dinsdag 31 mei 2016

Jarig

Jarig

Kreeg zo veel wensen
van lieve mensen
een enorme zegen
werd haast verlegen
zodat ik mijn dank
nu maar zo verklank.


Wim Pouwelse, 31-05-2016.

maandag 30 mei 2016

Hoofd omhoog

Hoofd omhoog

De hemel open
en altijd hopen
er komt weer zegen
zoals na regen
steeds weer zonneschijn
komt na smart en pijn
toch  `t moment voorbij
je geniet bent blij.


Wim Pouwelse, 30-05-2016.

zondag 29 mei 2016

Pareltjes

Pareltjes

Een kind heeft iets getekend
omdat je wat betekent
iets moois voor je verjaardag
omdat het je zo graag mag
pareltjes genegenheid
die gaan nooit te nimmer kwijt.


Wim Pouwelse, 29-05-2016.

zaterdag 28 mei 2016

Jona

Jona

Jona ging het schip in
met al zijn idealen
hij kwam ook een dip in
door gelijk te halen.


Wim Pouwelse, 28-05-2016.

Kleine dingen

Kleine dingen

De dag der kleine dingen *
veracht die liever maar niet
juist kleine zegeningen
zijn vaak de opmaat van een lied
dat Gods grootheid gaat roemen
en Zijn daden benoemen
die Zijn hand voor ons verricht
want Hij heeft het overzicht
over ons hele leven
wat nodig is zal geven
aan wie op Hem vertrouwt
waar Hij zielsveel van houdt.

Wim Pouwelse, 28-05-2016.

*Zacharia 4 vers 10

vrijdag 27 mei 2016

Kennis en liefde

Kennis en liefde

Kennis maakt opgeblazen
maar liefde die sticht
enkel weten doet razen
doch wijsheid brengt licht.


Wim Pouwelse, 27-05-2016.

Naar aanleiding van 1 Corinthiërs 8 vers 1.

donderdag 26 mei 2016

Stralend (2)

Stralend (2)

Heel erg fijn
zonder pijn
bewegen
zo`n zegen

en ik mag
weer leven
elke dag
gegeven

helder zijn
zonneschijn
in de nacht
sterrenpracht

en ik straal
helemaal.


Wim Pouwelse, 26-05-2016.

woensdag 25 mei 2016

Gekend

Gekend

Hij kent mij
door en door
toch houdt Hij
liefde voor

en Hij gaf
Zich voor mij
kruis en graf
kocht mij vrij

als ik faal
Hij vergeeft
en ik haal
nu Hij leeft

kracht bij Hem
uit Zijn stem.


Wim Pouwelse, 25-05-2016.

dinsdag 24 mei 2016

Dokter

Dokter

Komt aangezet
met vaste tred
drukt ferm de hand
die met verstand
wordt aangereikt
in woord en daad
met goede raad
waarvoor dan wijkt
veel twijfelzucht
dat klaart dan lucht.


Wim Pouwelse, 12-05-2016. 

maandag 23 mei 2016

Sterke steun

Sterke steun

Zelfs bij nacht
verlangen
heb ik kracht
ontvangen

overdag
zo warm een
gulle lach
Zijn armen

om me heen
nooit eenzaam
of alleen

steeds zorgzaam
heel dichtbij
ook voor mij.


Wim Pouwelse, 23-05-2016.

zondag 22 mei 2016

Zeer geliefd

Zeer geliefd

Het heeft me diep geraakt
ik die verre van volmaakt
als kostbaar werd gezien
zeer geliefd bovendien

kwam ook voor mij op aard
was ik Hem zoveel waard
dat Hij zijn leven gaf
aan `t kruis in dood en graf

niemand is hopeloos
al ben je teer en broos

er houdt Iemand van jou
in eindeloze trouw

je bent hier niet voor niets
echt je betekent iets.


Wim Pouwelse, 22-05-2016.

