maandag 31 oktober 2016

Zendscheid

Zendscheid

Dit dorpj’ is zonder twijfel
een pareltj’ in de Eiffel
tussen bergen verscholen
het is warm aanbevolen
om lekker rond te dwalen
in de Kyl en Fischbach dalen
qua schoonheid formidabel
de mensen heel aimabel
bossen `t is een lieve lust
echt een toonbeeld is `t van rust
heerlijk in het bos te voet
dat doet een mens toch ook goed
lekker rondje op de fiets
of je doet eens lekker niets
in Gods prachtig stuk natuur
een weldaad zo heerlijk puur.


Wim Pouwelse, 28-10-2016.

zondag 30 oktober 2016

Niet meer bang

Niet meer bang

Als ik om hulp roep tot de Heer*
dan antwoordt Hij mij telkens weer
steeds vanaf Zijn heilige berg
zijn tegenslagen niet meer erg

zo kan ik rustig slapen gaan
want Hij blijft altijd naast me staan
voortdurend met Zijn hand beschermt
Zich over mij bij zorg ontfermt

bij tegenspoed verdriet of pijn
hoef ik echt niet meer bang te zijn.

Wim Pouwelse, 30-10-2016.

*Psalm 3 vers 5 tot 7.

zaterdag 29 oktober 2016

Soms …….

Soms …….

Soms roep ik heel erg luid*
schreeuw ik het zelfs uit
om hulp tot God mijn Heer
Hij hoort mij telkens weer
als ik mij richt tot Hem
Hij luistert naar mijn stem
dat geeft mij moed en kracht
zelfs in de zwartste nacht
mij dan geborgen weet
daar Hij al voor mij streed
nog voor ik tot Hem bad
Hij d` oplossing al had
zo heeft Hij gegeven
rust vreed’ in mijn leven
ik ben verlost van smart
en daarom juicht mijn hart.*


Wim Pouwelse, 27-10-2016.

*Psalm 28 vers 2 en 6 tot 7.

vrijdag 28 oktober 2016

Voltooid?

Voltooid?

Na een leven lang betaalde huur
ben je plotseling  te duur
heb je al die tijd gebuffeld
wordt je zomaar doodgeknuffeld

waar `s de liefde voor het leven
`t aan elkaar zich willen geven
niet klagen dat je eenzaam bent
dan kun je gaan - `t is ongekend

liefdevolle aandacht geven?
liever een pil voor`t eind aan `t leven
`t is toch werkelijk ongehoord
gesubsidieerde zelfmoord

nee opa dat heet nu voltooid
van je menswaardigheid berooid.


Wim Pouwelse, 28-10-2016.

Beetje begrip?

Beetje begrip?

Men brengt het niet meer op
geeft elkaar steeds op de kop
overtuigd van eigen gelijk
haalt men and’ren door het slijk

men is telkens heel erg boos
and’ren zijn zo liefdeloos
onbegrip in elke vorm
blijkt beledigen de norm

spiegeltjes zijn in de ban
men vindt dat echt niet kan
houdt vooral geen spiegel voor

heel veel mensen zijn daardoor
niet meer tot begrip in staat
uitgeleverd zo aan haat.


Wim Pouwelse, 25-10-2016.

donderdag 27 oktober 2016

Hoop die leeft

Hoop die leeft

Hoop die leeft
vreugde geeft
vooral echt
en oprecht
niet gemaakt
maar je raakt
dat geeft licht
en doorzicht
dat doet goed
geeft steeds moed
op te staan
door te gaan
God geeft kracht
dag  en  nacht.


Wim Pouwelse, 27-10-2016.

Herfstmorgen

Herfstmorgen

Het is wel waar
in het najaar
wisselvallig
niet zwartgallig
de dag begon
een bui wat zon
trouwens regen
brengt vaak zegen
dus niet getreurd
ook niet gezeurd
`t is steeds wel weer
wat met het weer
ik blijf hopen
toekomst open
de zon die schijnt
toch nooit verdwijnt
diep vanbinnen
daar beginnen
elke morgen
zonder zorgen
dit elke keer
met God mijn Heer.


Wim Pouwelse, 27-10-2016.

woensdag 26 oktober 2016

Ochtend - herfst

Ochtend - herfst

De start die is
weer lekker fris
met dikke jas
en warme das
aan alle kanten
zijn weer wanten
frisse geuren
pracht aan kleuren
de weiden wit
waar rijp op zit
door morgendauw
die al weer gauw
haar parels toont
de zon die troont
weer warmte geeft
aan al wat leeft.


Wim Pouwelse, 26-10-2016.

dinsdag 25 oktober 2016

Zelfredzaam?

Zelfredzaam?

