dinsdag 17 juli 2018

Regen

Regen

Het blauw leek te zijn gevlucht
voor veel tinten grijze lucht
plots vielen daaruit grote koele spetters
nu schrijf ik met vette koeienletters
mensen komt u dit fenomeen ook tegen
weet dan dit verschijnsel noemt men regen.

Wim Pouwelse, 17-07-2018.

maandag 16 juli 2018

Zon licht


Zon licht
`t gezicht
maakt warm
niet arm
maar rijk
en kijk
je ziet
geniet
van puur
natuur
in kleur
en geur
een tooi
zo mooi
in pracht
vol kracht.

Wim Pouwelse, 14-07-2018.

zondag 15 juli 2018

zaterdag 14 juli 2018

Ferm besluit

Ferm besluit

Een ferm besluit
voor dankbaarheid
brengt weerbaarheid
van binnenuit.

Wim Pouwelse, 10-07-2018.

vrijdag 13 juli 2018

donderdag 12 juli 2018

Zonden belijden

Zonden belijden

Wie hun zonden belijden
zichzelf niet misleiden
die zal God vergeven
en met Hem doen leven.

Wim Pouwelse, 08-07-2018.

n.a.v. 1 Johannes 1 vers 8 en 9.

woensdag 11 juli 2018

Vanuit gratie

Vanuit gratie

Elke relatie
hoort vanuit gratie
niet uit prestatie
`t scheelt veel frustratie

en heel veel krenken
door zo te denken
steeds t’ overdenken
wil men juist schenken

ruimt’ om te leven
door veel vergeven
met dat gegeven
valt goed te leven

en wordt ontfermen
pas echt beschermen.

Wim Pouwelse, 08-07-2018.

dinsdag 10 juli 2018

Vergeven (2)

Vergeven (2)

`k Wil steeds streven
te vergeven
het raakt harten
heelt veel smarten
doet mensen deugd
biedt zoveel vreugd
het deelt ook mede
een diepe vrede
echt vergeven
dat doet leven.

Wim Pouwelse, 06-07-2018.

maandag 9 juli 2018

Grote vrede

Grote vrede

Wie Gods Woord bemint
zich daarop bezint
die deelt God mede
Zijn grote vrede

`t is geen valse droom
doch juist Gods Sjaloom
opdat men op Hem bouwt
en God echt vertrouwt.

Wim Pouwelse, 08-07-2018.

n.a.v. Psalm 119 vers 165a een Jesaja 26 vers 3.

zondag 8 juli 2018

Glorie

Glorie

`k Zal  glorie geven
mijn God van `t leven
schonk m’ eeuwig leven
door te vergeven.

Wim Pouwelse, 05-07-2018.

zaterdag 7 juli 2018

Diep ontzag

Diep ontzag

`k Wil elke dag
met diep ontzag
vanaf de start
met heel mijn hart
eren mijn Heer
Die telkens weer
mij redt bevrijdt
mij `t hart verblijdt.

Wim Pouwelse, 03-07-2018.

vrijdag 6 juli 2018

In gratie

In gratie

Verkregen
Gods zegen
genegen
tot zegen

gegeven
Zijn leven
vergeven
doet leven

relatie
in gratie
`k benader
mijn Vader

zeer bemind
als Gods kind.

Wim Pouwelse, 04-07-2018.

donderdag 5 juli 2018

Mijn vreugd

Mijn vreugd

God is mijn vreugd
Hij doet mij deugd
deelt mij ook mee
Zijn rust en vree.

Wim Pouwelse, 03-07-2018.

woensdag 4 juli 2018

Geliefd (2)

Geliefd (2)

Je bent
gekend
met lek
gebrek
als mens
Gods wens
intens
bemind
Gods kind.

Wim Pouwelse, 01-07-2018.

dinsdag 3 juli 2018

Dit is de dag

Dit is de dag

Echt dit is de dag
door de Heer gemaakt*
waarop blij zijn mag
je hart wordt geraakt

door Gods vreed’ en vreugd
Zijn zegen en deugd.

Wim Pouwelse, 30-06-2018

*Psalm 118 vers 24.

maandag 2 juli 2018

Weer

Weer

Het is nu weer
best wel warm weer
zoals dat heet
gewoon heel heet
echt een zomer
voor een dromer
en naar ik hoor
droogte record.