Down

Down

Vrijheid van beledigen
mag men hier verdedigen
en men gaat er prat op
tolerantie voorop
alles te gedogen
maar Down zou niet mogen

het discrimineren
moeten we afleren
wie in ons land haat zaait
in media neergemaaid
Downers mag men weren
door te aborteren

zijn zij dan de slechten
zonder mensenrechten
behandeld als de pest
met een simp`le test
want ze zijn niet volmaakt
prenataal afgemaakt.


Wim Pouwelse, 22-05-2016.

zaterdag 21 mei 2016

Goed

Goed

Midden in mijn levensstrijd
de Heer is goed
is mijn jubelzang aan Hem gewijd
de Heer is goed
of het nu mee- of tegenzit
de Heer is goed
of ik nu dank, smeek, zing of bid
de Heer is goed
als ik ziek ben of gezond
de Heer is goed
Hij geeft een loflied in mijn mond
de Heer is goed
tijdens voorspoed of bij lijden
de Heer is goed
ik zal steeds blijven belijden
de Heer is goed
zolang er adem in mijn longen is
de Heer is goed
zal ik zingen als getuigenis
de Heer is goed.

Wim Pouwelse, 10-06-2015.

Uit: "Ik pluk geluk" mijn gedichtenbundel, 
uitgegeven door Boekscout.nl op 25-09-2015.

Zonnig

Zonnig

Wat groeit
en bloeit
leeft op
volop

geen grauw
maar blauw
verlicht
gezicht

`t maakt vrij
daarbij
doet deugd
verheugt

ik leef
en geef.


Wim Pouwelse, 21-05-2016.

Zo rijk

Zo rijk

Mijn hart is zo vol
vertrouwen en vreugd
mijn leven staat bol
van wat mij verheugd

ik voel me zo rijk
bij zon of regen
want waar ik ook kijk
overal zegen

en iedere dag
begint met een lied
ik jubel en lach
terwijl ik geniet

mijn God gaf aan mij
nieuw leven zo blij.


Wim Pouwelse, 21-05-2016.

vrijdag 20 mei 2016

`t Is weg .......

`t Is weg .......

Altijd maar die pijn
bijtend vol venijn
het leek vast verblijf
scheurend aan mijn lijf

nu is er de rust
`t hellevuur geblust
ben er van bevrijd
al een hele tijd

telkens als ik zeg
echt de pijn is weg
doorstroomd vreugde mij
wat heerlijk pijnvrij

dank God elk moment
blijdschap ongekend.


Wim Pouwelse, 20-05-2016.

Vol vertrouwen

Vol vertrouwen

Vol goede moed
want het komt goed
kreeg voor d’ operatie
heel veel rust en gratie
die rust is er nog steeds
en het is nu al reeds
duidelijk te merken
tijdens het aansterken
dat het mij beter gaat
en ook het resultaat
op langere termijn
zal zeker gunstig zijn.


Wim Pouwelse, 20-05-2016.

donderdag 19 mei 2016

Zo weinig …….

Zo weinig …….

Twee visjes vijf broden
was voor zoveel noden
en evenveel wensen
van duizenden mensen

Hij heeft ze genomen
Zijn zegen doen komen
twee visjes vijf broden
genoeg voor de noden

ik kan niet veel geven
behalve mijn leven
van lijden en strijden
maar ik blijf belijden

Hij voedt telkens mijn ziel
steeds als ik voor Hem kniel.


Wim Pouwelse, 19-05-2016.

Naar aanleiding van Johannes 6 vers 1 tot 13.

woensdag 18 mei 2016

Herstellen

Herstellen

Tevreden
met heden
geen zorgen
voor morgen

verwerken
aansterken
vertrouwen
en bouwen

geloven
`t beloven
uit Gods Woord
is `t gehoord

traktatie
uit gratie.


Wim Pouwelse, 18-05-2016.

dinsdag 17 mei 2016

Pijnvrij!

Pijnvrij!

