zaterdag 31 december 2016

Zuinigheid met vlijt

Zuinigheid met vlijt
bouwt huizen als kastelen
maar luiheid met nijd
kweekt luizen als kamelen.


Wim Pouwelse, 30-12-2016.

Oud & nieuw

Oud & nieuw

Al was het soms best zwaar
ik ben toch heel dankbaar
voor het afgelopen jaar

voor wat nog gaat komen
`k heb niets voorgenomen
slechts een hand vol dromen

die ik na wil jagen
`k laat me verder dragen
ondanks levensvragen

geen dwangmatig streven
met de vreugd gegeven
heerlijk vrij te leven.


Wim Pouwelse, 31-12-2016.

vrijdag 30 december 2016

Welterusten

Welterusten

Ik zit te gapen
dus `k ga nu slapen
leg me te rusten
`k zeg welterusten.


Wim Pouwelse, 30-12-2016.

Dankbaarheid (2)

Dankbaarheid (2)

`k Weet dankbaarheid
kweekt weerbaarheid.


Wim Pouwelse, 29-12-2016.

donderdag 29 december 2016

Dankbaar zijn

Dankbaar zijn

Dankbaar te zijn
bij vreugd of pijn
dat brengt nooit spijt
maar weerbaarheid

`t voorziet in kracht
je zwartste nacht
baadt nog in `t licht
van je gezicht

dat stralen mag
tot aan de dag
dat droefenis
er niet mee is

doet danken deugd
brengt heel veel vreugd.


Wim Pouwelse, 28-12-2016.

woensdag 28 december 2016

Mijn Heer

Mijn Heer

Hij maakt mij
van zorg vrij
en verheugd
dat doet deugd

ben ik zwak
voel `k mij brak
Hij `s mijn Steun
waar `k op leun

door Zijn macht
schenk Hij kracht
maakt mij sterk

zalig werk
van Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 28-12-2016.

dinsdag 27 december 2016

Mijn leven

Mijn leven

Gegeven
nastreven
beleven
inleven

veel mensen
hun wensen
zij dragen
en schragen

niet balen
maar stralen
steeds bouwen
vertrouwen

geloven
`t beloven
van boven
God loven

gezangen
verlangen
verklanken
God danken.


Wim Pouwelse, 27-12-2016.

maandag 26 december 2016

Gods geschenk

Gods geschenk

Jezus Gods Zoon
verliet Zijn troon
Zijn hemels thuis
voor krib en kruis
en Zich ook gaf
in dood en graf

maar opgestaan
ons voorgegaan
brengt Hij ons thuis
in Vaders huis.


Wim Pouwelse, 26-12-2016.

zondag 25 december 2016

Kerst feest!

Kerst feest!

Laat iedereen het horen
de Christus is geboren
de koning van het heelal
als klein babytj’ in een stal

de Messias van Isr‘ël
Vredevorst Immanuël
de unieke Zoon van God
delend in ons mens’lijk  lot

de ster wijst ons op het licht
dat straalt vanaf Gods gezicht
uitgaand naar alle mensen

Zijn vrede hen toe wensend
dat zij vol Gods welbehagen
beleven al hun dagen.


Wim Pouwelse, 25-12-2016.

zaterdag 24 december 2016

Mijn vrede

Mijn vrede

Het komt niet echt van een ster
die straalt me van veel te ver
zelfs een ster die dooft eens uit
nee het komt van binnenuit

als de Vredevorst daar troont
met Zijn liefd’ en licht er woont
komt die vreed’ er niet door mij
maar maakt me wel heel vrij en blij

de vreugde die steeds weer straalt
en de rust die zo neerdaalt
komt werk’lijk alleen door Hem

Die door middel van Zijn stem
levensstormen maant: Weest stil!*
vrede brengt waar Hij dat wil.

Wim Pouwelse, 24-12-2016.

*Psalm 89 vers 10, 107 vers 29, Markus 4 vers 39.

vrijdag 23 december 2016

Mijn Sterkte

Mijn Sterkte

Jezus is mijn Sterkte
Die wonderlijk werkte
in de tijden van nood
echt dat maakt Hem zo groot
door Zijn liefde en kracht
hoort mijn roep in de nacht
Hij geeft mij vreed’ en licht
en een nieuw vergezicht
doet mij ook weer dromen
van `t  moois dat gaat komen.


Wim Pouwelse, 21-12-2016.

donderdag 22 december 2016

Meer dan …….

Meer dan …….

Meer dan overwinnaar zijn*
bij tegenslag of pijn
is voordat de strijd begint
zeker zijn dat jij het wint
dan krijgt niets je nog echt klein.

Wim Pouwelse, 22-12-2016.