Wim Pouwelse, 01-07-2018.

zondag 1 juli 2018

Grootser

Grootser

God roept bij name elke ster*
al staan zij myriaden ver
weet hoeveel korrels telt elk strand
meet al `t water met holle hand

God is veel groter dan verwacht
en Jezus sterker dan gedacht
Hij `s groter dan de grootste nood
Zijn liefde sterker dan de dood

versloeg voor ons zelfs dood en hel
ja Hij maakt alles wonderwel
voor ieder die in Hem gelooft
Christus volbrengt wat God belooft.

Wim Pouwelse, 25-06-2018.

*Jesaja 40 vers 26.

zaterdag 30 juni 2018

vrijdag 29 juni 2018

Achievement

Achievement

Surely Jesus Christ He will achieve
Gods promises in those who believe.

Wim Pouwelse, 28-06-2018.

donderdag 28 juni 2018

woensdag 27 juni 2018

`k Heb lief de Heer


`k Heb lief de Heer
want telkens weer
hoort Hij mijn stem
als `k roep tot Hem

daar Hij verhoort
en ook antwoord
roep `k Hem altijd
want Hij bevrijdt.

Wim Pouwelse,  24-06-2018.

n.a.v. Psalm 116 vers 1 en 2.

dinsdag 26 juni 2018

Ontwaak ontwaak


Ontwaak ontwaak
het is jouw taak
o morgenrood
om veld en sloot
zee lucht en land
met gulle hand
te geven kleur
en verse geur
wek uit hun droom
ook plant en boom
geef hen heel gauw
het laagje dauw
zo parelfris
voor `t licht er is

het beekje koel
dat voor `t gevoel
zelfs klaterlacht
mens wat een pracht.

Wim Pouwelse, 26-06-2018.

maandag 25 juni 2018

Vanbinnen


Vanbinnen
beginnen
vertalen
uitstralen

van leven
door geven
in zegen
gekregen

deel mede
ook vrede
met schragen
en dragen

bij lijden
verblijden.

Wim Pouwelse, 19-06-2018.

zondag 24 juni 2018

`t Gebed

`t Gebed

Geloof
niet doof
Hij hoort
verhoort
`t gebed
God let
op mij
maakt vrij
ontfermt
beschermt.

Wim Pouwelse, 20-06-2018.

zaterdag 23 juni 2018

Mijn helden

Mijn helden

`k Wil noemen
en roemen
vermelden
mijn helden
door zegen
gekregen
dit leven
zich geven
mij schragen
of dragen
zo delen
en helen
verblijdend
bevrijdend
te bouwen
vertrouwen

zo kostbaar
`k wil dankbaar
vermelden
mijn helden.

Wim Pouwelse, 23-06-2018.

vrijdag 22 juni 2018

Hoe groot


Hoe groot
mijn nood
gewis
God is
het grootst
Hij loodst
m’ erdoor
waarvoor
`k verklank
mijn dank
mijn Heer
vereer.

Wim Pouwelse, 20-06-2018.

donderdag 21 juni 2018

`k Vereer


`k Vereer
de Heer
Hij redt
en let
op mij
maakt vrij
ook heelt
Hij veel
verheugt
doet deugd
Hij werkt
versterkt
mijn ziel
ik kniel
verklank
mijn dank
Jezus
Christus.

Wim Pouwelse, 18-06-2018.

woensdag 20 juni 2018

Goed gezind

Goed gezind

De dag begint
`k ben goed gezind
niet van de wijs
door wolkjes grijs
dat drupje nat
het zal me wat
maar ik geniet
van `t vogellied
wat ik net hoor
de zon breekt door.

Wim Pouwelse, 20-06-2018.

maandag 18 juni 2018

zondag 17 juni 2018

Soeverein

Soeverein

Wat God besluit
dat voert Hij uit
want wat Hij doet
is altijd goed

met raad en daad
ter zijde staat
wie op Hem bouwt
en Hem vertrouwt

ook ons verdriet
veracht Hij niet
maar Hij bevrijdt
vertroost verblijdt

wil voor ons zijn
de Soeverein.

Wim Pouwelse, 14-06-2018.

zaterdag 16 juni 2018

vrijdag 15 juni 2018

Licht en waarheid

Licht en waarheid

Heer wilt U Zich tot mij wenden
mij Uw licht en waarheid zenden*
opdat die mij tot U leiden
`k mij in U steeds kan verblijden.

Wim Pouwelse, 12-06-2018.

*Psalm 43 vers 3.

donderdag 14 juni 2018

De zonde

De zonde

Alles gaat nu te gronde
de oorzaak is de zonde
maar Jezus maakt ons heilig
in Hem zijn we echt veilig.

