woensdag 31 juli 2019

Niet sterven?

Niet sterven?

Wij zullen niet sterven
maar mogen beërven
het eeuwige leven
als gave gegeven
de dood overwonnen
nieuw leven begonnen
oneindige zegen
door Christus verkregen.

Wim Pouwelse, 23-07-2019.

dinsdag 30 juli 2019

We krijgen de tijd


We krijgen de tijd
tot in eeuwigheid
Jezus te prijzen
eer te bewijzen
Hem lof te zingen
voor alle dingen
die Hij deed en doet
voor ons – God is goed.

Wim Pouwelse, 30-07-2019.

maandag 29 juli 2019

In het licht

In het licht

Wandel in het licht*
want dan heb je zicht
op wat komen gaat
je te wachten staat

laat God bovendien
jou veel zegen zien
Hij wil jouw dromen
echt uit doen komen.

Wim Pouwelse, 26-07-2019.

*Efeze 5 vers 9.

zondag 28 juli 2019

Durf te bouwen


Durf te bouwen
en vertrouwen
op God, Zijn Woord
dat Hij echt hoort
naar ons gebed
en Jezus redt
uit elke nood
want God is groot.

Wim Pouwelse, 27-07-2019.

zaterdag 27 juli 2019

`t Is lekker koel


`t Is lekker koel
hitte voorbij
heerlijk gevoel
wat ben ik blij.

Wim Pouwelse, 27-07-2019.

Onvolprezen

Onvolprezen
is Gods Wezen
en Zijn Persoon
buitengewoon

heeft zoveel kracht
zelfs alle macht
zo sterk en goed
in wat Hij doet

puur en heilig
toch ben `k veilig
in Zijn handen

laat ik landen
angsten zorgen
`k ben geborgen.

Wim Pouwelse, 22-07-2019.

vrijdag 26 juli 2019

Hij redt

Hij redt

Jezus
Hij leeft
Christus
vergeeft
zonden
Hij heelt
wonden
en deelt
ons mee
Zijn vreugd
en vree
doet deugd.

Wim Pouwelse, 24-07-2019.

donderdag 25 juli 2019

woensdag 24 juli 2019

Vlammend’ ogen


Vlammend’ ogen
zo bewogen
net als een muur
van heilig vuur

wil beschermen
zich ontfermen
als Jezus pleit
bij onze strijd

zal ons schragen
desnoods dragen
waarbij Hij let
op ons gebed

en daarbij hoort
Hij ieder woord.

Wim Pouwelse, 07-10-2019.

dinsdag 23 juli 2019

Mijn Heer (2)


Mijn Heer
U doet
mij goed
steeds weer

U raakt
mijn hart
bij smart
en maakt

mij vrij
daarbij
U heelt
m’ en deelt

ook mee
Uw vree.

Wim Pouwelse, 16-07-2019.

maandag 22 juli 2019

zondag 21 juli 2019

Onze Voorspraak


Onze Voorspraak
iedere zaak
Hem voorgelegd
wint Jezus echt

als Zoon pleit Hij
van schulden vrij
en Hij bevrijdt
uit storm en strijd

de Vader let
op ons gebed
echt ieder Woord
heeft Hij gehoord

Abba spreekt recht
`t pleit is beslecht.

Wim Pouwelse, 15-07-2019.

zaterdag 20 juli 2019

Jezus pleit mij


Jezus pleit mij
van zonden vrij
brengt mij nader
tot de Vader
Die op mij let
ik ben gered
voor deze tijd
en d’ eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 14-07-2017.

vrijdag 19 juli 2019

God leidt (2)


God leidt
verblijdt
versterkt
bewerkt
het hart
na smart
troost mij
maakt vrij
van zorg
mijn Borg.

Wim Pouwelse, 16-07-2019.

donderdag 18 juli 2019

God zij geprezen en geloofd


God zij geprezen en geloofd
daar Hij doet wat Hij beloofd
Hij heeft gegeven
mij eeuwig leven
`k wordt nimmer uit Zijn hand geroofd.*

Wim Pouwelse, 07-07-2019.

*Johannes 10 vers 28 en 29.

woensdag 17 juli 2019

Mijn God Abba

Mijn God Abba

Abba God U houdt van mij
Uw zoon Jezus pleit mij vrij
`t is Uw Geest Die veilig leidt
op de weg naar d’ eeuwigheid

`t  Woord voedt op tot zaligheid
en niet tot inhaligheid
toont hoe groot Gods luister is
licht sprak in mijn duisternis

Jezus Christus stierf aan `t kruis
is de Weg naar `t vaderhuis
Hij `s de Waarheid voor altijd
`t Leven in Gods heerlijkheid

ik kan er nog steeds niet bij
mijn God Abba houdt van mij.

Wim Pouwelse, 17-07-2019.

dinsdag 16 juli 2019

Gods trouw

Gods trouw

Ik hou
van jou
dat zegt
God echt
`k blijf trouw
vertrouw.

Wim Pouwelse, 07-10-2019.

maandag 15 juli 2019

Verbonden

Verbonden

Jezus Hij zei
Ik pleit je vrij
ongebonden
toch verbonden
je hoort bij Mij.

