wel waar
in het najaar
wisselvallig
niet zwartgallig
de dag begon
een bui wat zon
trouwens regen
brengt vaak zegen
dus niet getreurd
ook niet gezeurd
`t is steeds wel weer
wat met het weer
ik blijf hopen
toekomst open
de zon die schijnt
toch nooit verdwijnt
diep vanbinnen
daar beginnen
elke morgen
zonder zorgen
dit elke keer
met God mijn Heer.


Wim Pouwelse, 27-10-2016.

woensdag 26 oktober 2016

Ochtend - herfst

Ochtend - herfst

De start die is
weer lekker fris
met dikke jas
en warme das
aan alle kanten
zijn weer wanten
frisse geuren
pracht aan kleuren
de weiden wit
waar rijp op zit
door morgendauw
die al weer gauw
haar parels toont
de zon die troont
weer warmte geeft
aan al wat leeft.


Wim Pouwelse, 26-10-2016.

dinsdag 25 oktober 2016

Zelfredzaam?

Zelfredzaam?

Ik was het nooit
wie is `t echt ooit?
een heel raar woord
zelfs ongehoord

maakt eigen ik
wel heel erg dik
niet altijd fijn
afhank’lijk zijn

zelfredzaamheid
zorgt dat men lijdt
eenzaam alleen

en iedereen
die dat niet ziet
begrijpt iets niet.


Wim Pouwelse, 25-10-2016.

maandag 24 oktober 2016

Geloven

Geloven

Is rustig vast vertrouwen
en hoopvol durven bouwen
vrijmoedig durven vragen
dit zonder te versagen

in geloof dat God zal geven
zo veel om voor te leven
dat eens zeker zal komen
vervulling van je dromen

dat Hij ook echt zal schenken
ja boven bidden denken
Hij talloze gezichten
en harten zal verlichten

licht geeft voor donk’re nachten
zo al hun leed verzachten.


Wim Pouwelse, 23-10-2016.

zaterdag 22 oktober 2016

Ook echt herfst

Ook echt herfst

`k Zie druppeltjes zweven
aan draadjes geweven
door spinnende spinnen
het feest kan beginnen

de herfst met zijn kleuren
bij ramen en deuren
waar j’ ook kunt kijken
met niets te verg’lijken

het rood, groen goudgeel en
het bruin `t is zo veel en
de zon met haar stralen
laat meer goud neerdalen

met schoonheid bevrijdend
de mensen verblijdend.


Wim Pouwelse, 22-10-2016.

vrijdag 21 oktober 2016

Echt herfst

Echt herfst

Met wolken
die kolken
ook vluchten
de luchten
vervormen
door stormen
op zijn best
als protest
doen schallen
hun knallen
met flitsen
ophitsen
door `t getier
mens en dier
maar niet lang
zijn ze bang
het verdwijnt
de zon schijnt.


Wim Pouwelse,  21-10-2016.

Vraag maar

Vraag maar

Vragen mag
elke dag
ieder uur
vol van vuur

het doet goed
en geeft moed
weet God hoort
ieder woord

`k weet Hij werkt
dat versterkt
mijn geloof

Hij `s niet doof
maar hoort het
mijn gebed.


Wim Pouwelse, 21-10-2016.

donderdag 20 oktober 2016

God werkt

God werkt

Ik werk
maak sterk
en vrij
zegt Hij

voor je
door je
in jou
vol trouw

wie keert*
en weert
Gods werk
zo sterk

vol kracht
met macht.

Wim Pouwelse, 20-10-2016.

*Jesaja 43 vers 13b.

woensdag 19 oktober 2016

Vraag!

Vraag!

Ik vraag
heel graag
mijn Heer
steeds weer
om steun
ik leun
op Hem
mijn stem
hoort Hij
maakt vrij
van zorg
is Borg
in Naam
en faam
met raad
en daad
staat mij
ter zij.


Wim Pouwelse, 19-10-2016.

dinsdag 18 oktober 2016

Herfstig

Herfstig

Het is
weer fris
het doet
toch  goed
ik draag
heel graag
mijn jas
en das
gekleed
ik weet
de rest
is best.