Wim Pouwelse, 06-06-2018.

woensdag 13 juni 2018

Wie geloven


Wie geloven
Gods beloven
zijn Hem heilig
bij Hem veilig
zullen dromen
uit zien komen.

Wim Pouwelse, 11-06-2018.

dinsdag 12 juni 2018

God hoorde


God hoorde
de woorden
verhoorde
`t verklanken
van danken

God lovend
gelovend
`t beloven
dat dromen
gaan komen

dan staven
Gods gaven
die laven
doen hopen
`t hart open.

Wim Pouwelse, 11-06-2018.

maandag 11 juni 2018

Twijfel

Twijfel

Gevangen
verlangen
de ogen
bedrogen

door dagen
van vragen
dat oren
niet horen

toch bouwen
vertrouwen
niet doven

`t geloven
verklanken
door danken.

Wim Pouwelse, 10-06-2018.

zondag 10 juni 2018

Rijk gezegend

Rijk gezegend

Vol genade
slaat God gade
doet Zijn handen
teder landen
op mijn leven
om te geven
rijk Zijn zegen
ook gekregen
in `t verlangen
te ontvangen.

Wim Pouwelse, 10-06-2018.

zaterdag 9 juni 2018

Sin

Sin

All is rotten from within
and this is because of sin
but Jesus makes men holy
by faith He offers safety.

Wim Pouwelse, 06-06-2018.


vrijdag 8 juni 2018

Zorgenvrij

Zorgenvrij

Heer U maakt mij
van zorgen vrij
`k ben geborgen
steeds voor morgen

en draag nu mee
Uw rust en vree
mijn God van trouw
van Wie `k zo hou.

Wim Pouwelse, 31-05-2018.

donderdag 7 juni 2018

Afgoderij

Afgoderij

`t Is te beperkt
heb ik gemerkt
`t mens’lijk denken
zal nooit schenken
echt een godheid
omdat het leidt
slechts enkel tot
een valse god
met razernij
ook slavernij
en grote nood
zelfs haat en dood.

Wim Pouwelse, 06-06-2018.


woensdag 6 juni 2018

Rijk en vrij

Rijk en vrij

Jahweh God vergeeft veelvuldig
is heel liefdevol geduldig
verklaart zeer graag onschuldig

in die Vader kind relatie
kom ik rustig in de gratie
bevrijdt Hij van frustratie

in Gods Vaderlijk beloven
en een liefde nooit te doven
wil ik altijd vast geloven

voor mij ging de hemel open
`k mag zo bij Hem binnenlopen
en kan veilig op Hem hopen

God zegt wees toch niet kleinmoedig
nader tot Mij juist vrijmoedig
Ik schenk vreed’ en maak blijmoedig.

Wim Pouwelse, 28-05-2018.

dinsdag 5 juni 2018

Hoop doet leven

Hoop doet leven

Je hebt toch verwacht
in donkere nacht
je ziet uit naar `t licht
dan is er weer zicht

en ben je beducht
je hebt toch Toevlucht
`t is God Die beschermd
Zich over j’ ontfermd

echt Jezus Hij redt
verhoort je gebed
Hij is ons houvast
Die ons steeds ontlast

God heeft gegeven
dat hoop doet leven.

Wim Pouwelse, 04-06-2018.

maandag 4 juni 2018

Daar zij licht

Daar zij licht

Een staaltje sterk
en machtig werk
er werd gehoord
`t Goddelijk Woord
het duister brak
want toen God sprak
daar zij nu licht*
gaf Hij uitzicht
de eerste dag
op Gods gezag.

Wim Pouwelse, 04-06-2018.

*Genesis 1 vers 3, 2 Corinthiërs 4 vers 6.

zondag 3 juni 2018

Hoop en vrede

Hoop en vrede

Jezus deelt mee
mij hoop en vree
dra komt de tijd
eindigt de strijd

`t met pijn en traan
echt is gedaan
wie nu nog lijdt
troost vindt verblijd

verdriet noch pijn
zullen daar zijn
een glazen zee
vol rust en vree
  
die hoop en vreugd
doen mij zo`n deugd.

Wim Pouwelse, 03-06-2018.

zaterdag 2 juni 2018

vrijdag 1 juni 2018

Nut


Nut
dut
niet
ziet
thans
kans
doet
goed
echt
recht
streeft
geeft
vreugd
deugd.

Wim Pouwelse, 29-05-2018.

donderdag 31 mei 2018

Nederig

Nederig

Niet kruiperig
of gluiperig
je kent je plek
de eigen stek

als basis van
wat iemand kan
niks onnodigs
overbodigs

maar goedaardig
juist volwaardig
in eerbaarheid
en weerbaarheid

niet streberig
doch nederig.

Wim Pouwelse, 31-05-2018.

woensdag 30 mei 2018

`t Is Gods streven

`t Is Gods streven
te vergeven
ons de zonden
die verwonden

onze harten
met veel smarten
dat verdwijnen
al die pijnen

wil ons wezen
zo genezen
deelt ook mede
rust en vrede

en ons geven
eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 29-05-2015.

dinsdag 29 mei 2018

Faith

Faith

Faith allways keeps our dreams alive
to overcome and not just to survive.

Wim Pouwelse, 23-05-2018.

zondag 27 mei 2018

Naderen

Naderen

De Weg de Waarheid
schenkt ons steeds klaarheid
is ook het Leven
voor ons gegeven
wie Hem wil horen
gaat niet verloren
kom dan en nader
tot God de Vader.

Wim Pouwelse, 23-05-2018.

N.a.v. Johannes 14 vers 6.

zaterdag 26 mei 2018

Prachtig weer

Prachtig weer

Soms `s nachts een bui
weg kan de trui
de temp’ratuur
op `t warmste uur
`s goed te dragen
nu al dagen
het is al weer
echt prachtig weer.

Wim Pouwelse, 22-05-2018.

vrijdag 25 mei 2018

Mijn Koning

Mijn Koning

Jahweh mijn God U bent mijn Koning
regeert vanuit Uw hemelwoning
over de hemel en de aarde
ik ben voor U van grote waarde

want Jezus Uw Zoon Hij kocht mij vrij
Hij stierf aan het kruis verloste mij
en nam schuld en zonden van mij af
Christus droeg ze mee in dood en graf

Hij gaf voor mij Zijn kostbaar leven
wil mij `t eeuwig leven geven.

Wim Pouwelse, 18-05-2018.

donderdag 24 mei 2018

Jezus reinigt

Jezus reinigt

In verleden
zo geleden
alle dagen
met veel vragen

draagt men mede
zonder vrede
zeer gebonden
schulden zonden

nooit vergeten
door `t geweten
zwaar gepijnigd

Jezus reinigt
graag vergevend
eeuwig levend.

Wim Pouwelse, 23-05-2018.

woensdag 23 mei 2018

Zekere Steun

Zekere Steun

Jahweh God U bent mijn sterke Steun
op Wie ik altijd heel zeker leun
bij U vind ik echt geborgenheid
diepe vrede rust en veiligheid.

Wim Pouwelse, 18-05-2018.

dinsdag 22 mei 2018

Zalving

Zalving

Stavend
lavend
dragend
schragend

hopend
opent
wegen
zegen

voedend
hoedend
machtig
krachtig

helend
delend.

Wim Pouwelse, 10-05-2018.

maandag 21 mei 2018

Ik wacht


Ik wacht
op U
geef kracht
toch nu

opdat
Gods licht
mijn pad
verlicht

gehoord
God werkt
Zijn Woord
versterkt

Gods Geest
geneest.

Wim Pouwelse, 20-05-2018.

zondag 20 mei 2018

Pinksterfeest

Pinksterfeest

Men merkt nog niets
toch broeit er iets
van pure kracht
enorme macht

van elk gezicht
straalt vurig licht
en men getuigt
heel vrij en juicht

dat God vergeeft
want Jezus leeft
nu heerst de Zoon
vanaf Gods troon

zendt Hij Zijn Geest
het Pinksterfeest.

Wim Pouwelse, 07-04-2018.

zaterdag 19 mei 2018

Goede Vader

Goede Vader

Vader God U bent zo goed
geeft mij steeds weer goede moed
als ik zwak ben haast versmacht
sterkt U mij met liefd’ en kracht.

Wim Pouwelse, 18-05-2018.

vrijdag 18 mei 2018

Jezus gaf

Jezus gaf

Jezus gaf Zijn kostbaar leven
wou ons `t eeuwig leven geven.

Wim Pouwelse, 18-05-2018.

donderdag 17 mei 2018

Tweestrijd

Tweestrijd

Vleselijk
vreselijk
ongeloof
houdt zich doof

de zonde
verwonde
sterfelijk
erfelijk

heiligheid
veiligheid
`t beloven
geloven

geestelijk
feestelijk.

Wim Pouwelse, 10-05-2018.

woensdag 16 mei 2018

Opgelucht

Opgelucht

Een diepe zucht
ben opgelucht
ook deze keer
er lekker weer
nu tegenaan
en er voor gaan
is er iets zwaars
gebeurt iets naars
dan niet getreurd
raak opgebeurd
zon of regen
er is zegen
en je geniet
van wat je ziet.

Wim Pouwelse, 16-05-2018.

dinsdag 15 mei 2018

Falen

Falen

`k Besef steeds meer
hoe ik ook baal
ik best vaak faal
vergeef mij Heer.

Wim Pouwelse, 15-05-2018.

maandag 14 mei 2018

Uitverkoren

Uitverkoren

Je bent zo bang
zegt: ik verlang
zo sterk steeds weer
naar God mijn Heer

toch komt die wens
niet door een mens
maar echt het is
`t getuigenis

telkens geweest
juist van Gods Geest
Die angsten sust
met Jezus’ rust

zal verhoren
wie `s verkoren.

Wim Pouwelse, 14-05-2018.

zondag 13 mei 2018

Liefde die straalt

Liefde die straalt

Ik dank de Heer
voor `t mooie weer
en zit het tegen
wind kou regen

wil `k dankbaar zijn
voor zonneschijn
dat vanbinnen
mag beginnen

het lijkt zo teer
maar blijkt steeds weer
warm en machtig
teder krachtig

liefde die straalt
kracht boven haalt.

Wim Pouwelse, 10-05-2018.

zaterdag 12 mei 2018

Vernieuwd vertrouwen

Vernieuwd vertrouwen

Al duurt het wachten nog zo lang
ik ben niet ongerust of bang
in `t diepste duister van de nacht
als alles naar verlichting smacht

ben `k stil want anders hoor ik `t niet
`t beginnen van het vogellied
zing zachtjes mee want `k heb geloofd
dat mij de morgen is beloofd

die belofte geeft mij de kracht
uitziend naar wat ik zo verwacht
dan zie `k in `t oosten zwak een licht
en straalt van vreugde mijn gezicht

kan ik vol vernieuwd vertrouwen
hoopvol aan de toekomst bouwen.

Wim Pouwelse, 12-05-2018.

vrijdag 11 mei 2018

Eigen recht

Eigen recht

Het eigen recht
blijkt steeds weer slecht
dus heb `k een zaak
`k geef God de wraak
tot elke prijs
want Hij is wijs
en God is goed
weet wat Hij doet
als `k op Hem wacht
geeft Hij mij kracht.

Wim Pouwelse, 04-05-2018.

donderdag 10 mei 2018

Wie ik geloof

Wie ik geloof

`k Weet op Wie ik echt vertrouw
en in vast geloof op bouw
Jezus stierf voor mij maar leeft
Die mij eeuwig leven geeft

Christus Hij is opgestaan
en is mij ook voorgegaan
naar Zijn hemels Vaderhuis
ik voel mij daar nu al thuis.

Wim Pouwelse, 27-04-2018.

woensdag 9 mei 2018

Gebed

Gebed

`k Benader
de Vader
ik doe het
in gebed

zo mag `k vrij
echt en blij
tot Hem gaan
daar ook staan

voor Gods troon
in de Zoon
en de Geest
onbevreesd

door Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 09-05-2018.

dinsdag 8 mei 2018

Nooit alleen

Nooit alleen

God van Wie ik zielsveel hou
op Wie ik volstrekt vertrouw
Die mij draagt als `t moeilijk is
en mij troost bij droefenis

`k ben zo blij dat ik Hem ken
dat ik ook nooit verlaten ben
echt Hij laat me nooit alleen
steunt me dwars door alles heen.

Wim Pouwelse, 26-04-2018.

maandag 7 mei 2018

Bakkie buiten

Bakkie buiten

Buiten met een bakkie
heerlijk op `t gemakkie
lekker die zonneschijn
dat kan zo zalig zijn
met een stuk appeltaart
echt ongeëvenaard.

Wim Pouwelse, 06-05-2018.

zondag 6 mei 2018

Vertwijfeling

Vertwijfeling

De donderende golven
ik wordt erdoor bedolven
help mij `k ga haast ten onder
in `t razende gedonder

ik zie als `t oordeel schichten
het angstig flitsend lichten
`k hoor het onweer rommelen
`t wil mijn rust verfrommelen

toch zijn daar steeds weer handen
die teder op mij landen
en dwars door storm en regen
komt als een vredezegen

sterk Gods stem: jij bent Mijn kind
blijft door Mij geliefd bemind.

