zondag 31 juli 2016

Schoonheid

Schoonheid

Zonnige dag
een kinderlach
zacht briesje zucht
blij opgelucht

hemel zacht blauw
de zon die trouw
met warme gloed
veel deugd weer doet

de bomen doen
veel tinten groen
met tulpen mee
een kleurenzee

de lentepracht
breekt los met kracht.


Wim Pouwelse, 11-05-2016.

Schoonheid (2)

Schoonheid (2)

We hebben niets te duchten
van wonderschone luchten
veeleer ons fijn vergapen
aan wolken die als schapen
langs de hemel razen
niet stoppen om te grazen
vlinders vrolijk fladderend
vogels lekker badderend
in vers gevallen plassen
zodat ze fris gewassen
verder gaan zingen fluiten
en mensen willen buiten
om lekker te flaneren
die schoonheid te waarderen.


Wim Pouwelse, 31-07-2016.

zaterdag 30 juli 2016

Uitwaaien

Uitwaaien

De koning te rijk
lekker op de dijk
langs het Haringvliet
mooier kan haast niet

donk’re wolkenlucht
lijkt wel op de vlucht
voor de harde wind
`k voel me weer het kind

alles wat het ziet
zo heerlijk geniet
stralend van geluk

`k maak me dus niet druk
voor wat komen gaat
daar God bij me staat.


Wim Pouwelse, 30-07-2016.

vrijdag 29 juli 2016

Gods genade

Gods genade

is zo geweldig groot
het scheldt ons zoveel kwijt
de diepste haat en nijd
Hij gaf Zich in de dood

uit liefde onbegrensd
Hij won van dood en hel
maakt alles wonderwel
voor ieder die Hem wenst

als Redder voor diens ziel
Die alles ons vergeeft
en eeuwig voor ons leeft

wat ons ook overviel
Hij is `t Die voor ons pleit
in echte heiligheid.


Wim Pouwelse, 29-07-2016.

donderdag 28 juli 2016

Troostwoord

Troostwoord

soms fluisterzacht
vult het met kracht
droogt vele tranen
leidt in vaste banen
kolken van gevoel
brengt terug het doel
levenslust en moed
God, dat doet mij goed!

Wim Pouwelse, 14-06-2015.

woensdag 27 juli 2016

Stille rust

Stille rust

Een stille rust
die van de kust
tot mensen komt
lawaai verstomt

branding fluistert
stil en luistert
en de meeuwen
nu niet schreeuwen

mensen kijken
zich verrijken
wat de zon biedt
van kleur verschiet

bij `t ondergaan
wel te verstaan.


Wim Pouwelse, 27-07-2016.

dinsdag 26 juli 2016

Eerste lachje

Eerste lachje

ik zag je
eerste lachje
wat een feest
is dat geweest

tederheid
die zo verblijd
mijn hart zwol
mijn ziel zo vol

tevreden
lach je heden
in mijn armen
hart verwarmen

en dit verhaal
maakt dat ik straal.

Wim Pouwelse, 02-09-2015.

maandag 25 juli 2016

Eenzaam lijden?

Eenzaam lijden?

als iemand heel veel lijd
voelt deze in diens strijd
zich toch vaak heel erg alleen
met vele mensen om zich heen

anderen kunnen de pijn niet voelen
hoe goed en oprecht ze `t ook bedoelen
toch lijkt het een voldongen feit
die pijn, die strijd in eenzaamheid

er kan toch veel worden gedaan
als je naast iemand komt te staan
en deze dan terzijde staat
met troost en liefde overlaadt

dan geeft dat moed, houdt op de been:
er is hulp, ik ben niet alleen!

Wim Pouwelse, 04-07-2015

zondag 24 juli 2016

Bonen

Bonen

Een heilig boontje
krijgt karig loontje
daar rare bonen
bij God niet lonen

oprechte mensen
die mogen wensen
van God ontferming
en Zijn bescherming.


Wim Pouwelse, 24-07-2016.

Heiligheid

Heiligheid

Wie in oprechtheid
haat elke slechtheid
gewoon rustig stil
streeft naar wat God wil
die zal ontdekken
dat  het zal strekken
tot heel groot voordeel
en wel heel erg veel
want Gods heiligheid
brengt Zijn veiligheid.