Wim Pouwelse, 11-10-2016.

maandag 17 oktober 2016

Gods verbond

Gods verbond

Hij durfde `t aan
in zee te gaan
met mij en jou
en blijft ook trouw

wat Hij beloofd
door ons geloofd
bij ons te zijn
in vreugd’ en pijn

`t was ongekend
Zijn grootst moment
Hij riep vol kracht
het is volbracht

de cirkel `s rond
in Gods verbond.


Wim Pouwelse, 16-10-2016.

zondag 16 oktober 2016

Vrees niet!

Vrees niet!*

Door zeer velen gehoord
in de Bijbel Gods Woord
Hij sprak het vol van kracht
en liefdevolle macht

Hij zegt ons niet bang te zijn
voor tranen of voor pijn
rampspoed of duisternis
omdat Hij er altijd is

als Schild ter bescherming
tedere ontferming
zelfs loon geeft Hij als deel
`t lijkt ons wel heel erg veel

tot jou en mij zegt Hij
geloof gerust in Mij.

Wim Pouwelse, 15-10-2016.

*Genesis 15 vers 1.

zaterdag 15 oktober 2016

Levenskracht

Levenskracht

Wie zelf de kracht niet heeft
kan het ook niet geven
en als je niet echt leeft
niet laten beleven

velen hebben `t gevoel
steeds te worden geleefd
wat bepaalt dan je doel
hetgeen waar je naar streeft

waar haal je het vandaan
wat geeft toch steeds weer kracht
en moed om door te gaan
zelfs in de zwartste nacht

wat ik bij God slechts vind
gelovend als een kind.


Wim Pouwelse, 14-10-2016.

vrijdag 14 oktober 2016

Stil

Stil

De heerlijke stilte
van `t zalige zilte
kabbelende nat
dat doet best heel wat
waar erg veel mensen
verlangend wensen
dat er wat rust is
want aan de kust is
wat menigeen wil
`t vaak nog sereen stil.


Wim Pouwelse, 13-10-2016.

donderdag 13 oktober 2016

Genegenheid

Genegenheid

Je hebt altijd wel gelegenheid
voor een teken van genegenheid.


Wim Pouwelse, 12-10-2016.

woensdag 12 oktober 2016

Gezegend!

Gezegend!

Genegen
verlangen
Gods zegen
`t ontvangen

geloven
nieuw leven
van boven
gegeven

durf vragen
in nachten
en dagen
verwachten

gekregen
hulp, zegen.


Wim Pouwelse, 11-10-2016.

dinsdag 11 oktober 2016

Kalme zee

Kalme zee

Golfjes kabbelen
mensen babbelen
zacht

wolkjes die komen
als mooie dromen
pracht

de zon komt schijnen
dansende lijnen
licht

heerlijk gegeven
zalig te leven
zicht.


Wim Pouwelse, 11-10-2016.

maandag 10 oktober 2016

De zon

De zon

Deze morgen
brak de zon door
en veel zorgen
wijken daar voor

zij verbleken
en gaan voorbij
mensen keken
zo waar weer blij

toekomst hopen
door het zonlicht
ligt het open
er is uitzicht

zo geeft nu God
licht op mijn lot.


Wim Pouwelse, 09-10-2016.

zondag 9 oktober 2016

In Hem

In Hem

Vanmorgen
geborgen
voor zorgen

ontwaken
zucht slaken
lucht maken

voor `t leven
gegeven
en streven

dwars door pijn
naar blij zijn
en vrij zijn

opbouwend
vertrouwend.


Wim Pouwelse, 09-10-2016.

zaterdag 8 oktober 2016

Leef je geloof

Leef je geloof

Ja doe het
steeds weer met
beleving
vergeving

thuis, op straat
metterdaad
ook het Woord
mag gehoord

ieder uur
vol van vuur
eer de Naam
en de faam

van Jezus
de Christus.


Wim Pouwelse, 07-10-2016.