Wim Pouwelse, 06-05-2018.

zaterdag 5 mei 2018

Ik verwacht

Ik verwacht
God is daar
geeft mij kracht
betrouwbaar

soms dan zie
door de strijd
`k even nie
God bevrijdt

Hij doet deugd
met Zijn licht
dan verheugt
`t vergezicht

spreekt Gods Woord
Hij verhoort.

Wim Pouwelse, 05-05-2018.

vrijdag 4 mei 2018

Eigen kracht

Eigen kracht

Ik ben niet sterk
door eigen werk
maar in Gods macht
vind ik mijn kracht.

Wim Pouwelse, 26-04-2018.

donderdag 3 mei 2018

Mijn gebed

Mijn gebed

Ik richt mij tot
de Heer mijn God
daar Hij mij hoort
ja ook verhoort

Hij doet dat graag
zelfs nu vandaag
ik ben Zijn kind
door Hem bemind

in ziekt’ en nood
Zijn trouw is groot
en echt Hij steunt
wie op Hem leunt

Jezus Hij leeft
Die kracht mij geeft.

Wim Pouwelse, 27-04-2018.

woensdag 2 mei 2018

Pappie

Pappie

God is groot
kent de wens
en de nood
van elk mens

Hij `s aldoor
zo dichtbij
is er voor
jou en mij

ook vandaag
groots in trouw
wil God graag

teder klein
mijn en jouw
Pappie zijn.

Wim Pouwelse, 01-05-2018.

dinsdag 1 mei 2018

Geef niet op

Geef niet op

God zegt zacht
Ik geef kracht
blijf bij Mij
`k ben dichtbij

als je valt
het verknalt
ga weer staan
blijf doorgaan

dus sta op
geef niet op
wees verblijd
ondanks strijd

Ik blijf trouw
`k hou van jou.

Wim Pouwelse, 27-04-2018.

maandag 30 april 2018

Gods hoop voor ons

Gods hoop voor ons

Ik weet Ik koester gedachten
van echt hoopvol verwachten
om heil en vrede te geven
over uw toekomst en leven.

Wim Pouwelse, 30-04-2018.

n.a.v. Jeremia 29 vers 11.

zondag 29 april 2018

Kom tot rust

Kom tot rust

Je wordt verrast
door zware last
en als je lijdt
door zware strijd
raak j’ uitgeblust
kom dan tot rust
hier aan Mijn hart
Ik heel je smart
wat Jezus zegt
dat meent Hij echt.

Wim Pouwelse, 29-04-2018.

n.a.v. Matthéüs 11 vers 28.

zaterdag 28 april 2018

Zekerheid

Zekerheid

Die zekerheid
U bent mijn God
blijft bij mij tot
in eeuwigheid
is zaligheid.

Wim Pouwelse, 24-04-2018.

vrijdag 27 april 2018

`t Valt mee

`t Valt mee

Het weer doet
`t wel weer goed
och het is
nog wat fris

de zon schijnt
snel verdwijnt
`t kille grauw
voor grijsblauw

`t wordt straks wat
spetternat
geen verdriet
ik smelt niet

`t valt dus mee
ben tevree.

Wim Pouwelse, 27-04-2018.

donderdag 26 april 2018

Machtige God

Machtige God

Koning der Koningen
vanuit Uw woningen
o God aller goden
ziet U al mijn noden

want Here der Heren
U wilt mij steeds leren
altijd te vertrouwen
en op U te bouwen

ook vast te geloven
in Uw trouw beloven
vrijmoedig te dromen 
van wat U laat komen

veel zegen gaat geven
op mijn hele leven.

Wim Pouwelse, 24-04-2018.

woensdag 25 april 2018

Natuur

Natuur

Geuren
kleuren
je reikt
en kijkt

regen
zegen
een schicht
van licht

donder
wonder
die kracht
vol pracht

`t is puur
natuur.

Wim Pouwelse, 08-04-2018.

dinsdag 24 april 2018

Lach

Lach
mag
kan
dan

heel
veel
heelt
deelt

mee
vree
vreugd
deugd

licht
zicht.

Wim Pouwelse, 11-04-2018.

maandag 23 april 2018

Gehoorzaam

Gehoorzaam

`k Wil God altijd gehoorzaam zijn
niet voor de show of schone schijn
maar juist ook als geen mens mij ziet
dat God dan toch van mij geniet

`k weet dat ik daarin heel vaak faal
waar `k ongelofelijk van baal
ik doe Hem daarmee veel verdriet
echter de Heer verwerpt mij niet

in Zijn liefde vergeeft Hij mij
Hij spreekt van alle schuld mij vrij
Jezus droeg mijn verdiende straf
nam mijn zonden mee in `t graf

maar Hij is opgestaan en leeft
Die steeds mijn falen graag vergeeft.

