vrijdag 31 maart 2017

Zo goed

Zo goed

`k Heb zoveel zegen
van God gekregen
`k wil Hem nu danken
en dat verklanken

door Hem te prijzen
eer te bewijzen
Hij kan bevrijden
van al mijn lijden

door mij te dragen
op zware dagen
`t is fijn te weten
Zijn kind te heten

wat God voor mij doet
doet zo`n deugd en goed.


Wim Pouwelse, 31-03-2017.

donderdag 30 maart 2017

De Koning

De Koning

Jezus komt weldra weer
als aller heren Heer
Koning der koningen
naar d’ eeuw’ge woningen
die Hij zou bereiden*
zal Hij ons dan leiden
van dood en tranen vrij
ziekt’ en lijden voorbij
geen haat meer noch verdriet
vreugd ligt in `t verschiet
verlost van leed  en pijn
slechts vrede zal er zijn
dan zal ieder eren
Jezus Heer der heren.

Wim Pouwelse, 30-03-2017.

*Johannes 14 vers 1 tot 3.

woensdag 29 maart 2017

Echt zin

Echt zin

Ik zeg het altijd graag
`k heb echt zin in vandaag
zonneschijn of regen
er is steeds wel zegen
dat ik telkens weer hoor
een prachtig vogelkoor
het wordt een mooie dag
zeg ik met gulle lach
ik voel me lekker blij
en daarbij heerlijk vrij.


Wim Pouwelse, 29-03-2017.

dinsdag 28 maart 2017

Mijn Steun

Mijn Steun

Mijn Steun en Toeverlaat
Die altijd met mij gaat
dwars door alles heen
Jezus laat nooit alleen
is altijd heel dichtbij
Hij hoort en verhoort mij
bij dag en donk’re nacht
geeft Hij steeds vreugd en kracht.


Wim Pouwelse, 28-03-2017.

maandag 27 maart 2017

Zon

Zon

Aan de horizon
verschijnt de zon
als streepje rood
wordt langzaam groot
maar toch vrij snel
schijnt zij best fel
en straalt ze gauw
aan `t hemels blauw.


Wim Pouwelse, 26-03-2017.

zondag 26 maart 2017

Machtig

Machtig

Mijn God heeft macht
en grote kracht
Hij is heek sterk
in al Zijn werk

toont dat zeer puur
in de natuur
Hij schept zo wijs
een paradijs

in kleur en geur
vlak voor de deur
van bloem en plant
aan alle kant

voor mens en dier
gewoonweg hier.


Wim Pouwelse, 26-03-2016.

zaterdag 25 maart 2017

Schouder

Schouder

Ik ben nu wat ouder
als ik lijd
op zijn tijd
is er toch een Schouder
om op uit te huilen
en een Hart
om bij smart
heerlijk warm te schuilen.


Wim Pouwelse, 25-03-2017.

vrijdag 24 maart 2017

Te rade

Te rade

`k Ga graag te rade
bij Gods genade
Hij deelt mij mede
Zijn rust en vrede

ik wil Hem horen
Die wil verhoren
alle gebeden
en mij bekleden

met kracht en sterkte
die Hij bewerkte
voor mij verwervend

door eens te sterven
aan een houten kruis
Jezus brengt mij thuis.


Wim Pouwelse, 23-03-2017.

donderdag 23 maart 2017

Mijn vragen

Mijn vragen

`k Wil liever niet klagen
over leed en verdriet
dat helpt mij immers niet
al heb ik mijn vragen

`k wil alleen maar zeggen
dat ik ze telkens weer
gaand tot Jezus mijn Heer
bij Hem neer wil leggen

slechts Hij kan mij geven
echt vrede vreugd en rust
met ware levenslust
vervullen mijn leven

dat brengt geborgenheid
en positiviteit.


Wim Pouwelse, 22-03-2017.

woensdag 22 maart 2017

Zonnetje

Zonnetje

Zo `n zonnetje zacht
met kracht onverwacht
brengt vrolijk licht
op menig gezicht.


Wim Pouwelse, 22-03-2017.

Mijn Bron

Mijn Bron

Hij `s mijn Bron van troost en kracht
juist in mijn donkerste nacht
ook mijn hoop en helder licht
dat straalt vol van Zijn gezicht
Jezus Die met overmacht
riep aan `t kruis het is volbracht.


Wim Pouwelse, 21-03-2017.

maandag 20 maart 2017

Zee

Zee

Kom ga mee
naar de zee
en de rust
van de kust

eb en vloed
doen mij goed
elk getij
maakt weer blij

`t gaat steeds weer
op en neer
`t golft enorm
bij een storm

dan weer zacht
vol van pracht.