Wim Pouwelse, 14-07-2017.

zondag 14 juli 2019

Jezus pleit vrij

Jezus pleit vrij

Echt Jezus pleit vrij
van schuld en zonden
die zo verwonden
dat geld ook voor mij

want voor wie geloofd
is Hij gestorven
heeft zo verworven
`t heil door God beloofd

daar Vader vergeeft
wil aan ons geven
`t eeuwige leven
omdat Jezus leeft

voor immer Gods Zoon
het Lam in de Troon.*

Wim Pouwelse, 06-07-2019.

*Openbaring 5 vers 6.

zaterdag 13 juli 2019

Als ik belijd


Als ik belijd
al mijn zonden
schuld en wonden
word ik bevrijd

Jezus pleit mij
als ik nader
tot de Vader
volledig vrij

Abba zegt mij
je bent mijn kind
immens bemind
je hoort bij Mij

ik kniel vereer
mijn Redder Heer.

Wim Pouwelse, 06-07-2019.

vrijdag 12 juli 2019

Jezus `k wil U prijzen loven


Jezus `k wil U prijzen loven
want U doet naar Uw beloven
hebt gegeven
m’ eeuwig leven
niemand zal m’ uit Uw hand roven.*

Wim Pouwelse, 07-07-2019.

*Johannes 10 vers 28 en 29.

donderdag 11 juli 2019

Dwaas/wijs

Dwaas/wijs

Dwazen
zotten
spotten
razen

wijzen
laven
gaven
spijzen

weiden
voeden
hoeden

leiden
geven
leven.

Wim Pouwelse, 05-07-2019.

woensdag 10 juli 2019

De grootste vreugde

De grootste vreugde

U leert mij Heer hoe ik moet leven
de grootste vreugde mij gegeven
is te leven Heer in Uw nabijheid
daar is Uw liefde tot in eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 02-07-2019.

n.a.v  Psalm 16 vers 11.

dinsdag 9 juli 2019

Bij Vaders Troon


Bij Vaders Troon
daar is Gods Zoon
Christus pleit mij
van zonden vrij

Abba spreekt recht
en Jezus zegt
het is volbracht
mijn zwartste nacht

wordt plots verlicht
door `t vergezicht
dat God mij geeft
want Hij vergeeft

`k mag weer hopen
mijn toekomst open.

Wim Pouwelse, 01-07-2019.

maandag 8 juli 2019

Gods Wezen


Gods Wezen
genezen

vergeven
doen leven

en laven
door gaven

wil voeden
behoeden

laat bloeien
en groeien.

Wim Pouwelse, 01-07-2019.

zondag 7 juli 2019

Pleiter

Pleiter

Alle zonden
zij verwonden
en brengen smart
diep in elk hart

Christus echter
Held en Vechter
pleit jou en mij
van zonden vrij

Jezus Gods Zoon
staat voor de Troon
waar Hij steeds pleit
tot zaligheid

Hij brengt ons nader
tot de Vader.

Wim Pouwelse, 29-06-2019.

zaterdag 6 juli 2019

`k Wil mij laven


`k Wil mij laven
aan Gods gaven
die ten leven
zijn gegeven
ze bewerken
en versterken
om te bouwen
aan vertrouwen
in `t geloven
van `t beloven
God zal laven
met Zijn gaven.

Wim Pouwelse, 22-06-2019.

vrijdag 5 juli 2019

Vrijgesproken!

Vrijgesproken!

Na mijn schuld belijden
is God gaan bevrijden
brak Jezus de boeien
nu kan ik gaan bloeien

`t onschuldig verklaren
doet stormen bedaren
in `t hoofd  en in `t hart en
niets kan mij nog tarten

demonen zij vluchten
als wolkjes langs luchten
waar Gods Geest gaat waaien
het keerpunt laat draaien

door God vrijgesproken
de ketens verbroken.

Wim Pouwelse, 29-06-2019.

donderdag 4 juli 2019

Ontzettend goed

Ontzettend goed

God is ontzettend goed voor mij
en Jezus’ offer maakt mij vrij
van zonden en zorgen
ik weet me geborgen
in Christus rust ik en ben blij.

Wim Pouwelse, 26-06-2019.

woensdag 3 juli 2019

Gods keus

Gods keus

Je weet
ik heet
Gods kind
bemind

immens
intens
je bent
gekend

Hij zegt
je echt
Ik hou
van jou

`t is heus
Gods keus.

Wim Pouwelse, 25-06-2019.

dinsdag 2 juli 2019

Doet goed

Doet goed

Gehoord
Gods Woord
het leeft
en geeft
mij moed
doet goed
verblijdt
bevrijdt

geen zorg
mijn Borg
is mij
nabij.

Wim Pouwelse, 22-06-2019.

maandag 1 juli 2019

Jezus bepleit

Jezus bepleit
mijn zaligheid
staat als Gods Zoon
dan voor de Troon
wil in Wezen
mij genezen
pleit daartoe mij
van schulden vrij.

Wim Pouwelse, 29-06-2019.