woensdag 21 februari 2018

Loof mijn ziel de Heer

Loof mijn ziel de Heer
en al wat in mij is
Zijn Naam die heilig is
prijs mijn ziel de Heer
en denk toch telkens aan
`t goede door Hem gedaan

Die d’ ongerechtigheid vergeeft
genezing van ziekten geeft
u verlost van `t graf en toont
hoe Hij u met goedheid kroont
vol genade ongekend
met goeds u verzadigd bent
en ook uw kracht zich daar
sterkt als een adelaar.

Wim Pouwelse, 21-02-2018.

n.a.v. Psalm 103 vers 1 tot 5.

2 opmerkingen: