maandag 19 augustus 2019

De Troon

De Troon

Vader
`k nader
de Troon
Uw Zoon
pleit mij
daar vrij
van schuld

vervuld
Gods wet
gered
dat zegt
Gods recht.

Wim Pouwelse, 06-08-2019.

zondag 18 augustus 2019

Jahweh is Koning


Jahweh is Koning
vanuit Zijn woning
slaat Hij steeds gade
mij vol genade
met mededogen
richt Hij Zijn ogen
op Zijn dierbaar kind
kostbaar en bemind

dat Hij zelfs hoort
elk gebeden woord
al is `t nog zo zacht
Hij verleent het kracht
dit besef stemt mij
diep gelukkig blij.

Wim Pouwelse, 06-08-2019.

zaterdag 17 augustus 2019

Jahweh hoort

Jahweh hoort

Jahweh hoort mijn stem
als ik roep tot Hem
en Hij verlost mij
maakt mij ook echt vrij
van zonden zorgen
`k weet mij geborgen
vind mijn veiligheid
in Gods nabijheid.

Wim Pouwelse, 06-08-2019.

vrijdag 16 augustus 2019

donderdag 15 augustus 2019

Elk woord

Elk woord

Jezus redt
en Hij let
op `t gebed

daarbij hoort
Hij elk woord
onverstoord.

Wim Pouwelse, 04-08-2019.

woensdag 14 augustus 2019

Uit al Zijn macht

Uit al Zijn macht

Jezus geeft m’ uit al Zijn macht
steeds Zijn liefde troost en kracht.

Wim Pouwelse, 04-08-2019.

dinsdag 13 augustus 2019

De Held (2)

De Held (2)

De Held Die bevrijdt
uit moeite en strijd
van zonden en zorg
ia Jezus mijn Borg.

Wim Pouwelse, 04-08-2019.

maandag 12 augustus 2019

Hulde

Hulde

`k Wil graag Jezus prijzen
Hem hulde bewijzen
als Here der heren
Hem altijd vereren

Hij de Held Die verlost
`t heeft Zijn leven gekost
stond weer op uit de dood
redt nu uit al mijn nood

Die midden in de strijd
mij echt met hoop verblijdt
Hij geeft m’ uit al Zijn macht
Gods liefde troost en kracht.

Wim Pouwelse, 04-08-2019.

zondag 11 augustus 2019

zaterdag 10 augustus 2019

Hemelsfeer

Hemelsfeer

Jezus mijn God
U leidt mij tot
aan d’ eeuwigheid
in veiligheid

`k mag binnengaan
voor U gaan staan
altijd dichtbij
bent U bij mij

in hemelsfeer
waar `k U vereer.

Wim Pouwelse, 02-08-2019.

vrijdag 9 augustus 2019

Blijven zingen

Blijven zingen

`k Wil altijd blijven zingen
van al de goede dingen
die de Messias voor mij deed
toen Hij plaatsvervangend leed
nam Hij al mijn schuld en straf
met Zich mee in dood en graf
wil mij daarnaast bevrijden
van ziekte smart en lijden
werd door Zichzelf te geven
de Weg naar `t eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 01-08-2019.

donderdag 8 augustus 2019

U weet

U weet

Jezus
Christus
U leed
en weet

wat is
gemis
als `k lijd
of strijd

U heelt
en deelt
ook mee
Uw vree

U leeft
vergeeft.

Wim Pouwelse, 31-07-2019.

woensdag 7 augustus 2019

dinsdag 6 augustus 2019

U zorgt

U zorgt

Vader
`k nader
juist nu
tot U

`k verklank
mijn dank
U doet
mij goed

U borgt
en zorgt
voor mij
maakt vrij

U zegt
mij echt
Ik hou
van jou.

Wim Pouwelse, 31-07-2019.

maandag 5 augustus 2019

Voor zorgen


Voor zorgen
geborgen
bescherming
ontferming

gekregen
als zegen
in strijden
of lijden

mag leunen
ook steunen
en schuilen
uithuilen

bij Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 29-07-2019.

zondag 4 augustus 2019

Jezus zal beschermen


Jezus zal beschermen
Zich tevens ontfermen
over wie geloven
Gods trouwe beloven
zij zullen beërven
na lijden of sterven
het heil hen gegeven
in `t eeuwige leven.

Wim Pouwelse, 30-07-2019.

zaterdag 3 augustus 2019

Alle tijd

Alle tijd

Hoe kan ik verklanken
dat ik God wil danken
om Zijn enorme trouw
ik heel veel van Hem hou

kan `k Hem ooit echt prijzen
genoeg eer bewijzen
Zijn liefde is zo groot
Hij redt m’ uit al mijn nood

wil me desnoods dragen
`k mag Hem alles vragen
Jezus heeft alle macht
geeft mij steeds Zijn kracht

straks krijg ik alle tijd
eeuwig de gelegenheid.

Wim Pouwelse, 29-07-2019.

vrijdag 2 augustus 2019

mens


mens
wens
wijs
spijs
hoor `t
Woord
`t voedt
goed
raakt
maakt
vrij
blij.

Wim Pouwelse, 28-07-2019.

donderdag 1 augustus 2019

Dankbaar leven

Dankbaar leven

`k Wil dankbaar leven
God heeft vergeven
echt al mijn zonden
heelt alle wonden
`k wil eer Hem geven.

Wim Pouwelse, 27-07-2019.

woensdag 31 juli 2019

Niet sterven?

Niet sterven?

Wij zullen niet sterven
maar mogen beërven
het eeuwige leven
als gave gegeven
de dood overwonnen
nieuw leven begonnen
oneindige zegen
door Christus verkregen.

Wim Pouwelse, 23-07-2019.

dinsdag 30 juli 2019

We krijgen de tijd


We krijgen de tijd
tot in eeuwigheid
Jezus te prijzen
eer te bewijzen
Hem lof te zingen
voor alle dingen
die Hij deed en doet
voor ons – God is goed.

Wim Pouwelse, 30-07-2019.

maandag 29 juli 2019

In het licht

In het licht

Wandel in het licht*
want dan heb je zicht
op wat komen gaat
je te wachten staat

laat God bovendien
jou veel zegen zien
Hij wil jouw dromen
echt uit doen komen.

Wim Pouwelse, 26-07-2019.

*Efeze 5 vers 9.

zondag 28 juli 2019

Durf te bouwen


Durf te bouwen
en vertrouwen
op God, Zijn Woord
dat Hij echt hoort
naar ons gebed
en Jezus redt
uit elke nood
want God is groot.

Wim Pouwelse, 27-07-2019.

zaterdag 27 juli 2019

`t Is lekker koel


`t Is lekker koel
hitte voorbij
heerlijk gevoel
wat ben ik blij.

Wim Pouwelse, 27-07-2019.

Onvolprezen

Onvolprezen
is Gods Wezen
en Zijn Persoon
buitengewoon

heeft zoveel kracht
zelfs alle macht
zo sterk en goed
in wat Hij doet

puur en heilig
toch ben `k veilig
in Zijn handen

laat ik landen
angsten zorgen
`k ben geborgen.

Wim Pouwelse, 22-07-2019.

vrijdag 26 juli 2019

Hij redt

Hij redt

Jezus
Hij leeft
Christus
vergeeft
zonden
Hij heelt
wonden
en deelt
ons mee
Zijn vreugd
en vree
doet deugd.

Wim Pouwelse, 24-07-2019.

donderdag 25 juli 2019

woensdag 24 juli 2019

Vlammend’ ogen


Vlammend’ ogen
zo bewogen
net als een muur
van heilig vuur

wil beschermen
zich ontfermen
als Jezus pleit
bij onze strijd

zal ons schragen
desnoods dragen
waarbij Hij let
op ons gebed

en daarbij hoort
Hij ieder woord.

Wim Pouwelse, 07-10-2019.

dinsdag 23 juli 2019

Mijn Heer (2)


Mijn Heer
U doet
mij goed
steeds weer

U raakt
mijn hart
bij smart
en maakt

mij vrij
daarbij
U heelt
m’ en deelt

ook mee
Uw vree.

Wim Pouwelse, 16-07-2019.

zondag 21 juli 2019

Onze Voorspraak


Onze Voorspraak
iedere zaak
Hem voorgelegd
wint Jezus echt

als Zoon pleit Hij
van schulden vrij
en Hij bevrijdt
uit storm en strijd

de Vader let
op ons gebed
echt ieder Woord
heeft Hij gehoord

Abba spreekt recht
`t pleit is beslecht.

Wim Pouwelse, 15-07-2019.

zaterdag 20 juli 2019

Jezus pleit mij


Jezus pleit mij
van zonden vrij
brengt mij nader
tot de Vader
Die op mij let
ik ben gered
voor deze tijd
en d’ eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 14-07-2017.

vrijdag 19 juli 2019

God leidt (2)


God leidt
verblijdt
versterkt
bewerkt
het hart
na smart
troost mij
maakt vrij
van zorg
mijn Borg.

Wim Pouwelse, 16-07-2019.

donderdag 18 juli 2019

God zij geprezen en geloofd


God zij geprezen en geloofd
daar Hij doet wat Hij beloofd
Hij heeft gegeven
mij eeuwig leven
`k wordt nimmer uit Zijn hand geroofd.*

Wim Pouwelse, 07-07-2019.

*Johannes 10 vers 28 en 29.

woensdag 17 juli 2019

Mijn God Abba

Mijn God Abba

Abba God U houdt van mij
Uw zoon Jezus pleit mij vrij
`t is Uw Geest Die veilig leidt
op de weg naar d’ eeuwigheid

`t  Woord voedt op tot zaligheid
en niet tot inhaligheid
toont hoe groot Gods luister is
licht sprak in mijn duisternis

Jezus Christus stierf aan `t kruis
is de Weg naar `t vaderhuis
Hij `s de Waarheid voor altijd
`t Leven in Gods heerlijkheid

ik kan er nog steeds niet bij
mijn God Abba houdt van mij.

Wim Pouwelse, 17-07-2019.

dinsdag 16 juli 2019

maandag 15 juli 2019

Verbonden

Verbonden

Jezus Hij zei
Ik pleit je vrij
ongebonden
toch verbonden
je hoort bij Mij.

Wim Pouwelse, 14-07-2017.

zondag 14 juli 2019

Jezus pleit vrij

Jezus pleit vrij

Echt Jezus pleit vrij
van schuld en zonden
die zo verwonden
dat geld ook voor mij

want voor wie geloofd
is Hij gestorven
heeft zo verworven
`t heil door God beloofd

daar Vader vergeeft
wil aan ons geven
`t eeuwige leven
omdat Jezus leeft

voor immer Gods Zoon
het Lam in de Troon.*

Wim Pouwelse, 06-07-2019.

*Openbaring 5 vers 6.

zaterdag 13 juli 2019

Als ik belijd


Als ik belijd
al mijn zonden
schuld en wonden
word ik bevrijd

Jezus pleit mij
als ik nader
tot de Vader
volledig vrij

Abba zegt mij
je bent mijn kind
immens bemind
je hoort bij Mij

ik kniel vereer
mijn Redder Heer.

Wim Pouwelse, 06-07-2019.

vrijdag 12 juli 2019

Jezus k wil U prijzen loven


Jezus k wil U prijzen loven
want U doet naar Uw beloven
hebt gegeven
m’ eeuwig leven
niemand zal m’ uit Uw hand roven.*

Wim Pouwelse, 07-07-2019.

*Johannes 10 vers 28 en 29.

donderdag 11 juli 2019

Dwaas/wijs

Dwaas/wijs

Dwazen
zotten
spotten
razen

wijzen
laven
gaven
spijzen

weiden
voeden
hoeden

leiden
geven
leven.

Wim Pouwelse, 05-07-2019.

woensdag 10 juli 2019

De grootste vreugde

De grootste vreugde

U leert mij Heer hoe ik moet leven
de grootste vreugde mij gegeven
is te leven Heer in Uw nabijheid
daar is Uw liefde tot in eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 02-07-2019.

n.a.v  Psalm 16 vers 11.

dinsdag 9 juli 2019

Bij Vaders Troon


Bij Vaders Troon
daar is Gods Zoon
Christus pleit mij
van zonden vrij

Abba spreekt recht
en Jezus zegt
het is volbracht
mijn zwartste nacht

wordt plots verlicht
door `t vergezicht
dat God mij geeft
want Hij vergeeft

`k mag weer hopen
mijn toekomst open.

Wim Pouwelse, 01-07-2019.

maandag 8 juli 2019

Gods Wezen


Gods Wezen
genezen

vergeven
doen leven

en laven
door gaven

wil voeden
behoeden

laat bloeien
en groeien.

Wim Pouwelse, 01-07-2019.

zondag 7 juli 2019

Pleiter

Pleiter

Alle zonden
zij verwonden
en brengen smart
diep in elk hart

Christus echter
Held en Vechter
pleit jou en mij
van zonden vrij

Jezus Gods Zoon
staat voor de Troon
waar Hij steeds pleit
tot zaligheid

Hij brengt ons nader
tot de Vader.

Wim Pouwelse, 29-06-2019.

zaterdag 6 juli 2019

`k Wil mij laven


`k Wil mij laven
aan Gods gaven
die ten leven
zijn gegeven
ze bewerken
en versterken
om te bouwen
aan vertrouwen
in `t geloven
van `t beloven
God zal laven
met Zijn gaven.

Wim Pouwelse, 22-06-2019.

vrijdag 5 juli 2019

Vrijgesproken!

Vrijgesproken!

Na mijn schuld belijden
is God gaan bevrijden
brak Jezus de boeien
nu kan ik gaan bloeien

`t onschuldig verklaren
doet stormen bedaren
in `t hoofd  en in `t hart en
niets kan mij nog tarten

demonen zij vluchten
als wolkjes langs luchten
waar Gods Geest gaat waaien
het keerpunt laat draaien

door God vrijgesproken
de ketens verbroken.

Wim Pouwelse, 29-06-2019.

donderdag 4 juli 2019

Ontzettend goed

Ontzettend goed

God is ontzettend goed voor mij
en Jezus’ offer maakt mij vrij
van zonden en zorgen
ik weet me geborgen
in Christus rust ik en ben blij.

Wim Pouwelse, 26-06-2019.

woensdag 3 juli 2019

Gods keus

Gods keus

Je weet
ik heet
Gods kind
bemind

immens
intens
je bent
gekend

Hij zegt
je echt
Ik hou
van jou

`t is heus
Gods keus.

Wim Pouwelse, 25-06-2019.

dinsdag 2 juli 2019

Doet goed

Doet goed

Gehoord
Gods Woord
het leeft
en geeft
mij moed
doet goed
verblijdt
bevrijdt

geen zorg
mijn Borg
is mij
nabij.

Wim Pouwelse, 22-06-2019.

maandag 1 juli 2019

Jezus bepleit

Jezus bepleit
mijn zaligheid
staat als Gods Zoon
dan voor de Troon
wil in Wezen
mij genezen
pleit daartoe mij
van schulden vrij.

Wim Pouwelse, 29-06-2019.

zondag 30 juni 2019

God is mijn Rechter


God is mijn Rechter
mijn Held en Vechter
Hij is goedaardig
heilig rechtvaardig

enorm weldadig
en zeer genadig
zal mij bevrijden
door Jezus lijden

Die heeft gestreden
voor mij geleden
ondanks de feiten
voor mij blijft pleiten

Hij zegt met kracht
het is volbracht.

Wim Pouwelse, 29-06-2019.

zaterdag 29 juni 2019

Machtig krachtig

Machtig krachtig

Mijn God U bent zo geweldig machtig
en Uw liefde is ontzettend krachtig
ja zij is zelfs veel sterker dan de dood

U redt echt nog uit de grootste nood
daar U zoveel van ons mensen houdt
U wit graag dat men op U vertrouwt*.

Wim Pouwelse, 18-06-2019.

*Jesaja 26 vers 3.

vrijdag 28 juni 2019

Gebruikt

Gebruikt

Een strijd enorm
als zware storm
die `t hart bedroeft
`t geloof beproeft

God in Zijn macht
tedere kracht
gebruikt een mens
volgens Zijn wens

men leest of hoort
een troostend woord
een tekst een kaart
blijkt zo veel waard

een psalm of lied
wat weer moed biedt.

Wim Pouwelse, 22-06-2019.

donderdag 27 juni 2019

Geleund


Geleund
gesteund
op Hem
Wiens stem
mij leidt
verblijdt
Zijn macht
en kracht
bewerkt
versterkt
mijn ziel
ik kniel
en eer
mijn Heer
zo landt
Gods hand
op mij
`k ben vrij.

Wim Pouwelse, 18-06-2019.

woensdag 26 juni 2019

Heerlijk koel

Heerlijk koel

Voor mijn gevoel
is `t heerlijk koel
een beetje grijs
niet van de wijs
het wordt wel weer
mooi zonnig weer.

Wim Pouwelse, 26-06-2019.

dinsdag 25 juni 2019

God doet m’ echt deugd


God doet m’ echt deugd
Hij geeft mij vreugd
Zijn diepe vree
deelt Hij mij mee
is ook mijn rust
en levenslust
meer dan een droom
`t is Gods sjaloom.

Wim Pouwelse, 18-06-2019.

maandag 24 juni 2019

Wat ik wil

Wat ik wil

Klagen doe ik liever niet
dat vergroot slechts het verdriet
over strijd verlies of pijn
wat ik wil is dankbaar zijn
met wat ik nog heb of kan
daar wordt ik juist beter van
daar het heel veel smart verlicht
en `t brengt blijdschap op `t gezicht.

Wim Pouwelse, 17-06-2016.

zondag 23 juni 2019

`k Weet

`k Weet

Jezus
Christus
ik weet
U leed
voor mij
maakt vrij
van schuld

`t geduld
van God
leidt tot
Uw droom
Sjaloom

U zegt
mij echt
Ik hou
van jou
deel mee
Mijn vree.

Wim Pouwelse, 18-06-2019.

zaterdag 22 juni 2019

Straks

Straks

Jezus ik mag straks in d’ eeuwigheid
altijd veilig heel dichtbij U zijn
levend zonder zonde ziekt’ of pijn
echt een zalig feest vol dankbaarheid.

Wim Pouwelse, 19-06-2019.

vrijdag 21 juni 2019

donderdag 20 juni 2019

woensdag 19 juni 2019

Mijn perspectief


Mijn perspectief
ligt voor altijd
in d' eeuwigheid
ik heb God lief

Hij laat mij zien
God slaat gade
m’ in genade
wat `k niet verdien

Jezus redt mij
heeft gegeven
heilig leven
Hij maakt mij vrij

God heeft mij lief
Zijn perspectief.

Wim Pouwelse, 16-06-2019.

dinsdag 18 juni 2019

God roept

God roept

Jezus
Christus
Hij zegt
roept echt
jou mij
maakt vrij
wil graag
vandaag
velen
helen
Leven
geven.

Wim Pouwelse, 08-06-2019.

maandag 17 juni 2019

Best goed

Best goed

Het was toch weer
best wel goed weer
een buitje hier
maar voor vertier
wat zon ook daar
dat buitje doet
het land veel goed
doch zonneschijn
is ook heel fijn.

Wim Pouwelse, 11-06-2019.

zondag 16 juni 2019

Steun en Borg

Steun en Borg

Vader dank U
dat U ook nu
steeds naast mij staat
en met mij gaat

U biedt mij steun
waarop ik leun
`k ervaar Uw rust
en levenslust

daar U altijd
krachtig bevrijdt
van angst en zorg
U bent mijn Borg

deelt mij ook mee
Uw vreugd en vree.

Wim Pouwelse, 11-06-2019.

zaterdag 15 juni 2019

Niet klagen


Niet klagen
verdragen
noch zeuren
opbeuren
geen misbaar
maar dankbaar
aanbidden
te midden
van lijden
en strijden
dat bewerkt
en versterkt
kalme rust
levenslust.

Wim Pouwelse, 11-06-2019.

vrijdag 14 juni 2019

Bij God ben `k veilig


Bij God ben `k veilig
ik ben Hem heilig
dus laat ik landen
in sterke handen
all’ angsten zorgen
`k weet me geborgen.

Wim Pouwelse, 08-06-2019.

donderdag 13 juni 2019

U bent om mij heen


U bent om mij heen
echt als een muur
van heilig vuur
U houdt m’ op de been

ik kijk naar U uit
Die mij beschermt
en Zich m’ ontfermt
als `k mijn zorgen uit

ja Heer ik verwacht
daar `k steeds op U bouw
en U ook vertrouw
altijd Jezus kracht

dat hebt U belooft
wie oprecht gelooft.

Wim Pouwelse, 08-06-2019.

woensdag 12 juni 2019

dinsdag 11 juni 2019

maandag 10 juni 2019

Vat maar moed


Vat maar moed
en doe goed
bewoon `t land
aan Gods hand
in `t bouwen
vertrouwen
op de Heer
Die steeds weer
maakt heel echt
jouw pad recht
je zo draagt
dat je slaagt
daarbij weest
onbevreesd
in Hem blij
dan zal Hij
onbegrensd
wat je wenst
vervullen
onthullend
jou Zijn kracht
en Gods macht.

Wim Pouwelse, 03-06-2019.

zondag 9 juni 2019

Pinkstervuur

Pinkstervuur

Echt God let
op `t gebed
van wie wacht
op Gods kracht

Jezus leeft
en Hij geeft
op Gods uur
`t pinkstervuur

men getuigt
overtuigt
door Zijn Geest

`t Pinksterfeest
Christus werk
in Zijn kerk.