Ik was het nooit
wie is `t echt ooit?
een heel raar woord
zelfs ongehoord

maakt eigen ik
wel heel erg dik
niet altijd fijn
afhank’lijk zijn

zelfredzaamheid
zorgt dat men lijdt
eenzaam alleen

en iedereen
die dat niet ziet
begrijpt iets niet.


Wim Pouwelse, 25-10-2016.

maandag 24 oktober 2016

Geloven

Geloven

Is rustig vast vertrouwen
en hoopvol durven bouwen
vrijmoedig durven vragen
dit zonder te versagen

in geloof dat God zal geven
zo veel om voor te leven
dat eens zeker zal komen
vervulling van je dromen

dat Hij ook echt zal schenken
ja boven bidden denken
Hij talloze gezichten
en harten zal verlichten

licht geeft voor donk’re nachten
zo al hun leed verzachten.


Wim Pouwelse, 23-10-2016.

zaterdag 22 oktober 2016

Ook echt herfst

Ook echt herfst

`k Zie druppeltjes zweven
aan draadjes geweven
door spinnende spinnen
het feest kan beginnen

de herfst met zijn kleuren
bij ramen en deuren
waar j’ ook kunt kijken
met niets te verg’lijken

het rood, groen goudgeel en
het bruin `t is zo veel en
de zon met haar stralen
laat meer goud neerdalen

met schoonheid bevrijdend
de mensen verblijdend.


Wim Pouwelse, 22-10-2016.

vrijdag 21 oktober 2016

Echt herfst

Echt herfst

Met wolken
die kolken
ook vluchten
de luchten
vervormen
door stormen
op zijn best
als protest
doen schallen
hun knallen
met flitsen
ophitsen
door `t getier
mens en dier
maar niet lang
zijn ze bang
het verdwijnt
de zon schijnt.


Wim Pouwelse,  21-10-2016.

Vraag maar

Vraag maar

Vragen mag
elke dag
ieder uur
vol van vuur

het doet goed
en geeft moed
weet God hoort
ieder woord

`k weet Hij werkt
dat versterkt
mijn geloof

Hij `s niet doof
maar hoort het
mijn gebed.


Wim Pouwelse, 21-10-2016.

donderdag 20 oktober 2016

God werkt

God werkt

Ik werk
maak sterk
en vrij
zegt Hij

voor je
door je
in jou
vol trouw

wie keert*
en weert
Gods werk
zo sterk

vol kracht
met macht.

Wim Pouwelse, 20-10-2016.

*Jesaja 43 vers 13b.

woensdag 19 oktober 2016

Vraag!

Vraag!

Ik vraag
heel graag
mijn Heer
steeds weer
om steun
ik leun
op Hem
mijn stem
hoort Hij
maakt vrij
van zorg
is Borg
in Naam
en faam
met raad
en daad
staat mij
ter zij.


Wim Pouwelse, 19-10-2016.

dinsdag 18 oktober 2016

Herfstig

Herfstig

Het is
weer fris
het doet
toch goed
ik draag
heel graag
mijn jas
en das
gekleed
ik weet
de rest
is best.


Wim Pouwelse, 11-10-2016.

maandag 17 oktober 2016

Gods verbond

Gods verbond

Hij durfde `t aan
in zee te gaan
met mij en jou
en blijft ook trouw

wat Hij beloofd
door ons geloofd
bij ons te zijn
in vreugd’ en pijn

`t was ongekend
Zijn grootst moment
Hij riep vol kracht
het is volbracht

de cirkel `s rond
in Gods verbond.


Wim Pouwelse, 16-10-2016.

zondag 16 oktober 2016

Vrees niet!

Vrees niet!*

Door zeer velen gehoord
in de Bijbel Gods Woord
Hij sprak het vol van kracht
en liefdevolle macht

Hij zegt ons niet bang te zijn
voor tranen of voor pijn
rampspoed of duisternis
omdat Hij er altijd is

als Schild ter bescherming
tedere ontferming
zelfs loon geeft Hij als deel
`t lijkt ons wel heel erg veel

tot jou en mij zegt Hij
geloof gerust in Mij.

Wim Pouwelse, 15-10-2016.

*Genesis 15 vers 1.

zaterdag 15 oktober 2016

Levenskracht

Levenskracht

Wie zelf de kracht niet heeft
kan het ook niet geven
en als je niet echt leeft
niet laten beleven

velen hebben `t gevoel
steeds te worden geleefd
wat bepaalt dan je doel
hetgeen waar je naar streeft

waar haal je het vandaan
wat geeft toch steeds weer kracht
en moed om door te gaan
zelfs in de zwartste nacht

wat ik bij God slechts vind
gelovend als een kind.


