dinsdag 28 februari 2017

Vogels

Vogels

De mens vult zijn dagen
het zit soms best tegen
met kou wind en regen
veelvuldig met klagen

maar vogels zij dingen
niet af op het leven
dat hen is gegeven
maar blijven steeds zingen

hoe zwaar ook de stormen
`t lijkt hen niet te deren
ze blijven zich weren

hun kelen zij vormen
de prachtigste klanken
leer mij God zo danken.


Wim Pouwelse, 28-02-2017.

maandag 27 februari 2017

Warme winterherfst

Warme winterherfst

`t Is nat grijs guur
het waait best hard
een frisse start
`t klinkt wel heel zuur

doch deze dag
mag er ook zijn
is toch nog fijn
door blij gelach

en door een arm
zacht om je heen
bent nooit alleen
maar altijd warm

wie zo begint
is goed gezind.


Wim Pouwelse, 27-02-2017.

zondag 26 februari 2017

Goed doen

Goed doen

Niet stelen
maar delen
een leven
van geven

geen balen
maar stralen
in lijden
verblijden

niet slopen
maar hopen
en bouwen
vertrouwen

geloven
`t beloven.


Wim Pouwelse, 26-02-2017.

zaterdag 25 februari 2017

Lofdicht

Lofdicht

`k Loof en vereer
Jezus mijn Heer
de Rots van trouw
waar ik op bouw

is altijd daar
en staat steeds klaar
biedt veiligheid
in tijd van strijd

bij donk’re nacht
geeft Hij steeds kracht
Zijn licht maakt vrij
Hij blijft bij mij

schenkt vreed’ en rust
met levenslust.


Wim Pouwelse, 24-02-2017.

vrijdag 24 februari 2017

Storm

Storm

Een forse storm
het waait enorm
heel haastig vlucht
de wolkenlucht

en ook de zee
doet duchtig mee
met groot tumult
golven gekruld

`t lijkt bovendien
wel windkracht tien
met veel gemak
breekt er een tak

met  de chaos
loopt het wel los.


Wim Pouwelse, 23-02-2017.

donderdag 23 februari 2017

Fundament

Fundament

Mijn toevlucht en kracht
en licht in de nacht
Die m’ altijd beschermd
Zich over m’  ontfermd

steeds goed voor mij zorgt
mijn leven echt borgt
voor nu en altijd
tot in eeuwigheid

voor wie Jezus kent
is Hij `t fundament
gekozen bewust
van zeer diepe rust

en vrede enorm
hoe zwaar ook de storm.


Wim Pouwelse, 22-02-2017.

woensdag 22 februari 2017

Godsvertrouwen

Godsvertrouwen

Dat ik steeds bouw
en vast vertrouw
op God geeft rust
en levenslust

`t maakt reuze blij
van zorgen vrij
het geeft mij steun
als `k op Hem leun

en ons verdriet
verwerpt Hij niet
maar deelt ons vree
van binnen mee

God geeft me moed
dat doet mij goed.


Wim Pouwelse, 21-02-2017.

dinsdag 21 februari 2017

maandag 20 februari 2017

Aanvaard!

Aanvaard!

God heeft m’ aanvaard
en ook bewaard
trouw in Zijn hand
zo zeker want
Hij houdt van mij
en kocht mij vrij
van zond’ en schuld
met groot geduld
leidt mij Zijn Geest
dus onbevreesd
mag ik `t weten
nooit vergeten
ik ben aanvaard
en ben het waard.


Wim Pouwelse, 19-02-2017.

zondag 19 februari 2017

Troostend

Troostend

Heel warm
een arm
die schraagt
zelfs draagt
er landt
een hand
als veer
heel teer
zo zacht
vol kracht
geen traan
laat gaan
maakt droog
het oog
strelend
helend
de smart
van `t hart
sterkend
werkend
`t geeft moed
doet goed.