Wim Pouwelse, 09-06-2019.

zaterdag 8 juni 2019

Als U

Als U

mijn Heer Jezus
als de Christus
maar met mij gaat
en naast mij staat
ik op U bouw
U echt vertrouw
van U verwacht
steeds alle kracht
dan draagt U mij
en schraagt U mij
ben `k onbevreesd
`t werk van Uw Geest.

Wim Pouwelse, 31-05-1953.

vrijdag 7 juni 2019

Heel dichtbij

Heel dichtbij

`k Weet dat strijd en lijden
niet zijn te vermijden
maar ik ben toch niet bang
`k besef dit al zo lang
God zorgt echt goed voor mij
Hij is steeds heel dichtbij.

Wim Pouwelse, 28-05-2019.

donderdag 6 juni 2019

Near

Near

Struggle and strife
are part of life
but do not fear
know God is near.

Wim Pouwelse, 28-05-1953.

woensdag 5 juni 2019

Juist nu

Juist nu

Vader
`k nader
ik steun
en leun
verwacht
veel kracht
juist nu
van U.

Wim Pouwelse, 25-05-2019.

dinsdag 4 juni 2019

Niet hol


Niet hol
maar echt
oprecht
hoopvol

`k verwacht
heel sterk
aan `t werk
Gods kracht

Hij doet
mij deugd
geeft vreugd
en moed

open
hopen.

Wim Pouwelse, 17-05-2019.

maandag 3 juni 2019

Elk uur


Elk uur
vol vuur
te zijn
geen schijn
maar echt
oprecht
ik dien
verdien
het niet
Hij ziet
mijn gaan
en staan
Die leeft
vergeeft
de fout
Hij houdt
van mij
maakt vrij.

Wim Pouwelse, 17-05-2019.

zondag 2 juni 2019

Zijn licht

Zijn licht

Jezus
Christus
Hij leeft
en geeft
Zijn licht
doorzicht
bij nacht
ook kracht
bevrijdt
wie lijdt
troostwoord
gehoord.

Wim Pouwelse, 21-05-2019.

zaterdag 1 juni 2019

Strijden (2)


Strijden
lijden
bedroeft
beproeft

groeien
bloeien
doet deugd
verheugt

echtheid
waarheid
het leidt
bevrijdt

heilig
veilig.

Wim Pouwelse, 17-05-2019.

vrijdag 31 mei 2019

Zij kwam


Zij kwam
en  nam
heel warm
mijn arm

zo trouw
ik hou
van jou
mijn vrouw.

Wim Pouwelse, 25-05-2019.

donderdag 30 mei 2019

`k Vereer (2)

`k Vereer (2)

Jezus
Christus
behoed
geeft moed
verheugt
doet deugd
deelt mee
Zijn vree
`k vereer
mijn Heer
Christus
Jezus.

Wim Pouwelse, 25-05-2019.

woensdag 29 mei 2019

Levend (2)

Levend (2)

Hij leeft
en geeft
mij steun
ik leun
op Hem
Wiens stem
mij leidt
bevrijdt
van zorg
mijn Borg.

Wim Pouwelse, 17-05-2019.

dinsdag 28 mei 2019

Steeds trouw

Steeds trouw

God is steeds trouw
aan mij en jou
altijd dichtbij
voor jou en mij
blijft naast ons staan
en met ons gaan.

Wim Pouwelse, 17-05-2019.

maandag 27 mei 2019

`k Geniet

`k Geniet

De zon
begon
`t gezicht
verlicht

ik hoor
een koor
dat fluit
het uit

de bloem
gezoem
die bij

ik zie `t
geniet
ben blij.

Wim Pouwelse, 25-05-2019.

zondag 26 mei 2019

God kent


God kent
jouw leed
doch weet
je bent
Zijn kind
bemind
erkend
dat Hem
Zijn stem
herkent.

Wim Pouwelse, 21-05-2019.

zaterdag 25 mei 2019

Gevonden (2)


Gevonden
door zonden
verwonden

Gods handen
verlangden
te landen

bevrijden
van lijden
verblijden

vergeven
Gods leven
ons geven.

Wim Pouwelse, 12-05-2019.

donderdag 23 mei 2019

Groeiend


Groeiend
bloeiend
blij zijn
vrij zijn

open
hopen
`k verwacht
Gods kracht

sterkend
werkend
Hij leeft
en geeft

mij moed
doet goed.