Wim Pouwelse, 24-07-2016.

zaterdag 23 juli 2016

Vakantie

Vakantie

Mooi weer dus effe weg
van net terug geweest
en dat was nou pas ech
echt een heel groot feest.


Wim Pouwelse, 23-07-2016.

Eifel bij zonsondergang

Eifel bij zonsondergang

De zon gaat onder
mooi in de Eifel
en zonder twijfel
een machtig wonder
deze tintenpracht
zo vlak voor de nacht
oranje rood geel
grijs ontzettend veel
het groen der dalen
schitt’rend ophalend
hoe al die kleuren
de hemel scheuren
toch ook weer helen
om mee te delen
ons kleine mensen
te laten wensen
was die kleurentooi
altijd maar zo mooi.


Wim Pouwelse, 14-07-2016.

vrijdag 22 juli 2016

Begrip

Begrip

Een oor dat luistert
naar een hart dat fluistert
over schaamte, leed, verdriet
dat echter niemand ziet

met warm kloppend hart
voor wie moe is en verward
met bereidheid mee te dragen
zonder eindeloos te vragen

met een hand die uitgestoken
niet rust totdat is doorbroken
een spiraal van pijn en leed
en iemand zich geborgen weet

iets snappen is nog geen begrijpen:
besef dat de tijd kreeg om te rijpen.

Wim Pouwelse, 03-06-2015.

Gods vrede (2)

Gods vrede (2)

Niet zoals de wereld die geeft
of door mensen wordt beleeft
want het is door God gegeven
het hoort bij een heel nieuw leven
dat alleen maar kan beginnen
door verandering vanbinnen
want als daar niets gewijzigd is
tast men toch rond in duisternis.

Wim Pouwelse, 22-07-2016.

Naar aanleiding van Johannes 14 vers 27.

Gods vrede

Gods vrede

Sjaloom
geen droom
maar echt
vol recht

Hij leeft
vergeeft
het doet
zo goed

mijn hart
van smart
nu vrij
en blij

ik leef
en geef
de eer
mijn Heer.

Wim Pouwelse, 22-07-2916.

donderdag 21 juli 2016

Blijven geloven

Blijven geloven

Ik blijf het geloven
dat Hij van daarboven
kwam naar hier beneden
en toen heeft geleden
voor mensen zoals wij
en Hij kocht ons zo vrij
van al wat wij waren
en brengt tot bedaren
de stormen in `t leven
door vrede te geven
die alleen komt van Hem
voor wie hoort naar Zijn stem.


Wim Pouwelse, 21-07-2016.

woensdag 20 juli 2016

Start

Start

rust voor het heden
vrede voor morgen
in Hem steeds geborgen
ik ben tevreden

gesterkt in het hart
kalmte vanbinnen
de dag zo beginnen
een heerlijke start.

Wim Pouwelse, 18-06-2015.

Warm

Warm

in de zonneschijn
kan zo heerlijk zijn
meer nog een ferme hand
binnen een hechte band.

Wim Pouwelse, 21-08-2015.

Zomertuin

Zomertuin

Alles heeft heerlijk kunnen groeien
en staat nu voluit mooi te bloeien
ˋt is een prachtig pallet aan kleuren
ook de meest kostelijke geuren

vlinders dartelen van bloem tot bloem
bijen die met hun intens gezoem
tonen hoe ijverig ze werken
hun volk met honing willen sterken

vogels die hun graantjes mee pikken
zich bijna in vliegen verslikken
lijsters die zingen hun hoogste lied
zo hoog zelfs dat je hen haast niet ziet

de pracht van al het vogelgezang
geeft een schone drukte van belang.


Wim Pouwelse,  20-07-2016.

dinsdag 19 juli 2016

Eerbied

Eerbied

Heer ik wil meer leren
U beter te eren
met het diepste ontzag
elk moment van de dag

om Uw goedheid en trouw
waar ik telkens op bouw
hoe U Zicht steeds ontfermd
mij altijd weer beschermd

U legt Uw hand op mij
ik kan daar echt nier bij
zo verheven vol deugd
`t maakt mij klein maar verheugd

`k buig mij vol eerbied neer
voor d’ Allerhoogste Heer.


