maandag 30 april 2018

Gods hoop voor ons

Gods hoop voor ons

Ik weet Ik koester gedachten
van echt hoopvol verwachten
om heil en vrede te geven
over uw toekomst en leven.

Wim Pouwelse, 30-04-2018.

n.a.v. Jeremia 29 vers 11.

zondag 29 april 2018

Kom tot rust

Kom tot rust

Je wordt verrast
door zware last
en als je lijdt
door zware strijd
raak j’ uitgeblust
kom dan tot rust
hier aan Mijn hart
Ik heel je smart
wat Jezus zegt
dat meent Hij echt.

Wim Pouwelse, 29-04-2018.

n.a.v. Matthéüs 11 vers 28.

zaterdag 28 april 2018

Zekerheid

Zekerheid

Die zekerheid
U bent mijn God
blijft bij mij tot
in eeuwigheid
is zaligheid.

Wim Pouwelse, 24-04-2018.

vrijdag 27 april 2018

`t Valt mee

`t Valt mee

Het weer doet
`t wel weer goed
och het is
nog wat fris

de zon schijnt
snel verdwijnt
`t kille grauw
voor grijsblauw

`t wordt straks wat
spetternat
geen verdriet
ik smelt niet

`t valt dus mee
ben tevree.

Wim Pouwelse, 27-04-2018.

donderdag 26 april 2018

Machtige God

Machtige God

Koning der Koningen
vanuit Uw woningen
o God aller goden
ziet U al mijn noden

want Here der Heren
U wilt mij steeds leren
altijd te vertrouwen
en op U te bouwen

ook vast te geloven
in Uw trouw beloven
vrijmoedig te dromen 
van wat U laat komen

veel zegen gaat geven
op mijn hele leven.

Wim Pouwelse, 24-04-2018.

woensdag 25 april 2018

Natuur

Natuur

Geuren
kleuren
je reikt
en kijkt

regen
zegen
een schicht
van licht

donder
wonder
die kracht
vol pracht

`t is puur
natuur.

Wim Pouwelse, 08-04-2018.

dinsdag 24 april 2018

Lach

Lach
mag
kan
dan

heel
veel
heelt
deelt

mee
vree
vreugd
deugd

licht
zicht.

Wim Pouwelse, 11-04-2018.

maandag 23 april 2018

Gehoorzaam

Gehoorzaam

`k Wil God altijd gehoorzaam zijn
niet voor de show of schone schijn
maar juist ook als geen mens mij ziet
dat God dan toch van mij geniet

`k weet dat ik daarin heel vaak faal
waar `k ongelofelijk van baal
ik doe Hem daarmee veel verdriet
echter de Heer verwerpt mij niet

in Zijn liefde vergeeft Hij mij
Hij spreekt van alle schuld mij vrij
Jezus droeg mijn verdiende straf
nam mijn zonden mee in `t graf

maar Hij is opgestaan en leeft
Die steeds mijn falen graag vergeeft.

Wim Pouwelse, 19-04-2018.

zondag 22 april 2018

Echt geven

Echt geven
doet leven
want gaven
zij laven

veel harten
met smarten
verlichten
gezichten

daar delen
kan helen
van lijden
bevrijden

maakt open
doet hopen.

Wim  Pouwelse, 22-04-2018.

zaterdag 21 april 2018

Mooi weer

Mooi weer

`t Is weer
mooi weer
machtig
prachtig

de zon
begon
`t werd gauw
droomblauw

heel vrij
en blij
begint
een kind

zingt zacht
en lacht.

Wim Pouwelse, 20-04-2018.

vrijdag 20 april 2018

Zonkracht

Zonkracht
met pracht
veel geur
en kleur

teder
veder
vrindjes
kindjes

zingen
springen
olijk
vrolijk

van hak
op tak.

Wim Pouwelse, 20-04-2018.

donderdag 19 april 2018

Genezing

Genezing

God zij geprezen
Hij wil genezen
wie wil geloven
in Zijn beloven

die Hem vertrouwen
op Jezus bouwen
wil Hij versterken
`t wonder bewerken

of ondersteunen
wie op Hem leunen
door hen te dragen
op al hun dagen

bij de strijd en pijn
hun Kracht en Vreugd zijn.

Wim Pouwelse, 18-04-2018.

woensdag 18 april 2018

Hoor

Hoor

Strijdend
lijdend
hoorden
Woorden

vrezend
lezend
erend
lerend

God zegt
ons echt
vrees niet

geniet
kregen
zegen.

Wim Pouwelse, 18-04-2018.

dinsdag 17 april 2018

Genadig

Genadig

Barmhartig
goedhartig
godvrezend
genezend

menswaardig
slagvaardig
hulpvaardig
rechtvaardig

aangevend
inlevend
vergevend

krachtdadig
weldadig
genadig.

Wim Pouwelse, 17-04-2018.

maandag 16 april 2018

Wees goed

Wees goed

Meelevend
vergevend
versterkend
meewerkend

met dragen
de dagen
in tijden
van lijden

en strijden
meelijden
bevrijdend
verblijdend

genegen
tot zegen.

Wim Pouwelse,  16-04-2018.

zondag 15 april 2018

Gods goedheid

Gods goedheid

God in Uw goedheid redt U mij*
U geeft mij vreugd en maakt mij vrij.

Wim Pouwelse, 15-04-2018.