Wim Pouwelse, 18-05-2019.

woensdag 22 mei 2019

Op `t gemakkie


Op `t gemakkie
doen w’ een bakkie
ik en mijn vrouw
van wie `k veel hou

lekker buiten
vogels fluiten
met prachtig weer
in lentesfeer

zo mooi kostbaar
`k ben heel dankbaar.

Wim Pouwelse, 18-05-2019.

dinsdag 21 mei 2019

Meer dan (2)

Meer dan (2)

O God mijn Heer
U bent veel meer
dan hier en nu
`k besef dat U
de Herder leidt
naar d’ eeuwigheid
als eeuwig God
bestuurt mijn lot.

Wim Pouwelse, 12-05-2019.

maandag 20 mei 2019

U ontfermt


U ontfermt
Zich beschermt
mij steeds weer
trouwe Heer

blijft dichtbij
aan mijn zij
U maakt mij
pas echt vrij

doet mij goed
geeft mij moed
vrede rust
levenslust

`k belijd nu
`k hou van U.

Wim Pouwelse, 01-05-2019.

zondag 19 mei 2019

zaterdag 18 mei 2019

Hoor (2)

Hoor (2)

Gods Woord
gehoord
doet goed
geeft moed

`t is echt
Hij zegt
Ik hou
van jou

je bent
gekend
kostbaar
dierbaar

mijn kind
bemind.

Wim Pouwelse, 01-05-2019.

vrijdag 17 mei 2019

Hij leed

Hij leed

ik weet
Hij leed
en streed
voor mij
zei Hij
vol kracht
volbracht
`k ben vrij
zo blij
`k ben vrij …….

Wim Pouwelse, 01-05-2019.

donderdag 16 mei 2019

`k Verwacht (2)

`k Verwacht (2)

ik zit
en bid
`k verwacht
Gods kracht
dus `k loop
vol hoop
`t gezicht
verlicht

ik sta
en ga
ervoor
daar `k hoor
de stem
van Hem
Die leidt
verblijdt
bevrijdt
uit strijd

Hij leeft
en geeft
mij moed
doet goed.

Wim Pouwelse, 01-05-2019.

woensdag 15 mei 2019

Activisme


Activisme
terrorisme
pleegt eigen recht
en is dus slecht

`t is een dictaat
van hete haat
het leidt zo puur
tot dictatuur

het roept slechts luidt
nodigt niet uit
tot dialoog

acht zich te hoog
voor wet en recht
het is echt slecht.

Wim Pouwelse, 15-05-2015.

dinsdag 14 mei 2019

`t Voorjaar


`t Voorjaar
is daar
met groei
en bloei

veel kleur
en geur
zo mooi
die tooi

ik hoor
een koor
dat fluit
het uit

een lied
`k geniet.

Wim Pouwelse, 29-04-2019.

maandag 13 mei 2019

Vaders trouw

Vaders trouw

Heer U slaat Uw schepsels gade
vol van liefde en genade
de Bijbel zegt ik ben Uw kind*
voor U heel kostbaar en bemind
U zegt Mijn kind Ik hou van jou
ik dank U Vader voor Uw trouw.

Wim Pouwelse, 27-04-2019.

*1 Johannes 3 vers 1.

zondag 12 mei 2019

Heer `k vraag


Heer `k vraag
U draag
toch mij
voorbij
de tijd
van strijd

U leed
en streed
`k vraag U
deel nu
mij mee
Uw vree

U doet
m’ echt goed
zo `n deugd
vol vreugd.

Wim Pouwelse, 27-04-2019.

zaterdag 11 mei 2019

Pax Christi

Pax Christi

`t Vast geloven
Gods beloven
zal genezen
angst en vrezen

en van lijden
ons bevrijden
dat door zonde
zo verwondde

`t gaat beginnen
diep vanbinnen
God zal Leven
Adem geven

door vertrouwen
op te bouwen
deelt Hij mede
Christus’ vrede.

Wim Pouwelse, 08-05-2019.

vrijdag 3 mei 2019

God is licht


God is licht
wil goed zicht
op `t Leven
ons geven
eeuwigheid
duurzaamheid.

Wim Pouwelse, 26-04-2019.

donderdag 2 mei 2019

Daar


Daar
waar
U
nu
raakt
`t maakt
mij
vrij
doet
goed
leeft
geeft
vreugd
deugd.

Wim Pouwelse, 26-04-2019.

woensdag 1 mei 2019

Mijn tijden

Mijn tijden

Mijn tijden zijn steeds in Uw hand* o Heer
ja U geeft mij verlossing telkens weer.