Wim Pouwelse, 19-03-2017.

zondag 19 maart 2017

De Bijbel

De Bijbel

Gods Woord
gehoord
het voedt
zo goed

het hart
door smart
gekweld
herstelt

deelt mee
Gods vree 
verheugt
doet deugd

versterkt
God werkt.


Wim Pouwelse, 18-03-2017.

zaterdag 18 maart 2017

Houd moed!

Houd moed!

Staat alles op z’n kop
door tegenslag verdriet
verlies de moed toch niet
hou vol en zet `m op

er is een God Die weet
wat je tot nu toe leed
Hij was er altijd bij
ging met je zij aan zij

Hij houdt je op de been
of draagt je er doorheen
zal steeds er voor je zijn
hoe zwaar ook leed of pijn

Die aan het kruis geleden heeft
nu overwinnend voor je leeft.


Wim Pouwelse, 17-03-2017.

vrijdag 17 maart 2017

`k Prijs God

`k Prijs God

`k Prijs God mijn Heer
Die keer op keer
mij redt bevrijdt
mijn hart verblijdt

Hij doet mij deugd
met rust en vreugd
diep in mijn hart
`t is heel apart

Hij is mijn steun
waar ik op leun
mijn toeverlaat
als `t stormen gaat

mijn God van trouw
waar `k zo van hou.


Wim Pouwelse, 17-03-2017.

donderdag 16 maart 2017

Gods Lam

Gods Lam

Het Lam van God dat als geslacht
zetelt in `t midden van Gods troon*
een Leeuw heersend met grote macht
is Jezus Gods unieke Zoon

een nieuw leven voor ons begon
daar Hij eeuwig regeert en leeft
omdat Hij glansrijk overwon
de hel en dood verslagen heeft.

Wim Pouwelse, 16-03-2017.

*Openbaring 5 vers 6.

woensdag 15 maart 2017

Stem

Stem

Ik kreeg advies met klem
wees zuinig op je stem
`k heb hem net uitgebracht
waarbij `k zojuist bedacht
`k weet niet waar dit toe leidt
ben ik mijn stem nu kwijt
want het was juist zo fijn
weer goed bij stem te zijn.


Wim Pouwelse, 15-03-2017.

Zwaktebod?

Zwaktebod?

Afhank`lijkheid van God
is echt geen zwaktebod
het geeft juist pure kracht
en vreugde ongedacht
een heel erg groot geschenk
meer dan ik ooit bedenk
`k ga dus graag te rade
bij Vaders genade.


Wim Pouwelse, 15-03-2017.

dinsdag 14 maart 2017

Tevree

Tevree

`k Heb gekregen
heel veel zegen
in het leven
mij gegeven

ik kan hopen
toekomst open
ook geloven
in `t beloven

in `t verwachten
schuilen krachten
die te samen
juichen amen

`k ben tevreden
en met reden.


Wim Pouwelse, 14-03-2017.

maandag 13 maart 2017

Waarde

Waarde

mensen
wensen
zo veel
hun deel

spullen
vullen
je tijd
met spijt

het ding
verging
versleet
vergeet

streven
leven
een band
een hand

beschrijft
wat blijft
Gezel
U wel.

Wim Pouwelse, 20-07-2015.

zondag 12 maart 2017

Mensenzoon

Mensenzoon

Jezus Gods Zoon
verliet Zijn troon
werd mens als wij
en kocht ons vrij
van zond’ en schuld
heeft ons vervuld
met Geest en kracht
heeft alle macht

Gods liefdesvuur
werkt ieder uur
ook door ons heen
Hij brengt ons thuis
in Vaders huis
laat nooit alleen.


Wim Pouwelse, 12-03-2017.

zaterdag 11 maart 2017

`t Lentert

`t Lentert

`k Ben niet dol op kou
waar ik wel van hou
dat is toch wat meer
`t ietwat warmer weer

niet de donkerheid
maar knus licht verblijdt
het wordt deze keer
fijne lentesfeer

`k weet wel dat de zon
zo sterk schijnen kon
in haar warme licht
straalt ook mijn gezicht

`t weer is gekenterd
nu `t lekker lentert.


Wim Pouwelse, 11-03-2017.

vrijdag 10 maart 2017

Zwak?

Zwak?

Als ik zwak ben ik sterk*
da `s niet door eigen werk
door Gods genaad’ alleen
houdt Hij me op de been.