*Romeinen 8 vers 37.

woensdag 21 december 2016

Haten ……

Haten ……

Wie haat hard met haten vergeldt
komt in een kringloop van geweld
die raakt verteerd door angst en pijn
slechts liefd’ is `t echte medicijn.


Wim Pouwelse, 20-12-2016.

dinsdag 20 december 2016

Jezus’ leven

Jezus’ leven

`k Wil dat Jezus door mij leeft
zo Zijn liefd’ en troost doorgeeft
tevens stralen door het licht
dat afstraalt van Zijn gezicht
met een warmte en een rust
die nimmer raakt uitgeblust

Hij van Wie ik zeker weet
dat Hij voor de zonden leed
heeft ze naar het kruis getorst
Hij leeft nu als Vredevorst
Die mensen door angst verward
echte vrede geeft voor `t hart.


Wim Pouwelse, 20-12-2016.

maandag 19 december 2016

Thuis

Thuis

Ik was heel moe van al het reizen
langs de zo vele aardse wijzen
die mijn vragen vaak echt wel hoorden
maar toch niet konden beantwoorden

men liet veel feesten zien en horen
wat me niet blijvend kon bekoren
dit mede door de levensstormen
die een bedreiging bleven vormen

bij God de Vader thuis te komen
het maakt’ een eind aan bange dromen
voor angstige vragen en zorgen
weet ik me veilig en geborgen

ik was eens ook een verloren zoon*
maar mag nu komen tot Vaders troon.


Wim Pouwelse, 19-12-2016.

*Lucas 15 vers 11 tot 32.

zondag 18 december 2016

Dank U!

Dank U!

Dank U God voor alle dagen
die ik met U mocht beleven
alle kansen mij gegeven
dat U mij ook hebt gedragen

zelfs door mijn zwartste nachten heen
U liet me daarin nooit alleen
maar gaf me telkens weer Uw kracht
Uw stem sprak liefdevol en zacht

kom maar steeds heel dichtbij Mijn hart
Ik zorg weer voor een frisse start
waarin j’ opnieuw van zorgen vrij
de toekomst ingaat stralend blij.


Wim Pouwelse, 18-12-2016.

zaterdag 17 december 2016

Mijn dank

Mijn dank

Mijn dank gaat uit naar Hem
Die telkens met Zijn stem
liefdevol mij toespreekt
niet keihard met mij breekt
als `k weer eens heb gefaald
mij met genaad’ omstraalt
en ook Zijn vreugd hergeeft
Die graag en veel vergeeft*
eens Zijn bloed en leven
daarvoor heeft gegeven
dat doet mij steeds weer goed
en geeft mij ook de moed
vrijmoedig door te gaan
voor zuiverheid te staan
geholpen door Zijn macht
dus niet uit eigen kracht.

Wim Pouwelse, 17-12-2016.

*Jesaja 55 vers 7

vrijdag 16 december 2016

Mijn kracht

Mijn kracht

Is niet van mij
maar maakt mij vrij
van angst en zorg
Jezus mijn Borg
staat altijd klaar
en is steeds daar
als `t nodig is
als ik het mis
uit alle macht
is Hij mijn kracht.


Wim Pouwelse, 16-12-2016.

donderdag 15 december 2016

Mijn Licht

Mijn Licht

Hij geeft mij kracht en licht
het straalt van Zijn gezicht
zelfs in mijn zwartste nacht
geeft liefdevol Zijn kracht

niet als een mooie ster
zo onbereikbaar ver
maar altijd heel dichtbij
hier in dit hart van mij

waar Hij met liefde toont
dat Hij daar heel graag woont
hoewel ik `t niet verdien
en naar `k hoop toch te zien

want dan straalt Jezus’ licht
ook blij van mijn gezicht.


Wim Pouwelse, 15-12-2016.

woensdag 14 december 2016

Mijn kerst

Mijn kerst

`k Geef God mijn Heer
de hoogste eer
Hij geeft mijn dagen
welbehagen
wil beginnen
diep vanbinnen
met vreed’ op aard
`t is zoveel waard
verlost mijn hart
van leed en smart
Hij maakt mij blij
en heerlijk vrij.


Wim Pouwelse, 14-12-2016.

dinsdag 13 december 2016

Vertrouwd

Vertrouwd

Met God intens vertrouwd te zijn
een steun is Hij bij strijd en pijn
te weten dat `k bouwen kan op Hem
Hij Die Zijn liefdevolle stem
eens sterk deed horen in een storm*
met gezag Jezus’ vreed’ als norm.

Wim  Pouwelse, 13-12-2016.

Marcus 4 vers 39.

(naam-, of letterdicht)

maandag 12 december 2016

God zorgt

God zorgt

God zorgt voor mij
en maakt mij vrij
van mijn zorgen
ben geborgen
vast in Zijn hand
dat weet ik want
Hij heeft beloofd
`k heb het geloofd
ook echt doorleefd
in Zijn Woord heeft
Hij `t uitgelegd
helder gezegd
aan jong en oud
God van ons houdt.