Wim Pouwelse, 24-04-2019.

*Psalm 31 vers 16a.

dinsdag 30 april 2019

God

God

Hij
raakt
maakt
vrij

doet
deugd
vreugd
goed

geeft
vree
mee

leeft
werkt
sterkt.

Wim Pouwelse, 26-04-2019.

maandag 29 april 2019

Ontzag voor God

Ontzag voor God

Wie echt ontzag heeft voor de Heer*
die zal ontdekken telkens weer
dat God steeds kracht en wijsheid geeft
en j’ in Zijn hand geborgen leeft.

Wim Pouwelse, 25-04-2019.

*Spreuken 9 vers 10; 14 vers 26 en 27.

zondag 28 april 2019

Vurige hoop

Vurige hoop

Als vlammend vuur
`t brandt ieder uur
en elk moment
echt ongekend

vol passie kracht
verdrijft de nacht
veler gezicht
wordt blij verlicht

door `t hoopvol Woord
dat wordt gehoord
de Redder stierf
Die `t heil verwierf

toch Jezus leeft
Die `t Leven geeft.

Wim Pouwelse, 19-04-2019.

zaterdag 27 april 2019

Krachtig voedzaam

Krachtig voedzaam

Gods Woord doet mij enorm veel goed
heeft vaak voor struikelen behoed
gaf Godd’lijk licht op `t levenspad
steeds krachtig voedsel in zich had
zodat zelfs in de zwartste nacht
ik licht zag en ervoer Gods kracht
kreeg ook steeds hoop en `k werd gesterkt
`t is wat Zijn Geest door `t Woord bewerkt.

Wim Pouwelse, 16-04-2019.

vrijdag 26 april 2019

Wordt bevrijd


Wordt bevrijd
Jezus stierf
en verwierf
d’ eeuwigheid

dag werd nacht
Hij leed diep
toen Hij riep
`t is volbracht

maar Hij leeft
Hij `s Gods Zoon
op de troon

Die vergeeft
tot ons kwam
als Gods lam.

Wim Pouwelse, 15-04-2019.

donderdag 25 april 2019

Positiefje (4)

Positiefje (4)

De zon komt op
ik voel me top
zelfs als het giet
dan baal ik niet
en blijf ik thuis
`k heb zon in huis.

Wim Pouwelse, 13-04-2019.

woensdag 24 april 2019

Gezegend (3)

Gezegend (3)

`k Ben gezegend
als het regent
bij zonneschijn
er stormen zijn
ik mag steunen
veilig leunen
op Gods armen
en mij warmen
bij diepe smart
aan Jezus hart.

Wim Pouwelse, 11-04-2019.

dinsdag 23 april 2019

Jezus verrees


Jezus verrees
en Hij bewees
te zijn Gods Zoon
heerst op de troon

nam dood en graf
hun rechten af
Gods heil verwierf
doordat Hij stierf

opdat ik weet
dat Jezus leed
nu maakt Hij mij
van zonden vrij

wat Hij belooft
aan wie gelooft.

Wim Pouwelse, 17-04-2019.

maandag 22 april 2019

Hij leeft weer

Hij leeft weer

Jezus leeft
Hij vergeeft
jou en mij
en maakt vrij

van zonden
en wonden
bracht in `t graf
schuld en straf

deelt ook mee
eeuw’ge vree
brengt ons thuis
via `t kruis

ja de Heer
leeft echt weer.

Wim Pouwelse, 13-04-2019.

zondag 21 april 2019

Pascha

Pascha

Paaslam offer dat Gods vrijheid bracht
aan het kruis riep Jezus `t is volbracht
schulden en zonden zijn weggedaan
Christus is in onze plaats gegaan
herrees verlossing is gegeven
alleen bij Hem vind j' eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 20-04-2019.

Naam- of letterdicht.

zaterdag 20 april 2019

Gestorven


Gestorven
verworven
vergeving
verzoening

door lijden
bevrijdend
van zonden
en wonden

gegeven
te Leven
voor altijd
eeuwigheid

`t is Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 20-04-2019.

vrijdag 19 april 2019

Jezus kwam


Jezus kwam
als Gods Lam
leed en stierf
`t heil verwierf

riep met kracht
`t is volbracht
slachtte af
dood en graf

zing nu luid
jubel `t uit
en getuig
met gejuich

Hij leeft weer
onze Heer.

Wim Pouwelse, 17-04-2019.