Wim Pouwelse, 18-02-2017.

zaterdag 18 februari 2017

Raad

Raad

God leert je te leven
zal altijd bij je zijn
in vreugde en bij pijn
om je raad te geven*.

Wim Pouwelse, 18-02-2017.
*Psalm 32 vers 8 (Basis Bijbel).

vrijdag 17 februari 2017

Hij regeert

Hij regeert

Wat ook gebeurt
`k blijf opgebeurd
niet in de put
dat heeft geen nut

`t zal altijd zijn
naast zonneschijn
beproeving is
en duisternis

maar ik verwacht
dat God geeft kracht
of een wonder
heel bijzonder

ik heb geloofd
wat God beloofd
de Bijbel leert
Jezus regeert.


Wim Pouwelse, 11-02-2017.

donderdag 16 februari 2017

`t Winterlenterde

`t Winterlenterde

`t Zonnetje scheen
de lucht staalblauw
en winterkou
die rap verdween

die warme pracht
een bron van vreugd
deed ieder deugd
zo stralend zacht

op `t gemakkie
op een terras
waar `t heerlijk was
dee `k een bakkie

koffie of thee
`k zat er niet mee.


Wim Pouwelse, 16-02-2016.

woensdag 15 februari 2017

Sterk?

Sterk?

Ik ben niet sterk
dat is Gods werk
het is Zijn arm
zo krachtig warm
daarmee draagt Hij
maakt van zorg vrij
daar God Die leeft
mij vrede geeft
en bovendien
mij vreugd doet zien.


Wim Pouwelse, 10-02-2017.

dinsdag 14 februari 2017

God zij dank!

God zij dank!

Ik dank de Heer
Die telkens weer
trouw ondersteunt
wie op Hem leunt

als zonneschijn
er warm wil zijn
steeds weer verheugt
met vaste vreugd

over mij waakt
en zo geraakt
mijn levenslust
nooit uitgeblust

`k heb levensgenot
daarvoor dank ik God.


Wim Pouwelse, 14-02-2017.

Bedankt!

Bedankt!

Tot al die mensen
die steun mij geven
door mee te leven
met lieve wensen
er voor mij waren
in veel gebaren

is dit klein gedicht
heel dankbaar gericht.


Wim Pouwelse, 14-02-2017.

Zij

Zij

Ik ben zo blij
zij hoort bij mij
zij is mijn vrouw
ik blijf haar trouw
ik hou van haar
`k schijf als gebaar
met blij gezicht
nu dit gedicht.


Wim Pouwelse, 14-02-2017.

maandag 13 februari 2017

Kinderlijk

Kinderlijk

Zoals een kind verlangen
simpel Gods Rijk ontvangen*
eenvoudigweg geloven
kinderlijk Gods beloven
echt meer hoeft er niet gedaan
om Gods Rijk binnen te gaan.

Wim Pouwelse, 13-02-2017.

*Lucas 18 vers 17.

zondag 12 februari 2017

Mijn Vader (2)

Mijn Vader (2)

O God mijn Vader
als `k tot U nader
dan ziet U mij graag
ook nu weer vandaag

daar komt tevens bij
U luistert naar mij
ik kan daar wat mee
`t geeft vreugd rust en vree

U heeft bovendien
al vooraf gezien
nog voordat ik bid
waar ik nu mee zit

dat doet mij zo` n goed
en geeft mij steeds moed.


Wim Pouwelse, 09-02-2017.

zaterdag 11 februari 2017

Bakkie

Bakkie

Komt iets ongelegen
tsja `t zit wel eens tegen
dan geen verdriet
ook geen gezeur
nee ik geniet
vamme bakkie pleur*.

Wim Pouwelse, 11-02-2017.

*dat is koffie
maar dat rijmt nie. ;)

Jezus U

Jezus U

bent mijn kracht
licht bij nacht
hulp bij strijd
veiligheid
biedt U mij
maakt mij vrij
ook van zorg
U mijn Borg.