Wim Pouwelse, 14-10-2016.

vrijdag 14 oktober 2016

Stil

Stil

De heerlijke stilte
van `t zalige zilte
kabbelende nat
dat doet best heel wat
waar erg veel mensen
verlangend wensen
dat er wat rust is
want aan de kust is
wat menigeen wil
`t vaak nog sereen stil.


Wim Pouwelse, 13-10-2016.

donderdag 13 oktober 2016

Genegenheid

Genegenheid

Je hebt altijd wel gelegenheid
voor een teken van genegenheid.


Wim Pouwelse, 12-10-2016.

woensdag 12 oktober 2016

Gezegend!

Gezegend!

Genegen
verlangen
Gods zegen
`t ontvangen

geloven
nieuw leven
van boven
gegeven

durf vragen
in nachten
en dagen
verwachten

gekregen
hulp, zegen.


Wim Pouwelse, 11-10-2016.

dinsdag 11 oktober 2016

Kalme zee

Kalme zee

Golfjes kabbelen
mensen babbelen
zacht

wolkjes die komen
als mooie dromen
pracht

de zon komt schijnen
dansende lijnen
licht

heerlijk gegeven
zalig te leven
zicht.


Wim Pouwelse, 11-10-2016.

maandag 10 oktober 2016

De zon

De zon

Deze morgen
brak de zon door
en veel zorgen
wijken daar voor

zij verbleken
en gaan voorbij
mensen keken
zo waar weer blij

toekomst hopen
door het zonlicht
ligt het open
er is uitzicht

zo geeft nu God
licht op mijn lot.


Wim Pouwelse, 09-10-2016.

zondag 9 oktober 2016

In Hem

In Hem

Vanmorgen
geborgen
voor zorgen

ontwaken
zucht slaken
lucht maken

voor `t leven
gegeven
en streven

dwars door pijn
naar blij zijn
en vrij zijn

opbouwend
vertrouwend.


Wim Pouwelse, 09-10-2016.

zaterdag 8 oktober 2016

Leef je geloof

Leef je geloof

Ja doe het
steeds weer met
beleving
vergeving

thuis, op straat
metterdaad
ook het Woord
mag gehoord

ieder uur
vol van vuur
eer de Naam
en de faam

van Jezus
de Christus.


Wim Pouwelse, 07-10-2016.

vrijdag 7 oktober 2016

Herfstsfeertje

Herfstsfeertje

Het weer is
best wel fris
maar ik  weet
goed gekleed
het is fijn
zonneschijn
stralend blauw
heeft al gauw
goede sfeer
bij dit weer
het vertrouwd
zachtgroen goud
van een blad
heeft toch wat
elke keer
mooi en teer.


Wim Pouwelse, 06-10-2016.

donderdag 6 oktober 2016

Verheugd

Verheugd

Machtig
krachtig
is Hij
maakt blij

bevrijdt
van spijt
en schuld
Hij vervult

Gods plan
waarvan
Hij zegt
`t is echt

Jezus
Christus.


Wim Pouwelse, 02-10-2016.

woensdag 5 oktober 2016

Heden

Heden

Een reden
om heden
geen zorgen
voor morgen
te maken
dat staken

wie Gods Woord
heeft gehoord
weet het want
in Zijn hand
geborgen
voor zorgen
steeds te zijn
is zo fijn.


Wim Pouwelse, 05-10-2016.

dinsdag 4 oktober 2016

Vrolijkheid

Vrolijkheid

Een blijde groet
doet heel veel goed
brengt vaak weer licht
op een gezicht
want men gedijt
op vrolijkheid.*

Wim Pouwelse, 04-10-2016.

*Spreuken 17 vers 22.

maandag 3 oktober 2016

Paradijs

Paradijs

een rust zo heel diep intens
vrijheid weids groots en immens
wat voor mijn ogen zich ontvouwd
volledig nieuw en toch vertrouwd
en tranen zonde ziekte pijn
of dood zullen daar niet zijn
een sterk gevoel van heimwee
sleept me soms echt bijna mee
daar eeuwig te mogen leven
toch ...... blijf ik hier nog maar even.


Wim Pouwelse, 12-09-2015.

zondag 2 oktober 2016

Vreugde

Vreugde

Zijn werk
zo sterk
in macht
en kracht

maakt vrij
en blij
Hij duldt
geen schuld

noch smart
in `t hart
deelt mee
Gods vree

een vreugd
die deugt
heilig
veilig.


Wim Pouwelse, 02-10-2016.

zaterdag 1 oktober 2016

Weer thuis

Weer thuis

Rustigjes naar huis gesjeesd
weer weg van terug geweest
lekker opnieuw een weekje weg
en het weer was lekker zeg
beetje fietsen zwemmen lezen
en lekker beetje lui ook wezen
met een bakkie koffie glaasje fris
`k weet wat vakantie vieren is.


Wim Pouwelse, 01-10-2016.