Als al die jaren
spieren als snaren
zeer strak in `t lijf staan
plots ontspannen gaan

dan is de rust immens
`k geniet zo intens
zo heerlijk en fijn
geen pijn meer geen pijn ………………


Wim Pouwelse, 17-05-2016.

maandag 16 mei 2016

St. Elisabeth Ziekenhuis

 St. Elisabeth*

Staat altijd wel iemand klaar
tot hulp en heel dienstbaar
en het voelt warm veilig aan
laat men de menselijke maat
in tact en ze blijven er voor staan
zorg verlenen om mensen gaat
als oase van rust zo doet
barmhartigheid zeer velen goed
een deugd in een vaak kille tijd
toonbeeld van veel positiviteit
het gezicht van medemens’lijkheid.


Wim Pouwelse, 14-05-2016.

(naam- of letterdicht).

*Tilburg

zaterdag 14 mei 2016

Bevoorrecht

Bevoorrecht

Door gebeden gedragen
tijdens de zware dagen
en vele goede wensen
van al die lieve mensen
die doen mij ontzettend goed
door zoveel liefd’ omgeven
een voorrecht te beleven.

Wim Pouwelse, 12-05-2016.

donderdag 12 mei 2016

Witte helden

Witte helden

Troostend land
rustig een hand
gevoelvol warm
zacht op mijn arm

in wit gehuld
en vol geduld
zo er te zijn
in helse pijn

maakt dat ik roem
hen helden noem.

Wim Pouwelse, 11-05-2016.

Nooit!

Nooit!

van mijn leven
zal ˋk  toegeven
aan bitter zijn
door alle pijn

ik voel troost want
Gods goede hand
doet mij veel deugd
reikt levensvreugd

ik zat best diep
maar toen ik riep
toen hoorde Hij
en bleef bij mij

droeg mij heel zacht
dwars door de nacht.

Wim Pouwelse, 11-05-2015.

Mei genot

Mei genot

De dag begon
met mooie zon
een wolkenvlies
en zachte bries

wat heerlijk is
zo lekker fris
die ochtendkleur
vol lentegeur

maakt dat ik weer
van deze sfeer
volop geniet

wat mij voorziet
tot diepe deugd
van rust en vreugd.

Wim  Pouwelse, 12-05-2016.

woensdag 11 mei 2016

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Nieuwe gezichten
en mensen richten
in een wit tenue
zich vol continu
met vriendelijkheid
en meelevendheid
op het welzijn
van hen die in pijn
of zorg verkeren
kan ik waarderen.

Wim Pouwelse, 11-05-2016.

dinsdag 10 mei 2016

Desondanks

Desondanks

Al zit het soms best tegen
ik ben echt niet genegen
bij pakken neer te  zitten
te klagen of te vitten

wil niet de moed verliezen
door te gaan lopen kniezen
maar tranen weg te strijken
goedsmoeds vooruit te kijken

want ik weiger op te geven
ik heb een geweldig leven
met enorm rijke zegen
door goede gunst verkregen

dus niet de moed verloren
`k laat van victorie horen.

Wim Pouwelse, 10-05-2016

Met in gedachten 2 Corinthieërs 4 vers 16 tot 18

“Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.“

Jubelend

 Jubelend

Ik jubel het uit en zing
over elk bijzonder ding
dat God steeds weer voor mij doet
Hij is zo geweldig goed
over Zijn diepe vreed’ en rust
klinkt mijn lied naar hartelust
het is een overwinningslied
waar ik volop van geniet
het houdt mij Zijn almacht voor
en zo kan ik steeds weer door
want Hij laat mij nooit alleen
draagt mij overal doorheen.

Wim Pouwelse, 10-05-2016.

maandag 9 mei 2016

Gods rust

Gods rust

O God Uw rust
vol levenslust
vervult mijn hart
niet meer getart
door de zorgen
maar geborgen

ben veilig want
Uw sterke hand
heeft mij omvat
weet zeker dat
in veiligheid
ik word geleid

dit doet mij deugd
geeft grote vreugd
en vrolijk vrij
zing ik heel blij
met luide stem
tot eer van Hem

mijn vreugdelied
en ik geniet
van `t leven
mij gegeven.


Wim Pouwelse, 09-05-2016.

zondag 8 mei 2016

Bruiloft

Bruiloft

`t Is heerlijk geweest
een geweldig feest
bruidegom en bruid
zij straalden dit uit
om volgens Gods Woord
als drievoudig koord
hand in hand met God
graag te leven tot
Zijn eer en glorie
in Zijn victorie.