Wim Pouwelse, 19-04-2018.

zondag 22 april 2018

Echt geven

Echt geven
doet leven
want gaven
zij laven

veel harten
met smarten
verlichten
gezichten

daar delen
kan helen
van lijden
bevrijden

maakt open
doet hopen.

Wim  Pouwelse, 22-04-2018.

zaterdag 21 april 2018

Mooi weer

Mooi weer

`t Is weer
mooi weer
machtig
prachtig

de zon
begon
`t werd gauw
droomblauw

heel vrij
en blij
begint
een kind

zingt zacht
en lacht.

Wim Pouwelse, 20-04-2018.

vrijdag 20 april 2018

Zonkracht

Zonkracht
met pracht
veel geur
en kleur

teder
veder
vrindjes
kindjes

zingen
springen
olijk
vrolijk

van hak
op tak.

Wim Pouwelse, 20-04-2018.

donderdag 19 april 2018

Genezing

Genezing

God zij geprezen
Hij wil genezen
wie wil geloven
in Zijn beloven

die Hem vertrouwen
op Jezus bouwen
wil Hij versterken
`t wonder bewerken

of ondersteunen
wie op Hem leunen
door hen te dragen
op al hun dagen

bij de strijd en pijn
hun Kracht en Vreugd zijn.

Wim Pouwelse, 18-04-2018.

woensdag 18 april 2018

Hoor

Hoor

Strijdend
lijdend
hoorden
Woorden

vrezend
lezend
erend
lerend

God zegt
ons echt
vrees niet

geniet
kregen
zegen.

Wim Pouwelse, 18-04-2018.

dinsdag 17 april 2018

Genadig

Genadig

Barmhartig
goedhartig
godvrezend
genezend

menswaardig
slagvaardig
hulpvaardig
rechtvaardig

aangevend
inlevend
vergevend

krachtdadig
weldadig
genadig.

Wim Pouwelse, 17-04-2018.

maandag 16 april 2018

Wees goed

Wees goed

Meelevend
vergevend
versterkend
meewerkend

met dragen
de dagen
in tijden
van lijden

en strijden
meelijden
bevrijdend
verblijdend

genegen
tot zegen.

Wim Pouwelse,  16-04-2018.

zondag 15 april 2018

Gods goedheid

Gods goedheid

God in Uw goedheid redt U mij*
U geeft mij vreugd en maakt mij vrij.

Wim Pouwelse, 15-04-2018.

*Psalm 107 vers 1 tot 2; 109 vers 21 en 26.

zaterdag 14 april 2018

Voorjaar

Voorjaar

Het is merkbaar
lente voorjaar
de zon die schijnt
en mist verdwijnt

de wolkenlucht
is ook gevlucht
`t wordt al heel gauw
prachtig lichtblauw

het vogellied
waar `k van geniet
heel mooi en puur
zuiv're natuur

`k zing vrolijk mee
ben echt tevree.

Wim Pouwelse, 14-04-2018.

vrijdag 13 april 2018

Gods vuurwerk

Gods vuurwerk

Het was op Gods feest
dat Hij zond Zijn Geest
de hemel ging open
om ons te dopen

met Geest en met vuur
dat elkeen elk uur
bij nacht en bij dag
helder stralen mag

uit hart en gezicht
Gods leven en licht
de wereld toch smacht
naar liefde vol kracht

dat is voor Gods kerk
nog eens echt vuurwerk.

Wim Pouwelse, 30-03-2018.

donderdag 12 april 2018

De lente

De lente

Een windje zacht
de zon zij lacht
ons warmpjes toe
nu geen gedoe

maar vrolijk licht
op het gezicht
een open deur
naar heel veel kleur

groen zo divers
heel fris en vers
bloemen in bloei
seizoen van groei

dat elk geniet
van wat ie ziet.

Wim Pouwelse, 12-04-2018.

woensdag 11 april 2018

Mijn Vriend

Mijn Vriend

Hoe ik U ook griefde
U bleef bij Uw liefde
en toch steeds nog mijn Vriend
`t was en is onverdiend

U staat steeds voor me klaar
ook bent U altijd daar
mijn eeuwig trouwe Vrind
waar ik een schouder vind

waar ik veilig uithuil
Uw hart waaraan ik schuil
U biedt geborgenheid
warme genegenheid

en noemt mij zelfs Mijn vriend
het is zo onverdiend.