Wim Pouwelse, 12-12-2016.

zondag 11 december 2016

Kerstlicht

Kerstlicht

Stralend scheen haar licht vol kracht
trouw verschijnend elke nacht
een helder baken voor de wijzen
richting gevend aan hun reizen.

Wim Pouwelse, 11-12-2016.

Naam-, of letterdicht.

zaterdag 10 december 2016

Lege leus?

Lege leus?

Is het heus
leeg de leus
vreed’ op aard
niets meer waard

juist daar waar
men elkaar
niet behaagt
maar belaagt

wie deelt vree
dan nog mee
wie gelooft

God belooft
Hij staat klaar
maakt het waar.


Wim Pouwelse, 10-12-2016.

vrijdag 9 december 2016

Raad?

Raad?

`k Zit heel vaak om raad verlegen
maar ik ben nooit radeloos*
dikwijls goed advies gekregen
`t was dus nooit echt hopeloos
God was steeds zeer gedegen
Zijn Woord trouw nooit liefdeloos.

Wim Pouwelse, 09-12-2016.

*2 Corinthiërs 4 vers 8.

donderdag 8 december 2016

Mijn horizon

Mijn horizon

Ik zie nog die ondergaande zon
boven de zo mooie horizon
met jakobsladders* minstens zeven
teken van hoop en dat doet leven

dat hopen maakt zo heerlijk blij
ook van verdriet en zorg mij vrij
zodat ik niet ga lopen kniezen
met zoveel moois om voor te kiezen

de God Die steeds rijke zegen geeft
daarbij heel veel goeds in petto heeft
voor wie nu oprecht gelooft en leeft

ik mag vrijmoedig binnen lopen
de hemel staat immers wijd open
de jakobsladders* doen mij hopen.


Wim Pouwelse, 08-12-2016.

*Genesis 28 vers 11 tot 17.

woensdag 7 december 2016

Loflied

Loflied

God is mijn steun
waarop ik leun
bij dag en nacht
mijn trouwe Wacht

Die Zich ontfermt
en mij beschermt
ook tot mijn deugd
mij vult met vreugd

van uur tot uur
steeds met Zijn vuur
aanspoort: houdt moed
dit doet zo goed

steeds meer en meer
hou `k van mijn Heer.


Wim Pouwelse, 07-12-2016.

dinsdag 6 december 2016

Verheven

Verheven

God zo verheven
heeft mij vergeven
al mijn zond’ en schuld
met eind’loos geduld
leert Hij mij leven
en al mijn streven
in denken gevoel
heeft enkel als doel
dat Hij straks bevindt
`t is goed zo Mijn kind.


Wim Pouwelse, 05-12-2016.

maandag 5 december 2016

`t Wintert weer

`t Wintert weer

De  dag begon
met zachte zon
die zo mooi scheen
door wolken heen

een briesje speelt
en teder streelt
het zilver gras
breekbaar als glas

waar ik maar kijk
dit is zo rijk
en echt het is
ook heerlijk fris

het wintert zacht
in al zijn pracht.


Wim Pouwelse, 03-12-2016.

zondag 4 december 2016

Zo trots

Zo trots

Ik ben zo trots
op God mijn Rots
Die mij beschermt
en Zich ontfermt
van zorg bevrijdt
mij steeds verblijdt

en is er strijd
of narigheid
dan roep ik tot
mijn Vader God.


Wim Pouwelse, 03-12-2016.

zaterdag 3 december 2016

Deze dag

Deze dag

Wat ook zal zijn
blijdschap of pijn
geluk verdriet
ik treur toch niet

ik zie de zon
die mooi begon
zo prachtig scheen
door wolken heen

de warmte straalt
en daarmee haalt
zij vrolijk licht
naar mijn gezicht

van binnenuit
ik lach vrijuit.


Wim Pouwelse, 02-12-2016.

vrijdag 2 december 2016

Vandaag

Vandaag

Dit is de dag*
dat `k weten mag
God maakte hem
en met mijn stem
dank ik de Heer
Die telkens weer
goed voor mij zorgt
mijn leven borgt
van zorg bevrijdt
mij steeds verblijdt.

Wim Pouwelse, 02-12-2016.

*Psalm 118 vers 24.

donderdag 1 december 2016

Dankbaar

Dankbaar

Net zonneschijn
dit dankbaar zijn
verwarmend licht
een blij gezicht

of het dus giet
zon ziet men niet
er tegenaan
blijf rechtop staan

een storm die raast
mij niet om blaast
daardoor niets verlies

dus ik verkies
bij rust en strijd
de dankbaarheid.


Wim Pouwelse, 29-11-2016.