Wim Pouwelse, 13-07-2016.

Mepper

Mepper

Hebben er niet van terug
want snel ja vliegensvlug
ben ik rapper
met de klapper
dood ik heel snel vlieg en mug.


Wim Pouwelse, 19-07-2016.

Machtig trouw

Machtig trouw

Zijn grote macht
geweldige kracht
zorgen ervoor
dat altijd door
Hij trouw kan zijn
bij vreugd’  of pijn
ons steeds weer draagt
of telkens schraagt
als ˋt moeilijk wordt
niemand instort
die op God bouwt
en Hem vertrouwt.


Wim Pouwelse, 19-07-2016.

maandag 18 juli 2016

Ommetje

Ommetje

zo heerlijk vrij
kijk ik om me heen
ontzettend blij
door de wolken heen
schijnt warm licht op mij

ik wandel door
een prachtig gezang
klinkt in mijn oor
al wat ik opvang
streelt mijn gehoor

intens geniet
ik van deze sfeer
met een hart dat ziet
zodat ik God vereer
een liefdeslied.


Wim Pouwelse, 14-07-2015.

Humor

Humor

Waar lach en traan
hecht samen gaan
komt zo veel kracht
dat je echt lacht.


Wim Pouwelse, 20-07-2015.

Hoog zomer

Hoog zomer

Als de bewolking verdwijnt
en de zon lekker schijnt
zie ˋk vlinders op de bloemen
hoor bijen zachtjes zoemen
en de vogels die gaan zingen dan
daarbij  de mooie zang van
een lijster zijn hoogste lied
waar ˋk ontzettend van geniet
dit heerlijke mooie weer
zo ˋn cadeautje van de Heer.


Wim Pouwelse, 18-07-2916

zondag 17 juli 2016

Woord

Woord

levend
krachtig
gevend
machtig

altijd
rotsvast
bevrijdt
harnast

helend
werkend
delend
sterkend

lichtend
kostbaar
stichtend
echt waar.

Wim Pouwelse, 23-03-2015.

Getroost

Getroost

Genezing
voor het hart
die heling
van de smart
vanbinnen
opnieuw doet
beginnen
`t is weer goed.


Wim Pouwelse, 27-06-2015.

Mijn vrouw

Mijn vrouw

Zij is mijn levensmaatje
mijn zielekameraadje
voor het hele leven
aan elkaar gegeven
en ik bedenk
een Godsgeschenk.


Wim Pouwelse, 16-07-2016.

zaterdag 9 juli 2016

Vergeving

Vergeving

Ja, zeventig maal zeven
dat vraagt Hij ons te geven
Hij vergeeft veel meer
want Hij is de Heer
van heel erg veel vergeven.*

Wim Pouwelse, 31-08-2015.

*Jesaja 55 vers 7

vrijdag 8 juli 2016

Zo groot

Zo groot

God is geweldig groot
groter dan mijn diepste nood
en door Zijn scheppingswerk
blijkt Hij ontzettend sterk

vol wijsheid is Gods Woord
wie er oprecht naar hoort
vindt hoe de weg ook gaat
bemoediging en raad

vergeving die Hij biedt
genade die ik geniet
mijn schuld oneindig veel
het viel Christus ten deel

Hij nam die van mij af
zo eeuwig leven gaf.


Wim Pouwelse, 21-03-2016.

donderdag 7 juli 2016

Ochtendgloren

Ochtendgloren

`k Loop verloren langs `t verlaten strand
met een radiootje in de hand
het is donker eenzaam zo alleen
en kil, akelig stil om me heen

ik hoor zelfs mijn radio niet meer
die stilte drukt elk geluid neer
behalve het geraas der golven
`t maakt me gek `k wordt erdoor bedolven

`k loop als in een droom op `t geluid toe
mijn hoofd lijkt leeg ben ontzettend moe
steeds maar door en wil niet stoppen

mijn hart gaat ineens sneller kloppen
hoop, licht in `t oosten: de Zon* komt op
nieuw leven, kan er weer tegenop.

Wim Pouwelse, 08-12-1970.