Wim Pouwelse, 09-03-2017.
*2 Corinthieërs  12 vers 9.

donderdag 9 maart 2017

Maart

Maart

Het gezegde maart roert zijn staart
heeft al een hele lange baard
en iedereen die kent het wel
`t weer veranderd heel erg snel

van regenbui naar zonneschijn
en bar en boos naar heel erg fijn
of gure storm naar warme pracht
een zon die schijnt uit alle macht

en soms denk je daar gaat ie weer
het weer dat wisselt elke keer
wat heb je daar als mens nu aan

als ik dan toch voor `t raam ga staan
naar buiten kijk wil `k niet zuchten
`k geniet wel van mooie luchten.


Wim Pouwelse, 08-03-2017.

woensdag 8 maart 2017

Lovend

Lovend

over Jezus
Hij `s mijn Christus
de trouwe Heer
Die mij steeds weer
bewaart beschermt
en Zich ontfermt
bij angst en zorg
is Hij mijn Borg
Steun Toeverlaat
Die naast me staat
door alles heen
laat nooit alleen
schenkt vree vreugd rust
en levenslust.


Wim Pouwelse, 08-03-2017.

dinsdag 7 maart 2017

Openbaring

Openbaring

`k Zoek geen verklaring
doch openbaring
dat Gods liefd’ en macht
eeuwig leven bracht

Hij lenigt mijn nood
overwon de dood
leeft in eeuwigheid
heerst in heerlijkheid

Jezus wat ik vraag
niet wat informatie
nee ik wil zo graag

puur een relatie
hecht met U Die leeft
en echt leven geeft.


Wim Pouwelse, 06-03-2017.

maandag 6 maart 2017

Ik durf

Ik durf

steeds op God te bouwen
en Hem te vertrouwen
om vast te geloven
Zijn trouwe beloven

Hij deelt mij steeds mede
Zijn rust vreugd en vrede
belooft mij te dragen
op moeilijke dagen

ook voor alle zorgen
ben `k veilig geborgen
in Zijn sterke handen

ik zie `t niet als schande
afhank’lijk te wezen
door Hem zal `k niets vrezen*.

Wim Pouwelse, 06-03-2017.

*bang zijn voor.

zondag 5 maart 2017

Heilige dank

Heilige dank

Er `s veel vreugd in dankbaarheid
grote kracht en weerbaarheid
God is ontzettend geduldig
en Hij vergeeft graag veelvuldig*

maar knoei ik met Gods heiligheid
dan speel ik met mijn veiligheid
doch als ik m’ overgeef en rust
in Gods wil blijft mijn levenslust.

Wim Pouwelse, 05-03-2017.
*Jesaja 55 vers 7c.

zaterdag 4 maart 2017

Ondanks alles (2)

Ondanks alles (2)

`k Wil God altijd dankbaar zijn1
dat door tegenslag of pijn
`k niet mijn vreugde roven laat
maar mijn blik naar boven gaat

naar mijn Heer Die alles ziet
Hij `s trouw en verlaat me niet
ik ben echt nooit alleen
fijne mensen om me heen

Jezus Die mij zo veel gaf
droeg zelfs aan `t kruis mijn straf
is mij dagelijks tot kracht
en tot licht in donk’re nacht

`k zal als de vogels2 zingen
over Gods zegeningen.

Wim Pouwelse, 04-03-2017.

1 Efeze 5 vers 20
2 zie gedichtje “Vogels”, 28-02-2017
   https://wimpouwelse.blogspot.nl/2017/02/vogels.html#links.

vrijdag 3 maart 2017

Echt geloof

Echt geloof

Het slaat niemand om de oren
het wil echter juist graag horen
wat de nood is van anderen
en daar iets aan veranderen

het brengt liefde en doet hopen
zonder praatjes te verkopen
het heeft echt zo zijn voordelen
geloof zonder vooroordelen

want juist daaruit blijkt dat dan
geloof een hoop met liefde kan
men meer van zichzelf delen gaat

ook vele wonden helen laat
zo wordt heel veel verdeeldheid
eenheid in verscheidenheid.

Wim Pouwelse,  03-03-2017. 

donderdag 2 maart 2017

De Rots

De Rots

Wie op God vertrouwt
op Zijn woorden bouwt
zal bij verdriet en pijn
nooit echt wanhopig zijn*
omdat Hij weet en ziet
de Heer verlaat mij niet
Hij is groot sterk en trouw
de Rots waar ik op bouw.

Wim Pouwelse, 02-03-2017.

*Psalm 31 vers 25.

woensdag 1 maart 2017