Wim Pouwelse, 08-05-2015.

Kijk ……..

Kijk ……..

Ik richt mijn oog
bewust omhoog
naar `t blije blauw
van vaste trouw

is het soms grijs
niet van de wijs
doorboor het grauw
tot op het blauw

het geestesoog
trekt dan omhoog
tot bij de troon

daar heerst Gods Zoon
Zijn macht maakt mij
steeds vrij en blij.

Wim Pouwelse, 08-05-2013.

Rust gezocht

Rust gezocht

Als ik het stil
en rustig wil
dan zoek ik tot
ik vind bij God

een eigen stek
veilige plek
met vrede Gods
vast als een rots

waar branding brult
het stormgeraas
mijn oren vult

is Hij de baas
en mijn hart hoort
Zijn vredeswoord.


Wim Pouwelse, 08-05-2016.

vrijdag 6 mei 2016

Verbond

Verbond

Het bruidspaar
staat nu klaar
voor `t altaar
om elkaar
geen ja maar
doch voorwaar
hartgrondig
volmondig
luid gehoord
het ja woord
te geven
voor `t leven.


Wim Pouwelse, 06-05-2016.

donderdag 5 mei 2016

Hemelvaart

Hemelvaart

De dag dat Gods Zoon
Is teruggekeerd
naar Zijn hemeltroon
waar Hij nu regeert
groots in heerlijkheid
tot in eeuwigheid

als Hij komen zal
Koning van `t heelal
komt Zijn Gemeentebruid
rein van tussenuit
zonde en geweld
naar Hem toe gesneld

neemt hen met Zich mee
naar de glazen zee.

Wim Pouwelse, 05-05-2016.

woensdag 4 mei 2016

Onderdrukking

Onderdrukking

Komt daar waar men staat
voor bijtende haat
hufterig zwetsen
asociaal kwetsen
diep beledigen
blijft verdedigen.


Wim Pouwelse, 04-05-2016.

Herdenken

Herdenken

Hen die hun leven
hebben gegeven
voor  vrijheid en recht
nog steeds een gevecht
met woord en idee
wij geven steeds mee
dat nooit een tiran
nog iets mag of kan
dat vrijheid beperkt
onmondigheid werkt
men ruimte respect
en liefde opwekt.


Wim Pouwelse, 04-05-2016.

dinsdag 3 mei 2016

Nu

Nu

wil ik graag
voor vandaag
de dingen
bezingen
die mij deugd
doen, tot vreugd
dag en nacht
vreed’ en kracht
zijn voor mij
en daarbij
steeds blijven
verdrijven
de zorgen
voor morgen.


Wim Pouwelse, 03-05-2016.

maandag 2 mei 2016

Lieve mensen

Lieve mensen

om me  heen
nooit alleen
omarmen
verwarmen
zij dragen
of schragen
verrijken
mijn kijken
op  `t leven
en geven
mij veel vreugd
dat doet deugd.


Wim Pouwelse, 02-05-2016.

zondag 1 mei 2016

Abba Vader

Abba Vader

Ik wil leven naar Uw wil
in elke situatie
met een hart dat kalm en stil
klopt met Uw vuur en gratie

mijn God U bent zo dichtbij
dag aan dag steeds draagt U mij
in Uw oneindig grote trouw
Abba van Wie `k zoveel hou.


Wim Pouwelse, 01-05-2016.

Ik dank God

Ik dank God

Is het makkelijk of zwaar
daar kijk  ik echt niet meer naar
doch ook vreugde en verdriet
zijn voor mij de maatstaf niet

of `t nu mee of tegenzit
voor mij geldt alleen maar dit
zelfs op dagen vol van pijn
dat de Heer met mij zal zijn

Hij zei Ik heb alle macht
Ik ben bij je dag en nacht
en zowel in vreugd als smart
dank ik Hem met heel mijn hart

daar de Koning van `t heelal
glorievol verschijnen zal.


Wim Pouwelse, 01-05-2016.