*Psalm 107 vers 1 tot 2; 109 vers 21 en 26.

zaterdag 14 april 2018

Voorjaar

Voorjaar

Het is merkbaar
lente voorjaar
de zon die schijnt
en mist verdwijnt

de wolkenlucht
is ook gevlucht
`t wordt al heel gauw
prachtig lichtblauw

het vogellied
waar `k van geniet
heel mooi en puur
zuiv're natuur

`k zing vrolijk mee
ben echt tevree.

Wim Pouwelse, 14-04-2018.

vrijdag 13 april 2018

Gods vuurwerk

Gods vuurwerk

Het was op Gods feest
dat Hij zond Zijn Geest
de hemel ging open
om ons te dopen

met Geest en met vuur
dat elkeen elk uur
bij nacht en bij dag
helder stralen mag

uit hart en gezicht
Gods leven en licht
de wereld toch smacht
naar liefde vol kracht

dat is voor Gods kerk
nog eens echt vuurwerk.

Wim Pouwelse, 30-03-2018.

donderdag 12 april 2018

De lente

De lente

Een windje zacht
de zon zij lacht
ons warmpjes toe
nu geen gedoe

maar vrolijk licht
op het gezicht
een open deur
naar heel veel kleur

groen zo divers
heel fris en vers
bloemen in bloei
seizoen van groei

dat elk geniet
van wat ie ziet.

Wim Pouwelse, 12-04-2018.

woensdag 11 april 2018

Mijn Vriend

Mijn Vriend

Hoe ik U ook griefde
U bleef bij Uw liefde
dus toch steeds nog mijn Vriend
`t was en is onverdiend

U staat steeds voor me klaar
ook bent U altijd daar
mijn eeuwig trouwe Vrind
waar ik een schouder vind

waar ik veilig uithuil
Uw hart waaraan ik schuil
U biedt geborgenheid
warme genegenheid

en noemt mij zelfs Mijn vriend
het is zo onverdiend.

Wim Pouwelse, 05-04-2018.

dinsdag 10 april 2018

Geloof (5)

Geloof (5)

Geloof laat onze dromen
steeds weer tot leven komen.

Wim Pouwelse, 08-04-2018.

maandag 9 april 2018

Mijn held

Mijn held

Jezus mijn held
leek neergeveld
doch er `s geen vrees
Christus herrees

Hij is zo groot
won van de dood
met overmacht
door pure kracht

zo rein van hart
verjoeg de smart
vanuit mijn ziel

dat ik nu kniel
vol dankbaarheid
en zaligheid.

Wim Pouwelse, 01-04-2018.

zondag 8 april 2018

Gelovend

Gelovend

Ik kan mijn zwakte voelen
`k reik toch nog naar mijn doelen
geloof laat ook mijn dromen
steeds weer tot leven komen

het leert me altijd hopen
met d’ ogen steevast open
voor morgen niet te vrezen
maar van angst genezen

wil `k gaan met open ogen
God heeft mij nooit bedrogen
in dat gegroeid vertrouwen
met Hem een toekomst bouwen

want Hij zal voor mij zorgen
ik ben bij Hem geborgen.

Wim Pouwelse, 08-04-2018.

zaterdag 7 april 2018

Vriendschap

Vriendschap

Ik weet een vriend
is onverdiend
`k zie het meer zo
een groot cadeau

heel erg dierbaar
en zo kostbaar
mij gegeven
door het Leven

staat zo vaak klaar
`t maakt mij dankbaar
als ik bedenk
dit Godsgeschenk

van elke vriend
is onverdiend.

Wim Pouwelse, 07-04-2018.

vrijdag 6 april 2018

Straal


Straal
haal
licht
zicht

nacht
kracht
doet
goed

brengt
schenkt
dag
lach

vreugd
deugd.

Wim Pouwelse, 05-04-2018.

donderdag 5 april 2018

God ziet


God ziet
verdriet
strijden
lijden

ziet gaan
de traan
smarten
tarten

wil `t oog
graag droog
velen
helen

ook jou
heel trouw.

Wim Pouwelse, 30-03-2018.

woensdag 4 april 2018

De held

De held

De held Die verlost
`t heeft heel veel gekost
heeft zelfs gegeven
Zijn smetteloos leven

Hij Jezus Gods Zoon
droeg smaad pijn en hoon
een mateloos lijden
wild’ ons bevrijden

met eind’loos geduld
heeft Hij zo vervuld
Vaders beloven
aan wie geloven

om hen te geven
`t eeuwige leven.

Wim Pouwelse, 29-03-2018.

dinsdag 3 april 2018

Dood

Dood

De dood
verbood
het lied
verdriet

verloor
daardoor
de vreugd
en deugd

God wint
begint
herleef
en geef

Gods Zoon
de troon.

Wim Pouwelse, 31-03-2018.

maandag 2 april 2018

`t Leven begon!

`t Leven begon!

Jezus Christus overwon
de dood en toen begon
`t onverwoestbaar leven
dat Hij door wil geven
dat is Gods beloven
aan wie wil geloven
ik jubel en ben blij
mijn God ik ben echt vrij
d’ angst voor de dood is weg
wat is dat zalig zeg!

Wim Pouwelse, 01-04-2018.

zondag 1 april 2018

Gedaan!

Gedaan!

Hij heeft het gedaan
is weer opgestaan
geen plaats meer voor vrees
want Jezus herrees

als een lam geslacht
riep Hij `t is volbracht
nam mijn schuld en straf
met Zich mee in `t graf

een engel verscheen
die nam weg de steen
met stralend gezicht
door goddelijk licht

ik jubel nu blij
prijst God ik ben vrij.

Wim Pouwelse, 31-03-2018.