Wim Pouwelse, 05-04-2018.

dinsdag 10 april 2018

maandag 9 april 2018

Mijn held

Mijn held

Jezus mijn held
leek neergeveld
doch er `s geen vrees
Christus herrees

Hij is zo groot
won van de dood
met overmacht
door pure kracht

zo rein van hart
verjoeg de smart
vanuit mijn ziel

dat ik nu kniel
vol dankbaarheid
en zaligheid.

Wim Pouwelse, 01-04-2018.

zondag 8 april 2018

Gelovend

Gelovend

Ik kan mijn zwakte voelen
`k reik toch nog naar mijn doelen
geloof laat ook mijn dromen
steeds weer tot leven komen

het leert me altijd hopen
met d’ ogen steevast open
voor morgen niet te vrezen
maar van angst genezen

wil `k gaan met open ogen
God heeft mij nooit bedrogen
in dat gegroeid vertrouwen
met Hem een toekomst bouwen

want Hij zal voor mij zorgen
ik ben bij Hem geborgen.

Wim Pouwelse, 08-04-2018.

zaterdag 7 april 2018

Vriendschap

Vriendschap

Ik weet een vriend
is onverdiend
`k zie het meer zo
een groot cadeau

heel erg dierbaar
en zo kostbaar
mij gegeven
door het Leven

staat zo vaak klaar
`t maakt mij dankbaar
als ik bedenk
dit Godsgeschenk

van elke vriend
is onverdiend.

Wim Pouwelse, 07-04-2018.

vrijdag 6 april 2018

Straal


Straal
haal
licht
zicht

nacht
kracht
doet
goed

brengt
schenkt
dag
lach

vreugd
deugd.

Wim Pouwelse, 05-04-2018.

donderdag 5 april 2018

God ziet


God ziet
verdriet
strijden
lijden

ziet gaan
de traan
smarten
tarten

wil `t oog
graag droog
velen
helen

ook jou
heel trouw.

Wim Pouwelse, 30-03-2018.

woensdag 4 april 2018

De held

De held

De held Die verlost
`t heeft heel veel gekost
heeft zelfs gegeven
Zijn smetteloos leven

Hij Jezus Gods Zoon
droeg smaad pijn en hoon
een mateloos lijden
wild’ ons bevrijden

met eind’loos geduld
heeft Hij zo vervuld
Vaders beloven
aan wie geloven

om hen te geven
`t eeuwige leven.

Wim Pouwelse, 29-03-2018.

dinsdag 3 april 2018

Dood

Dood

De dood
verbood
het lied
verdriet

verloor
daardoor
de vreugd
en deugd

God wint
begint
herleef
en geef

Gods Zoon
de troon.

Wim Pouwelse, 31-03-2018.

maandag 2 april 2018

`t Leven begon!

`t Leven begon!

Jezus Christus overwon
de dood en toen begon
`t onverwoestbaar leven
dat Hij door wil geven
dat is Gods beloven
aan wie wil geloven
ik jubel en ben blij
mijn God ik ben echt vrij
d’ angst voor de dood is weg
wat is dat zalig zeg!

Wim Pouwelse, 01-04-2018.

zondag 1 april 2018

Gedaan!

Gedaan!

Hij heeft het gedaan
is weer opgestaan
geen plaats meer voor vrees
want Jezus herrees

als een lam geslacht
riep Hij `t is volbracht
nam mijn schuld en straf
met Zich mee in `t graf

een engel verscheen
die nam weg de steen
met stralend gezicht
door goddelijk licht

ik jubel nu blij
prijst God ik ben vrij.

Wim Pouwelse, 31-03-2018.

zaterdag 31 maart 2018

Dead

Dead

A bath
of wrath
and hate
too late

no breath
caus’ death
was strong
how long

Gods light
in might:
revive!

alive
is thus
Jesus.

Wim Pouwelse, 31-03-2018.

vrijdag 30 maart 2018

Gods verdriet

Gods verdriet

`k Besef en weet
hoe Jezus leed
de pijn de hoon
die doornenkroon

hoe hij slagen
moest verdragen
`t was ongedacht
ach mens veracht

`t striemend verdriet
van God toch niet

Zijn Zoon is doodgegaan
Jezus is opgestaan

onverwoestbaar leven
wil Hij graag ons geven.

Wim Pouwelse, 30-03-2018.

donderdag 29 maart 2018

My hero

My hero

Lord Jahweh You comfort me
are with me trough adversity
my hero Whom I will revere
caus’ I know You`re allways near.

Wim Pouwelse, 29-03-2018.