*Maleachi 4 vers 2.

woensdag 6 juli 2016

Herschapen

Herschapen

Duisternis lag op mijn leven
dikke donkere nacht vol kwaad
doolhof van strijd doelloos streven
negatief niets heilloze haat

woest en leeg dat was mijn leven
een donker draaiend kolkend niets
God Geest bleef daarboven zweven:
dan gebeurt er plotseling iets

Gods licht doorstraalt mijn hele ziel
omdat God daar heeft gesproken
toen duisternis mij overviel
heeft Zijn Woord de nacht doorbroken

God ziet wat Hij herschapen had
en Hij bekijkt het: het is goed
Hij kijkt niet meer om: Hij vergat
`t verleden - gewist door Jezus’ Bloed.


Wim Pouwelse, 28-01-1978.

dinsdag 5 juli 2016

Julian

Julian*

Je bent vaak oneindig ver weg
uit het niets soms heel dichtbij
legt je hand in die van mij
ik kijk je aan en zeg
alles in één gebaar
nogmaals streel ik zacht je haar.

Wim Pouwelse, 17-08-2015.

*kleinzoon, is autistisch.
(naamdicht)


Achteruit

Achteruit

Hij gaat achteruit
maar beseft het niet
en laat zich niet uit
dit tot zorg verdriet
voor wie van hem houdt
in denken verdwaalt
veel niet meer vertrouwt
in wanhoop vertaalt
wat met hem gebeurt
het zet hem op slot
vanbinnen verscheurd
en maakt hem kapot
de dierbare treurt
om zijn pijn en lot.


Wim Pouwelse, 11-05-2016.

maandag 4 juli 2016

Zomertje

Zomertje

Witte wolken drijven
zacht langs de blauwe lucht
ik kijk ze na en zucht
ach laat dit zo blijven

het is heerlijk warm en
tussen de wolken door
schijnt de zon en zorgt voor
licht gebruinde armen.


Wim Pouwelse, 04-07-2016.

zondag 3 juli 2016

Op reis

Op reis

echt sterk
te staan
aan `t werk
te gaan

ik hoor
en voel
het spoor
naar `t doel

ik zeg
ben blij
de weg
is vrij.

Wim Pouwelse, 03-07-2016.

zaterdag 2 juli 2016

Passie

Passie

vurige strijd
brandende pijn
door vals venijn
afgunst en nijd

bange broosheid
hopeloosheid
radeloosheid
brute boosheid

moordende haat
folterend leed
ontstellend wreed
valsheid verraad

mijn levenslot
kreeg ommekeer
gekruisigde Heer
liefde van God

zo overwint
de Mensenzoon
met machtsvertoon
eeuwig bemind.

Wim Pouwelse, 02-07-2016.

vrijdag 1 juli 2016

En het werd …….

En het werd …….

Ja, de dromer
kreeg zijn zomer
de pessimist
werd optimist
niet meer balen
maar ging stralen.


Wim Pouwelse, 01-07-2016.

Zomerdroom

Zomerdroom

Het wordt weer zomer
zo sprak de dromer
ik heb het gemist
zei de pessimist.


Wim Pouwelse, 01-07-2016

Open .......

Open .......

dromen
komen
ogen
mogen
open
hopen
verlicht
inzicht
geven
leven

oren
horen
harten
smarten
helen
delen
mede
vrede

handen
banden
breken
kweken
stelpend
helpend
vrij snel
herstel.

Wim Pouwelse, 01-07-2016.

Op …….

Op …….

Soms kan ik echt niet meer
en gaat het zo erg te keer
dan mag ik bij God schuilen
om lekker uit te huilen
Hij droogt teder elke traan
kan ik er weer tegenaan.


Wim Pouwelse, 10-05-2016.

Ooit

Ooit

Zal het ooit vrede zijn
de mens van angst en pijn
verlost weg iedere traan
kan dat dan echt bestaan

men is bang radeloos
en wordt opstandig boos
verliest de moed en macht
heeft al zo lang gewacht

toch komt de Vredevorst
heeft eens het kruis getorst
draagt dra de vredeskroon

zit op Zijn eeuw’ge troon
dat zal het echt vrede zijn
geen oorlog angst of pijn.


Wim Pouwelse, 01-07-2016.