Wim Pouwelse, 07-02-2017.

`t Sneeuwt

`t Sneeuwt

Wereldje wit
waar sneeuw op zit
`t is best wel mooi
die witte tooi

`t is zalig stil
er `s  meer op til
het deert mij niet
want ik geniet

het sneeuwt weer licht
een mooi gezicht
kleine vlokjes

ik nip slokjes
van koffie zwart
best wel apart.


Wim Pouwelse, 11-02-2017.

vrijdag 10 februari 2017

`t Heden

`t Heden

Vandaag
heel graag
`t heden
reden

kies niet
verdriet
zo vrij
en blij

streven
geven
veel vreugd
doet deugd

God doet
mij  goed.


Wim Pouwelse, 10-02-2017.

donderdag 9 februari 2017

Genietend

Genietend

van `t leven
gegeven
verrijkend
rondkijkend

`t gewone
zo schone
een wonder
bijzonder

veel zegen
gekregen
door mensen

hun wensen
verwarmend
omarmend.


Wim Pouwelse, 07-02-2017.

woensdag 8 februari 2017

Uitgeblust?

Uitgeblust?

Je zoekt houvast
bent zwaar belast
of uitgeblust
Jezus Hij zei
kom maar bij Mij
Ik geef je rust*.

Wim Pouwelse, 07-02-2017.

*Matthéüs 11 vers 28.

dinsdag 7 februari 2017

Hij komt!

Hij komt!

Snel vliegensvlug
keert eens terug
Jezus de Heer
precies wanneer
niemand weet dat
maar weet je wat
als `t moment komt
het kwaad verstomt
Zijn vree verschijnt
ziekte verdwijnt
en er geen pijn
verdriet meer zijn
zijn mensen blij
en eind’lijk vrij.


Wim Pouwelse, 06-02-2017.

maandag 6 februari 2017

De Zoon

De Zoon

Hij als Gods Zoon
verliet Zijn troon
voor jou en mij
Hij maakt’ ons vrij

van zond’ en schuld*
heeft zo vervuld
Gods wet en recht
Die ons nu zegt

Ik houd van jou
blijf altijd trouw
Mijn Geest en Woord
leiden je voort

veilig naar huis
bij Vader thuis.

Wim Pouwelse, 05-02-2017.

*Johannes 8 vers 34 tot 36.

zondag 5 februari 2017

Eeuwig leven

Eeuwig leven*

`t Eeuwig leven
is niet te koop
toch is er hoop
`t wordt gegeven
heeft God beloofd
aan wie gelooft.

Wim Pouwelse, 04-02-2017.

*Johannes 3 vers 16.

zaterdag 4 februari 2017

Winterzon

Winterzon

De zalig zachte zon
die tedertjes begon
stralend haar warmte gaf
een briesje lekker straf
die winterzonneschijn
is zo geweldig fijn.


Wim Pouwelse, 04-02-2017.

vrijdag 3 februari 2017

Messias

Messias

God noemt Jezus
Zelf de Christus
Hij `s Jeshuah
Hamashiah

Die komen zou
verlossen wou
met groot geduld
van zond’ en schuld

in strijd en pijn
een Helper zijn
wat Hij ook doet
Hij geeft ons  moed

wijst via `t kruis
de weg naar Huis.


Wim Pouwelse, 03-02-2017.

donderdag 2 februari 2017

Geen klagen

Geen klagen

Ik heb geen klagen
want `k wordt gedragen
door zo veel zegen
van God gekregen
en lieve wensen
van fijne mensen
en veel gebeden
geven mij reden
tot dankbaarheid
die zeer verblijdt.


Wim Pouwelse, 31-01-2017.

woensdag 1 februari 2017

Tevreden

Tevreden

Het zit wel niet steeds mee
`k ben gelukkig en tevree.


Wim Pouwelse,  31-01-2017.